Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам

Минобороны
Приказ от 11.12.2012 № 838
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.12.2012

м. Київ

N 838

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2012 р. за N 2201/22513

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністра оборони України
 від 11 червня 2008 року N 260
згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 7 червня 2018 року N 260,
який застосовується з
1 березня 2018 року)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженої наказом Міністра оборони України від 11 червня 2008 року N 260, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 року за N 638/15329 (із змінами), що додаються.

2. Наказ розіслати до окремої військової частини.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

Д. А. Саламатін

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. М. Коломієць

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

1. У підпункті 1.3.1 пункту 1.3 розділу I слова "центральному" та "об'єднаннях," виключити.

2. Абзац перший пункту 6.8 розділу VI викласти в такій редакції:

"6.8. Посадові оклади, передбачені для курсантів військових навчальних закладів із числа військовослужбовців строкової військової служби та осіб, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, з 1 числа місяця, наступного за екзаменаційною сесією семестру, та до 1 числа місяця, що настає після закінчення наступної екзаменаційної сесії, підвищуються:".

3. У підпункті 7.3.1 пункту 7.3 розділу VII слово "заступники" замінити словами "заступники-військовослужбовці".

4. Абзац третій пункту 9.1 розділу IX викласти в такій редакції:

"Після закінчення двох місяців особам офіцерського складу грошове забезпечення може виплачуватися протягом наступного місяця тільки за рішеннями Міністра оборони України, першого заступника Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України, а особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - за рішеннями командира армійського корпусу (повітряного командування), командира (начальника) органу військового управління вищого рівня.".

5. У розділі XI:

5.1. Назву розділу викласти в такій редакції:

"XI. Правила виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, усуненим від виконання службових обов'язків, відстороненим від виконання службових повноважень, повноважень на посаді або відстороненим від посад, а також тим, які перебувають під арештом та в дисциплінарних частинах".

5.2. Пункт 11.1 викласти в такій редакції:

"11.1. Військовослужбовцям, які відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України усунуті від виконання службових обов'язків, відсторонені від виконання службових повноважень або повноважень на посаді, з наступного після усунення (відсторонення) дня за період, протягом якого вони не виконували службові обов'язки (службові повноваження або повноваження на посаді), виплачуються посадові оклади, оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування наказів про усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків (якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтвердилися) або наказів про відсторонення від виконання службових повноважень (у разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення) за період, протягом якого військовослужбовці не виконували службові обов'язки (службові повноваження), виплачуються щомісячні додаткові види грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв'язку з усуненням (відстороненням) від виконання службових обов'язків (службових повноважень).".

6. Підпункт 13.2.7 пункту 13.2 розділу XIII викласти в такій редакції:

"13.2.7. Перебування на навчанні у військових навчальних закладах на посадах курсантів та слухачів. При цьому період навчання курсантів, відрахованих з військових навчальних закладів, а потім поновлених на навчанні, а також переведених з одного військового навчального закладу до іншого військового навчального закладу, ураховується до вислуги років для виплати надбавки, але не більше встановленого терміну навчання у військовому навчальному закладі, який вони закінчили.".

7. В абзаці третьому підпункту 14.2.5 пункту 14.2 розділу XIV слова "управліннях об'єднань та з'єднань" замінити словом "з'єднаннях".

8. У розділі XV:

8.1. Абзац перший пункту 15.2 викласти в такій редакції:

"15.2. Військовослужбовцям, зазначеним у пункті 15.1 цього розділу, які проходять службу в апараті Міністерства оборони України, Генеральному штабі Збройних Сил України, органах військового управління, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України та Генеральному штабу Збройних Сил України, командуваннях видів Збройних Сил України і за своїми функціональними обов'язками та положеннями про відповідні структурні підрозділи безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міністерства оборони України (за винятком наказів організаційно-розпорядчого характеру), надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується в розмірах до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.".

8.2. У пункті 15.11 слово і цифри "і 15.6" замінити цифрами і словом ",15.6 і 15.14".

8.3. Пункт 15.14 викласти в такій редакції:

"15.14. Підставою для виплати військовослужбовцям надбавки за виконання особливо важливих завдань є:

військовослужбовцям, зазначеним у пункті 15.1 цього розділу, - наказ командира військової частини (командирам військових частин - накази вищих командирів /начальників/) про вступ до виконання обов'язків за посадою (основною чи тимчасово виконуваною), у якому зазначається розмір надбавки;

військовослужбовцям, зазначеним у пункті 15.2 цього розділу, - наказ командира військової частини (командирам військових частин - накази вищих командирів /начальників/) про виплату надбавки за безпосереднє розроблення, експертизу проектів нормативно-правових актів, у якому зазначається строк виплати та розмір надбавки.

Підставою для виплати військовослужбовцям, зазначеним у пунктах 15.1 та 15.2 цього розділу, надбавки в розмірах, передбачених у пункті 15.3 цього розділу, за період виконання ними спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю, є наказ командира військової частини (командирам військових частин - накази вищих командирів /начальників/), виданий на підставі рішення Антитерористичного центру та його координаційних груп при регіональних органах Служби безпеки України про залучення до виконання спеціальних завдань.".

9. У пункті 16.1 розділу XVI:

9.1. У підпункті 16.1.2 слова "Департаменту охорони здоров'я" замінити словами "Військово-медичного департаменту".

9.2. Підпункт 16.1.4 викласти в такій редакції:

"16.1.4. У неврологічних (ангіоневрологічних) відділеннях для хворих з порушеннями мозкового кровообігу.".

10. У підпункті 20.1.2 пункту 20.1 розділу XX:

слово "об'єднань," виключити;

слова "Департаменті охорони здоров'я" замінити словами "Військово-медичному департаменті".

11. В абзаці другому пункту 21.1 розділу XXI:

слово "центральному" виключити;

слова "(від управління об'єднання та вищих)" замінити словами "(від управління армійського корпусу, повітряного командування та вищих)".

12. У розділі XXV:

12.1. В абзаці другому пункту 25.1:

слово "центральному" виключити;

слова "(від управління об'єднання та вищих)" замінити словами "(від управління армійського корпусу, повітряного командування та вищих)".

12.2. Підпункт 25.4.2 пункту 25.4 викласти в такій редакції:

"25.4.2. Особам офіцерського складу, які займають посади, за якими встановлені виплати доплат, і які одержали науковий ступінь та (або) вчене звання в період виконання обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше:

у разі присудження наукових ступенів кандидата або доктора наук - із дня рішення спеціалізованої вченої ради після прийняття рішення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України про видачу відповідного диплома;

у разі присвоєння вчених звань професора, доцента або старшого наукового співробітника - із дня рішення вченої (науково-технічної) ради після прийняття рішення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України про видачу відповідного атестата.".

13. Абзац перший пункту 30.7 розділу XXX викласти в такій редакції:

"30.7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до Збройних Сил України з інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту України, грошова допомога на оздоровлення в році їх прибуття виплачується тільки в разі ненадання їм щорічної основної відпустки і невиплати допомоги для оздоровлення за попереднім місцем служби.".

14. У розділі XXXI:

14.1. Пункт 31.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"за порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до поломок військової (спеціальної) техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров'ю військовослужбовців або інших осіб.".

14.2. Абзац четвертий пункту 31.6 виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий вважати абзацами четвертим та п'ятим відповідно.

15. Абзац перший пункту 33.8 розділу XXXIII викласти в такій редакції:

"33.8. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до Збройних Сил України з інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту України, матеріальна допомога в році їх прибуття виплачується тільки в разі ненадання їм цієї допомоги за попереднім місцем служби.".

16. У розділі XXXVII:

16.1. Пункт 37.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"37.1.5. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які звільняються з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту, - до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж до дня закінчення строку контракту, а в разі продовження його дії - до дня закінчення такого продовження за підставами, визначеними законодавством.".

16.2. Пункт 37.4 викласти в такій редакції:

"37.4. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на яких у військову частину надійшов наказ або повідомлення про звільнення з військової служби, та які в період здавання справ і обов'язків за посадою в межах установлених строків захворіли, у разі продовження встановлених строків здавання справ і обов'язків за посадою на час перебування військовослужбовців на лікуванні в лікувальній установі грошове забезпечення також виплачується і за період продовжених строків. Виплата грошового забезпечення в такому випадку здійснюється не більше ніж за один місяць з дня отримання військовою частиною наказу або повідомлення про звільнення з військової служби, якщо інше не визначено законодавством (з урахуванням підпункту 37.1.5 пункту 37.1 цього розділу).".

17. У розділі XXXVIII:

пункти 38.1, 38.2 та 38.5 викласти в такій редакції:

"38.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. У разі звільнення з військової служби за віком, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше.

38.2. Особам офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та звільняються зі служби за власним бажанням, особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, що визначені Переліком сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення військовослужбовців, які проходять службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів з військової служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1994 року N 150, та мають вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

38.5. Строк календарної служби осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктами 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (із змінами).".

 

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату

В. М. Можаровський

Опрос