Идет загрузка документа (93 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об организации медицинской реабилитации в Службе безопасности Украины

СБУ
Приказ, Инструкция от 15.11.2012 № 512
редакция действует с 27.04.2018

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

15.11.2012

м. Київ

N 512

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 грудня 2012 р. за N 2035/22347

Про затвердження Інструкції про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Центрального управління Служби безпеки України
 від 29 жовтня 2014 року N 702
,
 від 1 вересня 2015 року N 566
,
 від 27 лютого 2017 року N 122
,
від 27 лютого 2018 року N 286

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", пунктів 3.2 розділу III та 4.2 розділу IV Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 08 жовтня 2007 року N 718, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 року за N 1238/14505, з метою визначення порядку організації медичної реабілітації в Службі безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України, що додається.

2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України від 24 вересня 2007 року N 691 "Про затвердження Інструкції про порядок відбору і направлення хворих до лікарні відновного лікування Військово-медичного управління Служби безпеки України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2007 року за N 1187/14454.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

 

Голова Служби

І. Калінін

ПОГОДЖЕНО:

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

Голова Об'єднаного
комітету профспілки
Служби безпеки України

В. Шатілов

 

Інструкція
про організацію медичної реабілітації в Службі безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації медичної реабілітації в системі Служби безпеки України (далі - СБУ).

1.2. Терміни, що застосовуються в цій Інструкції, вживаються у значеннях, визначених в Основах законодавства України про охорону здоров'я та Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України, затвердженій наказом Служби безпеки України від 08 жовтня 2007 року N 718, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 року за N 1238/14505.

1.3. Медична реабілітація проводиться у відділенні реабілітації санаторію або в лікарні відновного лікування СБУ (далі - Лікарня).

1.4. Організація медичної реабілітації відповідно до вимог цієї Інструкції у відділенні реабілітації санаторію та в Лікарні покладається на начальника санаторію, Лікарні.

1.5. Медична реабілітація проводиться за рахунок кошторисних призначень СБУ на зазначені цілі.

1.6. До відділення реабілітації санаторію особа може бути направлена за рахунок кошторисних призначень СБУ не більше одного разу на рік.

До Лікарні особа може бути направлена без обмеження кількості випадків за рішенням ЛКК з урахуванням перебігу захворювань.

(пункт 1.6 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 29.10.2014 р. N 702)

1.7. Організація медико-психологічної реабілітації визначається наказом Центрального управління СБУ від 03 лютого 2016 року N 42/ДСК, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 березня 2016 року за N 327/28457.

(розділ І доповнено новим пунктом 1.7 згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286,
у зв'язку з цим пункт 1.7 вважати пунктом 1.8)

1.8. Координацію роботи закладів охорони здоров'я СБУ з питань відбору, направлення, проведення медичної і медико-психологічної реабілітації та забезпечення ефективного використання їх ліжкового фонду здійснює Військово-медичне управління (далі - ВМУ) СБУ.

(пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

II. Порядок відбору і направлення на медичну реабілітацію

2.1. На медичну реабілітацію направляються:

1) до відділення реабілітації санаторію:

співробітники-військовослужбовці СБУ (далі - військовослужбовці);

пенсіонери з числа військовослужбовців СБУ, які перебувають на медичному обліку у лікувально-профілактичних закладах СБУ;

працівники, які уклали трудовий договір із СБУ (за основним місцем роботи), у тому числі державні службовці (далі - працівники СБУ), які перебувають на медичному обліку у лікувально-профілактичних закладах СБУ, - у період відпустки;

2) до Лікарні - особи, які перебувають на медичному обліку у лікувально-профілактичних закладах СБУ (за винятком осіб до 18 років), а також на договірних засадах - інші особи.

Першочергово реабілітаційне лікування отримують особи, які перебувають на медичному обліку у лікувально-профілактичних закладах СБУ.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 29.10.2014 р. N 702
,
у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

2.2. Направлення особи на медичну реабілітацію здійснюється за її згодою відповідно до показань для направлення на медичну реабілітацію згідно з додатком 1 до цієї Інструкції та за відсутності протипоказань, при яких направлення на медичну реабілітацію не здійснюється, згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

2.3. Показання та протипоказання щодо медичної реабілітації встановлює лікуючий лікар на підставі даних диспансерного нагляду, результатів попереднього лікування і діагностичних обстежень.

2.4. Про потребу в медичній реабілітації особи, яка проходила лікування в госпіталі, лікуючий лікар робить запис у медичній карті стаціонарного хворого за формою N 003/о, затвердженою наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - медична карта стаціонарного хворого).

2.5. Про потребу в медичній реабілітації особи, яка проходила амбулаторне лікування або перебуває під динамічним наглядом, лікуючий лікар робить запис у медичній карті амбулаторного хворого за формою N 025/о, затвердженою наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - медична карта амбулаторного хворого).

2.6. Особи, які перебувають на медичному обліку у лікувально-профілактичних закладах СБУ, направляються на медичну реабілітацію за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я СБУ (далі - ЛКК) про відбір на медичну реабілітацію за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції (далі - висновок ЛКК).

Дата заїзду військовослужбовця на медичну реабілітацію визначається у висновку ЛКК керівником відповідного підрозділу Центрального управління, регіонального органу, органу військової контррозвідки, навчального чи іншого закладу, науково-дослідної або іншої установи, організації чи підприємства СБУ, Штабу Антитерористичного центру при СБУ (далі - органи, підрозділи, заклади, установи) у межах рекомендованого ЛКК строку для заїзду.

2.7. Висновок ЛКК про необхідність направлення військовослужбовця на медичну реабілітацію розглядається:

щодо військовослужбовців органів, підрозділів, закладів, установ, дислокованих на території міста Києва та Київської області, - у Центральній військово-лікарській комісії (далі - ЦВЛК) ВМУ СБУ;

щодо військовослужбовців органів, підрозділів, закладів, установ, дислокованих за межами міста Києва та Київської області, - у військово-лікарській комісії (далі - ВЛК) військово-медичної служби регіонального органу.

ЦВЛК (ВЛК) за результатами розгляду висновку ЛКК приймає рішення про необхідність звільнення військовослужбовця від виконання службових обов'язків, що оформлюється протоколом ЦВЛК (ВЛК).

Абзац п'ятий пункту 2.7 виключено

(згідно з наказом Центрального управління
 Служби безпеки України від 29.10.2014 р. N 702)

Рішення про необхідність направлення працівників СБУ на медичну реабілітацію до відділення реабілітації санаторію приймають ЛКК закладів охорони здоров'я СБУ за результатами розгляду їх медичних документів, що оформлюється протоколом ЛКК.

(пункт 2.7 доповнено абзацом згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

2.8. Для слідування на медичну реабілітацію лікуючий лікар на підставі висновку ЛКК видає особі:

при направленні до Лікарні:

направлення на медичну реабілітацію за формою згідно з додатком 4 до цієї Інструкції (далі - направлення);

виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою N 027/о, затвердженою наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - виписка із медичної карти), а особі, яка перебуває на медичному обліку у лікувально-профілактичному закладі СБУ, дислокованому у місті Києві та Київській області, при направленні її на медичну реабілітацію до Лікарні - медичну карту амбулаторного хворого;

при направленні до відділення реабілітації санаторію:

виписку із медичної карти;

для отримання путівки у санаторно-відбірковій комісії (далі - СВК) органу, підрозділу, закладу, установи:

витяг з протоколу ЦВЛК (ВЛК) про прийняття рішення щодо звільнення військовослужбовця від виконання службових обов'язків у зв'язку з направленням на лікування до реабілітаційного відділення санаторію;

висновок ЛКК про необхідність направлення особи на медичну реабілітацію - для пенсіонерів та працівників СБУ.

(абзац дев'ятий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

Путівки на реабілітаційне лікування заповнює та видає:

військовослужбовцям, працівникам СБУ підрозділів Центрального управління, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, пенсіонерам м. Києва та Київській області - СВК ВМУ;

(абзац одинадцятий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

військовослужбовцям, працівникам СБУ та пенсіонерам регіональних органів - СВК відповідних підрозділів.

(абзац дванадцятий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

Відповідальними за повне використання путівок на реабілітаційне лікування, виділених згідно з планом розподілу путівок до санаторно-курортних закладів, затвердженим Головою СБУ, є:

у регіональних органах - начальники військово-медичних служб ВМУ СБУ відповідного органу, підрозділу, закладу;

у ВМУ СБУ - заступник начальника центральної поліклініки (з експертизи тимчасової втрати працездатності) - лікар.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 29.10.2014 р. N 702
,
 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 27.02.2017 р. N 122)

2.9. Облік направлень здійснюється в книзі обліку направлень на медичну реабілітацію за формою згідно з додатком 5 до цієї Інструкції.

2.10. Розміщення особи проводиться:

у відділенні реабілітації санаторію - відповідно до дати заїзду, зазначеної у путівці;

у Лікарні - відповідно до дати заїзду, зазначеної у направленні.

(пункт 2.10 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 27.02.2017 р. N 122)

2.11. Медична реабілітація осіб, які не перебувають на медичному обліку у лікувально-профілактичних закладах СБУ, здійснюється на договірних засадах.

III. Організація медичної реабілітації

3.1. Медична реабілітація проводиться відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів з максимальним використанням природно-кліматичних лікувальних факторів у поєднанні з лікувальним режимом, медикаментозною терапією, фізіотерапією, дієтотерапією, лікувальною фізкультурою та іншими методами лікування.

3.2. Строк медичної реабілітації встановлюється ЛКК без урахування часу на проїзд і становить:

у відділенні реабілітації санаторію "Трускавець" - 12 днів;

у відділеннях реабілітації санаторіїв "Одеса" та "Ворзель" - 11 днів;

(абзац другий пункту 3.2 замінено двома абзацами згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286,
у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим)

у Лікарні - від 12 до 21 дня.

ЛКК санаторію з урахуванням перебігу захворювання дозволяється збільшувати кількість днів путівки у межах строку, встановленого для санаторно-курортного лікування у санаторії.

(пункт 3.2 у редакції наказів Центрального управління
 Служби безпеки України від 29.10.2014 р. N 702
,
 від 27.02.2017 р. N 122)

3.3. При прибутті на медичну реабілітацію особа подає такі документи:

заповнену путівку з відміткою на путівці та її корінці "Реабілітація" - у разі прибуття до санаторію;

(абзац другий пункту 3.3 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 27.02.2017 р. N 122)

направлення - у разі прибуття до Лікарні;

(пункт 3.3 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2017 р. N 122
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - шостим
)

виписку із медичної карти, а особа, яка перебуває на медичному обліку у лікувально-профілактичному закладі СБУ, дислокованому у місті Києві та Київській області, та прибула на медичну реабілітацію до Лікарні, - медичну карту амбулаторного хворого";

службове посвідчення (пенсійне посвідчення) та паспорт - особи, зазначені в абзацах другому, третьому підпункту 1 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції;

(абзац п'ятий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

довідку з місця роботи та паспорт - особи, зазначені в абзаці четвертому пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції;

(пункт 3.3 доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

паспорт - особи, зазначені у підпункті 2 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції.

(абзац сьомий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

(пункт 3.3 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 29.10.2014 р. N 702)

3.4. Після закінчення курсу медичної реабілітації особі видається виписка із медичної карти.

 

Т. в. о. начальника
Військово-медичного управління

В. Завалецький

 

Показання
для направлення на медичну реабілітацію

1. Показаннями для направлення до відділення реабілітації санаторію "Чорномор'є" СБУ є такі захворювання:

залишкові явища гострої пневмонії (після нормалізації рентгенологічних даних та загального аналізу крові);

залишкові явища сухого або ексудативного плевриту;

простий та слизово-гнійний хронічний бронхіти;

хронічна обструктивна хвороба легень при легеневому серці та легенево-серцевій недостатності I стадії з дифузним пневмосклерозом;

емфізема легень без вираженого кардіолегеневого синдрому при легенево-серцевій недостатності не вище I стадії;

бронхіальна астма середньої тяжкості персистуюча легкого та середнього ступенів тяжкості загострення;

бронхоектатична хвороба у фазі ремісії при обмежених інфільтративних змінах без виділення гнійного мокротиння та легенево-серцевій недостатності I стадії без схильності до кровохаркання.

2. Показаннями для направлення до відділення реабілітації санаторію "Одеса" СБУ є такі захворювання:

ревматоїдний артрит, повільно прогресуючий перебіг I ступеня активності, рентгенологічна стадія I - III, ФНС I - II у поєднанні з медикаментозною терапією;

деформуючий остеоартроз, вузликова та безвузликова форми, з ураженням дрібних і великих суглобів, хребта, без синовіїтів, рентгенологічна стадія I - III, ФНС I - II у поєднанні з медикаментозною терапією;

реактивні артрити, хронічно-рецидивуючий перебіг різної етіології з виходом у вторинно-деформуючий остеоартроз, рентгенологічна стадія I - III, ФНС I - II;

подагричний поліартрит, постзапальний період, з виходом у вторинно-деформуючий остеоартроз, рентгенологічна стадія I - III, ФНС I - II;

хвороба Бехтерєва I ст. активності, різні клінічні варіанти, рентгенологічна стадія I - III, ФНС I - III у поєднанні з медикаментозною терапією;

наслідки компресійного перелому хребців (без порушення функції спинного мозку) через 7 - 8 тижнів після травми;

наслідки перелому кісток таза та вертлюжної западини через 7 - 8 тижнів після травми;

наслідки діафізарних переломів стегнової кістки та кісток гомілки відповідно через 5 - 6 і 3 - 4 тижні після стабільно-функціонального остеосинтезу (далі - СФО);

наслідки діафізарних переломів плечової кістки та кісток передпліччя відповідно через 3 - 4 і 2 - 3 тижні після СФО;

наслідки переломів плечового, променево-зап'ясткового, гомілково-стопного і колінного суглобів через 3 - 4 тижні і кульшового суглоба - через 4 - 6 тижнів після СФО;

наслідки переломів довгих кісток, які уповільнено зростаються;

післятравматичні імобілізаційні контрактури;

різні порушення функції нижніх і верхніх кінцівок після ортопедичних операцій у ранній строк;

післятравматичний нейродистрофічний синдром кінцівок;

патологічні рубцеві утворення на різних ділянках тіла з боку опорно-рухового апарату (післяопікові контрактури біогенного, артрогенного і десмогенного типу та внаслідок колоїдного рубцювання шкіри);

стани після мікрохірургічних операцій з приводу ампутацій пальців та кісток, стани після операцій з метою пересадки пальців, а також післятравматичних деформацій кісток та пальців, вільної та шкірної пластики;

хронічна вертеброгенна рецидивуюча цервіко-, торако-, люмбалгія з помірно вираженим больовим та м'язово-тонічним синдромами, у стадії субкомпенсації;

хронічні синовіїти і бурсити різної локалізації, тендовагініти (поза фазою загострення);

запальні процеси сухожилля, м'язів та фасцій (поза фазою загострення);

стани після операцій з приводу гриж міжхребцевих дисків (дискектомії);

минущі вегетативні прояви, донозологічні та преморбідні стани, що характеризуються напруженням механізмів адаптації або зниженням функціональних можливостей із задовільними показниками соціальної та професійної адаптації;

(пункт 2 доповнено абзацом двадцять другим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 29.10.2014 р. N 702)

стани, які виникли в результаті негативного впливу несприятливих факторів професійного та навколишнього середовища під час виконання завдань оперативно-службової діяльності (гравітаційне перевантаження, переохолодження, вплив жаркого та/або вологого клімату, контакт зі шкідливими речовинами та іонізуючим випромінюванням, специфічний та неспецифічний вплив шуму та інші);

(пункт 2 доповнено абзацом двадцять третім згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 29.10.2014 р. N 702)

зниження емоційно-вольової активності та розумової діяльності, що супроводжується астенічним та гіпостенічним синдромами;

(пункт 2 доповнено абзацом двадцять четвертим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 29.10.2014 р. N 702)

наявність негативних когнітивно-поведінкових реакцій при дезадаптивному статусі;

(пункт 2 доповнено абзацом двадцять п'ятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 29.10.2014 р. N 702)

затяжний стан емоційної напруги (тривоги, неспокою), повторні переживання психотравмуючих подій та хвороблива реакція на них, порушення сну, що відображаються на самопочутті, працездатності та потребують незначного психотерапевтичного та медикаментозного коригування;

(пункт 2 доповнено абзацом двадцять шостим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 29.10.2014 р. N 702)

синдром хронічної втоми, гостра реакція на стрес;

(пункт 2 доповнено абзацом двадцять сьомим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2017 р. N 122)

посттравматичний стресовий розлад;

(пункт 2 доповнено абзацом двадцять восьмим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2017 р. N 122)

залишкові явища гострої пневмонії (після нормалізації рентгенологічних даних та загального аналізу крові);

(пункт 2 доповнено абзацом двадцять дев'ятим згідно з наказом 
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

залишкові явища сухого або ексудативного плевриту;

(пункт 2 доповнено абзацом тридцятим згідно з наказом 
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

простий та слизово-гнійний хронічний бронхіти;

(пункт 2 доповнено абзацом тридцять першим згідно з наказом 
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

хронічна обструктивна хвороба легень при легеневому серці та легенево-серцевій недостатності I стадії з дифузним пневмосклерозом;

(пункт 2 доповнено абзацом тридцять другим згідно з наказом 
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

емфізема легень без вираженого кардіолегеневого синдрому при легенево-серцевій недостатності не вище I стадії;

(пункт 2 доповнено абзацом тридцять третім згідно з наказом 
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

бронхіальна астма середньої тяжкості персистуюча легкого та середнього ступенів тяжкості загострення;

(пункт 2 доповнено абзацом тридцять четвертим згідно з наказом 
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

бронхоектатична хвороба у фазі ремісії при обмежених інфільтративних змінах без виділення гнійного мокротиння та легенево-серцевій недостатності I стадії без схильності до кровохаркання.

(пункт 2 доповнено абзацом тридцять п'ятим згідно з наказом 
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

3. Показаннями для направлення до відділення реабілітації санаторію "Трускавець" є такі захворювання та наслідки оперативних втручань:

1) травної системи:

стан після операцій на шлунку або дванадцятипалій кишці з приводу доброякісних захворювань, виразкової хвороби - не раніше ніж через 6 місяців;

хвороби оперованого шлунку: демпінг-синдром, гіпоглікемічний синдром, астенічний синдром легкого і середнього ступеня важкості;

стан після операцій на тонкій або товстій кишці - не раніше ніж через 6 місяців;

постхолецистектомічний стан при задовільному загальному стані - не раніше ніж через 6 місяців після оперативного втручання;

запалення стравоходу: рефлюкс-езофагіт (больова, диспепсична, дисфагічна і змішана форми легкого та середнього ступеня важкості) - поза загостренням;

хронічні гастрити з пониженою і збереженою секреторною функцією шлунка - поза фазою загострення;

виразка шлунка та дванадцятипалої кишки - у фазі ремісії;

синдром подразненого кишечнику;

залишкові явища хвороби Боткіна - не раніше ніж через 6 місяців;

хронічні вірусні гепатити в інтегративній фазі, гепатит В з низькою реплікативністю, гепатит C - у стадії компенсації;

жирова хвороба печінки (алкогольна і неалкогольна), токсико-алергічні і різного роду гепатози при підвищенні печінкових ферментів не більше ніж у 2 рази;

дисфункції жовчного міхура та жовчовивідних шляхів;

холецистит, ангіохоліт без схильності до частих загострень - у фазі ремісії (без явищ жовтяниці і за нормальної ШОЕ);

жовчнокам'яна хвороба за винятком форм, які потребують хірургічного втручання;

латентна форма хронічного панкреатиту, хронічний рецидивуючий панкреатит легкого і середнього ступенів важкості - у фазі ремісії;

перигастрити, перидуоденіти, перигепатити, перихолецистити, які розвиваються на фоні хронічних запалень, після операцій та травм черевної порожнини, крім форм, ускладнених гнійними процесами;

2) сечостатевої системи:

стан після оперативного або інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів - через 3 місяці після операції;

стан після літотрипсії - за відсутності блока нирки і гострого запального процесу;

стан після оперативних втручань з приводу доброякісної гіперплазії передміхурової залози - через 3 місяці після операції;

хронічний пієлонефрит і цистит - у періоди клініко-лабораторної ремісії без ознак ниркової недостатності і вираженої артеріальної гіпертензії, залишкових явищ гострого пієлонефриту після припинення гострого процесу;

сечокам'яна хвороба з утворенням і відходженням конкрементів - без порушення функції нирок, коли розміри каменів і стан сечовивідних шляхів не перешкоджають відходженню сечі;

вроджені аномалії нирок за відсутності ознак ниркової недостатності;

хронічний простатит (не туберкульозний) - у стадії ремісії;

3) ендокринної системи та порушення обміну речовин:

цукровий діабет - легка та середньо-важка ступені важкості;

подагра, сечокислий діатез - з різними клінічними проявами в стадії ремісії;

ожиріння аліментарне на фоні недостатньої фізичної активності, порушення регуляції жирового обміну нейрогенного походження - без явищ декомпенсації серцевої діяльності;

4) розлади психіки та поведінки:

минущі вегетативні прояви, донозологічні та преморбідні стани, що характеризуються напруженням механізмів адаптації або зниженням функціональних можливостей із задовільними показниками соціальної та професійної адаптації;

стани, які виникли внаслідок негативного впливу несприятливих факторів професійного та навколишнього середовища під час виконання завдань оперативно-службової діяльності (гравітаційне перевантаження, переохолодження, тривалий вплив спекотної та/або вологої погоди, контакт із шкідливими речовинами та іонізуючим випромінюванням, специфічний та неспецифічний вплив шуму тощо);

зниження емоційно-вольової активності та розумової діяльності, що супроводжується астенічним та гіпостенічним синдромами;

наявність негативних когнітивно-поведінкових реакцій при дезадаптивному статусі;

затяжний стан емоційної напруги (тривога, неспокій), повторні переживання психотравмуючих подій та хвороблива реакція на них, порушення сну, що відображаються на самопочутті, працездатності та потребують незначного психотерапевтичного та медикаментозного коригування;

синдром хронічної втоми, гостра реакція на стрес;

посттравматичний стресовий розлад.

(пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

(додаток 1 доповнено новим пунктом 3 згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 29.10.2014 р. N 702
,
 у зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4
)

4. Показаннями для направлення до відділення реабілітації санаторію "Ворзель" СБУ є такі захворювання та наслідки оперативних втручань:

гіпертонічна хвороба I - III стадій;

ішемічна хвороба серця, підгостра стадія інфаркту міокарда (із зубцем чи без зубця Q);

ішемічна хвороба серця, атеросклеротичний та післяінфарктний кардіосклероз без стенокардії чи зі стенокардією I - III функціональних класів;

стани після оперативного лікування серця (ангіокоронарне шунтування, ангіопластика та стентування, імплантація кардіостимулятора, штучних клапанів серця);

залишкові явища пневмонії;

залишкові явища сухого чи ексудативного плевриту;

хронічне обструктивне захворювання легень, емфізема легень, дифузний пневмосклероз;

хронічний бронхіт у стадії затухаючого загострення;

бронхоектатична хвороба;

бронхіальна астма (легкого та середнього ступенів важкості (у стадії ремісії));

атеросклероз судин головного мозку, дисциркуляторна енцефалопатія I - II стадій;

стан після транзиторної ішемічної атаки чи ішемічного інсульту, починаючи з підгострого періоду;

наслідки черепно-мозкової травми;

стани після травм спинного мозку;

стани після перенесених запальних процесів центральної нервової системи (менінгітів, енцефалітів, арахноїдитів, мієлітів) після гострого періоду при позитивній динаміці відновлення функцій;

захворювання периферичної нервової системи (радикуліти, неврити, плексити, нейропатії) при закінченні гострого періоду, продовженні відновлення функцій;

остеохондроз хребта з больовим синдромом, наявність радикулопатій;

післятравматичні іммобілізаційні контрактури;

порушення функції нижніх та верхніх кінцівок після ортопедичних операцій;

минущі вегетативні прояви, донозологічні та преморбідні стани, що характеризуються напруженням психічних механізмів адаптації або зниженням функціональних можливостей організму із задовільними показниками соціальної та професійної адаптації;

стани, які виникли у результаті негативного впливу несприятливих факторів професійного та навколишнього середовища в період виконання завдань оперативно-службової діяльності (переохолодження, вплив спекотного та/або вологого клімату, гравітаційне перенавантаження, контакт зі шкідливими речовинами та іонізуючим випромінюванням, специфічний та неспецифічний вплив шуму тощо);

зниження емоційно-вольової активності та розумової діяльності, що супроводжується астенічним та гіпостенічним синдромами;

перенесені безпосередньо в момент загрози життю та здоров'ю співробітника гострі реакції на ситуацію у вигляді загальмованості ("ступору") або збудження, паніки;

затяжний стан емоційної напруги (тривоги, неспокою), повторні переживання психотравмуючих подій та хвороблива фіксація на них, порушення сну, що відображається на самопочутті, працездатності та потребує незначного психотерапевтичного та медикаментозного коригування;

дезадаптивні поведінкові реакції у сфері міжособистісних стосунків, що проявляються у підвищеній дратівливості, немотивованій агресивності, конфліктності, замкнутості, помірній зміні характерологічних особливостей (прояв та загострення акцентуйованих особливостей) та особистісних установок.

(додаток 1 доповнено новим пунктом 4 згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 01.09.2015 р. N 566
,
 у зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5
)

5. Показаннями для направлення до Лікарні є такі захворювання:

1) хвороби серцево-судинної системи:

а) гіпертонічна хвороба II - III стадій із серцевою недостатністю не вище I стадії;

б) ішемічна хвороба серця:

підгостра стадія дрібновогнищевого або трансмурального інфаркту міокарда із серцевою недостатністю не вище II А стадії без наявності прогностично небезпечних порушень серцевого ритму та провідності без аневризми серця;

атеросклеротичний та постінфарктний кардіосклероз;

стенокардія напруження II - III функціональних класів;

з пароксизмальним чи лабільним порушенням серцевого ритму (миготлива аритмія, часта надшлуночкова та шлуночкова екстрасистолія, надшлуночкова тахікардія) після досягнення вираженого антиаритмічного ефекту;

із серцевою недостатністю II А стадії (кардіальна астма, набряк легенів), купованою в результаті стаціонарного лікування;

в) стан після перенесеного міокардиту, міокардитичний кардіосклероз - при серцевій недостатності не вище II А стадії та прогностично небезпечних порушень серцевого ритму і провідності;

г) стани після оперативного лікування серця (АКШ, ангіопластика та стентування, імплантація електрокардіостимулятора) за наявності серцевої недостатності не вище II А стадії, відсутності небезпечних аритмій серця;

2) хвороби органів травлення та наслідки оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту:

стан після операцій на шлунку або дванадцятипалій кишці з приводу доброякісних захворювань, виразкової хвороби;

стан після операцій на жовчних шляхах з приводу жовчнокам'яної хвороби та її ускладнень;

стан після операцій на тонкій або товстій кишці;

виразкова хвороба шлунка чи дванадцятипалої кишки неускладненого перебігу середнього ступеня тяжкості;

хронічні захворювання печінки в неактивній стадії за наявності функціональної компенсації або субкомпенсації, відсутності виражених ознак портальної гіпертензії (перенесена кровотеча з варикознорозширених вен стравоходу є протипоказанням для направлення хворого до Лікарні);

хронічний панкреатит з незначним порушенням функції в період затухаючого загострення або неповної ремісії;

3) хвороби органів дихання:

залишкові явища гострої пневмонії (після нормалізації рентгенологічних даних та загального аналізу крові);

залишкові явища сухого або ексудативного плевритів;

хронічний бронхіт у стадії затухаючого загострення;

бронхіальна астма (легкого або середнього ступеня важкості хвороби) у стадії ремісії;

бронхоектатична хвороба в стадії ремісії;

4) хвороби нирок:

хронічні нефрити в стадії затухаючого загострення чи ремісії;

хронічна ниркова недостатність не вище I стадії;

хронічні пієлонефрити після ліквідації загострення та відсутності значних порушень функції нирок, санації вогнищ інфекції;

5) хвороби судин та кістково-м'язової системи:

стан після операцій на магістральних артеріях нижніх кінцівок з приводу травм чи облітеруючого атеросклерозу;

стан після флебектомій з приводу варикозної хвороби нижніх кінцівок;

залишкові явища ілеофеморальних тромбозів;

посттромбофлебітичний синдром нижніх кінцівок у стадії ремісії;

стан після операцій на кістках (металоостеосинтез) у періоді реабілітації;

консолідовані переломи кісток нижніх та верхніх кінцівок;

остеохондроз хребта з вираженим больовим синдромом або з порушенням рухової функції;

хронічні захворювання суглобів у стадії ремісії або затухаючого загострення;

системні захворювання сполучної тканини з незначним чи помірним порушенням функції у стадії ремісії;

6) хвороби нервової системи:

а) атеросклероз судин головного мозку I - II стадій при відсутності фобічного, депресивного та іпохондричного синдромів;

б) стани після транзиторної ішемічної атаки чи тимчасового порушення мозкового кровообігу з вираженим регредієнтним перебігом захворювання і добрим прогнозом;

в) хвороби і наслідки травм периферичної нервової системи:

радикуліти, полірадикупоневрити, плексити, неврити - після закінчення гострого періоду, а також у пізніших стадіях при продовженні відновлення функції;

наслідки травми периферичної нервової системи, які не потребують хірургічного втручання;

стан після оперативного лікування кил міжхребцевих дисків;

г) хвороби і наслідки травм центральної нервової системи:

менінгоенцефаліти, арахноїдити, енцефаліти, енцефаломієліти - після закінчення гострого періоду, а також за наявності відновлення функції, що триває;

менінгомієлорадикуліти при можливості самостійного пересування та самообслуговування хворого;

наслідки травм головного мозку, які не супроводжуються різкими порушеннями рухової сфери;

наслідки травм спинного мозку, його оболонок при можливості самостійного пересування і самообслуговування, відсутності розладів функції тазових органів;

7) хвороби сечостатевої системи:

стан після оперативних утручань з приводу сечокам'яної хвороби;

стан після оперативних утручань з приводу доброякісної гіперплазії передміхурової залози;

стан після літотрипсії з ускладненим перебігом;

патологічний клімакс;

8) минущі вегетативні прояви після психоемоційного та фізичного перевантаження.

