Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке перевода органов и подразделений системы Министерства внутренних дел Украины на усиленный вариант оперативно-служебной деятельности

МВД
Приказ, Инструкция от 03.12.2012 № 1111
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2012

м. Київ

N 1111

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2012 р. за N 2148/22460

Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів і підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України на посилений варіант оперативно-службової діяльності

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 10 грудня 2015 року N 1560)

Відповідно до вимог Законів України "Про міліцію", "Про державну службу", Указу Президента України від 21 липня 1994 року N 396 "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю" та з метою найшвидшої нормалізації оперативної обстановки і відновлення правопорядку, усунення загрози життю чи здоров'ю громадян

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок переведення органів і підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України на посилений варіант оперативно-службової діяльності, що додається.

2. Першому заступникові Міністра генерал-полковнику міліції Черних С. П., заступникові Міністра - керівнику апарату Лекарю С. І., заступникові Міністра генерал-лейтенанту міліції Ратушняку В. І., керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, міськрайлінорганів, ректорам вищих навчальних закладів і керівникам науково-дослідних установ, начальникам управлінь територіальних командувань, командирам з'єднань та військових частин внутрішніх військ, керівникам інших установ та підприємств системи МВС України організувати вивчення цієї Інструкції працівниками і забезпечити неухильне її виконання.

3. Скасувати наказ МВС України від 22 березня 2006 року N 291 "Про затвердження Інструкції про порядок переведення особового складу органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ України на посилений варіант оперативно-службової діяльності".

4. Начальникові Головного штабу МВС України полковнику міліції Березану В. М. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Професійної спілки
атестованих працівників органів
внутрішніх справ України

А. С. Онищук

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Т. В. Нікітіна

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. В. Мірошниченко

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок переведення органів і підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України на посилений варіант оперативно-службової діяльності

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає організаційно-правові основи та порядок переведення органів і підрозділів системи МВС України на посилений варіант оперативно-службової діяльності, організацію управління та особливості їх діяльності в умовах посиленого варіанта оперативно-службової діяльності.

1.2. Посилений варіант оперативно-службової діяльності (для військовослужбовців внутрішніх військ - бойової служби) (далі - посилений варіант) - це комплекс організаційно-правових, профілактичних, оперативних та інших заходів, пов'язаних із особливим режимом виконання оперативно-службових завдань і залученням значної кількості працівників та військовослужбовців системи МВС України з метою швидкої стабілізації оперативної обстановки, якщо наявними силами і засобами, що безпосередньо залучені до охорони громадського порядку, у повсякденному режимі несення служби їх виконати неможливо.

Залежно від обставин, що склалися, посилений варіант може бути оголошений як для всіх працівників (військовослужбовців) органів і підрозділів системи МВС України, так і для її окремого органу чи підрозділу.

1.3. Дія цієї Інструкції поширюється на осіб рядового і начальницького складу, державних службовців апарату МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС), районних, районних в містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) (далі - міськрайліноргани), спеціальних установ міліції, стройових підрозділів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ системи МВС України (далі - працівники ОВС) та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України (крім слухачів і курсантів навчальних закладів, які не досягли 18-річного віку, та працівників, які не пройшли початкової підготовки).

1.4. Метою введення посиленого варіанта є найшвидша нормалізація оперативної обстановки та відновлення правопорядку, усунення загрози життю чи здоров'ю громадян, створення умов для нормального функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших інститутів суспільства.

1.5. Правовою основою діяльності працівників ОВС в умовах посиленого варіанта є Конституція України, закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно-правові акти МВС України та ця Інструкція.

1.6. Діяльність органів і підрозділів системи МВС України під час посиленого варіанта будується на принципах законності, гуманізму, поваги до прав, свобод, гідності людини та громадянина, соціальної справедливості, єдиноначальності.

II. Умови введення посиленого варіанта

2.1. Посилений варіант може бути введений на території держави або в окремих її регіонах чи населених пунктах до введення в установленому порядку надзвичайного стану за наявності реальної загрози безпеці або життю громадян, усунення якої є одним із основних завдань міліції.

2.2. Посилений варіант уводиться в разі:

2.2.1. Повідомлення про обставини, що можуть призвести чи призвели до загострення оперативної обстановки, створити чи створили загрозу життю (здоров'ю) громадян.

2.2.2. Виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи.

2.2.3. Виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення особливо важливих об'єктів або окремих місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

2.2.4. Здійснення терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення.

2.2.5. Виникнення тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж тощо), що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення.

2.2.6. Спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства.

2.2.7. Уведення надзвичайного стану.

III. Порядок переведення працівників ОВС та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України на посилений варіант

3.1. Рішення щодо переведення працівників ОВС на посилений варіант приймають:

3.1.1. Міністр внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов'язки, перший заступник, заступник Міністра - керівник апарату, заступник Міністра (за погодженням з Міністром) - відносно працівників апарату (окремих структурних підрозділів) МВС України, усіх органів і підрозділів внутрішніх справ, внутрішніх військ та вищих навчальних закладів МВС України як у масштабі держави, так і в окремих її регіонах.

3.1.2. Начальники ГУМВС, УМВС або особи, які виконують їх обов'язки, - відносно підпорядкованих працівників апарату ГУМВС, УМВС, усіх підпорядкованих органів і підрозділів внутрішніх справ на території обслуговування або в окремих районах, населених пунктах.

Переведення працівників ОВС, які підпорядковані Міністерству внутрішніх справ, на посилений варіант здійснюється за попередньою згодою керівництва МВС України, а в разі надзвичайних обставин - негайно, з подальшим повідомленням чергової частини МВС України.

3.1.3. Начальник УМВС на залізниці або особа, яка виконує його обов'язки, - відносно працівників апарату управління, усіх підпорядкованих чи окремих лінійних органів.

3.1.4. Начальник міськрайліноргану або особа, яка виконує його обов'язки, - відносно працівників ОВС, які вони очолюють або їм підпорядковані.

Переведення працівників ОВС, підпорядкованих ГУМВС, УМВС, що дислокуються на території обслуговування, здійснюється за попередньою письмовою згодою їх керівництва, підпорядкованих МВС України, - за письмовою згодою керівництва МВС України (через керівництво ГУМВС, УМВС), а в разі надзвичайних обставин - негайно, з подальшим повідомленням керівництва ГУМВС, УМВС.

3.1.5. Командувач внутрішніх військ МВС України або особа, яка виконує його обов'язки, - відносно працівників апарату Головного управління внутрішніх військ МВС України (далі - ГУВВ МВС України), усіх чи окремих підпорядкованих частин, підрозділів, з негайним повідомленням керівництва МВС України, начальники управлінь територіальних командувань, командири з'єднань, частин, окремих батальйонів, окремих рот або особи, що виконують їх обов'язки, - відносно працівників підрозділів, які очолюють, з негайним повідомленням керівництва ГУВВ МВС України.

Переведення внутрішніх військ МВС України на посилений варіант бойової служби здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 року N 761-22, наказу МВС України від 25 листопада 1994 року N 050 та наказу МВС України від 05 липня 2005 року N 521 "Про затвердження Тимчасового положення про організацію служби спеціальних моторизованих військових частин міліції, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ МВС України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2005 року за N 835/11115.

3.1.6. Начальники ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів або особи, які виконують їх обов'язки, - відносно підпорядкованих працівників ОВС з негайним повідомленням керівництва МВС України, а для міськрайлінорганів - керівництва ГУМВС, УМВС.

3.2. Працівники вищих навчальних закладів системи МВС України є резервом Міністра внутрішніх справ і переводяться на посилений варіант за його наказом або особи, яка виконує його обов'язки, як придані сили, з виконанням функцій, не пов'язаних із застосуванням силових дій.

3.3. Переведення працівників ОВС будь-якого рівня на посилений варіант здійснюється шляхом видання наказу і доведення його до відома підпорядкованих органів та підрозділів внутрішніх справ.

У наказі про переведення працівників ОВС на посилений варіант зазначаються:

1) обґрунтування необхідності переведення;

2) час, з якого вводиться посилений варіант, і строк, на який він вводиться;

3) межі території, на якій вводиться посилений варіант;

4) інші питання, що обумовлені цією Інструкцією.

3.4. Строк безперервного здійснення заходів у разі введення посиленого варіанта залежить від складності оперативної обстановки та навантаження на працівників ОВС під час виконання поставлених завдань.

3.5. Посилений варіант вводиться на строк:

3.5.1. До 30 діб - Міністром внутрішніх справ України або особою, яка виконує його обов'язки.

3.5.2. До 20 діб - першим заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, заступником Міністра.

3.5.3. До 15 діб - начальниками ГУМВС, УМВС, командувачем внутрішніх військ або особами, які виконують їх обов'язки.

3.5.4. До 10 діб - начальниками міськрайлінорганів внутрішніх справ ГУМВС, УМВС, начальниками управлінь територіальних командувань, командирами з'єднань і частин внутрішніх військ або особами, які виконують їх обов'язки.

3.6. Збільшення зазначених строків посиленого варіанта здійснюють:

3.6.1. Міністр внутрішніх справ, його заступники - до 10 діб.

3.6.2. Начальники ГУМВС, УМВС, командувач внутрішніх військ або особи, які виконують їх обов'язки, - до 5 діб.

3.7. Рішення про продовження строку посиленого варіанта приймається в порядку, визначеному пунктом 3.3 цього розділу.

3.8. Керівники, які вводять посилений варіант, відповідають за обґрунтованість його впровадження.

3.9. Про переведення працівників ОВС на посилений варіант керівники, які його впровадили, повідомляють (за необхідності) органи державної влади та місцевого самоврядування, керівників інших правоохоронних органів та органів, які взаємодіють з ними.

3.10. Відміна посиленого варіанта здійснюється шляхом видання наказу посадовою особою, яка його встановлювала.

3.11. Посилений варіант може бути відмінений раніше строку, на який він уводився, у разі усунення обставин, що обумовили необхідність його введення.

3.12. Після відміни посиленого варіанта керівники органів і підрозділів системи МВС України протягом трьох діб готують доповідну записку про вжиті в процесі посиленого варіанта заходи, їх результати та наслідки, а також пропозиції щодо вдосконалення організації дій за таких умов і надсилають до Головного штабу МВС України для узагальнення та подальшої доповіді керівництву МВС України.

3.13. Інформація про результати переведення працівників ОВС на посилений варіант і заходи, які вживаються або вживалися, може надаватися заінтересованим правоохоронним органам, органам державної влади та засобам масової інформації з урахуванням режиму таємності.

3.14. У разі введення надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях строк уведення посиленого варіанта визначається Указом Президента України відповідно до законодавства України.

IV. Сили, що залучаються для здійснення посиленого варіанта, та їх завдання

4.1. На посилений варіант можуть переводитися як усі працівники органів (органу) чи підрозділів (підрозділу) системи МВС України, так і їх частина або окремі структурні підрозділи.

4.2. Залежно від обставин, за яких був уведений посилений варіант, сили, що залучаються, поділяються на три групи:

4.2.1. Перша група - основні сили.

4.2.2. Друга група - додаткові сили, що виділяються за рахунок органів і підрозділів цього самого регіону.

4.2.3. Третя група - сили, які залучаються за рахунок органів і підрозділів з інших регіонів (зведені загони).

4.3. Виділення додаткових сил у розпорядження відповідних керівників здійснюється за наказом начальників ГУМВС, УМВС.

4.4. Виділення приданих сил у підпорядкування відповідних керівників здійснюється за наказом керівництва МВС України.

4.5. Чисельність сил може бути збільшена за рахунок:

4.5.1. Тимчасової відміни працівникам вихідних днів та відкликання їх із відпусток.

4.5.2. Припинення здійснення відряджень або відкликання з них працівників.

4.5.3. Установлення для працівників ОВС (крім добових нарядів) несення служби понад установлену тривалість робочого часу, а також у вихідні та святкові дні, але не більше 12-годинного робочого дня та шестиденного робочого тижня.

Рішення з цих питань можуть приймати керівники, які мають право переведення працівників ОВС на посилений варіант.

4.6. Залежно від оперативної обстановки керівник, який вводить посилений варіант, має право перевести працівників підпорядкованих ОВС на компактне їх розміщенням у гуртожитках, готелях та інших приміщеннях для тимчасового проживання або в службових приміщеннях органів і підрозділів системи МВС України.

Таке розміщення заздалегідь погоджується з органами виконавчої влади, яким належать відповідні приміщення, з обов'язковою організацією необхідних видів комунального, продовольчого та інших видів забезпечення.

4.7. У комплексі завдань із забезпечення посиленого варіанта, як правило, передбачаються:

4.7.1. Розгортання оперативних штабів.

4.7.2. Установлення добового чергування керівного складу.

4.7.3. Посилення добових нарядів чергових частин та слідчо-оперативних груп, створення груп документування або збільшення їх чисельності.

4.7.4. Забезпечення чергування підпорядкованих працівників ОВС у кількості, необхідній для виконання поставлених оперативно-службових завдань.

4.7.5. Розгортання додаткових контрольно-пропускних пунктів, заслонів, засад, маршрутів та постів патрульної служби міліції інших нарядів згідно з типовими планами або залежно від обстановки, що склалася.

4.7.6. Посилення охорони важливих об'єктів, у тому числі об'єктів та прилеглих територій органів і підрозділів системи МВС України, осіб у спеціальних установах міліції.

4.7.7. Максимальне оперативно-профілактичне відпрацювання території, що обслуговується, а також осіб, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ. Залучення для охорони громадського порядку додаткових сил та засобів органів і підрозділів системи МВС України.

4.7.8. Перевірка протипожежного стану об'єктів системи МВС України, готовності протипожежних засобів.

4.7.9. Формування (за необхідності) спеціальних зведених загонів у разі загрози виникнення або виникнення групових порушень громадського порядку чи масових безпорядків.

4.7.10. Обов'язкова перевірка наявності, стану, додержання порядку та збереження зброї, боєприпасів, вибухових, сильнодіючих, отруйних речовин, спеціальних засобів, паливно-мастильних матеріалів, посиленого контролю за їх видачею.

4.7.11. Створення мобільного резерву сил і засобів.

4.7.12. Інші заходи, які можуть бути додатково запроваджені органами державної влади або керівниками, які ввели посилений варіант.

4.8. Працівники ОВС (особовий склад міліції), які переведені на посилений варіант, за наказом керівника, який має право переводити на посилений варіант, можуть озброюватися вогнепальною зброєю, оснащуватися спецзасобами та засобами радіозв'язку.

4.9. Використання працівників ОВС, які переведені на посилений варіант, для виконання інших службових завдань здійснюється тільки за письмовим рішенням керівників, що запровадили посилений варіант.

4.10. Одинокі матері, вагітні жінки, батьки, які виховують дитину без матері, у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі, до посиленого варіанта не залучаються.

На період посиленого варіанта оплата праці працівників ОВС у надурочний і нічний час, у вихідні і святкові дні проводиться згідно із законодавством України.

При цьому раз на тиждень працівникам ОВС обов'язково надається не менше доби для відпочинку. У разі відкликання працівників ОВС з відпустки їм надаються гарантії та компенсації в порядку, установленому законодавством України.

V. Організація управління силами і засобами, залученими до посиленого варіанта

5.1. Безпосереднє управління залученими силами та засобами, організацію взаємодії, збирання, аналіз оперативної інформації та обмін нею здійснюють оперативні штаби під керівництвом начальника підрозділу або його заступника відповідно до компетенції тих служб, діяльність яких найбільше відповідає меті введення посиленого варіанта.

За рішенням керівника оперативного штабу до його складу можуть залучатися (за погодженням) представники органів виконавчої влади, інших правоохоронних органів, військових частин Збройних Сил України, а також представники засобів масової інформації.

5.2. На оперативний штаб покладається координація, управління силами і засобами, взаємодія з правоохоронними органами, центральними та місцевими органами виконавчої влади, військовим командуванням Збройних Сил України, громадськими формуваннями, що залучаються, на весь період упровадження посиленого варіанта.

5.3. Під час проведення спільних заходів та операцій працівники ОВС, які переводяться на посилений варіант, працюють за наявності технічної можливості на єдиному каналі радіозв'язку.

5.4. Усебічне забезпечення (морально-психологічне, матеріально-технічне, зв'язок, медичне) задіяних працівників ОВС на період дії посиленого варіанта покладається на відповідні структурні підрозділи системи МВС України і здійснюється згідно з нормами належності.

 

Заступник начальника
Головного штабу МВС України
полковник міліції

М. В. Андруньків

Опрос