Идет загрузка документа (99 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Регламент предоставления на запросы государственного регистратора прав на недвижимое имущество информации о земельных участках

Минюст, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ, Регламент от 03.12.2012 № 1779/5/748
редакция действует с 19.08.2014

Регламент
надання на запити державного реєстратора прав на нерухоме майно інформації про земельні ділянки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України,
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 5 серпня 2014 року N 1283/5/291

1. Цей Регламент визначає порядок та процедуру надання Держземагентством України до Укрдержреєстру інформації про земельні ділянки на запити державного реєстратора прав на нерухоме майно, форми журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів.

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про Державний земельний кадастр" та "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

3. Надання інформації про земельні ділянки відповідно до цього Регламенту здійснюється телекомунікаційними каналами зв'язку загального користування із застосуванням криптографічного захисту інформації та з використанням електронного цифрового підпису.

4. Інформаційні файли запитів про земельні ділянки від державних реєстраторів прав на нерухоме майно формуються та передаються до Держземагентства України за структурою, визначеною в додатку 1 до цього Регламенту.

5. Держземагентство України не пізніше трьох робочих днів з дня отримання файла запитів надає файл відповідей за структурою, визначеною у додатку 2 до цього Регламенту.

6. Файл запитів / файл відповідей не обробляється, якщо:

порушена загальна структура XML-файла;

файл надіслано повторно;

виникла помилка при розархівації чи декриптуванні файла;

помилка верифікації електронного цифрового підпису файла.

На такий файл формується повідомлення про помилку за структурою, визначеною у додатку 3 або 4 до цього Регламенту.

У випадку, якщо частина відповідей з файла відповідей не відповідає вимогам, установленим цим Регламентом (відсутні обов'язкові поля або дані не відповідають обмеженням щодо вмісту полів), на такий файл формується повідомлення про помилку за структурою, визначеною у додатку 4 до цього Регламенту, із зазначенням кодів помилок для відповідей, що не були оброблені (в елементі "Помилки у відповідях").

(пункт 6 у редакції наказу Міністерства юстиції України, Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 05.08.2014 р. N 1283/5/291)

7. Файли запитів / файли відповідей / файли повідомлень про помилку при формуванні перевіряються за XSD-схемою. При перевірці таких файлів суб'єкти інформаційної взаємодії використовують однакову версію XSD-схеми.

8. Надання файлів запитів / файлів відповідей / файлів повідомлень про помилку відбувається через сервер обміну - файловий сервер, який працює під управлінням операційної системи Microsoft Windows XP або вище. Сервер обміну розгортається Держземагентством, до якого забезпечується доступ через телекомунікаційні мережі загального користування.

Доступ до сервера обміну відбувається з використанням ftps-протоколу (FileZilla Server).

9. Суб'єкти інформаційної взаємодії забезпечують ведення електронних журналів обліку запитів/відповідей за формою, визначеною у додатку 5 до цього Регламенту.

10. Суб'єкти інформаційної взаємодії для ідентифікації користувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі використовують електронний цифровий підпис, сумісний з програмним забезпеченням Державного реєстру прав, чинність відкритого ключа якого засвідчена посиленим сертифікатом відкритого ключа.

11. У разі виникнення питань, не визначених цим Регламентом, суб'єкти інформаційної взаємодії вирішують їх відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами.

12. Використання державними реєстраторами прав на нерухоме майно отриманої інформації здійснюється виключно для цілей ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
Міністерства юстиції України

О. В. Зеркаль

Директор Департаменту землеробства
Міністерства аграрної політики та
продовольства України

О. А. Демидов

 

Структура файла запитів державних реєстраторів прав на нерухоме майно щодо надання інформації про земельні ділянки

Назва файла запитів формується таким чином: QRRP_[дата і час]_[ідентифікатор].xml, де [дата і час] - дата і час формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] - унікальний ідентифікатор файла1.

