Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок определения соответствия плательщика налога критериям, дающим право на получение автоматического бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость

Минфин
Приказ от 29.11.2012 № 1243
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2012

м. Київ

N 1243

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2012 р. за N 2132/22444

Про внесення змін до Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства фінансів України
 від 21 вересня 2011 року N 1178

згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 10 грудня 2013 року N 1046)

З метою забезпечення реалізації вимог Законів України від 24 травня 2012 року N 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", від 05 липня 2012 року N 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні" та відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 вересня 2011 року N 1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2011 року за N 1172/19910, такі зміни:

1.1. У пункті 3:

у підпункті 3.4:

слова "за даними податкових накладних" виключити; слова "що виникла протягом трьох попередніх звітних періодів (кварталу)" замінити словами "що виникла протягом попередніх трьох послідовних календарних місяців";

доповнити пункт підпунктом такого змісту:

"3.8 великий платник податків не декларував від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року.

Для формування цього критерію платник оцінюється на відповідність вимогам підпункту 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, згідно з яким великий платник податків - юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п'ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів гривень.

У разі відповідності зазначеним вимогам аналізуються дані податкової звітності з податку на прибуток за останній звітний (податковий) період, щодо якого минув граничний термін подання, а саме: від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року.".

1.2. Додаток до цього Порядку викласти у новій редакції, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Корінець повідомлення про невідповідність платника податку критеріям на автоматичне бюджетне відшкодування, визначеним пунктом 200.19 статті 200 розділу V Податкового кодексу України

N __________
від "   " ____________ 20__ року

     Виставлене

______________________________
(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності, договору про управління майном - найменування, дата та номер договору)

_____________________
(податковий номер або серія та номер паспорта*)

______________________________
(місцезнаходження / місце проживання платника податків)

 

 

Керівник (заступник керівника)

______________________________

_________
(підпис)

______________


М. П.

 

Податкове повідомлення отримав:

______________________________
(посада)
______________________________
(прізвище, ініціали)
______________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання повідомлення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, зазначена поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Повідомлення

від "   " _____________ 20__ року N __________

____________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)

повідомляє ___________________________________________________
    (найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я,
       по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності, договору про управління
                                   майном - найменування, дата та номер договору)
                          ______________________________________
                             (податковий номер або серія та номер паспорта*)
      _______________________________________________________,
                        (місцезнаходження / місце проживання платника податків)
що вказаний платник податку не має права на автоматичне бюджетне відшкодування податку на додану вартість відповідно до пункту 200.18 статті 200 розділу V Податкового кодексу України, оскільки не відповідає критеріям на автоматичне бюджетне відшкодування, визначеним пунктом 200.19 цієї статті, а саме:

      відомості з Єдиного державного реєстру
      юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
      відомості, внесені до Єдиного банку
      даних про платників податків - юридичних осіб,
      сформовані на підставі судових рішень та
      оголошень про банкрутство                     __________________________;
      відсоток обсягу поставок, що оподатковуються
      за нульовою ставкою (без ПДВ), до загального
      обсягу поставок (без ПДВ) (Коп
і 40 %) _________________________;
      відсоток загальної суми розбіжностей до
      суми ПДВ, задекларованої платником до
      відшкодування (Кр
Ј 10 %)                         _________________________;
      рівень співвідношення розміру середньої заробітної плати працівника до
      розміру мінімальної заробітної плати у кожному з останніх 4-х  
      послідовних звітних податкових періодів (кварталів) (Кзп
і 2,5) n-3 ______
                                                                                                                         n-2 ______
                                                                                                                         n-1 ______
                                                                                                                         n _______;
      чисельність працюючих у кожному з останніх 4-х послідовних звітних
      податкових періодів (кварталів) (ЧПк > 20 осіб)                              n-3 _____
                                                                                                                          n-2 _____
                                                                                                                          n-1 _____
                                                                                                                          n ______;
       перевищення сукупної балансової вартості основних фондів
      (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року - основних засобів) над
      сумою податку, заявленою до відшкодування за попередні 12
      послідовних календарних місяців (Пс > 0)
                                                                                                                       _________;
      коефіцієнт по галузі у кожному з останніх 4-х звітних податкових періодів
      (кварталів) (Кпп г)                                                                                 n-3 ______
                                                                                                                         n-2 ______
                                                                                                                         n-1 ______
                                                                                                                         n _______;

      перевищення коефіцієнта співвідношення нарахованої суми податку 
      на прибуток до скоригованого доходу платника, що декларує до
      відшкодування, над середнім коефіцієнтом по галузі (співвідношення
      сумарного нарахованого податку на прибуток до сумарного
      скоригованого доходу всіх підприємств даної галузі) в кожному з
      останніх 4-х звітних податкових періодів ((Кпп) - (Кпп г) > 0)
                                                                                                                         n-3 ______
                                                                                                                         n-2 ______
                                                                                                                         n-1 ______
                                                                                                                         n _______;
      сума податкового боргу (грн) (ПБ = 0) __________________________;

      від'ємне значення об'єкта оподаткування
      податком на прибуток за підсумками
      останнього звітного (податкового) року
      (великий платник податків) ____________________________________,

де n - номер останнього звітного податкового періоду, по якому пройшов граничний термін подання податкової звітності.

      Це повідомлення може бути оскаржене у порядку і терміни, визначені законодавством.

Керівник (заступник керівника)

   ________________________         __________       ________________
   
(найменування органу державної                 (підпис)               (прізвище, ініціали)
              податкової служби)
 

                                              М. П.

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

____________

Опрос