Идет загрузка документа (231 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка регистрации места проживания и места пребывания физических лиц в Украине и образцов необходимых для этого документов

МВД
Порядок, Приказ от 22.11.2012 № 1077
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2012

м. Київ

N 1077

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 грудня 2012 р. за N 2109/22421

Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства внутрішніх справ України
від 24 травня 2013 року N 507
,
від 26 грудня 2013 року N 1268
,
від 21 січня 2014 року N 43
,
 від 13 листопада 2014 року N 1215
,
 від 1 жовтня 2015 року N 1204

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 13 грудня 2017 року N 1024)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 26, 4 квітня 2014 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 5 травня 2014 року

Відповідно до статті 11 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", пункту 3, підпункту 20 пункту 4 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 405,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, що додається.

2. Державній міграційній службі України (Ковальчук М. М.):

організувати вивчення цього Порядку працівниками органів Державної міграційної служби України і забезпечити неухильне дотримання його вимог;

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 13 квітня 2012 року N 321 "Про затвердження Інструкції з ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні органами Державної міграційної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за N 1046/21358.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної міграційної служби України Ковальчука М. М.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної служби України
з питань захисту персональних даних

Л. В. Олексюк

Заступник Міністра соціальної
політики України - керівник апарату

В. Коломієць

Міністр оборони України

Д. А. Саламатін

 

ПОРЯДОК
реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів

(У тексті Порядку слова "ДМС України" замінено абревіатурою "ДМС" згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 1 жовтня 2015 року N 1204)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та визначає процедуру реєстрації місця проживання та місця перебування осіб в Україні, зразки документів, необхідних для реєстрації і зняття з реєстрації місця проживання та місця перебування.

1.2. Реєстрація місця проживання або місця перебування особи - внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції.

Відомості про місце проживання та місце перебування особи вносяться до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі - паспортний документ), довідки про звернення за захистом в Україні.

1.3. Реєстрація / зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється управліннями, відділами (секторами) Державної міграційної служби України (далі - ДМС) в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (далі - територіальний підрозділ ДМС) у день подання особою документів. Реєстрація місця проживання особи може бути здійснена з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання.

1.4. Реєстрація / зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, що проживають або перебувають у спеціалізованих соціальних установах, закладах соціального обслуговування та соціального захисту (далі - заклад/установа), здійснюється територіальним підрозділом ДМС у взаємодії із закладом/установою відповідно до території обслуговування територіального підрозділу ДМС.

1.5. Реєстраційний облік - обробка персональних даних про місце проживання та місце перебування осіб в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, зареєстрованих відповідно до чинного законодавства України (далі - картотека), здійснюється адресно-довідковими підрозділами головного управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - адресно-довідковий підрозділ територіального органу ДМС) та територіальними підрозділами ДМС.

1.6. Ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування осіб в Україні (далі - реєстраційний облік) здійснюється територіальними підрозділами ДМС та адресно-довідковими підрозділами територіальних органів ДМС з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.

Реєстраційний облік ведеться у межах обслуговування адміністративно-територіальної одиниці відповідного адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС.

У територіальному підрозділі ДМС картотеки складаються з відомостей про реєстрацію у формі картки реєстрації особи (додаток 1) та адресної картки (додаток 2), а в адресно-довідковому підрозділі територіального органу ДМС - талона зняття з реєстрації місця проживання в Україні (додаток 3) та відомостей про реєстрацію місця проживання особи (додаток 4).

Картотеки повинні зберігатися в окремому приміщенні адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС у спеціальних шафах.

1.7. У приміщенні територіального підрозділу ДМС або адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС, де розміщена картотека, можуть перебувати лише його працівники або особи, які здійснюють перевірку їх роботи.

1.8. Працівники адресно-довідкових підрозділів територіальних органів ДМС і територіальних підрозділів ДМС, які відповідно до своїх службових або трудових обов'язків мають або мали доступ до персональних даних, що містяться в картотеках, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними службових або трудових обов'язків.

1.9. Режим роботи адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС встановлюється керівником територіального органу ДМС.

II. Реєстрація місця проживання особи

2.1. Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов'язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів.

2.2. Для реєстрації місця проживання особа або її законний представник подає до територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг (далі - центр) - до відповідного центру:

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 24.05.2013 р. N 507)

письмову заяву про реєстрацію місця проживання (додаток 5);

документ, до якого вносяться відомості про місце проживання, крім випадків, установлених пунктом 2.8 цього розділу;

(абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 01.10.2015 р. N 1204)

квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;

талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні (у разі зміни місця проживання в межах України). Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні не подається у разі оформлення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання;

документи, що підтверджують:

право на проживання в житлі - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім'ї на реєстрацію місця проживання. У разі реєстрації місця проживання у центрі договір оренди житлового приміщення може бути засвідчено адміністратором центру;

(абзац сьомий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 24.05.2013 р. N 507)

право на перебування або взяття на облік у закладі/установі - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи (додаток 6), копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2011 року N 574 "Про деякі питання діяльності центру обліку бездомних громадян", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 січня 2012 року за N 84/20397;

проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини, зразок якої наведено в додатку 7 до цього Порядку;

військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України, якщо реєструється місце проживання дитини, яка не досягла 16-річного віку;

заява про зняття особи з реєстрації місця проживання, форма якої наведена в додатку 8 до цього Порядку (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

2.3. Відомості про дітей віком до 14 років, місце проживання яких реєструється з батьками, вносяться до заяви одного з них. Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про реєстрацію місця проживання особисто.

При проживанні батьків за різними адресами для реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним з батьків надається письмова згода другого з батьків та довідка територіального підрозділу або адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС за місцем його проживання про те, що дитина не зареєстрована разом з ним. У разі якщо місце проживання другого з батьків зареєстровано в межах обслуговування адміністративно-територіальної одиниці територіального підрозділу, яким розглядається заява про реєстрацію місця проживання дитини, інформація перевіряється цим територіальним підрозділом або надається адресно-довідковим підрозділом відповідного територіального органу ДМС.

(абзац другий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства внутрішніх справ України від 24.05.2013 р. N 507,
 від 01.10.2015 р. N 1204)

Відомості про реєстрацію дитини, яка не досягла 14 років, вносяться до картки реєстрації того з батьків, з ким реєструється місце проживання дитини, та до адресної картки.

До адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС надсилаються відомості про реєстрацію місця проживання того з батьків, з ким реєструється місце проживання дитини, у графу 14 цих відомостей вноситься інформація про дитину (прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата і місце народження).

2.4. У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:

документ, що посвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

2.5. Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших документів.

2.6. Адміністратори центрів надання адміністративних послуг заповнюють заяви в електронній формі. Працівники територіальних підрозділів, матеріально-технічна база яких дозволяє заповнювати заяви за допомогою комп'ютерної техніки, заповнюють такі заяви в електронній формі за рішенням керівника відповідного територіального органу Державної міграційної служби України (далі - територіальний орган).

Роздрукована або заповнена від руки заява підписується заявником із зазначенням прізвища, імені, по батькові, який підтверджує цим правильність указаних у ній даних.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.6 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 01.10.2015 р. N 1204)

2.7. У разі подання заяви до центру надання адміністративних послуг адміністратор центру перевіряє відповідність копій оригіналам наданих заявником документів, належним чином завіряє копії та повертає оригінали документів заявнику. Територіальний підрозділ ДМС приймає рішення на підставі належним чином завірених копій наданих документів. У випадках неналежного оформлення документів або неналежної якості копій територіальний підрозділ ДМС приймає рішення про повернення центру наданих документів для усунення недоліків.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.7 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 01.10.2015 р. N 1204)

2.8. Особа, яка досягла 16-річного віку та не має паспорта громадянина України і реєстрації місця проживання, може одночасно подати заяви про видачу паспорта та реєстрацію місця проживання.

У разі подання заяв у порядку, передбаченому цим пунктом, реєстрація місця проживання здійснюється в день видачі паспорта громадянина України відповідно до чинного законодавства.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.8 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 01.10.2015 р. N 1204
,
 у зв'язку з цим пункти 2.6 - 2.12
 вважати відповідно пунктами 2.9 - 2.15
)

2.9. Працівник територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів - адміністратор центру (крім внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до паспортного документа та картки реєстрації особи):

(абзац перший пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 24.05.2013 р. N 507)

перевіряє належність паспортного документа особі, що його подала, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання та наявність документів, необхідних для реєстрації місця проживання, про що ним вчиняється відповідний запис у заяві;

реєструє прийняту заяву у Журналі обліку заяв про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи (додаток 9);

заповнює два примірники відомостей про реєстрацію місця проживання особи для надсилання до адресно-довідкового підрозділу та органу державної статистики, картку реєстрації особи та адресну картку, які після здійснення реєстрації протягом доби вміщуються до картотеки територіального підрозділу ДМС;

вносить відомості до повідомлення про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання/перебування призовників та військовозобов'язаних (додаток 10), якщо особа є призовником або військовозобов'язаною. Відомості, внесені до цього повідомлення, раз на місяць до 5 числа надсилаються до військового комісаріату;

вносить відомості про реєстрацію місця проживання до паспортного документа та картки реєстрації особи шляхом проставлення в них штампа реєстрації місця проживання особи (далі - штамп реєстрації місця проживання), зразок якого наведено в додатку 3 до Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС України від 13 квітня 2012 року N 320, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 липня 2012 року за N 1089/21401;

видає дітям віком від 14 до 16 років довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи (додаток 11);

повертає особі паспортний документ та інші документи, що подавалися для реєстрації місця проживання.

2.10. У разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання до територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого було зареєстроване попереднє місце проживання особи, у той же день надсилається письмове повідомлення про зняття особи з реєстрації місця проживання (додаток 12) та талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні. У разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні до адресно-довідкового підрозділу не надсилається. У відомостях про реєстрацію місця проживання особи робиться відмітка "одночасно знято з реєстрації".

2.11. У паспортний документ особи, місце проживання якої реєструється з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання, територіальним підрозділом ДМС спочатку проставляється штамп зняття з реєстрації місця проживання особи (далі - штамп зняття з реєстрації місця проживання), зразок якого наведено в додатку 4 до Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС України від 13 квітня 2012 року N 320, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 липня 2012 року за N 1089/21401, а потім штамп реєстрації місця проживання особи.

2.12. Якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом з нею неповнолітніх дітей, обидві дії скасовуються відповідно до розділу VII цього Порядку.

2.13. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив один із батьків дитини або законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини (далі - дані), зразок яких наведено в додатку 27 до цього Порядку.

(розділ II доповнено пунктом 2.13 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.01.2014 р. N 43)

2.14. Працівник територіального підрозділу ДМС протягом доби з дня отримання даних:

реєструє їх у Журналі обліку заяв про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи. Дата реєстрації даних у цьому Журналі є датою реєстрації місця проживання новонародженої дитини;

заповнює відомості про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини та надсилає їх до адресно-довідкового підрозділу для внесення до графи 14 відомостей про реєстрацію місця проживання одного з батьків дитини або того із законних представників, який подав заяву для призначення допомоги при народженні дитини;

вносить дані про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини до графи 12 картки реєстрації особи, до адресної картки та до відривного корінця даних, який у п'ятиденний строк повертається до відповідного органу соціального захисту.

(розділ II доповнено пунктом 2.14 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.01.2014 р. N 43)

2.15. Якщо під час опрацювання даних буде встановлено, що місце проживання одного з батьків дитини або її законного представника не зареєстровано або в реєстрації місця проживання дитини відмовлено, про це негайно повідомляється орган соціального захисту населення.

(розділ II доповнено пунктом 2.15 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.01.2014 р. N 43)

III. Зняття з реєстрації місця проживання особи

3.1. Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:

заяви про зняття особи з реєстрації місця проживання, яка подається особою або її законним представником;

судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

свідоцтва про смерть;

паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

інших документів, які свідчать про припинення:

підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства. Інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи посвідки на постійне проживання в Україні;

підстав для проживання або перебування особи на обліку у закладі/установі (повідомлення про припинення підстав для проживання/перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту) (додаток 13);

підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Зняття з реєстрації на підставах, визначених в абзацах вісім та дев'ять пункту 3.1 цього розділу, здійснюється за клопотанням уповноваженої особи закладу/установи або за заявою власника/наймача житла або їх законних представників.

3.2. Зняття з реєстрації здійснюється в день звернення особи. Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про зняття з реєстрації місця проживання особисто. За заявою особи зняття з реєстрації місця проживання може бути здійснено одночасно з реєстрацією нового місця проживання.

3.3. У разі реєстрації місця проживання батьків за однією адресою при знятті з реєстрації одного з батьків разом з дитиною/дітьми до 14 років другий з батьків надає письмову згоду на зняття дитини/дітей з реєстрації місця проживання.

3.4. Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

3.5. Разом із заявою особа подає:

документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України;

військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подачі заяви законним представником особи додатково подаються:

документ, що посвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

3.6. Працівник територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів - адміністратор центру (крім внесення відомостей про зняття з реєстрації місця проживання до паспортного документа та картки реєстрації особи):

(абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 24.05.2013 р. N 507)

перевіряє належність паспортного документа особі, що його подала, правильність заповнення заяви про зняття з реєстрації місця проживання та наявність документів, необхідних для зняття з реєстрації місця проживання, про що ним вчиняється відповідний запис у заяві про реєстрацію місця проживання особи;

реєструє прийняту заяву у Журналі обліку заяв про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи;

заповнює три примірники талона зняття з реєстрації місця проживання в Україні, один з яких надсилає до адресно-довідкового підрозділу, другий - до органу державної статистики, а також вносить відомості про зняття з реєстрації особи до картки реєстрації особи та адресної картки, які після зняття з реєстрації протягом доби вміщуються до картотеки територіального підрозділу ДМС;

вносить відомості про зняття з реєстрації особи до повідомлення про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання/перебування призовників та військовозобов'язаних, якщо особа є призовником або військовозобов'язаною. Відомості, внесені до цього повідомлення, раз на місяць до 5 числа надсилаються до військового комісаріату;

вносить відомості про зняття з реєстрації місця проживання до паспортного документа шляхом проставлення в ньому штампа зняття з реєстрації місця проживання;

повертає особі паспортний документ та третій примірник талона зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

3.7. Якщо зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі документів, зазначених в абзацах третьому - дев'ятому пункту 3.1 цього розділу, без надання паспортного документа особи, місця проживання якої знімається з реєстрації, відомості про зняття з реєстрації вносяться до паспортного документа особи при її зверненні для реєстрації нового місця проживання.

3.8. Зняття з реєстрації місця проживання в разі смерті особи здійснюється датою надходження до територіального підрозділу ДМС документів, визначених в абзацах четвертому та п'ятому пункту 3.1 цього розділу.

IV. Реєстрація місця перебування особи

4.1. Реєстрація місця перебування особи здійснюється за заявою про реєстрацію місця перебування особи, форму якої наведено в додатку 14 до цього Порядку, яка подається особою або її законним представником.

4.2. Для реєстрації місця перебування особа або її законний представник разом із заявою подає:

паспортний документ або довідку про звернення за захистом в Україні. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України;

документи, що підтверджують:

право на перебування в житлі - свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи. За їх відсутності реєстрація місця перебування здійснюється за згодою власника/співвласників житла або їх уповноважених органів, наймача та членів його сім'ї;

право на перебування у закладі/установі або взяття на облік бездомних осіб - довідка про прийняття на обслуговування в такому закладі/установі, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи;

свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України, якщо реєструється місце перебування дитини, яка не досягла 16-річного віку.

4.3. Відомості про дітей віком до 14 років, місце перебування яких реєструється з батьками, вносяться до заяви одного з них. Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про реєстрацію місця перебування особисто.

4.4. У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:

документ, що посвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Реєстрація місця перебування особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

4.5. Працівник територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів - адміністратор центру (крім внесення відомостей про реєстрацію місця перебування до паспортного документа):

(абзац перший пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 24.05.2013 р. N 507)

перевіряє належність паспортного документа особі, що його подала, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця перебування особи та наявність документів, необхідних для реєстрації місця перебування, про що ним вчиняється відповідний запис у зазначеній заяві;

реєструє прийняту заяву у Журналі обліку заяв про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи;

заповнює один примірник відомостей про реєстрацію місця перебування особи (додаток 15) для надсилання до адресно-довідкового підрозділу;

вносить відомості про реєстрацію місця перебування особи до повідомлення про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання/ перебування призовників та військовозобов'язаних, якщо особа є призовником або військовозобов'язаною. Відомості, внесені до цього повідомлення, раз на місяць до 5 числа надсилаються до військового комісаріату;

уносить відомості про реєстрацію місця перебування до паспортного документа шляхом проставлення в ньому штампа реєстрації місця перебування, форму якого наведено в додатку 16 до цього Порядку;

повертає особі паспортний документ та інші документи, що подавалися для реєстрації місця перебування.

V. Зняття з реєстрації місця перебування особи

5.1. Зняття з реєстрації місця перебування особи здійснюється на підставі повідомлення про зняття з реєстрації місця перебування особи, форму якого наведено в додатку 17 до цього Порядку.

Повідомлення може бути надіслано як поштою, так і подано особисто заявником, або його законним представником, або уповноваженою особою закладу/установи до органу реєстрації. Особа, яка досягла 14-річного віку, повідомляє про зняття з реєстрації місця перебування особисто.

5.2. Відмітка про зняття з реєстрації місця перебування до паспортного документа не вноситься.

5.3. Працівник територіального підрозділу ДМС або адміністратор центру:

(абзац перший пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 24.05.2013 р. N 507)

реєструє повідомлення у Журналі обліку заяв про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи;

надсилає до адресно-довідкового підрозділу копію повідомлення про зняття з реєстрації місця перебування особи для вилучення відомостей про реєстрацію місця перебування особи. Якщо особа не повідомила про зняття її з реєстрації місця перебування, відомості про реєстрацію місця перебування вилучаються з картотеки адресно-довідкового підрозділу через місяць після закінчення строку реєстрації місця перебування;

вносить відомості до повідомлення про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання/перебування призовників та військовозобов'язаних, якщо особа є призовником або військовозобов'язаною. Відомості, внесені до цього повідомлення, раз на місяць до 5 числа надсилаються до військового комісаріату.

VI. Перереєстрація місця проживання або місця перебування особи

6.1. У разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про особу особа або її законний представник подає до територіального підрозділу ДМС достовірні відомості.

6.2. На підставі поданих особою або її законним представником відомостей працівник територіального підрозділу ДМС в той самий день вносить необхідні зміни до паспортного документа та протягом семи днів до реєстраційного обліку.

У паспортному документі помилково внесені відомості скасовуються шляхом внесення запису "скасовано", підпису керівника територіального підрозділу ДМС та печатки територіального підрозділу ДМС.

6.3. У відомостях про реєстрацію місця проживання/перебування особи або в талоні зняття з реєстрації місця проживання в Україні проставляється відмітка "уточнення відомостей", а в картку реєстрації особи та адресну картку вносяться виправлення із зазначенням дати їх внесення.

VII. Скасування реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

7.1. Реєстрація / зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи скасовується в разі їх проведення з порушенням вимог законодавства.

7.2. У разі виявлення такого порушення керівник територіального підрозділу ДМС проводить перевірку підстав реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи, за її результатами складає висновок та приймає рішення про скасування реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи. Копія цього висновку надсилається керівнику головного управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальний орган ДМС) для здійснення контролю.

7.3. Про прийняте рішення особі надсилається письмове повідомлення, в якому зазначаються підстави його прийняття. Особу запрошують на прийом до територіального підрозділу ДМС для внесення відповідних відомостей до паспортного документа.

7.4. Відомості про скасування реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи вносяться до карток реєстрації особи, адресних карток та паспортного документа шляхом внесення запису "скасовано" на штамп, що був внесений до цих документів з порушенням законодавства (штамп реєстрації місця проживання, або штамп реєстрації місця перебування, або штамп зняття з реєстрації місця проживання).

7.5. До реєстраційного обліку адресно-довідкового підрозділу надсилаються змінені відомості про реєстрацію місця проживання/перебування особи або талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні з відміткою "скасування попередніх відомостей".

VIII. Надання відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування особи

8.1. Відомості про місце проживання/перебування особи та інші персональні дані особи надаються адресно-довідковими підрозділами територіальних органів ДМС і підрозділами ДМС за запитами осіб, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів щодо доступу до персональних даних за формою, наведеною в додатку 18 до цього Порядку (далі - запити), та оформлюються відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України "Про захист персональних даних" за умови згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих персональних даних, або відповідно до вимог закону.

8.2. Запити реєструються в журналі обліку запитів осіб, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів щодо доступу до персональних даних, які надходять до адресно-довідкового підрозділу (додаток 19) (далі - журнал обліку запитів).

8.3. Запити розглядаються в порядку та строк, установлені Законом України "Про захист персональних даних".

8.4. Відомості про місце проживання/перебування особи та її персональні дані на запити органів державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів (далі - юридичні особи) надаються протягом тридцяти календарних днів з дня їх надходження, якщо інше не передбачено законом. Письмові запити правоохоронних та розвідувальних органів за наявності підстав, передбачених законодавством, розглядаються протягом 72 годин, запити з позначкою "терміново" - негайно.

(пункт 8.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2013 р. N 1268)

8.5. Адресно-довідковими підрозділами відповіді на запити юридичних осіб надаються шляхом проставлення і заповнення відповідних штампів, зразки яких наведено в додатку 20 до цього Порядку, на відривному корінці запиту, який повертається ініціатору запиту. Штампи заповнюються чітко, розбірливо, підписуються виконавцем, або проставляється його особистий штамп.

Про надані відомості робиться відповідний запис у журналі обліку запитів.

8.6. У разі наявності в картотеці декількох карток реєстрації особи, талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні або відомостей про реєстрацію місця проживання особи з однаковими установчими даними і відсутності в запиті повних даних його ініціаторові повідомляється про необхідність надання додаткових даних про особу.

8.7. При виконанні запитів правоохоронних та розвідувальних органів, які містять недостатню інформацію про запитувану особу, а повні дані не можуть бути надані з об'єктивних причин, працівники територіального підрозділу ДМС або адресно-довідкового підрозділу проводять вибірку інформації стосовно всіх осіб згідно з наявними даними.

(абзац перший пункту 8.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2013 р. N 1268)

При цьому вони мають обов'язково використовувати знання алфавіту, особливості побудови картотеки та враховувати всі наявні дані щодо запитуваної особи, передбачати можливі варіанти зміни прізвища, імені та по батькові, а саме:

прізвища можуть бути написані в різних відмінках;

закінчення прізвищ на "сон", "манн" можуть бути замінені відповідно на "со", "ма"; "ко" - на "ку"; "на" - на "ну" тощо;

ім'я перейшло на прізвище без будь-яких змін, а за запитом це встановити неможливо;

ім'я написане в скороченому, розмовному або іншому варіантах.

У разі наявності в картотеці одного або двох талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні або відомостей про реєстрацію місця проживання осіб на осіб з подібними даними надаються відомості з приміткою: "Уточніть, чи є ця особа особою, установлюваною вами".

8.8. Довідки про реєстрацію місця проживання/місця перебування особи надаються за запитом самої особи або її законного представника, а також іншої особи (додаток 21) за умови надання особою, щодо якої запитується інформація, згоди на надання інформації про неї.

Запит подається до територіального підрозділу або територіального органу ДМС за місцем проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг - до відповідного центру.

(пункт 8.8 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2014 р. N 1215)

8.9. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів.

8.10. На час вилучення з картотеки картки реєстрації особи, адресної картки, талона або відомостей на період виконання запиту працівник територіального підрозділу ДМС, адресно-довідкового підрозділу повинен укласти до картотеки іменну закладку.

IX. Ведення реєстраційного обліку адресно-довідковими підрозділами

9.1. Територіальні підрозділи ДМС подають до адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС талони зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомості про реєстрацію місця проживання осіб із супровідним листом, зразок якого наведено в додатку 22 до цього Порядку, не рідше одного разу на тиждень.

Супровідні листи того самого дня реєструються в книзі обліку надходження талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб (додаток 23) для кожного територіального підрозділу ДМС окремо.

9.2. Після реєстрації проводиться первинна обробка талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб, під час якої перевіряються їх оформлення та здійснюється їх підбір за алфавітом. Після цього талони та відомості про реєстрацію місця проживання осіб передаються для розкладання до картотеки.

У разі їх неправильного або нерозбірливого заповнення робляться копії талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні або відомостей про реєстрацію місця проживання осіб, а оригінали після реєстрації в журналі обліку талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб, що повертаються на переоформлення до територіальних підрозділів ДМС (додаток 24), повертаються на переоформлення. До копії талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб вноситься відмітка про надіслання оригіналів на переоформлення із зазначенням дати надсилання, після чого вони розкладаються в картотеку. Наявні в картотеці талони зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомості про реєстрацію місця проживання осіб не вилучаються, а до них вноситься відмітка про надходження талона зняття з реєстрації місця проживання в Україні або відомостей про реєстрацію місця проживання осіб, які надіслано на переоформлення.

Територіальні підрозділи ДМС зобов'язані протягом 48 годин з дня одержання повернутих талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні або відомостей про реєстрацію місця проживання осіб внести в них виправлення або оформити новий талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні або відомості про реєстрацію місця проживання осіб і повернути їх до адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС з проставленням реєстраційного номера цього адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС.

9.3. Обробка і розкладка талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб у картотеку здійснюються працівниками адресно-довідкового підрозділу протягом 72 годин з дня їх надходження.

9.4. Талони зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомості про реєстрацію місця проживання осіб підбираються і розкладаються в картотеку в алфавітному порядку. Алгоритм розкладання талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб (далі - алгоритм) наведений у додатку 25 до цього Порядку.

9.5. Відомості про реєстрацію місця проживання осіб зберігаються в картотеці до надходження талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні стосовно цих осіб, після чого вилучаються і знищуються.

Талони зняття з реєстрації місця проживання в Україні зберігаються в картотеці до надходження відомостей про реєстрацію місця проживання осіб за новим місцем проживання або протягом шести років, після чого вилучаються і знищуються.

Талони зняття з реєстрації місця проживання в Україні, що складені стосовно громадян у зв'язку зі зміною прізвища, імені або по батькові, зберігаються протягом двадцяти років, після чого вилучаються і знищуються.

9.6. Відомості про реєстрацію місця проживання особи, які направлено стосовно осіб у зв'язку з переїздом з одного району до іншого для проживання в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, вкладаються до картотеки з одночасним вилученням та знищенням талона зняття з реєстрації місця проживання в Україні за попереднім місцем проживання.

Якщо в картотеці відсутній талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні, то до територіального підрозділу ДМС, указаного в графі "Звідки прибув (прибула) і коли" відомостей, надсилається відповідне повідомлення щодо з'ясування факту зняття з реєстрації особи. Відомості про реєстрацію місця проживання особи вкладаються в картотеку з позначкою про відсутність талона "н/з".

9.7. Відомості про реєстрацію місця проживання особи, надіслані стосовно осіб у зв'язку із заміною паспорта, назви вулиць, нумерації будинків, іншими уточненнями, звіряються з попередніми відомостями про реєстрацію місця проживання особи та вкладаються до картотеки з одночасним вилученням попередніх відомостей про реєстрацію місця проживання особи, що були в картотеці.

9.8. Талони зняття з реєстрації місця проживання в Україні, складені стосовно осіб, що вибули до нового місця проживання, а також на померлих, ретельно звіряються з відомостями, які наявні в картотеці на відповідних осіб. У разі виявлення розбіжностей у відомостях про особу талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні повертається до територіального підрозділу ДМС для усунення розбіжностей.

Якщо в картотеці відсутні відомості про реєстрацію місця проживання особи, талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні повертається до територіального підрозділу ДМС, що його склав, для перевірки. Після підтвердження правильності його заповнення талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні з позначкою "н/р", яка означає, що відомостей про реєстрацію місця проживання особи немає, вкладається до картотеки.

9.9. У разі надходження талона зняття з реєстрації місця проживання в Україні стосовно особи, відносно якої в картотеці наявні відомості про реєстрацію місця проживання особи із вказаним у них іншим місцем проживання, відомості про реєстрацію місця проживання особи вилучаються лише після встановлення причини виникнення розбіжностей. Для з'ясування невідповідностей робиться запит до відповідного територіального підрозділу ДМС.

9.10. Талони зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомості про реєстрацію місця проживання особи стосовно іноземців та осіб без громадянства (з наявністю в лівому верхньому куті аркуша літери "і") розкладаються в загальну адресно-довідкову картотеку.

9.11. Про всі випадки повернення талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб, уточнення даних, виявлення розбіжностей інформації в талонах зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостях про реєстрацію місця проживання осіб, несвоєчасної їх подачі до адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС, зазначені в пунктах 9.5, 9.6, 9.8, 9.9 цього розділу, щомісяця складається довідка про перевірки та уточнення відомостей у талонах зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб (додаток 26), яка подається керівництву територіального органу ДМС.

X. Ведення реєстраційного обліку територіальними підрозділами ДМС

10.1. Картки реєстрації особи та адресні картки, що заповнюються під час реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання, зберігаються в картотеці територіального підрозділу ДМС за адресами реєстрації місця проживання - населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири.

10.2. Картки реєстрації осіб, чиє місце проживання знято з реєстрації, вміщуються до архівної картотеки, яка зберігається постійно.

 

Голова ДМС України

М. М. Ковальчук

 

Зразок

Лицьовий бік

КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ ОСОБИ

1. Прізвище __________________________________________________________________________

2. Ім'я _______________________________________________________________________________

3. По батькові ________________________________________________________________________

4. Попереднє прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) ______________________________________

5. Дата народження ___ ____________ ____ року

6. Громадянство, підданство (за наявності) ________________________________________________

7. Місце народження

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
 

8. Коли і звідки прибув

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
___ ____________ 20__ року

9. Переїхав у межах адміністративно-
територіальної одиниці з вул.: __________
____________________________________
буд. N ____, корп. _____, кв. ______
___ ____________ 20__ року

10. Паспортний документ (тип)

Серія

Номер

Ким і коли виданий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Місце проживання зареєстровано за адресою: вул. ______________________________________,
буд. _____, корп. ____, кв. ____, _________________________________________________________
                                                                                                                            (назва населеного пункту)

Зворотний бік

12. Відомості про реєстрацію місця проживання дітей віком до 14-ти років, місце проживання яких зареєстроване разом з батьками (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, дата реєстрації):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

13. Штамп реєстрації місця проживання

 

 

 

14. Штамп зняття з реєстрації місця проживання

 

 

 

 

Зразок

АДРЕСНА КАРТКА

вул. ___________________________________________________, буд. N _____, корп. _____, кв. ______
_________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                   (назва населеного пункту)

N з/п

Назва документа, що підтверджує право на проживання в житлі

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Дані видачі паспортного документа

Дата реєстрації

Дата зняття з реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок

 

 

Лицьовий бік

ТАЛОН
зняття з реєстрації місця проживання в Україні

  

  

13. Відомості про дітей віком до 14 років, що вибувають разом з особою, на яку оформляється талон (кожна дитина вписується лише один раз у талон одного з батьків):

Прізвище, ім'я, по батькові

Стать

Дата народження

Місце народження

1)

Чоловіча - 1
Жіноча - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Чоловіча - 1
Жіноча - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Чоловіча - 1
Жіноча - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Чоловіча - 1
Жіноча - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Талон оформлено ___ ____________ ___ року

                                     ______________________________________________________________
                                                                                         (підпис, ініціали та прізвище посадової особи)

15. З реєстрації знято ___ ____________ ___ року

                                     ______________________________________________________________
                                                                                          (підпис, ініціали та прізвище посадової особи)

16. Відмітки __________________________________________________________________________

Примітка. Один примірник оформленого талона (без унесення персональних даних до пунктів 1 - 4) передається до органу державної статистики.

 

Зразок

 

 

Лицьовий бік

ВІДОМОСТІ
про реєстрацію місця проживання особи

  

  

14. Відомості про дітей віком до 14 років, що прибувають разом з особою, на яку оформляється талон (кожна дитина вписується лише один раз у талон одного з батьків):

Прізвище, ім'я, по батькові

Стать

Дата народження

Місце народження

1)

Чоловіча - 1
Жіноча - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Чоловіча - 1
Жіноча - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Чоловіча - 1
Жіноча - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Чоловіча - 1
Жіноча - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Дата оформлення ___ ____________ ____ року

                                     __________________________________________________________________
                                                        (підпис, ініціали та прізвище посадової особи територіального підрозділу ДМС)

16. Реєстрацію здійснено ___ ____________ ____ року

                                       __________________________________________________________________
                                                          (підпис, ініціали та прізвище посадової особи територіального підрозділу ДМС)

Одночасно знято з реєстрації ____________________________________________________________
                             (зазначається адреса попереднього місця проживання у разі одночасного проведення реєстрації та зняття з
                                                                                                                                реєстрації)

17. Відмітки __________________________________________________________________________

Примітка. Один примірник оформлених відомостей (без унесення відомостей до пунктів 1 - 4) передається до органу державної статистики.

 

Зразок

Начальникові ______________________________
                                                         (найменування
__________________________________________
                територіального підрозділу ДМС)
__________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові заявника, дата і місце
__________________________________________
                     народження, громадянство/підданство)

ЗАЯВА
про реєстрацію місця проживання

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (дата і місце народження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (громадянство/ підданство)
_____________________________________________________________________________________,
прошу зареєструвати моє місце проживання / місце проживання моєї дитини (зайве закреслити)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові дитини)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (дата і місце народження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (громадянство / підданство)
за адресою: ___________________________________________________________________________
                                                                              (найменування адміністративно-територіальної одиниці)
вул. __________________________, буд. ______, корп. _______, кв. ____.

Паспортний документ __________________________________________________________________
                                                                                                                  (серія, номер, дата видачі,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      найменування органу, який його видав)
___ ____________ 20__ р. ________________________
                                                                            (підпис заявника)

Примітка. Особи, що досягли 14-річного віку, подають заяву особисто.

Зворотний бік

Підставою для реєстрації місця проживання заявника / його
неповнолітньої дитини за зазначеною адресою є ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                (ордер, свідоцтво про право власності, договір найму
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (піднайму, оренди) або інші документи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Згода власника/співвласників житла або їх уповноважених органів, наймача та членів його сім'ї на реєстрацію місця проживання заявника у разі відсутності документів, зазначених як підстава для реєстрації*
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (згоден/ не згоден)
____________________________________________________________ ___ ____________ 20__ р.
                                                       (ініціали та прізвище, підпис)

Заяву прийняв, документи перевірив _____________________________________________________
                                                                                              (посада та найменування територіального підрозділу ДМС)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (ініціали та прізвище, підпис)

М. П.

___ ____________ 20__ р.

Місце проживання заявника / його неповнолітньої дитини (зайве закреслити)
зареєстровано
_____________________________________________________________________________________
                                      (найменування територіального підрозділу ДМС, що здійснив реєстрацію)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  ____________________________________________
                                                                                                                                      (посада, ініціали та прізвище, підпис)

___ ____________ 20__ р.

Службові відмітки _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________
* Підпис власника/співвласників житла або їх уповноважених органів, наймача та членів його сім'ї не потрібен у разі вселення до батьків їх неповнолітніх дітей.

 

Зразок

ДОВІДКА
про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи

Видана __________________________________________________ про те, що він (вона) проживає,
                                                           (прізвище, ім'я та по батькові)
перебуває у __________________________________________________________________________
                                             (найменування спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               та соціального захисту)

з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ р.

Довідка видана для реєстрації місця проживання/перебування (зайве закреслити).

М. П.

Керівник закладу/установи

__________________________________
(підпис, посада, прізвище та ініціали)

 

Зразок

ДОВІДКА
про проходження служби у військовій частині

Видана __________________________________________________ про те, що він (вона) проходить
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
військову службу у військовій частині N _________________________________________________ і
                                                                                                                         (найменування військової частини)
проживає на її території.

Довідка видана для реєстрації місця проживання/перебування (зайве закреслити).

М. П.

Командир військової частини

_______________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

 

Зразок

Начальникові _______________________________
                                                             (найменування
___________________________________________
                    територіального підрозділу ДМС)
___________________________________________
           (прізвище, ім'я та по батькові заявника, дата і місце
___________________________________________
                      народження, громадянство/підданство)
___________________________________________
                       (адреса реєстрації місця проживання)

ЗАЯВА
про зняття особи з реєстрації місця проживання

Прошу зняти з реєстрації моє місце проживання та/або місце проживання моєї дитини (дітей) / особи, чиї інтереси я представляю (зайве закреслити),
_____________________________________________________________________________________
                                   (прізвище, ім'я та по батькові особи, дата і місце народження, громадянство/підданство)
_____________________________________________________________________________________
                                (заява про реєстрацію дитини оформляється лише в разі її реєстрації окремо від батьків)
у зв'язку з вибуттям за адресою: __________________________________________________________
                                   (повна адреса майбутнього місця проживання або адреса місцезнаходження спеціалізованої соціальної
_____________________________________________________________________________________
               установи, закладу соціального обслуговування, соціального захисту або військової частини, за якою буде
_____________________________________________________________________________________
                                                                               зареєстровано місце проживання особи)

_____________________________________________________________________________________

Паспортний документ особи або її законного представника __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      (серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)

Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі)
_____________________________________________________________________________________
                                                        (серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)

Свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України
_____________________________________________________________________________________
                                                (подається при реєстрації місця проживання дітей віком до 16-ти років)

____________ 20__ р.

____________________
(підпис)

Мені повідомлено, що про зняття з реєстрації місця мого проживання поінформовано
______________________________________________________ військкомат та про те, що протягом
                                                (найменування військкомату)
семи днів з дня зняття з реєстрації місця проживання я повинен звернутися до цього військкомату для зняття з військового обліку. Моє військове звання - _____________________________________,
                                                                                                                                                    
військово-облікова спеціальність - _______________________________.

___ . ____________ 20__ р.

____________________________________
(підпис призовника або військовозобов'язаного)

Я, ____________________________________________, який є законним представником __________
                                    (прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________________________, даю згоду на зняття з реєстрації місця його
                            (прізвище, ім'я та по батькові особи)
проживання (за наявності в особи двох або більше законних представників).

Заяву прийняв, документи перевірив _____________________________________________________
                                                                                              (підпис, прізвище та ініціали працівника територіального підрозділу
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     ДМС)

___ ____________ 20__ р.

Місце проживання заявника та/або місце проживання його дитини/дітей / особи, чиї законні інтереси представлені (зайве закреслити) знято з реєстрації
___ ____________ 20__ р. _______________________________________________________________
                                                                                                                             (найменування
_____________________________________________________________________________________
         територіального підрозділу ДМС, підпис, прізвище та ініціали посадової особи, що здійснила реєстрацію)

Службові відмітки:_____________________________________________________________________

 

ЖУРНАЛ
обліку заяв про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

__________________________________________________________________
(найменування територіального підрозділу ДМС)

N з/п

Дата подачі заяви

Прізвище, ім'я, по батькові заявника

Місце проживання

Виконавець

Зареєстровано / знято з реєстрації / відмовлено

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

_________________________________
(найменування військкомату)
_________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання/перебування призовників та військовозобов'язаних

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" повідомляємо про громадян, які зареєстрували місце свого проживання/перебування чи зняті з реєстрації місця проживання/перебування на території
__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                         (назва адміністративно-територіальної одиниці)
___________________________________________________________ у період з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року.

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження

Категорія (призовник чи військовозобов'язаний)

Військове звання*

Військово-облікова спеціальність*

Найменування військкомату, де перебував на обліку

Місце проживання або місце перебування

Вид реєстрації (проживання або перебування)

Дата реєстрації

Дата зняття з реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Графи з позначкою * заповнюються лише стосовно військовозобов'язаних.

Громадян, стосовно яких надсилається повідомлення, письмово попереджено про необхідність звернення до військового комісаріату протягом семи днів щодо постановки на військовий облік або зняття з військового обліку.

Керівник територіального підрозділу ДМС ___________________________________________________________________________
                                                                                                                                                        (підпис)                                                            (посада, прізвище та ініціали)

 

ДОВІДКА
про реєстрацію місця проживання/перебування особи

За відомостями адресно-довідкового підрозділу ___________________________________________
_______________________________________________________________ місце проживання / місце
                                    (найменування територіального органу ДМС)
перебування __________________________________________________________________________
(зайве закреслити)                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          дата та місце народження)
зареєстровано (знято з реєстрації) з _______________________ року __________________________
                  (необхідне підкреслити)                                   (дата: число і рік - арабськими цифрами, місяць - словами)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (назва адміністративно-територіальної одиниці)
вул. _____________________________, буд. _____, корп. _____, кв. ________,
за ___________________________________________________________________________________
                                 (тип, серія, номер документа, що посвідчує особу, яким органом оформлений, дата видачі)
_____________________________________________________________________________________.

Для позначок _________________________________________________________________________
                        _________________________________________________________________________

Довідку надав ________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ініціали, підпис, завірений печаткою)

___ ____________ 20__ року

 

 

Кому_____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Повідомлення про зняття особи з реєстрації місця проживання

Повідомляємо, що _____________________________________________________________________
                                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       дата народження, місце народження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (адреса реєстрації місця проживання)
____________________________________________________________ ___ ____________ 20__ року
                             (найменування територіального підрозділу ДМС)
знято з реєстрації місця проживання за адресою: ___________________________________________
за паспортним документом: серія _____ N _____________, виданим ___ ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________.
                                                              (найменування органу, що видав паспортний документ)

Прошу внести зміни до реєстраційного обліку.

Додаток: талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

___ ____________ 20__ року

______________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали посадової особи ДМС)

 

 

________________________________________
(найменування територіального підрозділу
________________________________________
ДМС)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення підстав для проживання/перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту

Повідомляємо, що з ___ ____________ 20__ року припинено підстави для проживання/перебування
(зайве закреслити) ____________________________________________________________________
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові особи)
____________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування установи або закладу)

Просимо оформити зняття з реєстрації його/її місця проживання/перебування (зайве закреслити).

Керівник установи або закладу

______________
(підпис)

_____________________________
(посада, прізвище та ініціали)

 

Зразок

Начальникові _________________________________
                                                              (найменування
_____________________________________________
                      територіального підрозділу ДМС)
_____________________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові заявника, дата і місце
_____________________________________________
                 народження, громадянство/підданство, адреса
_____________________________________________
                       реєстрації місця проживання (за наявності))

ЗАЯВА
про реєстрацію місця перебування особи

Прошу зареєструвати моє місце перебування та/або місце перебування моєї дитини (дітей) / особи,
чиї інтереси я представляю (зайве закреслити), ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (прізвище, ім'я та по батькові дитини/дітей, дата і місце народження, громадянство/підданство)
_____________________________________________________________________________________
                                 (заява про реєстрацію дитини оформляється лише в разі її реєстрації окремо від батьків)
за адресою: ___________________________________________________________________________
                                                (адреса житла або адреса місцезнаходження спеціалізованої соціальної установи,
_____________________________________________________________________________________
                                      закладу соціального обслуговування, соціального захисту або військової частини)
_____________________________________________________________________________________

Паспортний документ особи або її законного представника __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                       (серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)

Свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України
_____________________________________________________________________________________
                                                    (серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)
_____________________________________________________________________________________
                                                 (подається при реєстрації місця проживання дітей віком до 16-ти років)

Документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, місце перебування якої
реєструється _________________________________________________________________________
                                                                                                     (назва, номер, дата видачі)

___ . ____________ 20__ р.

_______________________
(підпис)

Мені відомо, що про реєстрацію місця мого перебування повідомлено ________________________
___________________________________________________ військкомат.
                                          (найменування військкомату)

___ . ____________ 20__ р.

_______________________
(підпис призовника)

Зворотний бік

Підставою для реєстрації місця перебування заявника / його неповнолітньої дитини є:
документи, що підтверджують:

1) право на перебування в житлі (заповнюється при реєстрації за адресою житла)
_____________________________________________________________________________________
                                  (свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи)

2) згода власника/співвласників житла або їх уповноважених органів, наймача та членів його сім'ї на реєстрацію місця перебування заявника у разі відсутності документів, зазначених як підстава для реєстрації
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (згоден/не згоден)
_____________________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я та по батькові, підпис особи/осіб, що надає/надають згоду)

___ ____________ 20__ р.

3) перебування на обліку бездомних осіб, проживання у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту на строк до шести місяців на рік (заповнюється при реєстрації за адресою закладу/установи)
_____________________________________________________________________________________
                 (посвідчення про взяття особи на облік у закладі або установі, довідка про прийняття на обслуговування)

Заяву прийняв, документи перевірив _____________________________________________________
                                                                                              (підпис, прізвище та ініціали працівника територіального підрозділу
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         ДМС)

___ ____________ 20__ р.

Місце перебування заявника та/або місце перебування його дитини/дітей/особи за зверненням законного представника (зайве закреслити) зареєстровано
з ___ ____________ 20__ р. до ___ ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
                      (найменування територіального підрозділу ДМС, підпис, прізвище та ініціали працівника,
                                                                                        що здійснив реєстрацію)

Службові відмітки:_____________________________________________________________________

 

Зразок

 

 

Лицьовий бік

ВІДОМОСТІ
про реєстрацію місця перебування особи

  

  

14. Відомості про дітей віком до 14 років, що прибувають разом з особою, на яку оформляється талон (кожна дитина вписується лише один раз у талон одного з батьків):

Прізвище, ім'я, по батькові

Стать

Дата народження

Місце народження

1)

Чоловіча - 1
Жіноча - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Чоловіча - 1
Жіноча - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Чоловіча - 1
Жіноча - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Чоловіча - 1
Жіноча - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Відомості оформлено ___ ____________ ____ року

                                           _______________________________________________________________
                                                            (підпис, ініціали та прізвище посадової особи територіального підрозділу ДМС)

16. Реєстрацію здійснено ___ ____________ ____ року

                                           _______________________________________________________________
                                                             (підпис, ініціали та прізвище посадової особи територіального підрозділу ДМС)

Примітка. Один примірник оформлених відомостей (без унесення персональних даних до пунктів 1 - 4) передається до органу державної статистики.

 

Зразок

ШТАМП
реєстрації місця перебування

Розмір 70 х 55 мм

_____________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування органу реєстрації)

МІСЦЕ ПЕРЕБУВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (назва адміністративно-територіальної одиниці)
_____________________________________________________________________________________
вул. _____________________ буд. ________________ корп. ________ кв. ______

Строк реєстрації з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                       (підпис, прізвище, ініціали уповноваженої особи територіального підрозділу ДМС)

N штампа

 

 

Кому ______________________________________________
                      (найменування територіального підрозділу ДМС)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Повідомлення про зняття з реєстрації місця перебування особи

Повідомляю, що я, ____________________________________________________________________,
                                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    дата народження, місце народження)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  (адреса реєстрації місця перебування)
паспортний документ: серія _____ N _____________, виданий ___ ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________,
                                                              (найменування органу, що видав паспортний документ)
вибуваю до місця свого проживання за адресою: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____ ____________ 20__ р.

Прошу внести зміни до реєстраційного обліку.

___ ____________ 20__ року

_______________________________
(підпис, прізвище, ініціали особи)

 

________________________________________
(найменування, місцезнаходження
________________________________________
юридичної особи, що подає запит)

 

 

________________________________________
(найменування адресно-довідкового підрозділу
________________________________________
територіального органу ДМС або
________________________________________
територіального підрозділу ДМС)

Запит органу державної влади, підприємства, установи, організації, закладу щодо доступу до персональних даних

Відповідно до статті 16 Закону України "Про захист персональних даних" прошу надати відомості про реєстрацію місця проживання та інші персональні дані, що містяться в картотеці реєстраційного обліку
_____________________________________________________________________________________
            (назва адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС або територіального підрозділу
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                               ДМС)
про __________________________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        дані паспортного документа)
з метою ______________________________________________________________________________
                                                                (мета зазначається з посиланням на нормативно-правовий акт)

 

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит)

_____________________________________________________________________________________
(лінія відриву)

 

Відривний корінець до запиту
_______________________________
(найменування юридичної особи)
_______________________________
(вих. N, дата)

Примітка. Запит з відривним корінцем надсилається лише до адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС.

 

ЖУРНАЛ
обліку запитів осіб, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів щодо доступу до персональних даних, які надходять до адресно-довідкового підрозділу

__________________________________________________________________
(найменування адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС)

Порядковий обліковий номер (вхідний)

Номер і дата одержаного документа

Звідки надійшов (найменування установи, підприємства, організації або П.І.Б. фізичної особи)

Вид документа і його короткий зміст

Номер примірника

Кількість аркушів

Номер примірника

Кількість аркушів

Підпис особи, якій передано документ на виконання, і дата передачі

Підстава отримання інформації

Відмітка про виконання (надано інформацію або підстави відмови)

Примітки

основного документа

додатка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразки штампів, що проставляються адресно-довідковими підрозділами територіального органу ДМС на запитах органів державної влади, підприємств, установ та організацій

(розміри 70 х 100 мм та 45 х 110 мм)

За відомостями адресно-довідкового
підрозділу територіального органу ДМС
____________________________________________________________
(найменування)

Гр. _________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________________________________

Дата народження _____________________________________________

Місце народження ____________________________________________
____________________________________________________________

Місце проживання ____________________________________________
____________________________________________________________

Зареєстровано / знято з реєстрації
                 (необхідне підкреслити)
____________________________________________________________
                                                                          (дата)

За документом, що посвідчує особу:
____________________________________________________________
                             (назва документа, серія, номер, коли та яким органом
____________________________________________________________
                                                                    оформлений)

Відомості надав ______________________________________________
                                                            (прізвище, ініціали, особистий підпис)

____________ 20__ року

За відомостями адресно-довідкового підрозділу
територіального органу ДМС
___________________________________________________________
(найменування адресно-довідкового підрозділу територіального органу
ДМС)

Місце проживання ____________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові,
____________________________________________________________
                                                        дата та місце народження)
зареєстрованим / знятим з реєстрації не значиться.

Відомості надав ______________________________________________
                                                               (прізвище, ініціали, особистий підпис)

___ ____________ 20__ року

 

 

Начальникові адресно-довідкового
підрозділу____________________________
                                (найменування територіального
_____________________________________
                            органу ДМС)
_____________________________________
(дані запитувача: прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________
місце реєстрації,
_____________________________________
дані документа, що посвідчує особу)

ЗАПИТ

Прошу надати мені інформацію про реєстрацію місця проживання
_____________________________________________________________________________________
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження запитуваного)
_____________________________________________________________________________________

Мета отримання інформації _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                       (заповнюється у разі, якщо запитувач звертається для отримання інформації стосовно іншої особи)

___ ____________ 20__ року

_________________
(підпис)

Примітка. Інформація надається лише за наявності письмової згоди запитуваного.

 

 

Адресно-довідковий підрозділ
територіального органу ДМС
в (у) ______________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Надсилаємо талони зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомості про реєстрацію місця проживання осіб за період з ___ ____________ ____ року по ___ ____________ 20__ року, у тому числі:

а) відомості про реєстрацію місця проживання осіб - _________;

б) талони зняття з реєстрації місця проживання осіб - ________;

в) усього - _________.

Керівник територіального підрозділу
ДМС в (у) _______________________

_________________
(підпис)

М. П.

 

______________________
(прізвище, ініціали)

___ ____________ 20__ року

N _______

 

КНИГА
обліку надходження талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб

_____________________________________________________________________________________
(найменування адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС)

N з/п

Дата надходження

Номер супровідного листа

Надійшло оформлених

Період оформлення

Примітки

талонів

повідомлень

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб, що повертаються на переоформлення до територіальних підрозділів ДМС

__________________________________________________________________
(найменування адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС)

N з/п

Дата реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання

Прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження

Місце проживання

Відомості, що уточнюються

Дата повернення талонів або відомостей

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТМ
розкладання талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб

1. Талони та відомості підбираються і розкладаються в картотеку в алфавітному порядку.

2. Талони та відомості стосовно осіб, прізвища яких починаються з однакової літери, підбираються згідно з алфавітом на другу літеру прізвища, потім на третю та ін.

Наприклад: Авраменко, Андрієнко, Антипов, Бєлов, Бойко, Бондар та ін.

3. Талони та відомості з однаковими прізвищами розкладаються в картотеку в послідовному порядку з додержанням алфавіту за іменами та по батькові.

Наприклад: Артеменко Олександр Андрійович;

Артеменко Олександр Петрович;

Артеменко Олексій Васильович.

4. У разі збігу прізвищ, імен та по батькові талони та відомості розкладаються за роками народження в порядку зменшення, а потім - в алфавітному порядку за містами, районами і населеними пунктами місця народження.

Наприклад: Бондар Іван Петрович, 1978 р.н.;

Бондар Іван Петрович, 1976 р.н., уродженець м. Києва;

Бондар Іван Петрович, 1976 р.н., уродженець м. Полтави;

Бондар Іван Петрович, 1976 р.н., уродженець с. Сенькове Куп'янського р-ну Харківської обл.

5. Талони та відомості стосовно осіб, що мають подвійні прізвища, складаються у двох примірниках і виставляються в картотеку у двох місцях. При розкладці щоразу береться до уваги лише перше прізвище.

Наприклад: Антоненко-Петров і Петров-Антоненко. У першому випадку розкладається як Антоненко, у другому - як Петров.

Талони та відомості з прізвищами, схожими за написанням і вимовою, зберігаються разом.

Наприклад: Чайкін - Гайкін, Шевеленко - Щевеленко, Фоменко - Хоменко.

При об'єднанні таких прізвищ менша кількість талонів та відомостей приєднується до більшої, а до картотеки вкладаються покажчики із зазначенням, які саме прізвища і куди приєднано. Такі об'єднання здійснюються лише за рішенням начальника адресно-довідкового підрозділу ДМС.

6. При розкладці талонів та відомостей і в роботі з картотекою слід керуватися такими правилами:

6.1. Подвоєні приголосні літери вважати за одну. Буквосполучення "ій" вважати як "і".

Наприклад: Філіппов - Філіпов, Тійк - Тік.

6.2. Літера "е" в першому складі прізвища підкладається на літеру "и".

Наприклад: Семененко - Симененко, Кретов - Критов.

6.3. Талони та відомості з прізвищами, що починаються на літеру "о", а також "о" у першому та другому складах, підкладаються на літеру "а".

Наприклад: Орленко - Арленко, Совінов - Савінов, Ваношин - Ванашин;

6.4. Буква "й" підкладається як "і".

Наприклад: Йооритс - Іаритс, Маіоров - Майоров.

Літера "е" як початкова, так і наступна в прізвищах, іменах та по батькові підкладається як "є".

Наприклад: Енквіст - Єнквіст, Елеонора - Єлєонора.

6.5. Прізвища із закінченням на "ов" вкладаються як "ев" лише після шиплячих, після інших приголосних вони вкладаються без змін.

Наприклад: Щипачов - Щипачев, Балашов - Балашев.

Прізвища із складовою частиною (тер, шах), частками, артиклями та іншими службовими словами (де, дю, ле тощо) об'єднуються.

Наприклад: Шах Назаров - Шахназаров, Тер Акопян - Теракопян, Де Вальє - Девальє, Дю Гар - Дюгар.

Окреме написання складових частин китайських, корейських, в'єтнамських прізвищ при вкладенні в картотеку до уваги не береться.

Наприклад: Дун Кі Ан - Дункіан, Чон До Ін - Чондоін, Фунг Ван Кунг - Фунгванкунг, Нгуєн Доа - Нгуєндоа, Кан Хі Вон - Канхівон.

6.6. В іранських прізвищах складова частина (син, дочка, огли, заде) до уваги не береться.

Наприклад: Саїда дочка Башира, прізвище - Башир, ім'я - Саїда.

6.7. Іспанські прізвища вкладаються: перше слово як прізвище, останнє - як ім'я.

Наприклад: Родрігес Сабатель Есекіель підкладається як Родрігес Есекіель, а Сабатель до уваги не береться.

На всі інші іноземні прізвища талони та відомості складаються за двома першими іменами.

Наприклад: Юсеф Насер Ель Дін Мохамед Ахмед, прізвище - Юсеф, ім'я - Насер, інше до уваги не береться.

 

ДОВІДКА
про перевірки та уточнення відомостей у талонах зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання осіб
за ____________ місяць 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу ДМС, в складі якого перебуває адресно-довідковий підрозділ)

N з/п

Територіальний підрозділ ДМС, з якого надійшов талон або відомості

Дата повідомлення органу про розбіжності або повернення талона або відомостей

Зазначені в талоні або відомостях прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження особи

Місце проживання

Талон або відомості повернуто або проводиться уточнення у зв'язку з обставинами, що передбачені підпунктом Порядку

Дата повернення талона/відомостей або встановлення причин виникнення розбіжностей

3.2

4.3

4.5

4.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС

______________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

N ____________

 

 

 

Кому ____________________________________________
                   (найменування територіального підрозділу
ДМС)
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Направляємо дані новонародженої дитини, що зазначив один з батьків дитини або її законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини для реєстрації місця її проживання.

_____________________________________________________________________________________
                                         (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків дитини або її законного представника)

перевірив(ла) правильність внесених про себе та свою дитину даних та повідомив(ла) про те, що місце проживання новонародженої дитини визначено за згодою її батьків або законних представників. Мені також відомо те, що при різному проживанні батьків дитини або її законних представників місце її проживання може бути зареєстровано лише разом з одним із них*.

________________________
(підпис законного представника)

Додаток: квитанція про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати.

___ ____________ 20__ року

                                                                                    ____________________________________________
                                                                                                              (підпис, прізвище, ініціали посадової особи
                                                                                                                органу соціального захисту населення, яка прийняла заяву)

М. П.

____________
* Заповнюється при різному місці проживання батьків новонародженої дитини або її законних представників.

_____________________________________________________________________________________
(лінія відриву)

Відривний корінець до даних

                                                                          _________________________________________________
                                                                                            (найменування органу соціального захисту)
                                                                          _________________________________________________
                                                                                                 (вих. N, дата, прізвище, ім'я, по батькові законного представника)

Місце для проставляння штампа реєстрації місця проживання або внесення інформації про відмову в реєстрації місця проживання із зазначенням причини

(Порядок доповнено додатком 27 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.01.2014 р. N 43)

____________

Опрос