Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Информации субъектов хозяйствования, осуществляющих посредническую деятельность, связанную с предоставлением услуг по аренде недвижимости (риелтеров), о заключенных при их посредничестве гражданско-правовых договоров (соглашениях)

Минфин
Форма, Приказ от 30.11.2012 № 1248
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2012

м. Київ

N 1248

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2012 р. за N 2137/22449

Про затвердження форми Інформації суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 24 грудня 2013 року N 1120)

Відповідно до підпункту 170.1.6 пункту 170.1 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Інформації суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1024 "Про затвердження форми надання Інформації суб'єктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за N 1442/18737.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України (Бусарєв В. В.) в установленому законодавством порядку:

подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

забезпечити оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ІНФОРМАЦІЯ
суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

до _______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                (найменування органу державної податкової служби)

Дані про суб'єкта господарювання, за посередництвом якого були укладені цивільно-правові договори (угоди) про надання в оренду нерухомості фізичними особами:

 

податковий номер або серія та номер паспорта*

______________________________________________________________________

 

найменування або прізвище, ім'я, по батькові

______________________________________________________________________

 

місцезнаходження або місце проживання

______________________________________________________________________

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча (на заміну)


 
Звітний (податковий) період:

2

0

 

 


 
 

рік

 
 

 


 
 

квартал

N з/п

Відомості про орендодавця (фізичну особу)

Відомості про орендаря

Дані договору

реєстра-
ційний номер облі-
кової картки плат-
ника подат-
ків (або серія і номер пас-
порта*)

прізвище, ім'я, по батькові

місце реєстрації

найме-
нування юри-
дичної особи або пріз-
вище, ім'я, по батькові фізичної особи

подат-
ковий номер або серія і номер пас-
порта*

дата укла-
дання

строк дії

адреса об'єкта оренди

орен-
дована площа, м
2

сума оренд-
ної плати за звіт-
ний період (грн)

країна**

область/
регіон

район

насе-
лений пункт

вули-
ця

буд.

корп.

кв.

область/
регіон

район

насе-
лений пункт

вули-
ця

буд.

корп.

кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подання інформації:

____________
(дд/мм/рррр)

 

Надана інформація є достовірною

 

 

Суб'єкт господарювання
(рієлтер)

____________
(підпис)

М. П.

_____________________________
(прізвище та ініціали)

____________
(тел.)

____________________
(електронна адреса (E-mail))

____________
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Для іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос