Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по организации деятельности дежурных частей органов и подразделений внутренних дел Украины, направленной на защиту интересов общества и государства от противоправных посягательств, утвержденной приказом МВД Украины от 28 апреля 2009 г. N 181

МВД
Приказ от 19.10.2012 № 923
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2012

м. Київ

N 923

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2012 р. за N 2088/22400

Про затвердження Змін до Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, затвердженої наказом МВС України від 28 квітня 2009 р. N 181

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 28 квітня 2009 року N 181
згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 23 травня 2017 року N 440)

Відповідно до Закону України "Про міліцію" та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, затвердженої наказом МВС України від 28 квітня 2009 року N 181, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 року за N 786/16802 (із змінами), що додаються.

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті у місячний строк організувати вивчення з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ вимог цієї Інструкції.

3. Головному штабу МВС України (Лазарев А. А.) у встановлений законодавством строк після підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Служби безпеки України

В. Породько

Виконуючий обов'язки Міністра
надзвичайних ситуацій України

В. П. Бут

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

Заступник
Генерального прокурора України

А. Пришко

Голова Професійної спілки
атестованих працівників органів
внутрішніх справ України

А. С. Онищук

 

ЗМІНИ
до Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань

1. У розділі I:

1.1. У абзаці другому пункту 1.1 слова "при розкритті злочинів" замінити словами "при встановленні осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень".

1.2. У пункті 1.4:

підпункт 1.4.1 викласти в такій редакції:

"1.4.1. Приймання, реєстрація заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, організація негайного реагування на них";

у підпункті 1.4.2 слова "що задіяні на охорону громадського порядку і боротьбу зі злочинністю на території обслуговування" замінити словами "що задіяні для охорони громадського порядку, попередження та виявлення кримінальних правопорушень на території обслуговування";

доповнити пункт новим підпунктом 1.4.12 такого змісту:

"1.4.12. Оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій у населених пунктах, де не здійснюється цілодобове чергування оперативно-чергових (диспетчерських) служб органів управління єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації".

2. У розділі II:

2.1. У пункті 2.3 слова та абревіатуру "заступником Міністра - начальником Головного штабу МВС" замінити словами та абревіатурою "начальником Головного штабу МВС України".

2.2. В абзаці одинадцятому пункту 2.6 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".

2.3. У пункті 2.7:

в абзаці шостому слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

в абзаці сьомому слова "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами та абревіатурою "Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - МНС України)";

в абзаці восьмому слова та абревіатуру "разом із відповідальним від керівництва МВС" замінити словами та абревіатурою "разом із відповідальним по МВС";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"здійснює передачу доручень Міністра внутрішніх справ та його заступників керівникам структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС про проведення заходів із встановлення та затримання осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;";

в абзаці тринадцятому слова "про злочини, події та інші правопорушення" замінити словами "про кримінальні правопорушення, інші правопорушення і події";

абзац вісімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять першим.

2.4. У пункті 2.12:

у підпункті 2.12.5 слова "попередження, припинення й розкриття злочинів" замінити словами "попередження й припинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, які підозрюються у їх вчиненні";

в абзаці четвертому підпункту 2.12.8 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

2.5. Абзац третій пункту 2.13 викласти в такій редакції:

"виїжджати на місця вчинення кримінального правопорушення або виникнення іншої надзвичайної події, що може викликати суспільний резонанс, для координації дій ОВС, надання практичної допомоги із встановлення осіб, які підозрюються у його вчиненні, ліквідації наслідків надзвичайної події;".

2.6. Підпункт 2.15.2 пункту 2.15 викласти в такій редакції:

"2.15.2. За дорученням відповідального по МВС, його заступника чи головного інспектора-чергового виїжджати на місця вчинення кримінального правопорушення або виникнення інших надзвичайних подій для надання практичної допомоги із встановлення осіб, які підозрюються у його вчиненні, ліквідації наслідків надзвичайних подій.".

3. У розділі III:

3.1. У пункті 3.1 слова та абревіатури "заступникам начальників - начальникам штабів ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ" замінити словами та абревіатурами "начальникам штабів ГУМВС, УМВС, МУ".

3.2. У пункті 3.3 слова та абревіатури "заступників начальників - начальників штабів ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ" замінити словами та абревіатурами "начальників штабів ГУМВС, УМВС, МУ".

3.3. У підпункті 3.6.1 пункту 3.6:

в абзацах шостому та тринадцятому слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";

в абзаці сьомому слова "Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити абревіатурою та словом "МНС України";

в абзаці восьмому слова "відповідальному від керівництва" замінити словами "відповідальному по";

в абзаці дев'ятому слова "пов'язаних із розкриттям злочинів, затриманням злочинців" замінити словами "пов'язаних із встановленням та затриманням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень".

3.4. В абзаці п'ятому пункту 3.9 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

3.5. У пункті 3.10:

абзац третій викласти в такій редакції:

"виїжджати на місця вчинення кримінальних правопорушень або інших надзвичайних подій, що можуть викликати громадський резонанс, інформація про які передається до МВС України, для надання практичної допомоги у встановленні осіб, які підозрюються у їх вчиненні, та ліквідації наслідків надзвичайної події;";

в абзаці четвертому слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

3.6. Абзац третій пункту 3.11 викласти в такій редакції:

"за дорученням відповідального та його заступника виїжджати на місця вчинення кримінальних правопорушень або виникнення інших надзвичайних подій для надання практичної допомоги із встановлення осіб, які підозрюються у його вчиненні, ліквідації наслідків надзвичайних подій;".

4. У розділі IV:

4.1. У пункті 4.7 слова та абревіатури "заступником начальника - начальником штабу ГУМВС, УМВС" замінити словами та абревіатурами "начальником штабу ГУМВС, УМВС".

4.2. В абзаці восьмому пункту 4.13 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".

4.3. У пункті 4.17:

абзац третій викласти в такій редакції:

"виїжджати разом із СОГ на місця вчинення всіх кримінальних правопорушень та подій, інформація про які передається до ГУМВС, УМВС, і контролювати повноту та якість збору первинних матеріалів, надання практичної допомоги із встановлення осіб, які підозрюються у їх вчиненні, ліквідації наслідків надзвичайних подій;";

у четвертому та п'ятому абзацах слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення" у відповідних відмінках.

4.4. У пункті 4.20 слово "злочинів" замінити словом "кримінальних".

4.5. В абзаці третьому пункту 4.24 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".

4.6. В абзаці третьому пункту 4.27 слова та абревіатуру "відповідального від керівництва ОВС" замінити словами та абревіатурою "відповідального по ОВС".

4.7. У пункті 4.36:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"повнота реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, організація оперативного реагування на них, встановлення осіб, які підозрюються у їх вчиненні;";

в абзаці шостому слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".

5. У розділі V:

5.1. У підпункті 5.1.3 пункту 5.1 слова та абревіатуру "відповідальному від керівництва МВС" замінити словами та абревіатурою "відповідальному по МВС".

5.2. У пункті 5.3:

слова "попередження й припинення правопорушень, розкриття злочинів" замінити словами "попередження й припинення кримінальних та інших правопорушень, встановлення осіб, які підозрюються у їх вчиненні";

підпункт 5.3.6 викласти в такій редакції:

"5.3.6. У разі відсутності начальника ОВС або відповідального по ОВС усувати від служби (із подальшою доповіддю) будь-якого працівника цього органу за дисциплінарний проступок або через підозру у вчиненні кримінального правопорушення";

у підпункті 5.3.10:

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, засуджених, які ухиляються від відбування кримінального покарання, - на строки і в порядку, передбачених законом;

підозрюваних осіб без ухвали слідчого судді, суду на підставі протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), а також підозрюваних осіб або обвинувачуваних на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання згідно зі статтею 190 КПК України - не більше 3 годин із подальшим поміщенням до ІТТ. У тих ОВС, де відсутні ІТТ, та коли час перевезення цієї категорії осіб припадає на темну пору доби, - на строк до 24 годин;";

в абзаці шостому слово "злочину" замінити словом "кримінального".

6. У розділі VI:

6.1. Пункт 6.1 викласти в такій редакції:

"6.1. Забезпечити приймання та реєстрацію заяв і повідомлень про вчинені кримінальні, інші правопорушення та події відповідно до чинного законодавства.

При отриманні інформації про вчинені кримінальні, інші правопорушення та події черговий або особа, яка виконує його обов'язки, керуючись картотекою невідкладних дій оперативного чергового (додаток 8), зобов'язані ужити всіх заходів щодо попередження або припинення правопорушення, встановлення та затримання правопорушників, надання допомоги потерпілим, ліквідації негативних наслідків правопорушень і подій".

6.2. У пункті 6.3:

у підпункті 6.3.2 слова "про скоєний злочин (подію)" замінити словами "про вчинене кримінальне правопорушення чи подію";

у підпункті 6.3.6 слова "крім заяв та повідомлень про злочини й події" замінити словами "крім заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події".

6.3. Пункт 6.4 викласти в такій редакції:

"6.4. Оперативне реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події, а також інформування про них здійснюються відповідно до чинного законодавства".

6.4. В абзаці третьому підпункту 6.5.1 пункту 6.5 слова та абревіатуру "Міністерства надзвичайних ситуацій (далі - МНС)" замінити абревіатурою та словом "МНС України".

6.5. У пункті 6.6:

підпункт 6.6.1 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Начальником міськрайліноргану призначається одна або декілька посадових осіб, відповідальних за перебування затриманих (помічники начальників відділів - оперативні чергові). Відповідальними за перебування затриманих осіб не можуть бути слідчі.".

6.6. У підпункті 6.6.2:

абзац п'ятий після слова та цифр "(додаток 14)" доповнити словами ", обов'язково вказавши дату й точний час доставлення,";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"перевірити, що працівником, яким здійснено затримання особи, повідомлено про затримання орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги. Якщо цього не було зроблено, черговий повинен самостійно повідомити відповідний орган (установу), зафіксувавши час повідомлення та дані посадової особи, яка його отримала, у журналі інформування центрів з надання безоплатної правової допомоги затриманим (додаток 15)".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"у разі встановлення, що в діях доставленого містяться ознаки кримінального правопорушення або він перебуває в розшуку, незаконно зберігав заборонені предмети та речі, має підроблені документи, доповісти начальникові міськрайліноргану та негайно повідомити про це керівника слідчого підрозділу;".

6.7. Абзац третій підпункту 6.6.6 викласти в такій редакції:

"При передачі таких осіб у заклад охорони здоров'я на лікування у журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених до ОВС робиться відповідний запис, а до закладу охорони здоров'я надсилається лист із проханням заздалегідь повідомити ОВС про закінчення термінів лікування особи та її виписки.".

6.8. Підпункт 6.6.7 викласти в такій редакції:

"6.6.7. При розгляді обставин щодо особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та була доставлена до чергової частини ОВС, черговий зобов'язаний:

у разі надходження до чергової частини ухвали слідчого судді, суду про затримання підсудного і доставку його в суд під вартою, про зміну запобіжного заходу підсудному на тримання під вартою або за наявності інформації про те, що стосовно доставленої особи розпочато кримінальне провадження і цю особу оголошено в розшук або вона переховується від слідства чи щодо неї запобіжним заходом обрано тримання під вартою, черговий зобов'язаний негайно повідомити про це керівника слідчого підрозділу;

у випадку затримання особи не уповноваженою на те посадовою особою та тимчасового вилучення у затриманого майна черговий отримує його для зберігання до передачі слідчому чи прокурору. Факт отримання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Подальша передача майна слідчому чи прокурору фіксується у відповідному журналі;

роз'яснити затриманому підстави його затримання, права і обов'язки;

забезпечити запис усіх дій, що проводяться із залученням затриманого, у тому числі час їх початку та закінчення, а також осіб, які проводили такі дії або були присутні при їх проведенні;

перевірити чи надала уповноважена посадова особа, що здійснила затримання, можливість затриманій особі повідомити про своє затримання та місце перебування близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб або здійснила таке повідомлення самостійно. У випадку не здійснення таких дій черговий виконує їх самостійно або доручає їх виконання іншому працівнику (члену добового наряду чергової частини) та повідомляє про це начальника ОВС із здійсненням запису у відповідному журналі;

при одержанні протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, чи ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання від уповноваженої особи направити підозрюваного до ІТТ, передавши під розписку черговому ІТТ вилучені у затриманої особи речі та документи;

під час перебування підозрюваного в черговій частині забезпечити його охорону з метою недопущення втечі, самогубства, завдання шкоди здоров'ю, нападу на осіб добового наряду та інших працівників міліції, контакту з іншими особами, особливо підозрюваними у вчиненні того самого кримінального правопорушення".

6.9. У пункті 6.8:

у підпункті 6.8.1 слова "у книзі обліку осіб, які доставлені до чергової частини. Про вчинення злочину" замінити словами та абревіатурою "у журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених до ОВС. Про вчинення кримінального правопорушення";

підпункт 6.8.5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 6.8.6 - 6.8.10 вважати відповідно підпунктами 6.8.5 - 6.8.9;

в абзаці першому підпункту 6.8.6 слова "у книзі обліку осіб, які доставлені до чергової частини" замінити словами та абревіатурою "у журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених до ОВС";

підпункт 6.8.9 викласти в такій редакції:

"6.8.9. При доставленні до чергової частини хворих або дітей, які за віком чи станом здоров'я не можуть нічого повідомити про себе, черговий організовує надання їм медичної допомоги. Якщо діти не потребують медичної допомоги або стаціонарного лікування, черговий організовує їх направлення до будинку дитини або притулку для дітей.".

7. У розділі VII:

7.1. У пункті 7.3 слова "протокол про затримання підозрюваного у вчиненні злочину" замінити словами"протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину".

7.2. У пункті 7.5:

в абзаці сьомому слово"злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий та дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим та одинадцятим;

абзац десятий викласти в такій редакції:

"обвинувачуваних або підозрюваних по одному й тому самому кримінальному правопорушенню;".

8. У розділі IX:

8.1. У підпункті 9.1.3 пункту 9.1 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".

8.2. У пункті 9.3 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення", а слова та абревіатуру "відповідального від керівництва ОВС" замінити словами та абревіатурою "відповідального по ОВС".

9. У розділі X:

9.1. В абзаці п'ятому пункту 10.2 слова "відповідальному від керівництва" замінити словами та абревіатурою "відповідальному по ОВС".

9.2. В абзаці дванадцятому пункту 10.3 слова "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити абревіатурою та словом "МНС України".

10. У розділі XII:

абзац другий підпункту 12.2.1 пункту 12.2 викласти в такій редакції:

"заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події;".

11. У розділі XIII:

у підпункті 13.1.3 пункту 13.1 слова "відповідальному від керівництва" замінити словами та абревіатурою "відповідальному по ОВС".

12. У розділі XV:

підпункт 15.1.6 пункту 15.1 викласти в такій редакції:

"15.1.6. Відповідальні по МВС, ГУМВС, УМВС та їх заступники."

13. У додатках до цієї Інструкції:

13.1. У всіх додатках слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення" у відповідних відмінках.

13.2. У додатку 1:

розділ 1 викласти в такій редакції:

"1. Керівництво органу внутрішніх справ (ОВС)

Начальник ОВС ________________________________________________________________________
                                      (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

номери телефонів: службовий ____________, мобільний ____________

Перший заступник начальника ___________________________________________________________
                                                   (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

номери телефонів: службовий ____________, мобільний ____________

Заступник начальника __________________________________________________________________
                                             (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

номери телефонів: службовий ____________, мобільний ____________

Заступник начальника __________________________________________________________________
                                       (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

номери телефонів: службовий ____________, мобільний _____________

Начальник штабу _______________________________________________________________________
                                       (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

номери телефонів: службовий ____________, мобільний _____________

Заступник начальника штабу _____________________________________________________________
                                                      (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

номери телефонів: службовий ____________, мобільний _____________

Начальник чергової частини _____________________________________________________________
                                                         (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

номери телефонів: службовий ____________, мобільний ___________";

у розділі 8:

у пункті 8.1 слова та абревіатуру "заяв та повідомлень про злочини у ЖРЗПЗ" замінити словами "повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення";

у пункті 8.2 слова та абревіатуру "інформації у ЖОІ" замінити словами "іншої інформації";

у пункті 9.1 розділу 9 слова "порушено кримінальних справ" замінити словами "розпочато кримінальне провадження".

13.3. У додатку 8:

у тексті додатка слова "відповідальний від керівництва" і слова та абревіатуру "відповідальний від керівництва ОВС" замінити словами та абревіатурою "відповідальний по ОВС" у відповідних відмінках;

в абзаці шостому пункту 1 розділу V слова та абревіатуру "за якими статтями КК України" замінити словами та абревіатурою "за якими статтями Кримінального кодексу України (далі - КК України)";

у пункті 14 розділу VI слова "кримінальних справ" замінити словами "кримінальних проваджень".

13.4. Доповнити Інструкцію новим додатком 15, що додається.

У зв'язку з цим додатки 15 - 21 вважати відповідно додатками 16 - 22. У тексті Інструкції посилання на додатки 15 - 21 замінити посиланнями відповідно на додатки 16 - 22.

13.5. Додаток 17 викласти в новій редакції, що додається.

13.6. У додатку 18 абзаци двадцятий - тридцять четвертий викласти в такій редакції:

"Якщо Вас затримали за адміністративне правопорушення, Ви повинні знати, що:

адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше ніж три години.

Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи і з'ясування обставин правопорушення - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення правопорушника для складання протоколу.

Якщо Вас затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, Ви повинні знати, що:

кожен має право затримати будь-яку особу без ухвали слідчого судді, суду:

1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.

Кожен, кого затримано через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення або інакше позбавлено свободи, повинен бути в найкоротший строк доставлений до слідчого судді для вирішення питання про законність та обґрунтованість його затримання, іншого позбавлення свободи та подальшого тримання.

Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого судового рішення про тримання під вартою.

Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше шістдесяти годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу.".

 

Заступник начальника
Головного штабу МВС України
полковник міліції

М. В. Андруньків

 

ЖУРНАЛ
інформування центрів з надання безоплатної правової допомоги затриманим

___________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

 

 

 

Інвентарний N ________

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові затриманого (якщо вони відомі)

Дата, час та підстави затримання

Точне місцезнаходження місця для побачення адвоката із затриманою особою, телефон

Дата і час повідомлення до центру з надання допомоги

Хто повідомив (П. І. Б., посада, телефон та найменування підрозділу)

Хто прийняв повідомлення (П. І. Б. працівника)

Дата і час прибуття адвоката

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення
щодо ведення Журналу інформування центрів з надання безоплатної правової допомоги затриманим

1. У Журнал інформування центрів з надання безоплатної правової допомоги затриманим заносяться відомості щодо всіх без винятку осіб, які затримані працівниками міліції.

2. Журнал ведеться в ОВС посадовими особами, які здійснюють затримання, а контроль за його веденням покладається на оперативного чергового міськрайліноргану.

3. Негайно після затримання особи посадова особа суб'єкта подання інформації, яка здійснила затримання, повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку, електронної пошти або через спеціальні інформаційно-комунікаційні системи відповідному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр з надання допомоги).

4. Якщо до прибуття призначеного центром з надання допомоги адвоката затримана особа самостійно уклала відповідний договір з іншим адвокатом, працівник міліції, який подав початкову інформацію, інформує про це центр.

5. Черговий зобов'язаний перевірити, що працівником міліції, яким здійснено затримання особи, повідомлено про затримання центр з надання допомоги. Якщо цього не було зроблено, черговий повинен самостійно повідомити центр, зафіксувавши у журналі час повідомлення та дані посадової особи, яка його отримала.

 

СПИСОК КАРТОТЕК,
що ведуться в міськрайліноргані і зберігаються в черговій частині

1. Осіб, які взяті на облік у розшукових справах.

2. Осіб, які розшукуються за орієнтуваннями інших органів внутрішніх справ.

3. Осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності і яким обраний запобіжний захід, не пов'язаний з ув'язненням.

4. Звільнених від відбуття покарання у зв'язку з випробуванням, ужиттям заходів адміністративного чи громадського впливу, за амністією.

5. Засуджених до видів покарання, не пов'язаних із позбавленням волі.

6. Звільнених із місць позбавлення волі.

7. Осіб, які перебувають під адміністративним наглядом.

8. Осіб, які допускають немедичне вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

9. Психічно хворих, які становлять громадську небезпеку для оточуючих (є на спеціальному обліку в закладах охорони здоров'я).

10. Хронічних алкоголіків.

11. Дітей, які перебувають на обліку в кримінальній міліції у справах дітей.

12. Власників житла, що надається для зібрання осіб, які раніше учиняли злочини, перебувають під адміністративним наглядом, на оперативному обліку та інших.

13. Об'єктів, що є особливо важливими, важливими, а також охороняються, з їх місцезнаходженням, схемами розташування, іншими даними.

14. Об'єктів, які перебувають під охоронною сигналізацією.

15. Об'єктів дозвільної системи.

16. Власників зброї.

17. Нерозкритих контрольних злочинів, зареєстрованих на території обслуговування.

Начальник міськрайліноргану відповідає за ведення та використання картотек та визначає своїм розпорядженням і закріплює за кожним видом обліку конкретного працівника, який стежить за їх своєчасним поповненням та використанням.

За наявності технічних можливостей замість картотек можуть використовуватися комп'ютерні обліки (оновлюються не рідше одного разу на квартал).

____________

Опрос