 

Протипоказання,
при яких направлення на медичну реабілітацію не здійснюється

1. Загальними протипоказаннями, при яких направлення на медичну реабілітацію не здійснюється, є такі:

гостра стадія перебігу всіх захворювань, інфекційні захворювання, хронічні захворювання в стадії вираженого загострення і ускладненого перебігу;

психічні захворювання, усі форми наркоманії, токсикоманії, хронічний алкоголізм, епілепсія;

хвороби крові в гострій стадії або в період загострення;

кахексія;

злоякісні новоутворення;

часті або масивні кровотечі різного походження;

вагітність за наявності акушерської патології (незалежно від терміну вагітності), а також нормальна вагітність понад 26 тижнів;

усі форми туберкульозу в активній стадії;

важкі форми бронхіальної астми;

ехінококоз, гельмінтози;

венеричні захворювання;

цукровий діабет у стадії декомпенсації;

усі захворювання або стани, які потребують виключно стаціонарного реанімаційного або хірургічного лікування;

нездатність хворих до самообслуговування і самостійного пересування, необхідність у постійному спеціальному догляді або перев'язках;

серцева недостатність II Б - III стадій, легенева недостатність II - III стадій;

прогностично небезпечні порушення серцевого ритму та провідності;

хронічні захворювання легенів з виділенням значної кількості гнійного харкотиння;

захворювання нирок, що супроводжуються гострою чи хронічною нирковою недостатністю вище II стадії із симптоматичною артеріальною гіпертензією (АТ більше ніж 160/95 мм рт. ст.), вираженими набряками;

сечокам'яна хвороба, аденома передміхурової залози II - III стадій (макрогематурія, часті ниркові коліки, гостра затримка сечі (в анамнезі);

інфекційні та інші захворювання шкіри, підшкірної клітковини (екзема, нейродерміт, піодермія, пухирчатка, фурункульоз, поширений псоріаз, дерматити, трихофітія, мікроспорія).

2. Протипоказаннями для направлення до реабілітаційного відділення санаторію "Чорномор'є" СБУ, окрім загальних протипоказань, є такі:

хронічна обструктивна хвороба легень, пневмонії, пневмосклероз, емфізема легенів, що супроводжуються легенево-серцевою недостатністю вище II-А стадії;

бронхоектази, хронічні абсцеси при різкому виснаженні хворих, підвищенні температури тіла, які супроводжуються виділенням рясної гнійної мокроти та кровохарканням;

спонтанний пневмоторакс;

хронічна рецидивуюча форма тромбоемболії легеневої артерії;

кістозна гіпоплазія легень з частими спалахами нагноєння;

гострі фіброзні та ексудативні плеврити;

тяжка персистуюча бронхіальна астма з частими нападами. Бронхіальна астма середньої тяжкості в фазі загострення при відсутності ефекту після прийому гормональних препаратів;

стан після оперативного втручання на легенях за наявності трахеобронхіальних нориць;

стан після неефективних оперативних втручань з приводу нагноювальних процесів та наявності плевральних випотів.

3. Протипоказаннями для направлення до реабілітаційного відділення санаторію "Одеса" СБУ, окрім загальних протипоказань, є такі:

високий ступінь активності процесу, системні прояви, рентгенологічна стадія IV ФНС III при ревматологічних захворюваннях;

переломи, за яких у хворого відсутня спроможність до самообслуговування і самостійного пересування власною ходою або за допомогою засобів додаткової опори (милиць, паличок);

переломи кісток, що фіксовані шпицевими і стержневими апаратами позавогнищевого крізькісткового остеосинтезу;

переломи з відсутнім зіставленням і нефіксованими кістковими відламками;

переломи кісток з наявністю інфікованих ран, трофічних виразок, екземи шкірних покривів;

анкілози фіброзно-кісткового генезу при порочній установці кінцівок;

зрощення переломів при порочній установці кінцівки;

внутрішньо-суглобова фіксація металоконструкціями або їх частинами зчленованих кісткових сегментів, що частково або повністю позбавляє суглоб його рухомості;

фіксація відламків рухливого сегмента суглоба накістковою металоконструкцією, що межує з опорним малорухливим зчленованим сегментом;

хронічна обструктивна хвороба легень, пневмонія, пневмосклероз, емфізема легенів, що супроводжуються легенево-серцевою недостатністю вище II-А стадії;

(пункт 3 доповнено абзацом одинадцятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

бронхоектази, хронічні абсцеси при різкому виснаженні хворих, підвищенні температури тіла, що супроводжуються виділенням рясної гнійної мокроти та кровохарканням;

(пункт 3 доповнено абзацом дванадцятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

спонтанний пневмоторакс;

(пункт 3 доповнено абзацом тринадцятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

хронічна рецидивна форма тромбоемболії легеневої артерії;

(пункт 3 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

кістозна гіпоплазія легень з частими спалахами нагноєння;

(пункт 3 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

гострі фіброзні та ексудативні плеврити;

(пункт 3 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

тяжка персистуюча бронхіальна астма з частими нападами. Бронхіальна астма середньої тяжкості у фазі загострення за відсутності ефекту після прийому гормональних препаратів;

(пункт 3 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

стан після оперативного втручання на легенях за наявності трахеобронхіальних нориць;

(пункт 3 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

стан після неефективних оперативних втручань з приводу нагноювальних процесів та наявності плевральних випотів.

(пункт 3 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 27.02.2018 р. N 286)

4. Протипоказаннями для направлення до відділення реабілітації санаторію "Трускавець", окрім загальних протипоказань, є такі:

ускладнення з боку серцево-судинної та легеневої систем, які розвинулися в ранньому післяопераційному періоді та не зникли до моменту виписки особи із хірургічного стаціонару;

рубцеве звуження стравоходу і кишечнику з порушенням прохідності, стриктури загального жовчного протоку і протоку жовчного міхура;

виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки у фазі загострення, а також виразкова хвороба, ускладнена стенозом воротаря, повторними кровотечами, які мали місце за попередні 10 місяців, пенетрацією виразки, підозра на малігнізацію виразки, хвороба Золінгера - Елісона;

ускладнення після операцій на шлунку (післяопераційний рубець, що не загоюється, нориці, синдром привідної петлі, демпінг і гіпоглікемічний синдроми важкого ступеня, атонія культі шлунка, пептична виразка тонкої кишки у фазі загострення зі схильністю до кровотеч і пенетрації, загострення хронічного післяопераційного гастриту, панкреатиту, холециститу, гепатиту);

стан після перенесеного вірусного гепатиту та хронічні гепатити у фазі вираженої активності зі значними відхиленнями функціональних проб печінки, цироз печінки;

жовчнокам'яна хвороба з частими нападами печінкової коліки;

хронічний панкреатит, часто рецидивуючий;

ентероколіти з вираженим порушенням харчування (синдром мальдигестії та мальабсорбції), хронічна дизентерія, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, геморой, що супроводжується кровотечею, поліпами, поліпоз кишок;

склероз нирки із симптомами хронічної ниркової недостатності;

гідронефроз, кіста нирки (полікістоз), ускладнені хронічною нирковою недостатністю;

нефротичний синдром при амілоїдозі з вираженими набряками та симптомами хронічної ниркової недостатності;

макроскопічна гематурія будь-якого походження;

сечокам'яна хвороба за наявності каменів, які потребують хірургічного вилучення;

стриктура уретри;

доброякісна гіперплазія передміхурової залози II - III ступенів;

зморщений сечовий міхур будь-якої етіології;

цукровий діабет, важка форма.

(додаток 2 доповнено пунктом 4 згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 29.10.2014 р. N 702)

5. Протипоказаннями до направлення до відділення реабілітації санаторію "Ворзель" СБУ, крім загальних протипоказань, є такі:

ішемічна хвороба серця, ранні та пізні ускладнення інфаркту міокарда (аневризма серця, тромбоемболії, тромбоендокардит, перикардит, синдром Дреслера тощо);

відсутність повного розсмоктування пневмонічного інфільтрату (за даними рентгенографії) при пневмонії;

наявність ексудативного плевриту після перенесеної пневмонії;

бронхоектатична хвороба з виділенням гнійного мокротиння;

бронхіальна астма у стадії загострення;

наявність фобічного, депресивного чи іпохондричного синдромів при атеросклерозі судин головного мозку, дисциркуляторній енцефалопатії;

розлади функцій тазових органів після травм спинного мозку;

гострий період захворювань периферичної нервової системи (радикуліти, неврити, плексити, нейропатії);

остеохондроз хребта з вираженим порушенням функції.

(додаток 2 доповнено пунктом 5 згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 01.09.2015 р. N 566)

 

Висновок
про відбір на медичну реабілітацію

___________________________________________________
(найменування лікарсько-консультативної комісії)

___ ____________ 20__ р.

м. ____________

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові пацієнта)

Обґрунтування для направлення на медичну реабілітацію ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рекомендований строк для заїзду: з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ р.

Голова ЛКК

_________________________________________________________________________
(підпис, ініціал імені, прізвище)

Члени ЛКК:

_________________________________________________________________________
(підпис, ініціал імені, прізвище)

 

_________________________________________________________________________
(підпис, ініціал імені, прізвище)

Погоджено направлення на медичну реабілітацію з ___ ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
(найменування посади керівника підрозділу,                                             (підпис)                                     (ініціал імені та прізвище)
 органу, закладу, установи СБУ)

___ ____________ 20__ р.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 29.10.2014 р. N 702)

 

Направлення на медичну реабілітацію N ___

Направляється ________________________________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
на медичну реабілітацію до _____________________________________________________________
строком на ___ днів з ___ ____________ 20__ р.

Контингент ___________________________________________________________________________

Місце проживання, телефон _____________________________________________________________

Діагноз ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Лікуючий лікар _______________________________________________________________________
                                                                                                          (підпис, ініціал імені, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

 

КНИГА
обліку направлень на медичну реабілітацію

_____________________________________________________________________________________
(найменування лікарсько-консультативної комісії)

Номер направлення

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видане направлення

Контингент

Діагноз

Номер картки амбулаторного хворого

Куди направляється

Дата початку реабілітації

Ініціали та прізвище лікаря, який видав направлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос