Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам воздушных перевозок грузов

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 30.11.2012 № 728
действует с 08.01.2013

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2012

м. Київ

N 728

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2012 р. за N 2118/22430

Про затвердження Змін до Правил повітряних перевезень вантажів

Відповідно до статті 100 Повітряного кодексу України, з метою виконання Програми інтеграції України до Європейського Союзу, схваленої Указом Президента України від 14 вересня 2000 року N 1072, та у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчиненої 28 травня 1999 року у місті Монреалі,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил повітряних перевезень вантажів, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14 березня 2006 року N 186, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 червня 2006 року за N 705/12579, що додаються.

2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. І. Кузьмін

В. о. Голови Державної інспекції
України з питань захисту прав
споживачів

О. П. Соколова

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної авіаційної
служби України

А. А. Колісник

 

Зміни до Правил повітряних перевезень вантажів

1. Пункт 1.1 розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.1. Ці Правила розроблено на виконання Програми інтеграції України до Європейського Союзу, схваленої Указом Президента України від 14 вересня 2000 року N 1072, відповідно до статті 100 Повітряного кодексу України, Закону України "Про захист прав споживачів" та підпункту 146 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 398.".

2. У розділі 3:

2.1. Абзаци сьомий - дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий - сорок п'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - сорок другим.

2.2. Абзац сьомий після слів "вантажі, перевезення" доповнити словами "та обслуговування".

2.3. Абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Відправлення (експедирування) - будь-яка послуга, яку надає перевізник та яка є іншою, ніж перевезення, включаючи доставку, обробку (обслуговування) вантажів, а також брокерські, страхові, митні, фінансові послуги тощо.".

2.4. Доповнити розділ після абзацу двадцятого новим абзацом двадцять першим такого змісту:

"Монреальська конвенція - Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28 травня 1999 року в місті Монреалі.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - сорок другий вважати відповідно абзацами двадцять другим - сорок третім.

2.5. Абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:

"Повітряне перевезення - транспортування вантажів повітряним транспортом, включаючи період, коли товари перебувають під контролем перевізника як повітряного перевізника. Перевезення може бути міжнародним та внутрішнім. Міжнародне перевезення - перевезення, у якому пункт відправлення і пункт призначення незалежно від того, була чи ні зупинка в перевезенні або перевантаження, розміщені або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка передбачена на території іншої країни. Внутрішнє перевезення - транспортування вантажів на повітряних суднах між пунктами, які розміщені на території України.".

2.6. Абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"Послуги - усі дії, учинені перевізником або від імені перевізника індивідуально чи в комбінації, включаючи повітряне перевезення, відправлення (експедирування), фізичний розподіл, зберігання, обслуговування, транспортування наземним, морським (річковим) транспортом, обслуговування до пункту призначення.".

3. У розділі 4:

3.1. Підпункт 4.2.2 пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2.2. З урахуванням пункту 4.1 цього розділу ці Правила повинні розглядатися іноземними авіаперевізниками як імперативна норма національного законодавства і обов'язково поширюватися на іноземних перевізників, які здійснюють перевезення та продаж послуг з вантажних перевезень на, з та через територію України, у частині інформування довірителя у порядку, установленому в розділі 23 цих Правил.".

3.2. Пункт 4.3 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"4.3.3. Перевезення, яке повинно бути здійснене декількома послідовними перевізниками, для цілей цих Правил вважається єдиним перевезенням, якщо воно розглядалося сторонами як одна операція незалежно від того, чи були оформлені документи у вигляді одного договору чи декількох договорів, і воно не втрачає свого міжнародного характеру виключно в силу того, що один чи декілька договорів повинні бути виконані повністю на території однієї й тієї самої держави.".

4. Третє речення підпункту 6.1.1 пункту 6.1 розділу 6 після слів "авіавантажну накладну" доповнити словами ", а формат електронного вигляду таких засобів повинен базуватися на міжнародних стандартах обміну інформації.".

5. Підпункт 10.4.5 пункту 10.4 розділу 10 викласти в такій редакції:

"10.4.5. У разі якщо транспортування вантажу завершено, доставка зроблена перевізником шляхом передачі вантажу вантажоодержувачу чи будь-якому агенту для трансферу чи розміщення такого вантажу на зберігання, договір на перевезення цього вантажу вважатиметься виконаним відповідно до умов, зазначених в авіавантажній накладній, і перевізник звільняється від будь-якої подальшої відповідальності у зв'язку з цим договором, крім повідомлення вантажовідправника чи вантажоодержувача за адресою, зазначеною в авіавантажній накладній, щодо прибуття вантажу. Перевізник може, але не зобов'язаний, відправити вантаж для транспортування будь-яким іншим маршрутом, при цьому він діє тільки як агент вантажовідправника (вантажоодержувача). Вартість цих послуг додається до вартості договору перевезення вантажу.".

6. У першому реченні абзацу другого пункту 11.5 розділу 11 слово "місця" замінити словом "пункту".

7. У розділі 12:

7.1. Підпункти 12.1.1 - 12.1.4 пункту 12.1 викласти в такій редакції:

"12.1.1. Доставка вантажу вважається виконаною, коли доставлений в пункт призначення вантаж переданий вантажоодержувачу.

12.1.2. Доставка вантажу повинна бути зроблена після погодження вантажоодержувачем відповідних термінів та умов, визначених в авіавантажній накладній, та повинна оформлятися квитанцією про одержання вантажу в письмовій формі чи іншим погодженим з перевізником документом.

12.1.3. Якщо інше не визначене в авіавантажній накладній, отримання вантажу здійснюється тільки вантажоодержувачем, який зазначений в ній, або особою, що ним уповноважена.

12.1.4. Приймаючи авіавантажну накладну чи вантаж, вантажоодержувач відповідає за сплату митних платежів та оплату послуг, пов'язаних зі зберіганням та транспортуванням вантажу, якщо інше не передбачено договором перевезення. Перевізник має право перенести строк доставки вантажу залежно від сплати митних платежів та оплати зазначених послуг.".

7.2. У підпункті 12.2.1 пункту 12.2 після слів "з моменту прибуття вантажу в пункт призначення, видачі йому" доповнити словами "вантажу після".

7.3. У пункті 12.3:

у першому реченні підпункту 12.3.1 слова "місця доставки" замінити словами "пункту призначення";

перше речення підпункту 12.3.3 після слів "що беруть участь у транспортуванні" доповнити словами "та зберіганні";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"12.3.4. Якщо вантажоодержувач прийняв рішення щодо відмови приймати вантаж після отримання авіавантажної накладної згідно з підпунктом 12.1.4 пункту 12.1 цього розділу, то він повинен відшкодувати перевізнику всі витрати, що виникли після отримання цієї авіавантажної накладної до моменту відмови.".

7.4. Пункт 12.4 викласти в такій редакції:

"12.4. Пункт призначення

Вантажоодержувач зобов'язаний прийняти вантаж і забрати його в терміналі аеропорту пункту призначення чи в іншому місці, яке було попередньо погоджено з перевізником протягом 90 днів з дня надходження вантажу до пункту призначення, якщо інше не визначено умовами договору.".

8. У розділі 17:

8.1. Пункт 17.1 викласти в такій редакції:

"17.1. Перевізник за договором. Фактичний перевізник

Положення цього розділу застосовуються у тих випадках, коли особа як основна сторона укладає договір перевезення з вантажовідправником (далі - перевізник за договором), а інша особа (далі - фактичний перевізник), яка, бувши вповноваженою перевізником за договором, здійснює все перевезення або його частину, але не є стосовно такої частини послідовним перевізником у розумінні розділу 15 цих Правил.".

8.2. Пункт 17.3 викласти в такій редакції:

"17.3. Загальна сума відшкодування

Стосовно перевезення, що здійснюється фактичним перевізником, загальна сума відшкодування, яка може бути одержана від цього перевізника, від перевізника за договором та від його службовців і агентів, які діяли в рамках своїх обов'язків, не може перевищувати максимального відшкодування, яке на підставі цих Правил може бути стягнуто з перевізника за договором або з фактичного перевізника, при цьому жодна із згаданих осіб не несе відповідальності в розмірі, більшому, ніж межа відповідальності, що застосовується до цієї особи.".

8.3. Доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"17.4. Службовці та агенти

Стосовно перевезення, що здійснюється фактичним перевізником, будь-який службовець або агент цього перевізника чи перевізника за договором, якщо він доведе, що діяв у рамках своїх обов'язків, має право посилатися на умови та межі відповідальності, що застосовуються на підставі цих Правил до перевізника, службовцем або агентом якого він є, якщо не буде доведено, що він діяв таким чином, що посилання на межі відповідальності відповідно до цих Правил є неможливим.".

9. Абзац перший підпункту 19.3.1 пункту 19.3 розділу 19 після слова "перевезення" доповнити словами ", а також всі інші витрати, що були пов'язані з фізичним розподілом цього вантажу.".

10. У розділі 20:

10.1. У пункті 20.4:

підпункт 20.4.3 викласти в такій редакції:

"20.4.3. Перевізник не відповідає за знищення, втрату, ушкодження чи затримку в доставці вантажу, що сталися через дефекти, властивості чи недоліки вантажу, що перебуває під його контролем, або якщо товар чи вміст вантажу погіршився чи зіпсувався внаслідок неправильного упакування вантажу особою, яка не є перевізником, або його службовцем чи агентом, або змін у кліматі, температурі, висоті чи іншого звичайного фактора, властивого процесу транспортування, або через час транзиту чи тривалість транспортування, або діями органу державної влади, пов'язаними з ввезенням, вивезенням або транзитом вантажу. Такі товари і вантажні відправлення приймаються без відповідальності з боку перевізника за знищення, втрату чи ушкодження вантажу через таке погіршення його стану чи псування, якщо інше не встановлено договором перевезення.";

підпункт 20.4.6 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 20.4.7 вважати відповідно підпунктом 20.4.6.

10.2. У пункті 20.5:

підпункт 20.5.1 викласти в такій редакції:

"20.5.1. Стосовно шкоди, яка заподіяна в разі знищення, втрати, ушкодження чи затримки усього або частини вантажу, відповідальність перевізника обмежується:

сумою 19 спеціальних прав запозичення за один кілограм брутто. При визначенні суми відповідальності перевізника вага, яка враховується, обмежується вагою відповідного втраченого місця чи частини вмісту вантажу, знищення, втрати чи ушкодження упаковки чи упаковок. Незважаючи на вищенаведене, якщо знищення, втрата чи ушкодження всього або частини вантажу, або предмета, що міститься у вантажі, впливає на вартість інших упаковок (предметів), уписаних в одну й ту саму авіавантажну накладну, то при визначенні меж відповідальності враховується загальна вага такої упаковки або упаковок із загальної частини вантажу, якщо інше не передбачено договором перевезення;

якщо вантажовідправник зробив у момент передачі вантажного місця перевізнику особливу заяву про заінтересованість у доставці та сплатив додатковий збір, якщо це необхідно, перевізник зобов'язаний сплатити суму, що не перевищує заявленої суми, якщо він не доведе, що ця сума перевищує дійсну заінтересованість відправника в доставці.";

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

"20.5.4. Межі відповідальності, установлені цим розділом, не перешкоджають суду додатково ухвалити рішення відповідно до закону, який він застосовує, про відшкодування всіх або частини судових та інших пов'язаних із судовим розглядом витрат, понесених позивачем, у тому числі процентів. Наведене вище положення не застосовується, якщо сума, присуджена в порядку відшкодування шкоди, за винятком судових та інших пов'язаних із судовим розглядом витрат, не перевищує суми, яку перевізник письмово запропонував позивачу протягом шести місяців з дня заподіяння шкоди або до початку судового процесу, якщо ця дата є пізнішою.

20.5.5. Переведення валютних одиниць

Суми, зазначені в спеціальних правах запозичення, у цьому розділі розглядаються як такі, що стосуються спеціальних прав запозичення, як вони визначені Міжнародним валютним фондом. Переведення таких сум у національну валюту у випадку судових розглядів відбувається відповідно до вартості валют у спеціальних правах запозичення на дату ухвали суду.".

11. Розділ 21 доповнити новими пунктами такого змісту:

"21.4. Смерть особи, яка несе відповідальність

У випадку смерті особи, яка несе відповідальність, позов про відшкодування збитків подається відповідно до законодавства України проти осіб, які на законній підставі представляють її або розпоряджаються майном цієї особи.

21.5. Адресат пред'явлення позовів

Будь-який позов про відповідальність, що стосується перевезення, яке здійснюється фактичним перевізником, може за вибором позивача бути поданий проти цього перевізника або проти перевізника за договором, або проти обох, разом чи окремо. Якщо позов порушений лише проти одного із цих перевізників, він має право залучити й іншого перевізника до справи в суді, до якого подано позов, при цьому процедура такого залучення та його наслідки визначаються законом, який застосовує суд.

21.6. Підстави для позову

Під час перевезення вантажу будь-який позов стосовно заподіяної шкоди незалежно від його підстави, чи на підставі цих Правил, договору, у зв'язку з правопорушенням або на будь-якій іншій підставі, може бути поданий лише відповідно до умов і меж відповідальності, які передбачені цими Правилами, без шкоди для визначення кола осіб, що мають право на позов, та їхніх відповідних прав. При будь-якому такому позові штрафи, штрафні санкції чи будь-які інші виплати, що не стосуються компенсації фактичної шкоди, не підлягають стягненню.

21.7. Адресат пред'явлення претензій та надання вказівок

Будь-які претензії, що пред'являються, або вказівки, що надаються перевізнику на підставі цих Правил, договору мають однакову силу незалежно від того, чи пред'явлені вони перевізнику за договором чи фактичному перевізнику. Однак претензії, про які йдеться в розділі 11 цих Правил, мають силу лише, якщо вони пред'явлені перевізнику за договором.".

12. У тексті Правил слово "Варшавська" в усіх відмінках замінити словом "Монреальська" у відповідних відмінках, слово "вантажоотримувач" в усіх відмінках замінити словом "вантажоодержувач" у відповідних відмінках, слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" в усіх відмінках замінити словами "уповноважений орган з питань цивільної авіації" у відповідних відмінках.

 

Начальник відділу
авіаційного транспорту

В. Згурський

Опрос