Идет загрузка документа (170 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования приобретения или увеличения существенного участия в финансовом учреждении

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение, Порядок от 04.12.2012 № 2531
редакция действует с 04.12.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.12.2012

м. Київ

N 2531

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2012 р. за N 2190/22502

Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 29 квітня 2014 року N 1324
,
 від 20 вересня 2016 року N 2290
,
від 21 серпня 2018 року N 1455
,
від 15 листопада 2018 року N 1997

Відповідно до пунктів 1 та 22 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 30 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, що додається.

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями разом з юридичним департаментом подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Литвина А. В.

 

Голова Комісії

А. Стасевський

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. І. Кузьмін

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у фінансовій установі (крім банку, професійного учасника фондового ринку, фінансової установи, для якої законом України не передбачено формування статутного (складеного) капіталу) або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в її органах управління, вимоги до ділової репутації та фінансового стану такої особи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

власник істотної участі - юридична особа (у тому числі іноземна юридична особа) чи фізична особа (у тому числі іноземець), які отримали відповідне погодження Нацкомфінпослуг та/або набули істотної участі у фінансовій установі;

ділова репутація - сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи - також про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;

заявник - юридична особа чи фізична особа, яка подає заяву та відповідні документи для отримання нею погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;

збільшення істотної участі - набуття додаткової істотної участі особою, яка вже володіє істотною участю у фінансовій установі, набуття якої погоджено Нацкомфінпослуг;

значний вплив на керівництво або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 - 50 відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість змінювати керівника або осіб, що призначаються до органу управління юридичної особи;

кінцевий власник істотної участі - фізична особа, юридична особа, серед власників якої немає (не буде) інших власників істотної участі у фінансовій установі, щодо якої отримується погодження набуття або збільшення істотної участі, публічна компанія. Компанія з управління активами є кінцевим власником істотної участі, якщо така компанія діє в інтересах інституту спільного інвестування та набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі за рахунок коштів інституту спільного інвестування;

ланцюг володіння істотною участю - послідовність юридичних осіб, через яких заявник набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі;

набуття істотної участі - пряме та/або опосередковане набуття однією особою самостійно чи спільно з іншими особами в будь-який спосіб 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або отримання незалежно від формального володіння можливості значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

новостворений заявник - юридична особа, запис про державну реєстрацію якої внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у тому кварталі, в якому така особа подала заяву та відповідні документи для отримання нею погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі. Іноземна юридична особа вважається новоствореним заявником, якщо її реєстрація в країні, в якій зареєстровано її головний офіс, відбулася у тому кварталі, в якому така особа подала заяву та відповідні документи для отримання нею погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;

опосередковане володіння участю - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у такому розмірі, який забезпечує володіння через власника істотної участі 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу фінансової установи, та/або набуває право голосу на загальних зборах учасників фінансової установи за дорученням учасника (учасників), та/або має незалежну від формального володіння можливість значного впливу на керівництво або діяльність юридичної особи;

пряме володіння участю - володіння самостійно або спільно 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу юридичної особи на праві власності;

прямий власник істотної участі - особа, яка набула або має наміри набути пряме володіння участю у фінансовій установі;

публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі. Фондова біржа визнається кваліфікованою, якщо вона створена за законодавством держави - члена Європейського Союзу, або сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключено (допущено) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому компанія визнається публічною для цілей цього Порядку;

структура власності - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають істотну участь у юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо такої юридичної особи;

формальне володіння - розмір істотної участі заявника у фінансовій установі.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених законодавством України.

3. Юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов'язана отримати письмове погодження Нацкомфінпослуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

4. Набуття або збільшення істотної участі не потребує погодження Нацкомфінпослуг у разі:

1) якщо особа збільшує істотну участь у фінансовій установі до розміру, який не перевищує 25 відсотків та не дорівнює 25 відсоткам статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, і при цьому така особа вже отримувала погодження Нацкомфінпослуг на набуття істотної участі в розмірі 10 та більше відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи та набула істотну участь відповідно до отриманого погодження;

2) якщо особа збільшує істотну участь у фінансовій установі до розміру, який не перевищує 50 відсотків та не дорівнює 50 відсоткам статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, і при цьому така особа вже отримувала погодження Нацкомфінпослуг на набуття або збільшення істотної участі в розмірі 25 та більше відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи та набула або збільшила істотну участь відповідно до отриманого погодження;

3) якщо особа збільшує істотну участь у фінансовій установі до розміру, який не перевищує 75 відсотків та не дорівнює 75 відсоткам статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, і при цьому така особа вже отримувала погодження Нацкомфінпослуг на набуття або збільшення істотної участі в розмірі 50 та більше відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи та набула або збільшила істотну участь відповідно до отриманого погодження;

4) якщо особа збільшує істотну участь у фінансовій установі до розміру, який перевищує 75 відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, і при цьому така особа вже отримувала погодження Нацкомфінпослуг на набуття або збільшення істотної участі в розмірі 75 відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи та набула або збільшила істотну участь відповідно до отриманого погодження;

5) якщо особа, яка набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі, не є (не стане після набуття або збільшення істотної участі) кінцевим або прямим власником істотної участі у фінансовій установі;

6) якщо істотна участь у фінансовій установі набувається або збільшується державою або територіальною громадою в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування.

5. Розмір істотної участі заявника у фінансовій установі розраховується шляхом додавання розміру прямого та опосередкованого володіння істотною участю.

Розмір опосередкованого володіння істотною участю у фінансовій установі визначається як добуток часток прямого володіння участю осіб у статутному (складеному) капіталі одна в одній згідно з ланцюгом володіння істотною участю (від заявника до прямого власника істотної участі) та множення отриманого результату на 100 відсотків.

Розрахунок розміру опосередкованого володіння істотною участю у фінансовій установі здійснюється за формулою

РОВ = (А1 х А2 х ... х Аn) х 100 %,

де РОВ - розмір опосередкованого володіння істотною участю у фінансовій установі, у відсотках;

А1, А2, ..., Аn - частка прямого володіння участю осіб у статутному (складеному) капіталі одна в одній згідно з ланцюгом володіння істотною участю (від заявника (А1) до прямого власника істотної участі (Аn)).

Розмір істотної участі заявника у фінансовій установі, який має опосередковане володіння істотною участю одночасно через двох або більше прямих (опосередкованих) власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів опосередкованого володіння істотною участю через цих осіб.

Розмір загальної кількості голосів заявника, який за дорученням учасника фінансової установи набуває право голосу на загальних зборах учасників фінансової установи, розраховується з урахуванням його власної прямої участі та опосередкованої участі (у разі наявності) шляхом додавання кількості голосів, що йому належать, та кількості голосів, які він отримує.

Приклад розрахунку розміру істотної участі заявника наведений у примітці до додатка 2 до цього Порядку.

6. Якщо особа набуває істотної участі у фінансовій установі чи збільшує її до рівня, передбаченого пунктом 3 цього розділу, без отримання погодження Нацкомфінпослуг (крім випадків, визначених у пункті 4 цього розділу), така особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати будь-яким чином участь в управлінні фінансовою установою.

II. Документи, які подаються до Нацкомфінпослуг для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, та порядок їх подання

1. Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі заявник особисто або через уповноважену ним у встановленому законодавством порядку особу чи орган подає до Нацкомфінпослуг:

1) заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) схематичне зображення ланцюга володіння істотною участю (далі - схематичне зображення), яке повинно містити:

інформацію про заявника - фізичну особу (прізвище, ім'я, по батькові заявника - громадянина України згідно з паспортом або повне ім'я фізичної особи - іноземця згідно з його паспортним документом, громадянство фізичної особи, серія та номер паспорта громадянина України або серія та номер паспортного документа іноземця);

найменування фінансової установи відповідно до установчого документа та її код за ЄДРПОУ;

найменування (відповідно до установчих документів) юридичних осіб, через яких заявником опосередковано набувається володіння істотною участю у фінансовій установі, країна їх реєстрації, код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс;

взаємозв'язки між вищезазначеними особами (позначаються за допомогою суцільних ліній зі стрілками, проведених від особи, яка володіє акціями (часткою статутного (складеного) капіталу) певної юридичної особи до такої юридичної особи, поруч з лініями зі стрілками вказується відсоток статутного (складеного) капіталу кожної юридичної особи, яким володіє власник; взаємозв'язки, які виникають у заявника, позначаються пунктирними лініями зі стрілками, проведеними від заявника до особи, яка продає або передає заявнику у інший спосіб право власності на акції (частку статутного (складеного) капіталу) певної юридичної особи).

Якщо фінансова установа володіє акціями (часткою статутного (складеного) капіталу) заявника або юридичної особи, через яку заявником опосередковано здійснюється володіння істотною участю у такій фінансовій установі, на схематичному зображенні також відображаються такі взаємозв'язки (за допомогою суцільних ліній зі стрілками, проведених від фінансової установи до заявника або до юридичної особи, через яку заявником опосередковано здійснюється володіння істотною участю у такій фінансовій установі, поруч з лініями зі стрілками вказується відсоток статутного (складеного) капіталу, яким володіє фінансова установа в заявнику або в юридичній особі, через яку заявником опосередковано здійснюється володіння істотною участю у фінансовій установі).

Зразок схематичного зображення ланцюга володіння істотною участю наведений у додатку 2 до цього Порядку;

3) копію дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, визначених законодавством, засвідчену підписом керівника юридичної особи;

(підпункт 3 пункту 1 розділу II у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 21.08.2018 р. N 1455)

4) документи щодо заявника, визначені пунктом 2 цього розділу (подаються, якщо заявник є юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством України);

5) документи щодо заявника, визначені пунктом 3 цього розділу (подаються, якщо заявник є іноземною юридичною особою);

6) документи щодо заявника, визначені пунктом 4 цього розділу (подаються, якщо заявник є фізичною особою - громадянином України);

7) документи щодо заявника, визначені пунктом 5 цього розділу (подаються, якщо заявник є фізичною особою - іноземцем);

8) документ, визначений абзацом другим підпункту 1 пункту 2 цього розділу, щодо кожної юридичної особи, зареєстрованої згідно із законодавством України, через яку заявник опосередковано набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі (подається за наявності таких осіб у ланцюгу володіння істотною участю);

9) документи, визначені підпунктом 1 пункту 3 цього розділу, щодо кожної іноземної юридичної особи, через яку заявник опосередковано набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі (подається за наявності таких осіб у ланцюгу володіння істотною участю).

2. Документи, які подаються щодо юридичної особи, зареєстрованої згідно із законодавством України:

1) документи, що надають змогу ідентифікувати юридичну особу:

копію чинної редакції установчого документа, зареєстрованого у встановленому законодавством порядку;

копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі. Для компанії з управління активами, яка діє в інтересах та за рахунок інституту спільного інвестування, в копії рішення уповноваженого органу управління компанії з управління активами про набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, зазначається, що набуття або збільшення істотної участі в фінансовій установі відбувається за рахунок коштів інституту спільного інвестування.

Додатково до документів, визначених в абзацах другому та третьому цього підпункту, компанія з управління активами, яка діє в інтересах та за рахунок інституту спільного інвестування, надає копії:

регламенту інституту спільного інвестування, зареєстрованого у встановленому законодавством порядку;

інвестиційної декларації (для корпоративного інвестиційного фонду), зареєстрованої у встановленому законодавством порядку;

документа, що засвідчує реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів інституту спільного інвестування;

2) документ щодо ділової репутації юридичної особи - анкету згідно з додатком 3 до цього Порядку;

3) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатнього розміру власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи:

аудиторський звіт проміжної фінансової звітності юридичної особи за останній квартал, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі;

аудиторський звіт щодо фінансової звітності юридичної особи за останній рік, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі (не подається юридичною особою, запис про державну реєстрацію якої внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у поточному році).

Новостворені заявники замість документів, визначених абзацами другим, третім цього підпункту, подають до Нацкомфінпослуг підтверджений суб'єктом аудиторської діяльності баланс (звіт про фінансовий стан) станом на будь-яку дату, що передує даті подання заяви.

Суб'єкт аудиторської діяльності, який надає зазначені в цьому підпункті аудиторські послуги юридичній особі, має бути внесений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться в порядку, визначеному законодавством;

розрахунок аналітичних показників фінансового стану заявника згідно з переліком, зазначеним у додатку 4 до цього Порядку, підтверджений суб'єктом аудиторської діяльності (не подається заявниками - фінансовими установами);

довідка про відповідність розміру регулятивного/власного капіталу, платоспроможності або додержання фінансових нормативів вимогам законодавства, підтверджена суб'єктом аудиторської діяльності (подається заявником - фінансовою установою з урахуванням вимог абзаців сьомого - десятого пункту 1 розділу IV цього Порядку). У такій довідці обов'язково зазначається інформація про нормативні значення показників, що характеризують вимоги до регулятивного/власного капіталу, платоспроможності та/або фінансових нормативів заявника, та їх фактичних значень для заявника на останню звітну дату, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи, а також про дотримання заявником таких вимог після придбання акцій (часток) у фінансовій установі. У довідці зазначаються ті показники, вимоги щодо додержання яких встановлені законодавством.

(підпункт 3 пункту 2 розділу II у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 15.11.2018 р. N 1997)

3. Документи, які подаються щодо іноземної юридичної особи:

1) документи, що дають змогу ідентифікувати юридичну особу:

легалізований витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

копію чинної редакції установчого документа іноземної юридичної особи, легалізованого належним чином;

2) документ щодо ділової репутації юридичної особи - анкету юридичної особи згідно з додатком 3 до цього Порядку;

3) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан іноземної юридичної особи та наявність у такої особи достатнього розміру власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи:

аудиторський звіт проміжної фінансової звітності юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за останній квартал, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі;

аудиторський звіт щодо фінансової звітності юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, за останній рік, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі (не подається іноземною юридичною особою, якщо її реєстрація в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, відбулася в поточному році).

Новостворені заявники замість документів, визначених абзацами другим, третім цього підпункту, подають до Нацкомфінпослуг підтверджений суб'єктом аудиторської діяльності баланс (звіт про фінансовий стан) станом на будь-яку дату, що передує даті подання заяви;

розрахунок аналітичних показників фінансового стану заявника згідно з переліком аналітичних показників фінансового стану заявника, зазначеним у додатку 4 до цього Порядку, підтверджений суб'єктом аудиторської діяльності (не подається заявниками, які відповідно до своїх установчих документів надають одну або декілька фінансових послуг);

довідка про відповідність розміру регулятивного/власного капіталу, платоспроможності або додержання фінансових нормативів вимогам законодавства країни місцезнаходження заявника, підтверджена суб'єктом аудиторської діяльності (подається заявником, основним видом діяльності якого є надання фінансових послуг, з урахуванням вимог абзаців сьомого - десятого пункту 1 розділу IV цього Порядку). У такій довідці обов'язково зазначається інформація про нормативні значення показників, що характеризують вимоги до регулятивного/власного капіталу, платоспроможності та/або фінансових нормативів заявника, та їх фактичних значень для заявника на останню звітну дату, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи, а також про дотримання заявником таких вимог після придбання акцій (часток) у фінансовій установі. У довідці зазначаються ті показники, вимоги щодо додержання яких встановлені законодавством.

(підпункт 3 пункту 3 розділу II у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 15.11.2018 р. N 1997)

4. Документи щодо фізичної особи - громадянина України:

1) копії документів, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу:

копії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, місце проживання або тимчасового перебування;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності);

2) документ щодо ділової репутації фізичної особи - анкету (додаток 5);

3) довідку про фінансовий стан заявника - фізичної особи (додаток 6) та підтвердні документи, які передбачені у додатку 6 до цього Порядку.

5. Документи щодо фізичної особи - іноземця:

1) копії документів, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу - іноземця згідно із законодавством його країни проживання;

2) документ щодо ділової репутації фізичної особи - іноземця - анкету (додаток 5);

3) довідку про фінансовий стан заявника - фізичної особи (додаток 6) та підтвердні документи, які передбачені у додатку 6 до цього Порядку.

6. Документи, що складаються заявником та подаються до Нацкомфінпослуг відповідно до цього Порядку, повинні відповідати таким вимогам:

бути викладені державною мовою або у дво-, тримовній версії із застосуванням державної та іноземної(их) мов;

бути підписані уповноваженою особою (для юридичних осіб) або фізичною особою (уповноваженим представником фізичної особи) із зазначенням дати підписання;

(абзац третій пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
 фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

містити достовірну інформацію;

документи на двох і більше сторінках повинні бути пронумеровані та прошиті.

Копії документів, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, засвідчуються підписом фізичної особи або уповноваженого представника фізичної особи.

Копії установчих документів юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, засвідчуються підписом керівника юридичної особи.

(абзац сьомий пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
 фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

У разі якщо документи підписані особою, яка не є керівником заявника, заявник повинен надати оригінал або посвідчену копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

Усі документи, що подаються для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, мають подаватися за описом із зазначенням кількості сторінок кожного документа.

Документи, що стосуються іноземної юридичної особи або фізичної особи - іноземця або видані органом іноземної держави, мають подаватися з перекладом українською мовою, засвідченим нотаріально. Копії документів (документи), що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо окремі документи, встановлені цим Порядком, не передбачені законодавством відповідної іноземної держави, іноземна юридична особа або фізична особа - іноземець подає заяву (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави підстав щодо отримання таких документів.

Строк, що минув з дати підписання документів, оформлених згідно з додатками 1 - 6 до цього Порядку, не повинен перевищувати трьох місяців.

7. Заявник забезпечує достовірність інформації, указаної в документах, що подаються до Нацкомфінпослуг для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

III. Порядок розгляду документів, що надаються до Нацкомфінпослуг для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі

1. Заява про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі та документи, що додаються до неї відповідно до цього Порядку, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Нацкомфінпослуг та підписом відповідальної особи Нацкомфінпослуг.

2. За наслідками розгляду заяви та документів, що додаються до неї, Нацкомфінпослуг приймає одне з таких рішень:

про погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;

про відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

3. Нацкомфінпослуг приймає рішення про погодження або відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі не пізніше ніж протягом місяця з дати подання всіх документів, визначених цим Порядком.

4. За письмовим зверненням заявника, поданим до Нацкомфінпослуг до прийняття нею рішення, визначеного пунктом 2 цього розділу, Нацкомфінпослуг може повернути заявнику на доопрацювання всі документи, подані ним для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

5. Нацкомфінпослуг має право протягом строку розгляду документів, наданих для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені у цих документах.

Нацкомфінпослуг має право надсилати запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб з метою отримання від них інформації, необхідної для підтвердження джерел походження коштів, що використовуються для формування статутного (складеного) капіталу фінансової установи або набуття чи збільшення істотної участі в ній, фінансового стану та ділової репутації заявників (осіб, які претендують на істотну участь).

6. Якщо протягом строку розгляду Нацкомфінпослуг заяви та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Нацкомфінпослуг про ці зміни.

7. Повідомлення про прийняття рішення Нацкомфінпослуг про погодження або відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі надсилається (видається) заявникові разом з копією відповідного рішення протягом трьох робочих днів з дати його прийняття. У рішенні Нацкомфінпослуг про відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі зазначаються підстави для такої відмови.

8. Нацкомфінпослуг відмовляє у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі у разі наявності таких підстав:

заявником подано неповний пакет документів, визначених розділом II цього Порядку, або недостовірну інформацію чи подані документи не відповідають вимогам статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" або цього Порядку;

заявник має непогашену або незняту судимість. Якщо заявник є юридичною особою, зазначена вимога поширюється на членів виконавчого органу і наглядової ради такої юридичної особи (у разі її наявності), а також на власників істотної участі у фінансовій установі, що є фізичними особами;

ділова репутація, фінансовий стан заявника або його ланцюг володіння істотною участю не відповідає вимогам, установленим законом або цим Порядком;

у заявника відсутні власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, та/або ним не підтверджено джерела походження коштів, що вносяться до статутного (складеного) капіталу;

заявник згідно з поданими документами не відповідає вимогам Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та цього Порядку;

рішення Антимонопольного комітету України про заборону концентрації як такої, що призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарному ринку України в цілому чи в значній його частині;

набуття чи збільшення істотної участі заявника у фінансовій установі загрожуватиме інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої фінансової установи, розвиткові конкурентного середовища.

9. Рішення Нацкомфінпослуг про погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі діє протягом дванадцяти місяців з дати його прийняття.

Якщо особа, яка отримала від Нацкомфінпослуг погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, протягом дванадцяти місяців з дати прийняття Нацкомфінпослуг такого рішення не набула або не збільшила істотну участь у фінансовій установі та має намір набути або збільшити істотну участь у фінансовій установі, така особа зобов'язана повторно отримати погодження Нацкомфінпослуг.

10. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі:

заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для такої відмови;

заявник може подати до Нацкомфінпослуг клопотання про повернення йому документів, що подавались ним до Нацкомфінпослуг (крім заяви та опису документів, що додаються до заяви). Зазначені документи повертаються заявнику в разі отримання його згоди з підставами для прийняття рішення про відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

11. Рішення про відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі може бути оскаржено в судовому порядку.

12. У разі якщо під час розгляду документів, поданих для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, Нацкомфінпослуг буде встановлено наявність підстав, визначених пунктом 4 розділу I цього Порядку, Нацкомфінпослуг не пізніше ніж протягом місяця з дати подання таких документів надсилає заявнику лист з інформацією, що заявнику не потрібно отримувати погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі. До такого листа додаються документи, що подавалися заявником до Нацкомфінпослуг (крім заяви та опису документів, що додаються до заяви).

IV. Вимоги до фінансового стану, ділової репутації заявника та його ланцюга володіння істотною участю

1. Фінансовий стан заявника - юридичної особи повинен відповідати вимогам, визначеним цим розділом.

Заявник - юридична особа повинен дотримуватися таких показників фінансового стану заявника (за винятком фінансових установ та іноземних юридичних осіб, які відповідно до своїх установчих документів надають одну або декілька фінансових послуг):

1) коефіцієнт загальної ліквідності становить не менше 1;

2) показник фінансового левериджу заявника становить не більше 1;

3) розмір власних коштів заявника повинен бути не меншим, ніж фактична вартість придбаних акцій (часток), крім випадків реорганізації, набуття акцій (часток) фінансової установи шляхом внесення таких акцій (часток) до статутних капіталів інших юридичних осіб, вчинення правочинів дарування, укладення договору міни, викупу фінансовою установою акцій (часток), що призводять до зменшення статутного капіталу такої фінансової установи та відповідно збільшення істотної участі власника;

4) коефіцієнт рентабельності власного капіталу є більшим за 0.

Заявники - фінансові установи та іноземні юридичні особи, які відповідно до своїх установчих документів надають одну або декілька фінансових послуг, повинні виконувати вимоги законодавства щодо регулятивного/власного капіталу, платоспроможності або додержання фінансових нормативів, а саме:

банки - вимоги щодо розміру регулятивного капіталу банку;

страховики - вимоги щодо платоспроможності страховика (умови забезпечення платоспроможності страховиків);

інші фінансові установи та іноземні юридичні особи, які відповідно до своїх установчих документів надають одну або декілька фінансових послуг, - вимоги щодо розміру власного капіталу та фінансових нормативів (у разі якщо такі вимоги встановлені законодавством).

2. У разі якщо заявник - юридична особа набуває істотну участь у фінансовій установі шляхом обміну боргових зобов'язань на частку у статутному (складеному) капіталі фінансової установи, внаслідок чого такі боргові зобов'язання припиняються, балансова вартість припинених боргових зобов'язань повинна дорівнювати або бути більшою за розмір істотної участі заявника у фінансовій установі.

3. Фінансовий стан заявника - фізичної особи повинен відповідати таким вимогам:

1) сума власних коштів заявника, розрахована відповідно до розділу I додатка 6 до цього Порядку, та сума нарахованого (виплаченого) заявнику доходу, розрахована відповідно до розділу II додатка 6 до цього Порядку, є не меншими, ніж фактична вартість придбання акцій (частки у статутному (складеному) капіталі) фінансової установи (крім випадків дарування, спадкування, міни, а також викупу фінансовою установою акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такої фінансової установи та відповідного збільшення істотної участі заявника). Розрахунок відповідних сум здійснюється заявником на підставі підтвердних документів, зазначених у додатку 6 до цього Порядку;

2) показник запасу платоспроможності заявника, визначений згідно з послідовністю розрахунків, закладених у розділі III додатка 6 до цього Порядку, є не меншим ніж 0,2.

4. Банківські рахунки, з яких заявником здійснюється оплата акцій (частки у статутному (складеному) капіталі) фінансової установи, у якій набувається або збільшується істотна участь, повинні бути відкриті в банках, які не віднесені Національним банком України до категорії неплатоспроможних або не знаходяться в стадії ліквідації.

5. Ділова репутація заявника повинна бути бездоганною.

6. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації юридичної особи є:

1) відсутність бездоганної ділової репутації у члена виконавчого органу чи наглядової (спостережної) ради юридичної особи;

2) відсутність бездоганної ділової репутації в особи, яка є контролером юридичної особи;

3) особа була власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про:

відкликання банківської ліцензії, анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) або анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (застосовується протягом 5 років із дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії);

відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі (застосовується протягом 5 років із дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);

4) застосування Україною санкцій до особи (застосовується протягом дії санкцій і 5 років після скасування санкцій);

5) уключення особи до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом періоду перебування в переліку та протягом 10 років після виключення особи з переліку);

6) набрання стосовно заявника законної сили рішення суду у справі про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення (застосовується протягом 10 років після набрання законної сили відповідним рішенням суду);

7) установлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю заявника осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

8) заявника внесено до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації фізичної особи є:

1) особа у встановленому законодавством порядку позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

2) особа має непогашену або незняту судимість;

3) особу було звільнено на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;

4) особа була керівником, головним бухгалтером, членом наглядового органу (наглядової/спостережної ради) або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про:

відкликання банківської ліцензії, анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) або анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (застосовується протягом 5 років із дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії);

відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі (застосовується протягом 5 років із дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);

5) особа була керівником, головним бухгалтером, членом наглядового органу (наглядової/спостережної ради) або власником істотної участі у фінансовій установі, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 5 років із дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації).

8. Заявник повинен мати прозорий ланцюг володіння істотною участю.

9. Ланцюг володіння істотною участю є прозорим, якщо схематичне зображення, подане заявником відповідно до підпункту 2 пункту 1 розділу II цього Порядку, та документи, подані ним відповідно до пунктів 2 - 5 розділу II цього Порядку, дають змогу:

1) ідентифікувати заявника та усіх осіб, через яких заявником опосередковано здійснюється володіння істотною участю у фінансовій установі;

2) визначити взаємозв'язки між вказаними особами.

10. Ланцюг володіння істотною участю є непрозорим, якщо він не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним у пункті 9 цього розділу, а також за наявності у ньому взаємного контролю. Взаємним контролем є такий ланцюг володіння істотною участю, при якому фінансова установа, щодо якої отримується погодження набуття або збільшення істотної участі, здійснює контроль заявника, а заявник здійснює контроль такої фінансової установи або має намір набути або збільшити істотну участь у ній до розміру, який забезпечує контроль за нею.

V. Порядок контролю за додержанням цього Порядку

1. Державний контроль за додержанням цього Порядку здійснює Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

2. У разі виявлення Нацкомфінпослуг факту набуття особою істотної участі у фінансовій установі або збільшення особою своєї істотної участі до рівня, визначеного пунктом 3 розділу I цього Порядку, без отримання письмового погодження Нацкомфінпослуг призначає у двотижневий строк довірену особу, якій передається право брати участь у голосуванні.

Фінансова установа зобов'язана протягом десяти робочих днів з дати виявлення Нацкомфінпослуг факту набуття істотної участі у фінансовій установі або збільшення істотної участі до рівня, визначеного пунктом 3 розділу I цього Порядку, без погодження з Нацкомфінпослуг надіслати до Нацкомфінпослуг пропозиції щодо довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні.

Довірена особа призначається з числа осіб, запропонованих фінансовою установою, на період до усунення порушення вимоги, визначеної пунктом 3 розділу I цього Порядку.

Довірена особа зобов'язана під час голосування діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління фінансовою установою.

3. Рішення загальних зборів акціонерів (учасників), прийняті з порушенням вимог, визначених пунктом 6 розділу I цього Порядку та пунктом 2 цього розділу, не мають юридичної сили.

 

Директор департаменту
консолідованого нагляду
та методології на ринках
фінансових послуг

В. Логвіновський

 

ЗАЯВА
про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі

1. ___________________________________________________________________________________
                  (повне найменування фінансової установи, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________

2.
_____________________________________________________________________________________
(повне найменування заявника - юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові заявника - фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності))
_____________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження (місце проживання) заявника _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                 (місцезнаходження - для юридичної особи, місце проживання - для фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________

Прошу надати погодження набуття/збільшення істотної участі в статутному
                                                              (потрібне підкреслити)
(складеному) капіталі фінансової установи, у результаті чого

сума прямого володіння в статутному (складеному) капіталі фінансової установи становитиме _____________________________________________________________________________ гривень,

що складатиме частку в статутному (складеному) капіталі такої установи

_____________________________________________________________________________ відсотків;
                                                                                 (10 і більше)

сума опосередкованого володіння в статутному (складеному) капіталі фінансової установи становитиме
_____________________________________________________________________________ гривень,

що складатиме частку в статутному (складеному) капіталі такої установи
_____________________________________________________________________________ відсотків;
                                                                                  (10 і більше)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складає _________________________________
                                                                                                                                                                            (10 і більше)

відсотків у розподілі голосів, через _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
               (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

___ ____________ 20__ року

Уповноважена особа
юридичної особи

 
_____________
(підпис)

 
__________________
(П. І. Б.)

Фізична особа (уповноважений
представник фізичної особи)

 
_____________
(підпис)

 
_____________________
(П. І. Б.)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
 послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

 

Схематичне зображення ланцюга володіння істотною участю
(зразок)

Фізична особа 2

_____________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

___ ____________ 20__ року

Примітка. Приклад розрахунку розміру істотної участі заявника у фінансовій установі: для заявника - Фізичної особи 2, який набуває у власність 10 % статутного капіталу ТОВ "Фінансова установа" та 55 % акцій ПрАТ "Юридична особа 2", розмір прямого володіння істотною участю у ТОВ "Фінансова установа" дорівнює 10 %, розмір опосередкованого володіння істотною участю у ТОВ "Фінансова установа" дорівнює 35,06 % ((0,55 ґ 0,85 ґ 0,3) ґ 100 % + (0,55 ґ 0,85 ґ 0,75 ґ 0,6) ґ 100 %), сукупний розмір істотної участі у ТОВ "Фінансова установа" дорівнює 45,06 % (10 % + 35,06 %).

 

АНКЕТА

I. Інформація про юридичну особу

1.
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (повне найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Ідентифікаційний код ________________________________________________________________

4. Основний вид діяльності _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Повні найменування банків, у яких юридична особа має рахунки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Голова та члени наглядової ради (у разі наявності) ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвища, імена, по батькові)
_____________________________________________________________________________________

7. Голова та члени виконавчого органу ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвища, імена, по батькові)

8. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування органу)

9. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для іноземної юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування органу, країна місцезнаходження)

II. Відносини з фінансовою установою, акції, частки якої придбаваються

1. Наявна участь у фінансовій установі, у тому числі:

пряме володіння - _________________________________________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ___________________________________________ гривень, що становить ________________________________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                                   (кількість)
______________________________________________________________________________ гривень;

опосередковане володіння - _________________________________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ____________________________________________________ гривень, що становить _____________________________________________________ акцій (часток),
                                                                                                                     (кількість)
загальною номінальною вартістю _________________________________________________ гривень;

через ________________________________________________________________________________;
                            (найменування власника істотної участі у фінансовій установі та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, набутих за дорученням, що складає ________________________________________
                                                                                                                                                             (10 і більше)
відсотків у розподілі голосів, через _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

2. Наміри набуття істотної участі у фінансовій установі:

пряме володіння - _____________________________________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ___________________________________________ гривень, що становить ________________________________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                                     (кількість)
______________________________________________________________________________ гривень;

опосередковане володіння - _____________________________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ___________________________________________ гривень, що становить _______________________________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                               (кількість)
______________________________________________________________________________ гривень;

через ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
                           (найменування власника істотної участі у фінансовій установі та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складає _________________________________
                                                                                                                                                                           (10 і більше)
відсотків у розподілі голосів, через _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
               (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

Примітка: у випадку збільшення істотної участі у фінансовій установі в пункті 2 цього розділу анкети проставляються прочерки.

3. Наміри збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи:

пряме володіння - ______________________________________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ___________________________________________ гривень, що становить ________________________________________ акцій (часток), загальною номінальною
                                                                               (кількість)
вартістю ______________________________________________________________________ гривень;

опосередковане володіння - ______________________________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ____________________________________________ гривень, що становить ________________________________ акцій (часток), загальною номінальною вартістю
                                                                (кількість)
______________________________________________________________________________ гривень;

через ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
                          (найменування власника істотної участі у фінансовій установі та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складає _________________________________
                                                                                                                                                                          (10 і більше)
відсотків у розподілі голосів, через _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
             (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

4. Майбутня істотна участь з урахуванням кількості акцій (часток), які юридична особа - заявник має намір набути або збільшити, становитиме _________________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі __________________________________________ гривень.

III. Інформація про оплату

1. Кількість акцій (часток), які юридична особа має намір набути, __________ одиниць, номінальна вартість однієї акції (частки) _______________ гривень, загальна сума ______________ гривень, у тому числі кількість акцій з правом голосу ________________________________________________;

фактична вартість придбаних акцій (часток) ________________________________________ гривень.

2. Джерело походження коштів юридичної особи, за рахунок яких здійснюється оплата акцій (часток) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                     (дохід, який зазначений у документах, що подаються заявником)

3. Терміни сплати (одноразово, частинами із зазначенням терміну, протягом якого здійснюватиметься оплата) _____________________________________________________________

Примітка: у випадках набуття або збільшення істотної участі внаслідок дарування, спадкування, міни, а також викупу фінансовою установою акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такої фінансової установи та відповідно збільшення істотної участі заявника, у розділі III цієї анкети проставляюся прочерки.

IV. Інші питання щодо ділової репутації юридичної особи

1. Чи порушувалася справа про банкрутство юридичної особи (у разі порушення справи про банкрутство до анкети додаються копії відповідних підтвердних документів)?
_____________________________________________________________________________________

2. Чи порушувала юридична особа законодавство про фінансові послуги?
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (коли, зміст порушення, накладені санкції)

3. Чи є бездоганною ділова репутація таких посадових осіб юридичної особи заявника:

керівника виконавчого органу ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові керівника виконавчого органу)

відповідь: ____________________________________________________________________________;
                                                                                                               (так/ні)

членів виконавчого органу (інформація зазначається окремо щодо кожного члена виконавчого органу юридичної особи):

1) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

відповідь: ___________________________________________________________________________;
                                                                                                            (так/ні)

2) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

відповідь: ___________________________________________________________________________;
                                                                                                             (так/ні)

3) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

відповідь: ___________________________________________________________________________;
                                                                                                              (так/ні)

голови наглядової ради (у разі наявності наглядової ради) ___________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові голови наглядової ради)

відповідь: ___________________________________________________________________________;
                                                                                                             (так/ні)

членів наглядової ради (у разі наявності наглядової ради інформація зазначається окремо щодо кожного члена наглядової ради):

1) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

відповідь: ___________________________________________________________________________;
                                                                                                             (так/ні)

2) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)

відповідь: ___________________________________________________________________________;
                                                                                                            (так/ні)

3) __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)

відповідь: ___________________________________________________________________________
                                                                                                          (так/ні)

У разі будь-яких змін у наданій в цій анкеті інформації, які сталися до отримання погодження Нацкомфінпослуг набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити про ці зміни Нацкомфінпослуг.

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Нацкомфінпослуг достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

_____________________________________________________________________________________
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, номери телефону та факсу)

Підписано: _______ число _____________ місяць ____________ рік.

Уповноважена особа
юридичної особи

 
_____________
(підпис)

 
__________________
(П. І. Б.)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
 послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

 

Перелік аналітичних показників фінансового стану заявника

Аспект фінансового стану

Показники, що характеризують аспект

Порядок розрахунку аналітичних показників

Дата (період) розрахунку показника

Ліквідність

Коефіцієнт загальної ліквідності

Відношення оборотних активів до суми довгострокових та поточних зобов'язань (позикового капіталу)

На останню звітну дату, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі

Фінансова стійкість

Показник фінансового левереджу

Відношення зобов'язань до власного капіталу

- " -

Забезпеченість власним капіталом

Розмір власних коштів

Різниця між власним капіталом та необоротними активами

- " -

Ефективність використання власних оборотних коштів (власного капіталу)

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Відношення чистого прибутку до середньої вартості власного капіталу

За останній рік, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі (для новостворених заявників та юридичних осіб, які не завершили свій перший фінансовий рік, розрахунок здійснюється на останню звітну дату, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі)

Уповноважена особа
юридичної особи

 
_____________
(підпис)

 
__________________
(П. І. Б.)

"____" ___________ 20__ року

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
 послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

 

АНКЕТА

I. Інформація про фізичну особу

1. ___________________________________________________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка має намір набути або збільшити істотну участь у фінансовій установі)

2. Паспорт ___________________________________________________________________________
                                                                              (серія, номер, дата видачі, ким виданий)

3. Громадянство ______________________________________________________________________
                                                                                                          (країна)

4. Адреса постійного місця проживання ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                        (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номери будинку, квартири, поштовий індекс)

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)
_____________________________________________________________________________________

6. Трудова діяльність за останні 5 років ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
            (повне найменування юридичної особи, найменування посади, період перебування на посаді з ____ до ____,
                                                                                          причина звільнення)

7. Номер телефону роботодавця з останнього місця роботи ___________________________________
_____________________________________________________________________________________

II. Відносини власності з фінансовою установою, у якої Ви набуваєте або збільшуєте істотну участь

1. Наявна участь у фінансовій установі:

пряме володіння - ________________________________________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ___________________________________________ гривень, що становить _______________________________________ акцій (часток), загальною номінальною
                                                                                (кількість)
вартістю _____________________________________________________________________ гривень;

опосередковане володіння - ________________________________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ___________________________________________ гривень, що становить ________________________________________ акцій (часток), загальною номінальною
                                                                         (кількість)
вартістю ______________________________________________________________________ гривень;

через ________________________________________________________________________________;
                            (найменування власника істотної участі у фінансовій установі та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, набутих за дорученням, що складає ________________________________________
                                                                                                                                                                 (10 і більше)
відсотків у розподілі голосів, через ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                 (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

2. Наміри набуття істотної участі у фінансовій установі:

пряме володіння - _______________________________________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи _____________________________________________________ гривень, що становить ________________________________________ акцій (часток), загальною номінальною
                                                                              (кількість)
вартістю ______________________________________________________________________ гривень;

опосередковане володіння - ________________________________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ____________________________________________ гривень, що становить ________________________________________ акцій (часток), загальною номінальною
                                                                            (кількість)
вартістю ______________________________________________________________________ гривень;

через ________________________________________________________________________________;
                               (найменування власника істотної участі у фінансовій установі та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складає _________________________________
                                                                                                                                                                         (10 і більше)
відсотків у розподілі голосів, через _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
              (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

Примітка: у випадку збільшення істотної участі у фінансовій установі в пункті 2 цього розділу анкети проставляються прочерки.

3. Наміри збільшення істотної участі у фінансовій установі:

пряме володіння - _______________________________________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі _____________________________________________ гривень, що становить ________________________________________ акцій (часток), загальною номінальною
                                                                            (кількість)
вартістю ______________________________________________________________________ гривень;

опосередковане володіння - ________________________________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ____________________________________________ гривень, що становить _______________________________________ акцій (часток), загальною номінальною
                                                                                  (кількість)
вартістю ______________________________________________________________________ гривень;

через ________________________________________________________________________________;
                              (найменування власника істотної участі у фінансовій установі та розмір його прямого володіння)

кількість голосів, що набуваються за дорученням, що складає _________________________________
                                                                                                                                                                            (10 і більше)
відсотків у розподілі голосів, через _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
              (найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі та розмір його прямого володіння)

4. Майбутня істотна участь з урахуванням кількості акцій (часток), які фізична особа має намір придбати, становитиме ________________ відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи в розмірі ____________________________________________________ гривень.

III. Інформація про оплату

1. Кількість акцій (часток), які Ви маєте намір придбати ______________________________ одиниць,
номінальна вартість однієї акції (частки) ___________________________________________ гривень,
загальна сума _________________________________________________________________ гривень,
у тому числі кількість акцій з правом голосу _______________________________________________,
фактична вартість придбаних акцій (часток) ________________________________________ гривень.

2. Джерело походження коштів, за рахунок яких здійснюється сплата акцій (часток) _____________________________________________________________________________________
                                                             (дохід, зазначений у документах, що подаються заявником)

3. Строки сплати ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                            (одноразово, частинами із зазначенням строку, протягом якого здійснюватиметься сплата)
Примітка: у випадках набуття або збільшення істотної участі внаслідок дарування, спадкування, міни, а також викупу фінансовою установою акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такої фінансової установи та відповідно збільшення істотної участі заявника, у розділі III цієї анкети проставляюся прочерки.

IV. Відносини власності з юридичними особами та іншими фінансовими установами (крім фінансової установи, де Ви набуваєте або збільшуєте істотну участь)

1. Повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження __________________________________________________________________

3. Основний вид діяльності _____________________________________________________________

4. Відсоток власності в ній ______________________________________________________________

5. Чи є Ви членом в органах управління цієї юридичної особи? _______________________________

6. Чи виступаєте Ви довіреною особою, гарантом або поручителем інших юридичних осіб з фінансових, майнових і корпоративних питань?
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (яких саме і з яких питань)

V. Інші питання

1. Інформація про відсутність (наявність) непогашеної, не знятої в установленому порядку судимості ____________________________________
                   (рік, підстава - у разі наявності)

2. Чи працювали Ви протягом останніх семи років на посадах керівників юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період Вашого перебування на керівній посаді (крім осіб, які були тимчасовими адміністраторами або ліквідаторами)?
_____________________________________________________________________________________
              (якщо так, зазначити повне найменування юридичної особи, визнаної банкрутом або підданної процедурі
                      примусової ліквідації, ідентифікаційний код юридичної особи з наданням відповідних документів)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання і не заперечую проти перевірки Нацкомфінпослуг достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін у наданій у цій анкеті інформації, які сталися до отримання погодження Нацкомфінпослуг набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, зобов'язуюсь наступного робочого дня повідомити Нацкомфінпослуг про ці зміни.

Номери телефону та факсу, доступні в робочий час _________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підписано: _______ число _______________ місяць __________________ рік.

Підпис фізичної особи
(уповноваженого представника фізичної особи) ____________________________________________

Підпис _______________________________________________________________________________
                                                                           (зазначити прізвище друкованими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

 

Довідка про фінансовий стан заявника - фізичної особи

I. Власні кошти заявника (станом на дату підписання цієї довідки)

* Зазначається, якщо заявник сплатив за акції (частку у статутному (складеному) капіталі) фінансової установи до подання до Нацкомфінпослуг документів для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

II. Джерела походження коштів для набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі за період ___________________**

** Період обирається заявником самостійно, виходячи з того, що сума нарахованого (виплаченого) доходу за обраний період має бути не меншою, ніж фактична вартість придбання акцій (часток) фінансової установи.

Розділ II цієї довідки не заповнюється у випадках набуття або збільшення істотної участі внаслідок дарування, спадкування, міни, а також викупу фінансовою установою акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такої фінансової установи та відповідно збільшення істотної участі заявника.

III. Оцінка здатності заявника надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі

До цієї довідки додаються:

1) документи щодо власних коштів заявника:

довідка(и) фінансової(их) установи(в), у якій(их) відкрито рахунок(ки) заявника, про наявність коштів на рахунку(ах) (у разі заповнення рядка 1 розділу I);

документи, що підтверджують оплату заявником за цінні папери фінансової установи або оплату внеску заявника до статутного (складеного) капіталу фінансової установи (у разі заповнення рядка 2 розділу I);

2) документи щодо джерел походження коштів:

довідка про заробітну плату (у разі заповнення рядка 1 розділу II);

документи щодо доходів заявника від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна (у разі заповнення рядка 2 розділу II);

документи щодо доходу заявника від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (у разі заповнення рядка 3 розділу II);

документи щодо прибутку заявника від інвестицій в цінні папери (у разі заповнення рядка 4 розділу II);

документи щодо прибутку заявника від інвестицій в корпоративні права (інші, ніж цінні папери) (у разі заповнення рядка 5 розділу II);

документи щодо коштів, які успадкував чи отримав у подарунок заявник (у разі заповнення рядка 6 розділу II);

документи щодо інших доходів, отриманих заявником (у разі заповнення рядка 7 розділу II).

Підписано: _________ число _______________ місяць ______________ рік.

Підпис фізичної особи
(уповноваженого представника фізичної особи) ____________________________________________

Підпис _______________________________________________________________________________
                                                                             (зазначити прізвище друкованими літерами)

(Порядок із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 29.04.2014 р. N 1324
,
 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 20.09.2016 р. N 2290)

____________

Опрос