Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Комиссии Министерства инфраструктуры Украины по вопросам применения санкций за нарушение требований Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Министерство инфраструктуры Украины
Положение, Приказ от 26.11.2012 № 708
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2012

м. Київ

N 708

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2012 р. за N 2069/22381

Про затвердження Положення про Комісію Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 11 серпня 2015 року N 307)

Відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", підпункту 4.11.5 підпункту 4.11 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, та Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 28 вересня 2010 року N 710, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2010 року за N 930/18225,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що додається.

2. Відділу внутрішніх розслідувань та запобігання корупційним та економічним правопорушенням (Шушковський Б. Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

К. О. Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Комісії Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - Комісія).

1.2. Терміни, які застосовані в цьому Положенні, уживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 28 вересня 2010 року N 710, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2010 року за N 930/18225 (далі - Порядок).

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказами Міністерства інфраструктури України та цим Положенням.

II. Основні завдання та функції Комісії

2.1. До повноважень Комісії належать:

розгляд актів перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до пункту 4 частини першої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" здійснюється Міністерством інфраструктури, а саме: операторів поштового зв'язку (в частині здійснення ними переказу грошових коштів) (далі - суб'єкти), документів, які підтверджують факти порушень вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, заперечень до актів перевірок (за наявності) та інших матеріалів перевірок;

вирішення питань про застосування до суб'єктів санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

визначення розміру штрафу.

2.2. З метою недопущення проявів корупції член Комісії зобов'язаний заявляти самовідвід, якщо він є членом сім'ї або близькою особою (згідно з визначеннями, наведеними у статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції") особи, щодо якої вирішується питання застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або за наявності інших обставин, які можуть вплинути на його об'єктивність.

За наявності зазначених вище підстав відвід члену Комісії заявляє голова, заступник голови або інший член Комісії.

Відвід члену Комісії може заявити особа, щодо якої розглядається справа, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об'єктивності.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим Комісії у письмовій формі. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити члена Комісії з заявою про його відвід.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів шляхом таємного голосування, у якому не бере участі член Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу).

Член Комісії, стосовно якого прийнято рішення про відвід (самовідвід), не бере участі у засіданні Комісії під час розгляду питання, у зв'язку з яким розглядалось питання про його відвід (самовідвід).

III. Порядок організації діяльності Комісії та підготовки справ до розгляду

3.1. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, членів та секретаря.

3.2. Головою Комісії є перший заступник Міністра інфраструктури (заступник Міністра інфраструктури), заступником голови Комісії - керівник структурного підрозділу, на який покладено функції здійснення заходів щодо державного фінансового моніторингу, секретарем Комісії - працівник структурного підрозділу, на який покладено функції здійснення заходів щодо державного фінансового моніторингу, членами Комісії - працівники Міністерства інфраструктури України.

3.3. Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

3.4. Член Комісії має право:

вивчати матеріали справи, подані на розгляд Комісії;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

3.5. Голова Комісії, а за його відсутності заступник голови Комісії мають право надавати членам Комісії обов'язкові до виконання доручення з питань організації діяльності Комісії та підготовки справ до розгляду.

3.6. Основною формою роботи Комісії є засідання.

3.7. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.

3.8. Засідання Комісії проводяться протягом 30 днів після порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом без урахування строків, на які було призупинено провадження у справі.

У цей самий строк Комісія приймає рішення за результатами розгляду матеріалів справи.

3.9. Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

У разі одночасної відсутності голови та заступника голови члени Комісії обирають виконуючого обов'язки голови Комісії.

3.10. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, ведення документації, облік і забезпечення належного зберігання справ здійснює секретар Комісії.

У разі відсутності секретаря Комісії голова Комісії, заступник голови Комісії або виконуючий обов'язки голови Комісії призначає одного із членів Комісії виконувати обов'язки секретаря Комісії.

3.11. Комісія має право запитувати необхідну для розгляду справи та здійснення її повноважень інформацію як від суб'єктів, так і від працівників, які брали участь у проведенні перевірки.

3.12. Розгляд справи на засіданні Комісії розпочинається з доповіді члена Комісії, який попередньо повинен вивчити акт та інші матеріали перевірки, що надійшли на розгляд Комісії. Після цього заслуховуються суб'єкт, працівники, які брали участь у проведенні перевірки, та інші члени Комісії, досліджуються та аналізуються подані документи.

3.13. До участі в засіданні Комісії без права голосу можуть залучатися працівники робочої групи Мінінфраструктури України, які брали участь у перевірці суб'єкта.

3.14. Запрошені на засідання Комісії працівники робочої групи Мінінфраструктури України, які брали участь у перевірці суб'єкта, мають право:

інформувати про перебіг перевірки суб'єкта;

вносити пропозиції щодо наявності або відсутності складу правопорушення;

вносити пропозиції щодо застосування санкцій до суб'єкта;

інформувати про стан виконання суб'єктом законних вимог посадових осіб Мінінфраструктури України стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

3.15. На засіданні Комісії ведеться протокол. Протокол підписується головуючим, секретарем та всіма присутніми на засіданні членами Комісії.

IV. Прийняття рішення Комісією

4.1. За результатами розгляду справи Комісія може прийняти одне з таких рішень:

про накладення штрафу на суб'єкта за вчинене порушення;

про закриття провадження у справі.

У разі повторного аналогічного протягом одного року порушення суб'єктом вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Комісією, крім накладення штрафу на суб'єкта, може бути прийняте рішення про ініціювання застосування уповноваженими органами відповідних заходів до суб'єкта шляхом обмеження, тимчасового припинення дії чи анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності суб'єкта у порядку, встановленому законом.

4.2. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів при голосуванні голос головуючого на засіданні Комісії є вирішальним.

Особиста присутність членів Комісії на її засіданнях є обов'язковою.

4.3. На підставі протоколу засідання Комісії рішення Комісії оформлюється відповідною постановою за формами, наведеними в додатках 1 та 2 до Порядку, яка підписується головою Комісії, а за його відсутності - заступником голови Комісії (виконуючим обов'язки голови Комісії).

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії має право надати свої зауваження в письмовому вигляді головуючому на засіданні Комісії, які обов'язково долучаються до протоколу засідання Комісії.

4.4. Рішення Комісії може бути оскаржене суб'єктом в установленому законодавством порядку.

4.5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Міністерством інфраструктури України.

 

Начальник Відділу внутрішніх
розслідувань та запобігання
корупційним та економічним
правопорушенням

Б. Р. Шушковський

Опрос