Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы акта проверки, составляемого по результатам осуществления мер государственного надзора (контроля) за деятельностью таможенных брокеров, и внесении изменений в приказ Государственной таможенной службы Украины от 30 ноября 2009 года N 1142

Минфин
Акт, Приказ от 28.11.2012 № 1233
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2012

м. Київ

N 1233

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2012 р. за N 2052/22364

Про затвердження форми акта перевірки, який складається за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю митних брокерів, та внесення змін до наказу Державної митної служби України від 30 листопада 2009 року N 1142

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 4 серпня 2015 року N 693)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму акта перевірки, який складається за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю митних брокерів, що додається.

2. Внести до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера, затвердженого наказом Державної митної служби України від 30 листопада 2009 року N 1142, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2009 року за N 1243/17259, такі зміни:

у пункті 6.1 глави 6 слова та цифри "(додаток 4 до цього Порядку)" виключити;

додаток 4 до цього Порядку виключити.

У зв'язку з цим додатки 5 та 6 уважати відповідно додатками 4 та 5.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

  

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г, тел. (044) 247-26-06, факс (044) 247-28-51,
e-mail: dmsu@customs.gov.ua

_________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу, що здійснює перевірку)

АКТ ПЕРЕВІРКИ N _________,
який складається за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю митних брокерів (далі - Акт перевірки)

                                                     _________________________
                                                                           (дата складання Акта перевірки)

_____________________________________________________________________________________
                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

_____________________________________________________________________________________
          (код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи - підприємця)*

_____________________________________________________________________________________
                                          (місцезнаходження / місце проживання фізичної особи - підприємця)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (телефон, факс)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

I. Загальна інформація щодо перевірок

Розпорядчі документи щодо перевірки

Тип перевірки

Наказ від __________ р. N ____

Посвідчення про право проведення перевірки ліцензіата від ________ р. N _____

                - планова

                - позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

                                                    Особи, які беруть участь у заході:

                                        Посадові особи Державної митної служби України:
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________
                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________
                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

                  Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________
                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________
                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

                                                    Дані щодо попередніх перевірок:

Планова

Позапланова

не було взагалі          

не було взагалі        

була у період з __________ по ___________

Акт перевірки

була у період з __________ по ___________

Акт перевірки

II. Питання, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання, пов'язані з перевіркою суб'єкта господарювання

ТАК

НІ

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Наявність оригіналу ліцензії на провадження митної брокерської діяльності

 

 

 

 

Абзац шостий статті 1, пункт 35 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

2

Відповідність даних, зазначених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців даним, зазначеним у ліцензії, та фактично встановленим даним

 

 

 

 

Статті 16, 17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

3

Наявність чинного договору страхування власної діяльності

 

 

 

 

Статті 16, 17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", пункт 33 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензій для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року N 756 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року N 712)

4

Виконання умови щодо зберігання документів, відомості про які зазначені в митній декларації

 

 

 

 

Частина 13 статті 264 Митного кодексу України

5

Наявність у філії або іншого відокремленого підрозділу митного брокера, яка (який) провадить митну брокерську діяльність, засвідченої органом ліцензування копії ліцензії

 

 

 

 

Стаття 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

6

Дотримання митним брокером строків щодо повідомлення Державної митної служби України про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії

 

 

 

 

Стаття 17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

7

Дотримання митним брокером строків щодо подання заяви на переоформлення ліцензії та необхідних документів до неї

 

 

 

 

Стаття 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

8

Наявність постанов суду або митного органу у справі про порушення митних правил, винесених агентам з митного оформлення, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з цим митним брокером

 

 

 

 

Статті 522, 523, 527, 528 Митного кодексу України

9

Стан виконання митним брокером постанов суду та/або митного органу у справі про порушення митних правил

 

 

 

 

Частина п'ята статті 124 Конституції України. Статті 539, 541 Митного кодексу України. Глава 27 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"ТАК"

- так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"НІ"

- ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ"

- не вимагається від суб'єкта господарювання, що перевіряється;

"НП"

- не перевіряється у цього суб'єкта господарювання

III. Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Докладний опис виявленого порушення

пункт, підпункт, стаття нормативно-правового акта

позначення нормативно-правового акта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Перелік питань для контролю дій посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

N
з/п

Питання, пов'язані з перевіркою суб'єкта господарювання

ТАК

НІ

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

Частина четверта статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2

Посвідчення про право проведення перевірки ліцензіата та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду, пред'явлено

 

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

3

Копію посвідчення про право проведення перевірки ліцензіата надано

 

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

4

Перед початком здійснення перевірки посадовою особою органу державного нагляду (контролю) внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

5

У посвідченні про право проведення позапланової перевірки ліцензіата зазначені питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

 

Частина перша статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

6

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення

 

 

 

 

Частина перша статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

____________
* Заповнюється виключно суб'єктом господарювання або його уповноваженими особами.

V. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

VI. Підписи осіб, які брали участь у перевірці, та відмітка про отримання Акта перевірки

                                   Посадові особи Державної митної служби України:

_____________________________
                              (посада)

________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________
                              (посада)

________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________
                              (посада)

________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Суб'єкт господарювання або його уповноважені особи, треті особи:

_____________________________
                            (посада)

________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________
                           (посада)

________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________
                           (посада)

________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник Акта перевірки отримав

_____________________________
                           (посада)

________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання суб'єктом господарювання або його уповноваженими особами, третіми особами Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VII. Нормативно-правові акти, на підставі яких складені питання, передбачені Актом перевірки

N
з/п

Вид нормативно-правового акта

Назва нормативно-правового акта

Дата та номер нормативно-правового акта

1

Закон України

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

01 червня 2000 року N 1775-III

2

Закон України

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05 квітня 2007 року N 877-V

3

Митний кодекс України

Митний кодекс України

13 березня 2012 року N 4495-VI

4

Постанова Кабінету Міністрів України

"Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

04 липня 2001 року N 756

5

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної митної служби України

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера"

13 травня 2009 року N 89/445
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 травня 2009 року за N 469/16485)

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос