Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о применении предупредительных мер относительно стран, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма

Министерство инфраструктуры Украины
Положение, Приказ от 26.11.2012 № 707
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2012

м. Київ

N 707

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2012 р. за N 2059/22371

Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 30 липня 2015 року N 295)

З метою забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та відповідно до вимог частини п'ятої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, що додається.

2. Відділу внутрішніх розслідувань та запобігання корупційним та економічним правопорушенням забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Розміщення цього наказу на веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

К. О. Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби
фінансового моніторингу Україні

С. Г. Гуржій

 

ПОЛОЖЕННЯ
про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

1. Це Положення визначає процедуру застосування запобіжних заходів суб'єктами первинного фінансового моніторингу до країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (далі - ризиковані країни), та до клієнтів (користувачів послуг) з таких країн.

2. Дія цього Положення поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу - операторів поштового зв'язку, які проводять переказ грошових коштів (далі - оператори поштового зв'язку), державне регулювання та нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Міністерство інфраструктури України.

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та "Про поштовий зв'язок".

4. При створенні суб'єктами первинного фінансового моніторингу філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств у ризикованих країнах суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні здійснювати заходи, передбачені законодавством з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, в межах, визначених законодавством ризикованої країни.

У разі якщо застосування зазначених заходів не дозволяється законодавством такої ризикованої країни, суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані повідомити Держфінмоніторинг України та Міністерство інфраструктури України про неможливість ужиття цих заходів.

5. Щодо клієнтів з ризикованих країн оператори поштового зв'язку повинні вживати таких заходів:

забезпечувати їх посилену ідентифікацію;

забезпечувати збір необхідної інформації про зміст їх діяльності, фінансовий стан, репутацію;

вживати заходів щодо перевірки достовірності та повноти інформації, отриманої від клієнта;

приділяти підвищену увагу фінансовим операціям клієнта, що мають високий ступінь ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Оператори поштового зв'язку можуть встановлювати додаткові запобіжні заходи щодо ризикованих країн та клієнтів з цих країн залежно від специфіки своєї діяльності.

6. Оператори поштового зв'язку мають право відмовитися від проведення фінансової операції у разі якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" підлягає фінансовому моніторингу.

Про відмову у проведенні такої фінансової операції оператори поштового зв'язку зобов'язані повідомити Держфінмоніторинг України протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови.

7. Оператори поштового зв'язку мають право зупинити проведення фінансової операції користувача з ризикованої країни у разі, якщо така операція містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", та зобов'язані у той самий день повідомити про це Держфінмоніторинг України.

 

Заступник начальника Відділу
внутрішніх розслідувань та
запобігання корупційним та
економічним правопорушенням

Г. С. Кутергіна

Опрос