Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи справки об уплаченном нерезидентом в Украине налоге на прибыль (доходы) и формы этой справки

Минфин
Порядок, Справка, Приказ от 03.12.2012 № 1264
действует с 29.01.2013

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2012

м. Київ

N 1264

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2012 р. за N 2155/22467

Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки

Відповідно до пункту 152.7 статті 152 розділу III Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), що додається;

форму довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 03 вересня 2003 року N 417 "Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2003 року за N 885/8206.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної податкової
служби України

О. В. Клименко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі довідки за затвердженою формою особі (юридичній або фізичній), яка не є резидентом та отримує доходи з джерелом їх походження з України.

2. Довідка видається органом державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України.

3. Довідка або обґрунтована відмова у її видачі видається на бланку органу державної податкової служби за підписом керівника органу державної податкової служби протягом 5 робочих днів від дати одержання письмового звернення нерезидента або уповноваженої ним особи.

4. Письмове звернення нерезидента про надання довідки надсилається до відповідного податкового органу безпосередньо або через особу, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України, або через уповноважену особу, яка повинна підтвердити свої повноваження.

4.1. Звернення має бути подане українською мовою або іноземною мовою разом з офіційним перекладом українською мовою.

4.2. Звернення обов'язково повинно містити таку інформацію:

4.2.1. Відомості про нерезидента:

повна назва іноземної юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка не є резидентом), що одержала дохід з джерелом його походження з України і звертається з проханням про видачу довідки;

ідентифікаційний код (номер) цієї іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом) в країні резиденції (за наявності);

місцезнаходження (місце проживання) іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом) в країні резиденції.

4.2.2. Відомості про джерело доходу:

повна назва (прізвище, ім'я та по батькові) резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента), що здійснив на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України;

код платника податку за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначеного резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента);

місцезнаходження юридичної особи (місце проживання) зазначеного резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента);

період, у якому виплачувався дохід;

вид доходу;

сума доходу;

сума сплаченого в Україні податку.

5. Джерелом інформації для видачі довідки є дані додатка ПН до податкових декларацій (розрахунків) з податку на прибуток, надані податковими агентами податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь нерезидентів, а також сум утриманого з них податку або надані нерезидентом документи у разі самостійного нарахування і сплати податку.

6. За рішенням керівника органу державної податкової служби відповідальним за видачу довідки призначається працівник підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб.

7. Обґрунтована відмова у видачі довідки надається органом державної податкової служби у разі, якщо нерезидент у своєму письмовому зверненні надав недостовірну інформацію.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ДОВІДКА
про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

(Certificate about withholding of tax in Ukraine)

1. Орган державної податкової служби (the body of the State Tax Service)
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
(full name of the body of the State Tax Service)

підтверджує, що податок на прибуток (доходи) був сплачений в Україні іноземною юридичною (фізичною) особою (certifies that the tax on profits (income) has been paid in Ukrain by the foreign legal person (individual)
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи (нерезидента) згідно з документом, що підтверджує факт реєстрації в країні резиденції, з прибутку (доходів) якої сплачено податок) (name of the legal person or surname and initials of the individual in accordance with document confirmed the registration in the state of which it (he) is a resident whose profits (income) is taxed)
за період (for the period) ____________________________________________________________
у сумі (in the amount) ________________________________________________________________,
                                                                                          (сума цифрами і словами) (in figures and letters)
що справляється* (levied*):

____________
* потрібне відмітити (mark what is applicable)

згідно з положеннями Податкового кодексу України (in accordance with provisions of the Tax Code of Ukraine)

відповідно до Угоди (Конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і (in conformity with the Double Taxation Agreement (Convention) between Ukraine and) ________________________________,
                      (назва країни) (name of the country)


за ставкою (at the rate of) _____ відсотків (per cent) від прибутку (доходу), що підлягає оподаткуванню (on the taxable profits (income))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                    (вказуються вид і сума доходу) (state the kind and the amount of income)

2. Ідентифікаційний код (номер) іноземної юридичної (фізичної) особи в країні резиденції (за наявності) (Identification code (number), if it is available, of the foreign legal person (individual) in the state of which it (he) is a resident)
_____________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження (або місце проживання) іноземної юридичної (фізичної) особи в країні резиденції (location of the office (or address) foreign legal person (individual) in the state of which it (he) is a resident)
_____________________________________________________________________________________

4. Повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) резидента (податкового агента) або постійного представництва нерезидента, який утримав податок (full name (surname) of the resident of Ukraine (tax agent) or the permanent establishment of the nonresident withheld the tax)
_____________________________________________________________________________________

5. Ідентифікаційний код (номер) резидента (податкового агента) або постійного представництва нерезидента, який утримав податок (Identification code (number) of the resident of Ukraine (tax agent) or the permanent establishment of the nonresident withheld the tax)
_____________________________________________________________________________________

М. П.
(Stamp)

Керівник органу державної
податкової служби
(Head of the body of
the State Tax Service) ________________________________

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос