Идет загрузка документа (497 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 28 января 2002 года N 57

Минфин
Приказ от 26.11.2012 № 1220
действует с 01.01.2013

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2012

м. Київ

N 1220

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2012 р. за N 2078/22390

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57

Відповідно до статей 2 та 44 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, з метою приведення у відповідність із чинним законодавством

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форм кошторису, штатного розпису, типового штатного розпису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду кошторису, лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного плану використання бюджетних коштів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 року N 386), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374, що додаються.

3. Департаменту державного бюджету (Лозицький В. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної казначейської
служби України 

С. І. Харченко 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

КОШТОРИС
на ____ рік

_____________________________________________________________________________________
                                                            (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування міста, району, області)

Вид бюджету ___________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ____________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _________).

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

 

 

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

 

х

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.

х

 

 

 

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством

25010000

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

інші надходження, у т. ч.

 

х

 

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

х

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

*

*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

 

 

 

Поточні видатки

2000

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

Заробітна плата

2111

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців

2112

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

 

 

 

Оплата природного газу

2274

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

Стипендії

2720

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

Капітальні видатки

3000

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

____________
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

Керівник

_____________________________
(підпис)     (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

____________
(число, місяць, рік)

М. П.**

 
_____________________________
(підпис)     (ініціали і прізвище)

____________
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС на _____ рік

________________________________________________________________
(назва установи)

N з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад
(грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами
(грн.)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

х

 

Керівник

_____________________________
(підпис)      (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

 
_____________________________
(підпис)      (ініціали і прізвище)

М. П.

 

Примітка. Складається органами державного управління та місцевого самоврядування.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС
на _____ рік

______________________________
(назва установи)

ЗАТВЕРДЖУЮ

штат у кількості _______ штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати _____ гривень
_____________________________________________
                                                   (посада)
_____________________________________________
                (підпис керівника)                (ініціали і прізвище)

____________
(число, місяць, рік)                                                           М. П.

N з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн.)

Надбавки (грн.)

Доплати (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць
(грн.)

Фонд заробітної плати на
_____ рік
(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_____________________________
(підпис)      (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

 
_____________________________
(підпис)      (ініціали і прізвище)

М. П.

 

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на ____ рік

_____________________________________________________________________________________
                                                           (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування міста, району, області)
Вид бюджету _________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________).

(грн.)

Найменування

КЕКВ

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

__________________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

М. П.**

 

____________
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

Погоджено**
___________________________________
                                    (посада)
___________________________________
             (підпис)         (ініціали і прізвище)
____________
(число, місяць, рік)                                 М. П.

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
НА ____ РІК

_____________________________________________________________________________________
                                                 (код за ЄДРПОУ та найменування одержувача / бюджетної установи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування міста, району, області)
Вид бюджету _________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ______________,
код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету __________.

(грн.)

N з/п

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

1

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

 

 

 

1.1

Поточні видатки

 

 

 

1.2

Капітальні видатки

 

 

 

1.3

Надання внутрішніх кредитів

 

 

 

1.4

Надання зовнішніх кредитів

 

 

 

*

 

 

 

 

Керівник**

_____________________________________
(підпис)           (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

 
_____________________________________
(підпис)           (ініціали і прізвище)

                         ____________
М. П.***            (число, місяць, рік)

 

____________
* Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.

** План використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на ____ рік

Вид бюджету _________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________).

(тис. грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

 

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

 

 

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

 

х

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.

х

 

 

 

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

інші надходження, у т. ч.

 

х

 

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

х

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

*

*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

 

 

 

Поточні видатки

2000

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

Заробітна плата

2111

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців

2112

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

 

 

 

Оплата природного газу

2274

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

Стипендії

2720

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

Капітальні видатки

3000

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

____________
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

Керівник

_____________________________
(підпис)       (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

____________
(число, місяць, рік)

М. П.

 
_____________________________
(підпис)       (ініціали і прізвище)

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗВЕДЕНИЙ
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на ____ рік

Вид бюджету ________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________).

(тис. грн.)

Найменування

КЕКВ

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_____________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

 
_____________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)

____________
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на ____ рік

_____________________________________________________________________________________
                              (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)
_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування міста, району, області)
Вид бюджету _________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________).

(грн.)

Найменування

Код

Разом, спеціальний фонд

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ*

Інші надходження

назва інших надходжень за видами

разом

у т. ч. за підгрупами

разом

у т. ч. за підгрупами

25010100

25010200

25010300

25010400

25020100

25020200

25020300

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження коштів до спеціального фонду бюджету

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

2111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців

2112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

2274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

2720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

2142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Плануються за наявності підстави.

 

Керівник

_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

 

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

 
_____________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

М. П.              ______________
                          (число, місяць, рік)

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ
на ____ рік

Видана ______________________________________________________________________________
                                                                               (назва установи, яка видала лімітну довідку)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава: _____________________________________________________________________________
1) З _________________________________________________________________________ бюджету
за ___________________________________________________________________________________
          (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / тимчасової класифікації
                                                                      видатків та кредитування місцевих бюджетів
)
виділено _______________________________________________________________, у тому числі на:

Назва видатків за економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

видатки споживання - разом, з них:

 

 

 

 

оплата праці

 

 

 

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

видатки розвитку

 

 

 

повернення кредитів до бюджету

 

 

 

надання кредитів із бюджету

 

 

 

усього

 

 

 

2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі*:

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

 

 

 

 

 

 

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

 

 

 

 

 

 

4) Проекти кошторису, плану асигнувань загального фонду, плану надання кредитів загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на ____ рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до
____________.
(число, місяць, рік)

Керівник

_____________________________________
(підпис)       (ініціали і прізвище)

                         ____________
М. П.                    (число, місяць, рік)

 

____________
* Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ПЛАН
надання кредитів із загального фонду бюджету
на ____ рік

______________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
______________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ___________________________).

(грн.)

Найменування

ККК

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

______________________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

                           ____________
М. П.*                    (число, місяць, рік)

______________________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

____________
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ПЛАН
спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на ____ рік

Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи __________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ___________________________________).

(грн.)

Найменування

Код

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування та кодами класифікації кредитування бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

______________________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

 

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

 
______________________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

 
М. П.

____________
(число, місяць, рік)

 

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
надання кредитів із загального фонду бюджету
на ____ рік

Вид бюджету __________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ___________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________).

(тис. грн.)

Найменування

ККК

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

______________________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

 
______________________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

                               ____________
М. П.                           (число, місяць, рік)

 

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

Зведений план
спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на ____ рік

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _______________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ____________________________________).

(тис. грн.)

Найменування

Код

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування та кодами класифікації кредитування бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

______________________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

 
______________________________________
(підпис)              (ініціали і прізвище)

М. П.                 ____________
                                 (число, місяць, рік)

 

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
НА ____ РІК

____________________________________________________________________________________
                                                     (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
____________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування міста, району, області)
Вид бюджету ________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____________,
назва фонду бюджету _________________________________________________________________,
код економічної класифікації видатків бюджету ____________________________________________.

(грн.)

Показники

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Оплата праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_________________________________
(підпис)        (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

 
_________________________________
(підпис)      (ініціали і прізвище)

                              ____________
М. П.*                       (число, місяць, рік)

 

____________
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗВЕДЕНИЙ ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
НА ____ РІК

____________________________________________________________________________________
                                                          (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
____________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування міста, району, області)
Вид бюджету ________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____________),
назва фонду бюджету _________________________________________________________________,
код економічної класифікації видатків бюджету ____________________________________________.

(тис. грн.)

Показники

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Оплата праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_____________________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

 
_____________________________________
(підпис)          (ініціали і прізвище)

                            ____________
М. П.                       (число, місяць, рік)

 

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
НА ____ РІК

_____________________________________________________________________________________
                                                          (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                       (найменування міста, району, області)
Вид бюджету _________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________),
код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету ___________.

(грн.)

N з/п

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

1

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

 

 

 

1.1

Поточні видатки

 

 

 

1.2

Капітальні видатки

 

 

 

1.3

Надання внутрішніх кредитів

 

 

 

1.4

Надання зовнішніх кредитів

 

 

 

*

 

 

 

 

Керівник

_____________________________________
(підпис)        (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

 
______________________________________
(підпис)       (ініціали і прізвище)

____________
(число, місяць, рік)

 

М. П.

____________
* Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

Зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

1. У главі 1:

1.1. В абзаці четвертому пункту 1.2 слова "загального і спеціального фондів державного бюджету" виключити.

1.2. Абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".".

1.3. В абзаці другому пункту 1.7 слова та цифри "детальні розрахунки за КЕКВК 1160" замінити словами та цифрами "детальні розрахунки за КЕКВК 2270".

2. У главі 2:

2.1. У пункті 2.2 слова "складається Департаментом доходів Мінфіну" замінити словами "складається структурним підрозділом Міністерства фінансів України (далі - Мінфін), який відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечує реалізацію бюджетної політики в частині планування дохідної частини бюджету,".

2.2. У пункті 2.3 слова "Департаментом державного боргу за участю Департаменту фінансів підприємств державного сектору економіки, майнових відносин та підприємництва Мінфіну та" замінити словами "структурними підрозділами Мінфіну, які відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечують реалізацію бюджетної політики в частині надходжень та витрат бюджету, пов'язаних із зміною обсягу боргу, та надходжень від приватизації державного майна,".

2.3. Абзац третій пункту 2.5 після слів "а для вищих навчальних закладів та наукових установ" доповнити словами ", закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" (далі - заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу)".

2.4. У пункті 2.6 слова "Один примірник оригіналу" замінити словом "Оригінал"; слова "другий примірник оригіналу залишається в Департаменті державного бюджету Мінфіну," виключити.

2.5. Пункт 2.8 доповнити словами ", а також закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу.".

3. У главі 3:

3.1. Абзац п'ятий пункту 3.1 викласти у такій редакції:

"прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;".

3.2. Пункт 3.2 після слів "(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)" доповнити словами та цифрами "за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14 до цієї Інструкції".

3.3. У пункті 3.3 слова та цифри "додатками 1, 2, 3" замінити словами та цифрами "додатками 1, 2, 3, 15".

3.4. В абзаці сьомому пункту 3.5 слова та цифри "абзацами 3 та 7" замінити словами "абзацами третім та дев'ятим".

3.5. У пункті 3.6:

у першому реченні абзацу першого слово "три" замінити словом "дві";

в абзаці другому слова "та копіями" виключити.

3.6. Абзац третій пункту 3.7 викласти в такій редакції:

"затверджуються Міністром, першим заступником Міністра або заступником Міністра;".

3.7. У пункті 3.8:

абзац перший після слів "а для наукових установ та вищих навчальних закладів" доповнити словами ", закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу";

абзац другий після слів "наукові установи і навчальні заклади" доповнити словами ", а також заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу";

абзац третій після слів "наукові установи та вищі навчальні заклади" доповнити словами ", а також заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу".

3.8. У пункті 3.9:

у першому реченні абзацу другого слово і цифру "(додаток 7)" виключити; після слів "на підставі довідки про підтвердження надходжень" доповнити словами і цифрою "до спеціального фонду Державного бюджету України (додаток 7), а саме";

сьоме речення абзацу другого після слів "вищі навчальні заклади та наукові установи" доповнити словами ", заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу";

в абзаці третьому слова "на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державної казначейської служби" замінити словами "до спеціального фонду Державного бюджету України".

4. У пункті 4.2 глави 4 слова "Департамент доходів Мінфіну, Департамент державного боргу разом із Департаментом фінансів підприємств державного сектору економіки, майнових відносин та підприємництва Мінфіну" замінити словами "Структурні підрозділи Мінфіну відповідно до закріплених функцій і процедур".

5. У главі 5:

5.1. У пункті 5.3 слова "звірку розпису за загальним фондом державного бюджету за звітний період, уточненого з урахуванням унесених змін" замінити словами "звірку розпису державного бюджету, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді".

5.2. Пункт 5.4 після слів "наукові установи та вищі навчальні заклади," доповнити словами "заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу,".

6. Додатки 1 - 10 до Інструкції викласти в новій редакції, що додаються.

7. Доповнити Інструкцію новими додатками 11 - 15, що додаються.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ДОВІДКА
про зміни до річного розпису бюджету
на ____ рік

Номер ____________
Дата _____________

Вид бюджету _________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________).
Відділ-виконавець ___________________________________________________
Підстава ___________________________________________________________

(тис. грн.)

Код

Найменування

Сума змін (+, -)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

 

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)*

 

 

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ - усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

 

 

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)**

 

 

 

 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

 

 

 

Директор
Департаменту державного бюджету

______________________________________
                   (підпис)          (ініціали і прізвище)

 
Директор відповідного структурного підрозділу

______________________________________
                   (підпис)            (ініціали і прізвище)

____________
* До надходжень належать доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень (код 401000), кошти від приватизації державного майна (код 500000), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів, а також коди 601100, 602100, 603000, 604100.

** До витрат належать видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу (код 402000) та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, а також коди 601200, 602200, 604200.

 

 

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
на ________ рік

Номер __________________
Дата ___________________

Вид бюджету _________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________).
Відділ-виконавець _____________________________________________________________________
Підстава _____________________________________________________________________________

(тис. грн.)

КЕКВ

Найменування

Сума змін (+,  -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2110

Оплата праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2230

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000*

Інші видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор
Департаменту державного бюджету

__________________________________________
                      (підпис)               (ініціали і прізвище)

 
Директор відповідного структурного підрозділу

__________________________________________
                      (підпис)               (ініціали і прізвище)

____________
* Технічний код, який включає всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

 

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису надання кредитів із загального фонду бюджету
на ____ рік

Дата ______________
Номер ____________

Вид бюджету _______________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ____________________________).
Відділ-виконавець ___________________________________________________
Підстава ___________________________________________________________

(тис. грн.)

ККК

Найменування

Сума змін (+,  -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор
Департаменту державного бюджету

__________________________________________
                       (підпис)               (ініціали і прізвище)

 
Директор відповідного структурного підрозділу

__________________________________________
                       (підпис)               (ініціали і прізвище)

 

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису доходів загального фонду бюджету
на ____ рік

Номер ____________
Дата ______________

Відділ-виконавець ___________________________________________
Підстава ___________________________________________________

(тис. грн.)

ККД

Найменування

Сума змін (+,  -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор
Департаменту державного бюджету

__________________________________________
                       (підпис)               (ініціали і прізвище)

 
Директор відповідного структурного підрозділу

__________________________________________
                       (підпис)               (ініціали і прізвище)

 

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету
на ____ рік

Номер ____________
Дата ______________

Відділ-виконавець ___________________________________________
Підстава ___________________________________________________

(тис. грн.)

ККФ

Найменування

Сума змін (+,  -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор
Департаменту державного бюджету

__________________________________________
                       (підпис)               (ініціали і прізвище)

 
Директор відповідного структурного підрозділу

__________________________________________
                       (підпис)               (ініціали і прізвище)

 

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на ____ рік

Дата ______________
Номер _____________

Вид бюджету ______________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _______________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ___________________________).
Відділ-виконавець ___________________________________________________
Підстава ___________________________________________________________

(тис. грн.)

Код

Найменування

Сума змін (+,  -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор
Департаменту державного бюджету

__________________________________________
                       (підпис)               (ініціали і прізвище)

 
Директор відповідного структурного підрозділу

__________________________________________
                       (підпис)               (ініціали і прізвище)

____________
* До інших надходжень належать доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень (код 401000), кошти від приватизації державного майна (код 500000), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів, а також коди 601100, 602100, 603000, 604100.

** До витрат належать видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу (код 402000) та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, а також коди 601200, 602200, 604200.

 

ДОВІДКА
про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України,
станом на "___" ____________ 20__ року

КВК ________________________________________________________________________________
                                                                                      (код відомчої класифікації)

КПКВК _____________________________________________________________________________
                                                                   (код програмної класифікації видатків та кредитування)

(грн.)

Код

Найменування

Сума

 

Залишки коштів на початок року
(01.01.20__)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

Керівник органу Державної казначейської
служби України / начальник Управління
бухгалтерського обліку операцій
державного бюджету Державної
казначейської служби України

 
 
 
 
_________________
(підпис)

 
 
 
 
___________________
(ініціали і прізвище)

М. П.

____________
(число, місяць, рік)

 

 

 

РЕЄСТР
довідок про зміни до розпису Державного бюджету України
"___" ____________ 20__ р.

N з/п

Номер довідки

Дата

 

Довідки про внесення змін до річного розпису бюджету

 

 

 

 

 

 

 

Довідки про внесення змін до помісячного розпису бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передав

____________________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Отримав

____________________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

 

Погоджено**
_____________________________
                               (посада)
_____________________________
         (підпис)       (ініціали і прізвище)
                                 ____________
М. П.                                (число, місяць, рік)

ДОВІДКА
про зміни до плану використання бюджетних коштів
на _____ рік

Номер _________________
Дата ___________________

Вид бюджету _________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи / одержувача, найменування міста, району,
області ______________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ______________,
підстава ______________________________________________________________________________.

N з/п

Показники

Сума змін (+, -), грн.

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

1

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

 

 

 

1.1

Поточні видатки

 

 

 

1.2

Капітальні видатки

 

 

 

1.3

Надання внутрішніх кредитів

 

 

 

1.4

Надання зовнішніх кредитів

 

 

 

*

 

 

 

 

Керівник**

_____________________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

 
______________________________________
(підпис)           (ініціали і прізвище)

                                   ____________
М. П.***                            (число, місяць, рік)

 

____________
* Форма довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.

** Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

ДОВІДКА
про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів
на ____ рік

 

Номер ________________
Дата _________________

Вид бюджету ________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, найменування міста, району, області _____________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ______________________,
назва фонду бюджету __________________________________________________________________________,
підстава ______________________________________________________________________________________.

(грн.)

Показники

Сума змін (+,  -)

у тому числі за місяцями:

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Оплата праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_________________________________________
(підпис)             (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_________________________________________
(підпис)             (ініціали і прізвище)

                                          ____________
М. П.**                                     (число, місяць, рік)

 

____________
* Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

ДОВІДКА
про зміни до кошторису
на ____ рік

Номер _____________
Дата _____________

Вид бюджету _______________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ____________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ____________).
Підстава ___________________________________________________________

(грн.)

Код**

Найменування

Сума змін (+, -)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

 

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

 

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

 

 

 

 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

 

 

 

Керівник
 

______________________________________
                   (підпис)          (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник
планово-фінансового підрозділу

______________________________________
                     (підпис)          (ініціали і прізвище)

____________
(число, місяць, рік)

М. П.*

 

____________
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

** Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

 

ДОВІДКА
про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
на ____ рік

Номер __________________
Дата ___________________

Вид бюджету _________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ______________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________).
Підстава ______________________________________________________________________________

(грн.)

КЕКВ

Найменування

Сума змін (+,  -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2110

Оплата праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2230

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000*

Інші видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Керівник

           __________________________________________
                                      (підпис)             (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

__________________________________________
                            (підпис)             (ініціали і прізвище)

М. П.**

 

____________
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

ДОВІДКА
про зміни до плану надання кредитів із загального фонду бюджету
на ____ рік

Дата ______________
Номер ____________

Вид бюджету _________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ______________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________).
Підстава ___________________________________________________________

(грн.)

ККК

Найменування

Сума змін (+,  -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Керівник

           __________________________________________
                                      (підпис)             (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

__________________________________________
                            (підпис)             (ініціали і прізвище)

М. П.*

 

____________
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

ДОВІДКА
про зміни до плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на ____ рік

Дата ______________

Номер _____________

Вид бюджету _____________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи __________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ___________________________).
Підстава ___________________________________________________________

(грн.)

Код

Найменування

Сума змін (+,  -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Керівник

           __________________________________________
                                      (підпис)             (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

__________________________________________
                          (підпис)             (ініціали і прізвище)

М. П.*

 

____________
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

ДОВІДКА
про зміни до помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду бюджету
на ____ рік

Дата ______________
Номер ____________

Вид бюджету __________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ___________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________).
Відділ-виконавець ___________________________________________________
Підстава ___________________________________________________________

(тис. грн.)

ККК

Найменування

Сума змін (+,  -)

у тому числі за місяцями:

разом на рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор
Департаменту державного бюджету

__________________________________________
                          (підпис)             (ініціали і прізвище)

 
Директор відповідного структурного підрозділу

__________________________________________
                          (підпис)             (ініціали і прізвище)

____________

Опрос