Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ от 28.12.2012 № 658
действует с 04.01.2013

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2012

м. Київ

N 658

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2012 р. за N 2212/22524

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 9, 12 лютого 2013 р.
,
 "Офіційний вісник України", N 9, 12 лютого 2013 р.,
 "Офіційний вісник України", N 13, 26 лютого 2013 р.,
 "Офіційний вісник України", N 13, 26 лютого 2013 р.),
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 12 червня 2013 року
,
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 29 серпня 2013 року
,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 21 листопада 2013 року

Відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року N 127, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за N 582/5773, що додаються.

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М. А.) разом з Департаментом житлової політики (Шаповаленко В. Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аліпова О. М.

 

Міністр

Г. П. Темник

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

1. У розділі 1:

пункт 1.1 викласти у такій редакції:

"1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до чинного законодавства з метою нормативно-методичного забезпечення діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна (далі - суб'єкти господарювання).";

абзаци п'ятий - сьомий пункту 1.2 замінити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"Технічна інвентаризація проводиться у таких випадках:

перед прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, у тому числі після проведення реконструкції та капітального ремонту;

перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва;

перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна, крім випадків, коли в результаті такого поділу, об'єднання або виділення частки завершений будівництвом об'єкт приймався в експлуатацію.

В інших випадках технічна інвентаризація проводиться за бажанням замовника.";

абзац перший пункту 1.4 викласти у такій редакції:

"1.4. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться суб'єктами господарювання, у складі яких працюють один або більше виконавців робіт з технічної інвентаризації, які пройшли професійну атестацію у Мінрегіоні України.";

абзац третій пункту 1.4 викласти у такій редакції:

"Термін виконання робіт з технічної інвентаризації встановлюється договором. ";

пункт 1.5 викласти у такій редакції:

"1.5. Інвентаризаційна справа формується і ведеться на кожен об'єкт нерухомого майна на весь час його існування та зберігається в органі державної реєстрації прав за місцезнаходженням такого об'єкта.";

пункт 1.7 викласти у такій редакції:

"1.7. Для проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна замовниками укладаються договори.".

2. У пункті 3.2 розділу 3:

в абзаці сорок шостому слова "бюро технічної інвентаризації зобов'язане" замінити словами "суб'єкт господарювання зобов'язаний";

у формі повідомлення слова "бюро технічної інвентаризації" замінити словами "(суб'єкт господарювання)".

3. В абзаці другому розділу 4 після слова "одночасно" доповнити словами "або його частину".

4. У розділі 10 абзаци перший - п'ятнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами першим - третім.

5. У тексті Інструкції та додатках до неї слова "бюро технічної інвентаризації", "бюро", "БТІ" в усіх відмінках та числах замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках та числах.

6. У додатках 1, 1.4, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 слова "бюро технічної інвентаризації" замінити словами "(суб'єкт господарювання)", а слова "начальник БТІ", "нач. БТІ" і "начальник бюро технічної інвентаризації" замінити словами "керівник суб'єкта господарювання".

 

Директор Департаменту
житлової політики

В. Г. Шаповаленко

Опрос