Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Своду сведений, представляющих государственную тайну

СБУ
Приказ от 06.12.2012 № 544
действует с 04.01.2013

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.12.2012

м. Київ

N 544

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2012 р. за N 2127/22439

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відповідно до статей 10, 11, 12 Закону України "Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року N 1561-12, на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про скасування раніше прийнятих рішень про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих в Службі безпеки України 19 листопада 2012 року за N 1095, 30 листопада 2012 року за NN 1097, 1099, 1101, 1106, 1109, та рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих в Службі безпеки України 19 листопада 2012 року за N 1096, 30 листопада 2012 року за NN 1098, 1100, 1102 - 1105, 1107, 1108, 1110,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року N 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за N 902/11182 (зі змінами), що додаються.

2. Начальнику Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

І. Калінін

 

ЗМІНИ
до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1. Доповнити пункт 5 Загальних положень Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі - ЗВДТ), після абзацу восьмого новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"ДКА - Державне космічне агентство України.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тридцять шостий вважати відповідно абзацами десятим - тридцять сьомим.

2. Доповнити пункт 5 Загальних положень ЗВДТ після абзацу сімнадцятого новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"МЕРТ - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - тридцять сьомий вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - тридцять восьмим.

3. Доповнити пункт 7 Загальних положень ЗВДТ після абзацу сто двадцять першого новими абзацами сто двадцять другим - сто двадцять четвертим такого змісту:

"Фізичні поля корабля - простір, в якому проявляються фізичні властивості, притаманні кораблю як матеріальному об'єкту, або що виникають внаслідок взаємодії з навколишнім середовищем.

Функціонування запасного пункту управління - відомості, які дають можливість ідентифікувати місцезнаходження та призначення конкретного запасного пункту управління.

Характеристика запасного пункту управління - сукупність розпізнавальних властивостей конкретного запасного пункту управління, а саме: технічні дані підземних будівельних конструкцій; дані про системи життєзабезпечення, зв'язку, оповіщення; схеми розміщення особового складу, наземних та підземних будівельних конструкцій, технологічного обладнання, лінійно-кабельних споруд, охорони та оборони; матеріально-технічні запаси; розміри експлуатаційних витрат на утримання запасного пункту управління у мирний час та особливий період.".

У зв'язку з цим абзаци сто двадцять другий - сто двадцять четвертий вважати відповідно абзацами сто двадцять п'ятим - сто двадцять сьомим.

4. Статтю 1.5.7 викласти в такій редакції:

"

1.5.7

Відомості про зміст заходів маскування (керування) дійсних параметрів рівнів фізичних полів корабля, які:

 

 

МО

розкривають кількісні показники

ЦТ

10

не розкривають кількісних показників

Т

5

".

5. Статтю 1.9.9 викласти в такій редакції:

"

1.9.9

Відомості про тактико-технічні характеристики, склад, алгоритм функціонування, результати випробувань зразків (систем, комплексів або складових цих зразків) озброєння чи військової техніки або боєприпасів, які перебувають (плануються) в експлуатації (на зберіганні) у військах, витік яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.

При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

 

 

МО

за сукупністю всіх показників щодо окремого зразка (системи, комплексу або складових цих зразків) озброєння чи військової техніки або боєприпасу

ЦТ

10

Т

5

за окремими показниками щодо окремого зразка (системи, комплексу або складових цих зразків) озброєння чи військової техніки або боєприпасу

Т

5

".

6. Статті 1.9.13, 1.9.14 виключити.

7. Статтю 1.12.2 викласти в такій редакції:

"

1.12.2

Відомості щодо цивільного захисту (Цивільної оборони України) за окремими показниками про дислокацію, функціонування, характеристики конкретних запасних пунктів управління, перелік утримувачів яких визначається Кабінетом Міністрів України, запасних пунктів управління територіальних органів управління, підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

 

 

МНС

у цілому щодо конкретного утримувача, якщо в нього є не менше двох запасних пунктів управління

ЦТ

10

щодо окремого запасного пункту управління

Т

5

".

8. Статтю 1.12.3 викласти в такій редакції:

"

1.12.3

Відомості про системи зв'язку або оповіщення цивільного захисту (Цивільної оборони України) на особливий період, в умовах надзвичайного стану чи при загрозі проведення терористичних актів у цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу;

Т

5

МНС

Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій; підприємства, установи, організації, що залучаються до виконання заходів з цивільного захисту (Цивільної оборони України) згідно з рішенням Кабінету Міністрів України

 

 

".

9. Статтю 1.12.4 викласти в такій редакції:

"

1.12.4

Відомості про систему, нормативи, заходи приведення цивільного захисту (Цивільної оборони України) у готовність до виконання завдань в особливий період

 

 

МНС

за окремими показниками в цілому щодо України;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу; Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій; підприємства, установи, організації, що залучаються до виконання заходів з цивільного захисту (Цивільної оборони України) в особливий період згідно з рішенням Кабінету Міністрів України

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу; Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій; підприємства, установи, організації, територіального органу управління МНС, що залучаються до виконання заходів з цивільного захисту (Цивільної оборони України) в особливий період згідно з рішенням Кабінету Міністрів України

Т
 

5
 

".

10. Статтю 1.12.5 викласти в такій редакції:

"

1.12.5

Відомості щодо цивільного захисту (Цивільної оборони України) про номенклатуру, обсяг мобілізаційних запасів матеріально-технічних засобів (продовольства), дислокацію складів (баз) їх зберігання

 

 

МНС

за окремими показниками в цілому щодо України;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо центрального органу виконавчої влади

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій, територіального органу управління МНС;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо окремого складу (бази): центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій, територіального органу управління МНС

Т

5

".

11. Статтю 2.1.19 викласти в такій редакції:

"

2.1.19

Відомості про потреби, обсяги заготівлі донорської крові або її компонентів на особливий період:
за окремими показниками у цілому щодо: Міністерства охорони здоров'я, ЗС;
за сукупністю показників у цілому щодо: Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій

Т

5

МЕРТ

".

12. Статтю 2.7.3 викласти в такій редакції:

"

2.7.3

Відомості за окремими показниками про результати наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт у галузі створення матеріалів, зарядів, ракетних двигунів на основі твердого ракетного палива, витік яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.
Рішення про необхідність засекречування конкретної інформації приймає державний експерт з питань таємниць

Т

5

ДКА

".

13. Статтю 2.7.4 викласти в такій редакції:

"

2.7.4
 

Відомості за окремими показниками про результати наукових, науково-дослідних (дослідно-конструкторських) або проектних робіт у галузі створення чи забезпечення функціонування в умовах завад апаратури користувачів супутникових систем координатно-часового та навігаційного забезпечення, на базі яких можуть бути створені нові види продукції чи прогресивні технології, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

ЦТ
Т
 

10
5
 

ДКА
 

".

14. Статтю 2.7.5 викласти в такій редакції:

"

2.7.5

Відомості за окремими показниками про результати наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт зі створення систем управління космічних ракет-носіїв військового призначення (балістичних ракет чи космічних апаратів військового призначення), витік яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

ЦТ
Т

10
5

ДКА

".

 

Начальник Департаменту охорони
державної таємниці та ліцензування
Служби безпеки України

О. Воронов

Опрос