Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления и ведения сводного перечня субъектов естественных монополий

Антимонопольный комитет
Распоряжение, Порядок от 28.11.2012 № 874-р
действует с 25.01.2013

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.11.2012

м. Київ

N 874-р

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2012 р. за N 2119/22431

Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних монополій

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", з метою запровадження механізму реалізації частини другої статті 5 Закону України "Про природні монополії" Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Порядок складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних монополій, що додається.

2. Управлінню конкурентної політики та міжнародного співробітництва подати це розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Антимонопольного комітету України від 12 грудня 2006 року N 537-р "Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб'єктів природних монополій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за N 1358/13232.

4. Це розпорядження набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 07 червня 2012 року N 4910-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень державних органів у сферах природних монополій та у галузі зв'язку", але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комітету

Р. І. Кузьмін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг

В. Саратов

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

А. М. Близнюк

В. о. Міністра
інфраструктури України

К. Єфименко

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики

С. Тітенко

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Ю. Бойко

 

Порядок
складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних монополій

1. Цим Порядком визначається складання та ведення Антимонопольним комітетом України (далі - Комітет) зведеного переліку суб'єктів природних монополій (далі - Зведений перелік) з метою виконання положень Закону України "Про природні монополії".

2. До Зведеного переліку включаються суб'єкти господарювання (юридичні особи), які виробляють (реалізують) товари на ринках, що перебувають у стані природної монополії та включені до реєстрів суб'єктів природних монополій у відповідних сферах органами, що здійснюють державне регулювання у сфері природних монополій.

3. Складання та ведення Зведеного переліку здійснюються Комітетом на підставі реєстрів суб'єктів природних монополій (далі - Реєстр) у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб'єкти природних монополій, - національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій.

4. Внесення суб'єктів природних монополій до Зведеного переліку здійснюється Комітетом на підставі реєстрів, отриманих від:

Міністерства інфраструктури України (у сферах: користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування; управління повітряним рухом; спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів);

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (у сферах: транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами; розподілу природного і нафтового газу трубопроводами; зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності зі зберігання природного газу (ліцензійними умовами); транспортування інших речовин трубопровідним транспортом; передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами; розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами);

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (у сфері: централізованого водопостачання та водовідведення; транспортування теплової енергії).

5. Реєстри суб'єктів природних монополій складаються за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, та подаються до Комітету щомісяця до 10 числа в електронному та паперовому вигляді. Зазначені Реєстри містять інформацію про суб'єктів природних монополій, внесених до реєстру станом на останній день місяця, що передує місяцю подання реєстрів до Комітету.

6. Зведений перелік суб'єктів природних монополій складається за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, та ведеться Комітетом в електронному вигляді.

7. Зведений перелік суб'єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua).

 

Заступник начальника Управління
конкурентної політики та
міжнародного співробітництва

Л. Ф. Ляшенко

 

Реєстр
суб'єктів природних монополій у сфері __________
станом на ____________

N з/п

Код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання

Найменування суб'єкта господарювання

Місцезнаходження суб'єкта природних монополій

Найменування товару (товарної групи)

Територія діяльності суб'єкта природної монополії

Національна комісія або інший орган, що склав та веде цей реєстр

адміністративно-
територіальна одиниця

адреса

індекс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника Управління
конкурентної політики та
міжнародного співробітництва

Л. Ф. Ляшенко

 

Зведений перелік
суб'єктів природних монополій станом на ____________

N з/п

Код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання

Найменування суб'єкта господарювання

Місцезнаходження суб'єкта природних монополій

Найменування товару (товарної групи)

Територія діяльності суб'єкта природної монополії

Національна комісія або інший орган, що склав та веде цей реєстр

адміністративно-
територіальна одиниця

адреса

індекс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника Управління
конкурентної політики та
міжнародного співробітництва

Л. Ф. Ляшенко

Опрос