Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о ведомственной пожарной охране объектов морского и речного транспорта Украины

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 30.11.2012 № 729
действует с 15.01.2013

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2012

м. Київ

N 729

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2012 р. за N 2139/22451

Про затвердження Змін до Положення про відомчу пожежну охорону об'єктів морського і річкового транспорту України

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", підпункту 4.9.82 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про відомчу пожежну охорону об'єктів морського і річкового транспорту України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 01 липня 1998 року N 257, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 1998 року за N 651/3091, що додаються.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В. В.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконуючий обов'язки Міністра
надзвичайних ситуацій України

В. Бут

В. о. Голови Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

Б. Нікіфоров

 

ЗМІНИ
до Положення про відомчу пожежну охорону об'єктів морського і річкового транспорту України

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.1:

в абзаці першому слова "та Положенням про Державний департамент морського і річкового транспорту України (надалі - ДДМРТУ)" виключити;

в абзаці п'ятому слово "ДДМРТУ" виключити.

1.2. В абзаці першому пункту 1.5 слова та абревіатуру "Служба пожежної безпеки ДДМРТУ" замінити словом "Департамент безпеки Міністерства інфраструктури України".

1.3. У пункті 1.6 абревіатуру "ДДМРТУ" виключити.

2. У главі 2:

2.1. У підпункті 2.1.1 пункту 2.1 слова ", нормативно-правове регулювання" виключити.

2.2. Пункт 2.2 викласти у такій редакції:

"2.2. Підрозділи ВПО, що мають виїзну пожежну техніку, залучаються до гасіння пожеж у порядку, який встановлюється державною пожежною охороною.".

3. У пункті 3.1 глави 3:

3.1. У підпункті 3.1.10:

слово та абревіатуру "об'єктах ДДМРТУ" замінити абревіатурою "ОМРТУ";

слова та цифри "Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи, затвердженого наказом МВС України від 25.10.94 N 580 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.94 за N 257/467" замінити словами та цифрами "Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 150".

3.2. У підпункті 3.1.22 слова "Морського реєстру" замінити словами "класифікаційних товариств".

3.3. У підпункті 3.1.27 слова та цифри "згідно з наказами МВС від 17.11.94 N 628, Держкомнаглядохоронпраці від 04.04.94 N 30" замінити словами "у встановленому чинним законодавством порядку".

3.4. У підпункті 3.1.36 слова та абревіатуру "структурними підрозділами ДДМРТУ" замінити словами "Міністерством інфраструктури України".

3.5. У підпункті 3.1.38 слова та абревіатуру "у керівництва ДДМРТУ та об'єктів" виключити.

3.6. У пункті 3.1.39 слова "та структурних підрозділів ДДМРТУ" виключити.

3.7. У підпункті 3.1.40 абревіатуру "ДДМРТУ" замінити словами "Міністерства інфраструктури України".

3.8. Підпункт 3.1.46 викласти у такій редакції:

"3.1.46. Взаємодіє з класифікаційними товариствами, посадовими особами та підрозділами органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, профспілок, громадських організацій з питань пожежної безпеки, технічного розслідування обставин та причин пожеж і загибелі та травмування людей, знищення та пошкодження державного майна на них.".

3.9. У підпункті 3.1.54 слова ", діючих у Державній пожежній охороні" виключити.

3.10. У підпункті 3.1.69 слова та абревіатуру "Служба пожежної безпеки ДДМРТУ" замінити словами "Департамент безпеки Міністерства інфраструктури України" та слова "підвідомчими департаменту" замінити словами "що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України".

3.11. У підпункті 3.1.70 слова та абревіатуру "Служба пожежної безпеки ДДМРТУ" замінити словами "Департамент безпеки Міністерства інфраструктури України".

4. У пункті 4.1 глави 4:

4.1. У підпункті 4.1.17 слова "органи Державного нагляду за охороною праці, державного пожежного нагляду, інспекції з безпеки мореплавства, профспілкові організації та іншим суб'єктам" замінити словами "до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності".

4.2. У підпункті 4.1.20:

слово та абревіатуру "об'єктах ДДМРТУ" замінити абревіатурою "ОМРТУ";

слова та цифри "Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи, затвердженого наказом МВС України від 25.10.94 N 580 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.94 за N 257/467" замінити словами та цифрами "Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 150".

4.3. У підпункті 4.1.21 слово та абревіатуру "керівництва ДДМРТУ" замінити словами "управління Міністерства інфраструктури України", слова та цифри "Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 29.03.95 N 189 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.06.95 N 226/762" замінити словами "встановленого чинним законодавством порядку".

5. У главі 5:

5.1. У пункті 5.1 слова та абревіатуру "службою пожежної безпеки ДДМРТУ" замінити словами "Департаментом безпеки Міністерства інфраструктури України".

5.2. Пункт 5.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.6 - 5.8 уважати відповідно пунктами 5.5 - 5.7.

5.3. В абзаці другому пункту 5.5:

слова "форменим та" виключити;

абревіатуру "ДДМРТУ" замінити словами "Міністерством інфраструктури України".

6. У пункті 6.1 глави 6 слова "формовим одягом," виключити.

7. У тексті Положення слова "Міністерство транспорту України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство інфраструктури України" у відповідних відмінках, слова "Міністерство внутрішніх справ України" в усіх відмінках та "МВС України" замінити словами "Міністерство надзвичайних ситуацій України" у відповідних відмінках.

8. У додатку до Положення слова "Державний департамент морського і річкового транспорту України" виключити.

 

Директор Департаменту безпеки

Ю. Гержод

Опрос