Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка государственного учета редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Порядок, Приказ от 09.10.2012 № 486
действует с 22.01.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.10.2012

м. Київ

N 486

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 грудня 2012 р. за N 2031/22343

Про затвердження Порядку державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України

Відповідно до статті 12 Закону України "Про Червону книгу України" та з метою збереження і відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, що додається.

2. Департаменту охорони природних ресурсів (Томахін М. Л.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Довести цей наказ для керівництва в роботі та здійснення контролю Державній екологічній інспекції України у десятиденний строк після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра екології та природних ресурсів України Вільдмана І. Л.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Е. А. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Національної
академії наук України

Б. Є. Патон

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України

1. Державний облік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України (далі - види Червоної книги), охоплює всю територію України, включаючи її внутрішні морські води і територіальне море, континентальний шельф та виключну (морську) економічну зону, і ведеться з метою систематичної роботи щодо виявлення місць їх перебування та зростання, визначення їх географічного поширення, кількісних, якісних та інших характеристик, необхідних для вжиття термінових заходів для їх охорони та відтворення.

2. Державний облік видів Червоної книги ведеться за окремими видами (групами видів) тварин, рослин і грибів шляхом виконання облікових робіт з використанням даних власників або користувачів (у тому числі орендарів) земельних ділянок стосовно наявності у них таких видів, а також даних, що містяться у матеріалах лісо- і землевпорядкування, державного земельного, лісового та водного кадастрів, даних наукових установ, перевірених даних громадських організацій та окремих громадян.

3. Ведення державного обліку видів Червоної книги передбачає:

визначення конкретних територій (акваторій), де виконуються облікові роботи, опрацювання матеріалів, що містять інформацію про види Червоної книги на цих територіях;

проведення експедиційних робіт, що забезпечують спостереження і вивчення чисельності, стану та інших характеристик, облік цих видів безпосередньо у навколишньому природному середовищі;

оброблення матеріалів обліку видів Червоної книги, одержаних під час експедиційних робіт, а також даних власників або користувачів (у тому числі орендарів) земельних ділянок, даних, що містяться у матеріалах лісо- і землевпорядкування, державного земельного, лісового та водного кадастрів, даних наукових установ, громадських організацій та окремих громадян із складенням зведеної відомості у розрізі Автономної Республіки Крим, областей та районів;

узагальнення одержаної інформації, ведення комп'ютерної бази даних.

4. Державний облік видів Червоної книги України здійснюється відповідно до методики, що затверджується Мінприроди України.

5. Організація ведення державного обліку видів Червоної книги, координація діяльності, пов'язаної з виконанням цих робіт, зберігання обробленої інформації та її публікація здійснюються Мінприроди України.

6. Мінприроди України відповідно до чинного законодавства визначає провідні наукові установи (зоологічного та ботанічного профілю), які можуть здійснювати наукове супроводження робіт із ведення державного обліку видів Червоної книги.

7. Наукове супроводження робіт із ведення державного обліку видів Червоної книги, в тому числі збір і оброблення даних за певними видами (групами видів) тварин, рослин і грибів на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць, здійснюють провідні наукові установи (зоологічного та ботанічного профілю) згідно з відповідними договорами, укладеними з Мінприроди України відповідно до законодавства з питань державних закупівель.

8. Одержану від провідних наукових установ інформацію Мінприроди України вносить до бази даних з ведення державних кадастрів тваринного і рослинного світу.

9. Оброблені, проаналізовані та узагальнені матеріали державного обліку видів Червоної книги розміщуються на веб-сторінках Мінприроди України раз на п'ять років.

10. Ведення державного обліку видів Червоної книги фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, республіканського та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

 

Директор Департаменту
охорони природних ресурсів

М. Л. Томахін

Опрос