N
з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов'язковість в XSD-схемі

Примітки

Назва в XSD-схемі

0

Корінний елемент

RequestsData

0.1

Версія формату файла

xs:string
{1-10}

Обов'язковий

Дорівнює версії концепції

Version

0.2

Ідентифікатор файла запитів

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

Атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID (відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла)

FileId

1

Запит - опис запиту (1..*)

Data:Requests: Request

1.1

Номер запиту

xs:long

Обов'язковий

Унікальний у межах системи

RequestID

1.2

Дата запиту

xs:DateTime

Обов'язковий

 

RequestDate

1.3

Кадастровий номер земельної ділянки

xs:string
{19-22}

Обов'язковий

 

KadNum

1.4

Відомості про суб'єктів права

Subject

1.4.1

Тип особи

[набір 3]2
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення: "фізична особа", "юридична особа"

 

1.4.2

Вид суб'єкта

[набір 3]
{1-250}

 

Приймає значення: "власник", "користувач"

SubjectType

 

Для типу особи - фізична особа

Subjects: Subject
(з атрибутом type="PhysicalPerson")

1.4.2.1

Прізвище, ім'я, по батькові

[набір 2]
{1-1000}

Обов'язковий

 

Name

 

Для типу особи - юридична особа

Subjects: Subject
(з атрибутом type="JuridicalPerson")

1.4.2.2

Назва

[набір 3]
{1-1000}

Обов'язковий

 

Name

1.5

П. І. Б. державного реєстратора прав на нерухоме майно, що сформував запит

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

 

ReqEmpName

1.6

Назва органу державної реєстрації прав

xs:string
{1-1000}

Обов'язковий

 

ReqOrgName

____________
1 Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена в цьому додатку.

2 [набір 2] включає такі символи:
'- (),.ҐЄЇІіґєїЁёАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь
эюя
та пробіл;

[набір 3] включає такі символи:
!"#$%&'()*+,-‘’""""
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~№ҐЄЇІіґєїАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьюя
та пробіл.

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства юстиції України, Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 05.08.2014 р. N 1283/5/291)

 

Структура файла відповідей на запити державних реєстраторів прав на нерухоме майно

Назва файла відповідей формується таким чином: ARRP_[дата і час]_[ідентифікатор].xml, де [дата і час] - дата і час формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] - унікальний ідентифікатор файла1.

N
з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов'язковість в XSD-схемі

Примітки

Назва в XSD-схемі

0

Корінний елемент

ResponseData

0.1

Версія формату файла

xs:string
{1-10}

Обов'язковий

Дорівнює версії концепції

Version

0.2

Ідентифікатор файла відповідей

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

Атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID (відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла)

FileId

1

Відповідь - опис відповіді (1..*)

Data:Responses: Response

1.1

Номер запиту

xs:long

Обов'язковий

Унікальний у межах системи

RequestID

1.2

Номер відповіді

xs:long

Обов'язковий

Унікальний у межах системи

ResponseID

1.3

Дата відповіді

xs:DateTime

Обов'язковий

 

ResponseDate

1.4

Результат обробки запиту

xs:int

Обов'язковий

0 - інформацію надано у файлі відповідей;
1 - інформація за заданими параметрами відсутня;
2 - земельну ділянку неможливо однозначно ідентифікувати;
3 - незаповнені або некоректно заповнені поля

Result

2

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки
(актуальні дані)

Response: GroundArea

2.1

Дата державної реєстрації

xs:DateTime

Обов'язковий

Вказується дата, яка зазначена на державному акті: дата державної реєстрації/дата державної реєстрації державного акта/дата видачі державного акта

RegDate

2.2

Орган, що здійснив державну реєстрацію

xs:string
{1-1000}

Обов'язковий

 

Organization

2.3

Стан запису

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

Поточний стан запису про реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі. Може приймати значення: "зареєстровано", "скасовано"

State

3

Відомості про земельну ділянку

 

3.1

Кадастровий номер

xs:string
{19-22}

 

 

KadNum

3.2

Площа

xs:decimal

Обов'язковий

 

Area

3.3

Одиниці виміру

xs:string
(га)

Обов'язковий

 

AreaUnit

3.4

Місце розташування

GroundArea: ParcelLocationInfo

3.4.1

Регіон

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

 

Region

3.4.2

Район

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

 

District

3.4.3

Населений пункт

xs:string
{1-250}

 

 

Settlement

3.4.4

Додаткові відомості

xs:string
{1-1000}

 

 

AdditionalInfoBlock

3.4.5

Адреса
(обов'язковий у разі наявності)

ParcelLocationInfo: ParcelAddress

3.4.5.1

Тип вулиці

xs:string
{1-250}

 

 

StreetType

3.4.5.2

Назва вулиці

xs:string
{1-250}

 

 

StreetName

3.4.5.3

Номер будинку

xs:string
{1-10}

 

 

Building

3.4.5.4

Номер корпусу

xs:string
{1-10}

 

 

Block

3.5

Цільове призначення земельної ділянки

xs:string
{1-1000}

Обов'язковий

 

Purpose

4

Відомості про право власності (0..1)
(актуальні відомості)

ONM:Right
(з атрибутом type="PossessionRight")

4.1

Дата державної реєстрації права власності

Дата

Обов'язковий

 

RegDate

4.2

Форма власності

[набір 3]2
{1-250}

Обов'язковий

 

OwnershipForm

4.3

Вид спільної власності

[набір 3]
{1-250}

 

Приймає значення: "спільна сумісна", "спільна часткова"

CommonOwnershipType

4.4

Розмір частки

[0-9][,] [/]
{1-20}

 

 

Part

4.5

Відомості про суб'єктів права (1..*).
Згідно з пунктом 6 Відомостей про суб'єктів права

PossessionRight:Subjects

4.6

Відомості про документ, що посвідчує право власності (1..*).
Згідно з пунктом 7

Right:Docs:Doc

5

Відомості про інше речове право (0..*)
(актуальні відомості)

ONM:Right
(з атрибутом type="OtherRight")

5.1

Дата державної реєстрації іншого речового права

Дата

Обов'язковий

 

RegDate

5.2

Вид іншого речового права

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення щодо прав, зареєстрованих у Державному реєстрі земель до 01 січня 2013 року, з переліку3

OtherRightType

5.3

Ознака "Безстрокове"

Так/Ні

 

 

HasExpirationDate

5.4

Строк дії

[набір 3]
{1-250}

 

 

ExpirationDate

5.5

Розмір орендної плати

[набір 3]
{1-250}

 

Вказується за наявності відомостей у державного кадастрового реєстратора, якщо вид іншого речового права приймає значення: право оренди/суборенди земельної ділянки

Rozmir

5.6

Відомості про суб'єктів іншого речового права (1..*).
Згідно з пунктом 6 Відомостей про суб'єктів права

OtherRight:Subjects

5.7

Відомості про документ, що посвідчує інше речове право (1..*).
Згідно з пунктом 7

OtherRight:Docs:Doc

6

Відомості про суб'єктів права

Subject

6.1

Тип особи

 

Обов'язковий

Приймає значення: "фізична особа", "юридична особа"

 

6.2

Вид суб'єкта

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення: "власник", "користувач"

SubjectType

 

Для типу особи - фізична особа

Subjects: Subject
(з атрибутом type="PhysicalPerson")

6.2.1

Прізвище, ім'я, по батькові

[набір 2]
{1-1000}

Обов'язковий

 

Name

6.2.2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

[0-9] {10}

 

Вказується за відсутності відомостей про документ, що посвідчує особу
(атрибути 6.2.3 - 6.2.6)

Code

6.2.3

Тип документа

[набір 3]
{1-250}

 

Вказується назва документа, що посвідчує особу, у разі відсутності відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків
(атрибут 6.2.2)

Document. Type

6.2.4

Серія та номер документа

[набір 3]
{1-50}

 

Document.Number

6.2.5

Дата видачі

Дата

 

Document.IssueDate

6.2.6

Видавник

[набір 3]
{1-1000}

 

Document.Issuer

 

Для типу особи - юридична особа

Subjects: Subject
(з атрибутом type="JuridicalPerson")

6.2.7

Назва

[набір 3]
{1-1000}

Обов'язковий

 

Name

6.2.8

Податковий номер

[0-9] {8-12}

Обов'язковий

Вказується код за ЄДРПОУ

Code

7

Дані про документ, що посвідчує право

Doc

7.1

Тип документа

xs:string
{1-240}

Обов'язковий

 

doc_type

7.2

Дата видачі документа

xs:date

Обов'язковий

 

doc_date

7.3

Серія та номер документа

xs:string
{1-50}

 

Вказується у разі наявності відомостей у державного кадастрового реєстратора

doc_num

7.4

Ким виданий документ

xs:string
{1-1000}

 

Вказується у разі наявності відомостей у державного кадастрового реєстратора

doc_issue

____________
1 Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена в цьому додатку.

2 [набір 2] включає такі символи:
'- (),.ҐЄЇІіґєїЁёАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь
эюя
та пробіл;

[набір 3] включає такі символи:
!"#$%&'()*+,-‘’""""
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~№ҐЄЇІіґєїАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьюя
та пробіл.

3 Значення з переліку: право користування (сервітут), право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), право постійного користування земельною ділянкою, право оренди/суборенди земельної ділянки.

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства юстиції України, Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 05.08.2014 р. N 1283/5/291)

 

Структура файла повідомлень про помилку обробки файла запитів

Назва файла повідомлень формується таким чином: ERR_QRRP_[дата і час]_[ідентифікатор].xml, де [дата і час] - дата і час формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] - унікальний ідентифікатор файла1.

N з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов'язковість
 в XSD-схемі

Примітки

Назва в XSD-схемі

0

Корінний елемент

RequestErrorData

0.1

Версія формату файла

xs:string
{1 - 10}

Обов'язковий

Дорівнює версії концепції

Version

0.2

Ідентифікатор файла-помилок

xs:string
{1 - 250}

Обов'язковий

Атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID

(відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла

FileId

2

Опис повідомлення (1..1)

2.1

Ім'я помилкового файла запитів

xs:string
{1 - 250}

Обов'язковий

 

FileName

2.2

Дата і час створення повідомлення

xs:DateTime

Обов'язковий

 

ErrorDate

2.3

Код помилки

xs:int

Обов'язковий

1 - Порушена загальна структура XML-файла;
2 - файл надіслано повторно;
3 - помилка розархівації файла;
4 - помилка декриптування файла;
5 - помилка верифікації ЕЦП файла

ErrorCode

2.4

Повідомлення помилки

xs:string
{1 - 1000}

 

 

ErrorMsg

____________
1 Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена регламентами, затвердженими наказом Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від "___" ____________ 2012 року N _______.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 05.08.2014 р. N 1283/5/291)

 

Структура файла повідомлень про помилку обробки файла відповідей

Назва файла повідомлень формується таким чином: ERR_ARRP_[дата і час]_[ідентифікатор].xml, де [дата і час] - дата і час формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] - унікальний ідентифікатор файла1.

N з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов'язковість
 в XSD-схемі

Примітки

Назва в XSD-схемі

0

Корінний елемент

ResponseErrorData

0.1

Версія формату файла

xs:string
{1 - 10}

Обов'язковий

Дорівнює версії концепції

Version

0.2

Ідентифікатор файла

xs:string
{1 - 250}

Обов'язковий

Атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID

(відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла

FileId

2

Опис повідомлення (1..1)

2.1

Ім'я файла відповідей

xs:string
{1 - 250}

Обов'язковий

 

FileName

2.2

Дата і час формування файла помилок

xs:DateTime

Обов'язковий

 

ErrorDate

2.3

Код помилки

xs:int

 

1 - порушена загальна структура XML-файла;
2 - файл надіслано повторно;
3 - помилка розархівації файла;
4 - помилка декриптування файла;
5 - помилка верифікації ЕЦП файла;
6 - частина відповідей з файла відповідей не відповідає вимогам, встановленим Протоколом (відсутні обов'язкові поля або дані не відповідають обмеженню щодо вмісту полів)

ErrorCode

2.4

Повідомлення помилки

xs:string
{1 - 1000}

 

 

ErrorMsg

2.5

Помилки у відповідях (0..*)

ResponseErrorData:Responses:ResponseError

2.5.1

Ідентифікатор відповіді

xs:long

Обов'язковий

 

ResponseID

2.5.2

Код помилки

xs:int

Обов'язковий

1 - у відповіді відсутні поля, позначені як обов'язкові, або обов'язкові поля мають невірний формат;
2 - ідентифікатор відповіді дублюється у файлі відповідей;
3 - відповідь з даним ідентифікатором вже була надана

ResponseErrorCode

2.5.3

Повідомлення помилки

xs:string
{1 - 1000}

 

 

ResponseErrorMsg

____________
1 Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена регламентами, затвердженими наказом Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від "___" ____________ 2012 року N _______.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 05.08.2014 р. N 1283/5/291)

 

Журнал обліку запитів/відповідей

N
з/п

Ідентифікатор запиту

Дата, час запиту

Назва файла запитів

Назва органу державної реєстрації прав та П. І. Б. державного реєстратора прав, що сформував запит

Ідентифікатор відповіді

Назва файла відповідей

Результат обробки запиту

Дата, час формування відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос