Идет загрузка документа (445 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по учету административных правонарушений

МВД
Приказ, Инструкция от 07.11.2012 № 1017
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2012

м. Київ

N 1017

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 грудня 2012 р. за N 2021/22333

Про затвердження Інструкції з обліку адміністративних правопорушень

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 4 липня 2016 року N 595)

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію", підпункту 23 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383, з метою обліку адміністративних правопорушень

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з обліку адміністративних правопорушень, що додається.

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті відповідно до положень цієї Інструкції:

2.1. Організувати формування інформаційних обліків про адміністративні правопорушення.

2.2. Забезпечити подання до Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України (далі - ДІАЗ МВС України) інформації до звіту форми N 1-АП.

3. ДІАЗ МВС України (Аршинов І. А.):

3.1. Забезпечити узагальнення в цілому по Україні звітів форми N 1-АП та подання до структурних підрозділів МВС України зведених даних у терміни, визначені Інструкцією.

3.2. Забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-полковника міліції Черних С. П.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

 

Інструкція
з обліку адміністративних правопорушень

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок створення в органах внутрішніх справ України системи обліку адміністративних правопорушень.

1.2. Відповідно до цієї Інструкції здійснюється облік адміністративних правопорушень у системі органів внутрішніх справ України (далі - ОВС), у тому числі для надання інформації на запити в процесі проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави та органів місцевого самоврядування, відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року N 33 "Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування", а також для перевірок щодо осіб, які вчинили адміністративні правопорушення повторно, та для формування статистичної звітності.

II. Облік адміністративних правопорушень

2.1. Облік адміністративних правопорушень здійснюється в ОВС України на підставі інформаційної картки про адміністративне правопорушення, наведеної в додатку 1 до цієї Інструкції (далі - картка форми 1-АПР), крім порушень Правил дорожнього руху.

2.2. