Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения единого реестра проектов, реализуемых в Украине с использованием ресурсов международных финансовых организаций и международной технической помощи

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 03.12.2012 № 1378
действует с 08.01.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2012

м. Київ

N 1378

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2012 р. за N 2165/22477

Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги

Відповідно до пунктів 18 і 19 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги", пункту 61 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1027, та з метою врегулювання порядку ведення єдиного реєстру проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення єдиного реєстру проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, що додається.

2. Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги (Кучеренко О. В.) забезпечити:

ведення єдиного реєстру проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги (далі - Єдиний реєстр);

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій (Доронін Д. В.) забезпечити встановлення апаратної платформи, на якій буде розміщено Єдиний реєстр в електронному вигляді, та на постійній основі здійснювати її технічне супроводження, забезпечити збереження і захист даних, надання реєстраторам доступу до Єдиного реєстру, консультативної допомоги департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги щодо технічних питань ведення Єдиного реєстру.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. З набранням чинності цим наказом втрачає чинність наказ Міністерства економіки України від 20 березня 2009 року N 241 "Про затвердження Порядку унесення інформації до державного реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та анулювання державної реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економіки України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2009 року за N 326/16342.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максюту А. А.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

П. О. Порошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
ведення єдиного реєстру проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення єдиного реєстру проектів (програм) (далі - проекти), що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій, які залучаються як позика або кредит державою або під державні гарантії, та міжнародної технічної допомоги.

Єдиний реєстр проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги (далі - Єдиний реєстр), ведеться в електронному та паперовому вигляді.

1.2. Метою ведення Єдиного реєстру є забезпечення:

автоматизованого обліку проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги;

створення реєстраційних карток, свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги (далі - свідоцтво про акредитацію виконавця) та інших документів, пов'язаних з ініціюванням, підготовкою і реалізацією проектів.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

Єдиний реєстр в електронному вигляді - офіційна автоматизована база даних для обліку проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги;

Єдиний реєстр в паперовому вигляді - книга, яка ведеться з метою обліку проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги. Складовою Єдиного реєстру в паперовому вигляді є відповідна справа, яка містить копії реєстраційних карток проектів міжнародної технічної допомоги та інформаційні картки;

інформаційна картка - інформаційна довідка про документи, подані до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) для державної реєстрації проекту, яка складається реєстратором за формою згідно з додатком до цього Порядку;

реєстратор - працівник Мінекономрозвитку, який відповідно до своїх функціональних обов'язків, визначених посадовою інструкцією, вносить інформацію до Єдиного реєстру;

уповноважена особа - посадова особа Мінекономрозвитку, яка має повноваження підписувати реєстраційні картки проектів міжнародної технічної допомоги, свідоцтва про акредитацію виконавців та інші відомості з Єдиного реєстру.

1.4. Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 153 (далі - Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги), та Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1027 (далі - Порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями).

II. Унесення до Єдиного реєстру інформації про проекти міжнародної технічної допомоги

2.1. До Єдиного реєстру в електронному і паперовому вигляді реєстратором уноситься така інформація про проекти міжнародної технічної допомоги:

номер і дата державної реєстрації проекту;

назва, цілі та вартість реалізації проекту;

строк реалізації проекту;

номер контракту (угоди, договору, угоди про внесок, грантового контракту тощо) між донором і виконавцем;

відомості про донора, виконавця, реципієнта, бенефіціара відповідно до пункту 19 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги;

інші відомості, що стосуються проекту.

2.2. Унесення інформації до Єдиного реєстру в електронному вигляді здійснюється реєстратором після подання реципієнтом та донором або уповноваженою ними особою звернення про державну реєстрацію, до якого додаються документи, передбачені пунктом 14 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації відповідного звернення в Мінекономрозвитку.

2.3. Унесення інформації до Єдиного реєстру в паперовому вигляді здійснюється після підписання реєстраційної картки проекту уповноваженою особою відповідно до пункту 18 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги. Унесену інформацію реєстратор засвідчує підписом.

На оригіналі реєстраційної картки реєстратор зазначає дату реєстрації та присвоює проекту відповідний порядковий номер, після чого вносить зазначені реквізити до Єдиного реєстру в електронному вигляді.

2.4. У разі перереєстрації проекту у випадках, визначених пунктом 21 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, реєстратор протягом одного робочого дня після підписання уповноваженою особою реєстраційної картки проекту вносить до Єдиного реєстру в електронному вигляді відомості, що стали підставою для здійснення перереєстрації, зазначає дату і номер перереєстрації. При цьому до номера проекту, який було присвоєно під час державної реєстрації, через дефіс додається двозначний порядковий номер перереєстрації, починаючи з одиниці.

Відповідна відмітка робиться в Єдиному реєстрі в паперовому вигляді.

2.5. У разі зупинення розгляду клопотання про державну реєстрацію або відмови в державній реєстрації проекту в Єдиному реєстрі в електронному вигляді замість номера державної реєстрації реєстратор зазначає номер листа, у якому викладено причини такого зупинення або відмови, визначені пунктами 16 і 17 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.

2.6. Мінекономрозвитку порушує перед донором питання про зупинення реалізації проекту та повідомляє реципієнта щодо необхідності усунення порушень у разі:

виявлення порушення законодавства та міжнародних договорів України під час реалізації проекту;

виявлення бенефіціарами та/або уповноваженими контролюючими органами України нецільового використання міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту;

незадовільних результатів моніторингу проекту.

2.7. У разі коли реципієнт у двомісячний строк з моменту отримання ним повідомлення щодо необхідності усунення виявлених порушень не усунув їх та не надіслав до Мінекономрозвитку повідомлення про це, Мінекономрозвитку розглядає питання про анулювання рішення про державну реєстрацію проекту.

2.8. У разі анулювання рішення про державну реєстрацію проекту у випадках, визначених пунктом 22 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, в Єдиному реєстрі в електронному та паперовому вигляді робиться запис "Анульовано".

Про анулювання рішення про державну реєстрацію проекту повідомляються донор, виконавець та реципієнт проекту.

III. Унесення до Єдиного реєстру інформації про проекти міжнародних фінансових організацій

3.1. Унесення інформації про проекти, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій, до Єдиного реєстру в електронному вигляді здійснюється реєстратором у такому порядку:

3.1.1. Після отримання проектної пропозиції щодо ініціювання спільного з міжнародною фінансовою організацією (далі - МФО) проекту відповідно до пункту 8 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, протягом семи робочих днів уноситься така інформація:

назва проекту;

сфера діяльності проекту;

найменування МФО;

найменування ініціатора проекту;

найменування бенефіціара;

оціночна вартість проекту;

сума позики МФО;

сума гранту (за наявності);

мета проекту.

3.1.2. Після прийняття Мінекономрозвитку рішення про доцільність підготовки проекту відповідно до пункту 10 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, протягом семи робочих днів уноситься така інформація:

дата, номер і зміст експертних висновків, пропозицій та зауважень, отриманих від заінтересованих органів виконавчої влади, що проводили експертизу проектної пропозиції;

дата і номер наказу Мінекономрозвитку про доцільність підготовки проекту;

найменування відповідального виконавця;

дати і номери листів, якими Кабінетові Міністрів України, Мінфіну, відповідальному виконавцю та ініціаторові проекту надіслано копію рішення про доцільність підготовки проекту;

дата і номер листа на адресу МФО з пропозицією щодо спільної підготовки проекту.

3.1.3. Після отримання повідомлення від МФО про підтримку проекту протягом семи робочих днів уноситься така інформація:

дата отримання повідомлення від МФО про підтримку проекту;

дати і номери листів щодо інформування Кабінету Міністрів України, Мінфіну та відповідального виконавця про підтримку проекту міжнародною фінансовою організацією.

3.1.4. Після отримання плану заходів щодо підготовки проекту, наказів про утворення групи управління проектом, про призначення координатора проекту, листа-запрошення на переговори від МФО відповідна інформація вноситься протягом семи робочих днів.

3.1.5. Після погодження отриманих від відповідального виконавця документів, підготовлених відповідно до пункту 15 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, та до проведення офіційних переговорів між Україною та МФО щодо укладання договору України з МФО вноситься інформація про ці документи.

3.1.6. Після ратифікації та/або набрання чинності договором України з МФО протягом п'яти робочих днів уноситься така інформація:

дата підписання договору України з МФО;

дата ратифікації договору України з МФО;

дата набрання чинності договором України з МФО;

строк реалізації проекту (початок - завершення);

строк надання позики (початок - завершення);

фінансові умови запозичення;

сума співфінансування української сторони (за наявності);

структура проекту (частини, компоненти, транші тощо);

показники результативності проекту (планові та фактичні значення, одиниці виміру (за наявності)).

3.1.7. Під час підготовки квартального звіту про стан ініціювання, підготовки та реалізації інвестиційних проектів відповідно до пункту 45 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, уноситься інформація про:

стан та основні результати реалізації проекту;

проблеми, що виникли під час реалізації проекту, та їх причини;

висновки та пропозиції Мінекономрозвитку щодо стану впровадження проекту;

стан вибірки коштів позики (планові та фактичні значення, відхилення та наростаючим підсумком);

місії Світового банку (основні результати та подальші дії);

стан досягнення показників результативності в рамках проекту.

3.1.8. Після схвалення Кабінетом Міністрів України остаточного звіту за результатами реалізації проекту інформація про такий звіт уноситься протягом семи робочих днів.

3.2. Унесення інформації про проекти, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій, до Єдиного реєстру в паперовому вигляді здійснюється реєстратором у такому порядку:

3.2.1. Після прийняття Мінекономрозвитку рішення про доцільність підготовки проекту вносяться назва, дата і номер відповідного наказу Мінекономрозвитку.

3.2.2. Після ратифікації та/або набрання чинності міжнародним договором України з МФО протягом семи робочих днів уноситься така інформація:

назва проекту;

найменування МФО;

мета, сфера діяльності проекту;

найменування ініціатора проекту;

найменування відповідального виконавця проекту;

найменування бенефіціара (код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

загальна вартість проекту;

сума позики МФО;

співфінансування української сторони (за наявності);

сума гранту (за наявності);

назва донора міжнародної технічної допомоги (за наявності);

назва договору України з МФО;

дата підписання договору України з МФО;

дата ратифікації договору України з МФО;

дата набрання чинності договором України з МФО;

запланований строк реалізації проекту.

3.2.3. Після схвалення Кабінетом Міністрів України остаточного звіту за результатами реалізації проекту протягом семи робочих днів уноситься така інформація:

дата завершення проекту;

назва, номер і дата акта Кабінету Міністрів України про схвалення остаточного звіту за результатами реалізації проекту.

Інформацію, унесену до Єдиного реєстру в паперовому вигляді, реєстратор засвідчує підписом.

IV. Використання інформації з Єдиного реєстру

4.1. Реєстратор на підставі відомостей з Єдиного реєстру в електронному вигляді забезпечує пошук, вибірку та сортування інформації за певними параметрами, виходячи з його технічних можливостей, готує інформаційні довідки, інші документи, у тому числі для розміщення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

4.2. Єдиний реєстр в електронному вигляді використовується для складання реєстраційної картки проекту, свідоцтва про акредитацію виконавця та отримання інших відомостей про проекти міжнародної технічної допомоги.

4.3. Реєстраційна картка складається за формою згідно з додатком 1 до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, підписується уповноваженою особою та засвідчується печаткою Мінекономрозвитку.

Копія реєстраційної картки разом з пакетом документів, визначених пунктом 14 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, зберігається реєстратором у відповідній справі, що ведеться структурним підрозділом департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги.

4.4. Свідоцтво про акредитацію виконавця складається за формою згідно з додатком 4 до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, підписується уповноваженою особою та засвідчується печаткою Мінекономрозвитку.

Копія свідоцтва про акредитацію виконавця разом з пакетом документів, визначених пунктом 30 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, зберігається реєстратором у відповідній справі, що ведеться структурним підрозділом департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги.

4.5. Єдиний реєстр в електронному вигляді використовується для складання паспортів проектів, квартальних звітів Кабінету Міністрів України про стан ініціювання, підготовки та реалізації проектів разом з пропозиціями щодо вирішення проблемних питань та отримання іншої інформації про проекти, які реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій.

V. Забезпечення достовірності та повноти внесення інформації до Єдиного реєстру

5.1. Достовірність інформації, що вноситься до Єдиного реєстру, забезпечується фізичними та юридичними особами, які надали цю інформацію до Мінекономрозвитку.

5.2. Повнота внесення інформації до Єдиного реєстру та її відповідність інформації, яка була надана до Мінекономрозвитку, забезпечується реєстратором.

 

Директор департаменту співробітництва
з міжнародними фінансовими
організаціями та координації
міжнародної технічної допомоги

О. В. Кучеренко

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
про документи, подані для державної реєстрації проекту міжнародної технічної допомоги

РЕЄСТРАЦІЯ/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ

Назва проекту

Номер державної реєстрації/перереєстрації проекту

Документи, подані на експертизу

Відмітка про наявність

Примітка

Звернення від реципієнта та донора або уповноваженої ними
особи, до якого додаються:

1) клопотання про державну реєстрацію
проекту

 

 

2) засвідчена донором копія контракту (частина
контракту), укладеного між донором і виконавцем, у якій визначено цілі, завдання проекту, види та обсяги міжнародної технічної допомоги, кошторисну вартість, строк та етапи реалізації

 

 

3) лист від бенефіціара про підтримку і заінтересованість у результатах проекту та згоду на провадження діяльності, зазначеної у контракті

 

 

4) план закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги, засвідчений донором або виконавцем та погоджений бенефіціаром

 

 

5) меморандум, заява про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерська угода (підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом між донором або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром) та містить назву, мету, строк реалізації, завдання відповідно до контракту на виконання проекту, очікувані результати, кількісні та/або якісні критерії досягнення результативності, перелік майна, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів, що придбаваються, надаються в рамках проекту, очікуваний вплив на розвиток відповідної галузі або регіону, зобов'язання донора (виконавця) та реципієнта (бенефіціара))

 

 

6) лист-погодження Нацдержслужби України (у разі коли передбачено підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації державних службовців України)

 

 

Примітка. Усі документи подаються мовою оригіналу з обов'язковим перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку.

ВІДМОВА

Підстава для відмови

Відмітка про наявність

Примітка

Невідповідність поданих документів вимогам
пункту 14 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 153

 

 

Невідповідність проекту стратегічній щорічній програмі, узгодженій з донором

 

 

Недостовірна інформація, виявлена в поданих документах

 

 

АНУЛЮВАННЯ

Підстава для анулювання

Відмітка про наявність

Примітка

Відмова донорів, виконавців або реципієнтів від реалізації проекту

 

 

Наявність інших підстав, передбачених законодавством України

 

 

Підпис реєстратора

Підпис керівника структурного підрозділу реєстратора

____________

Опрос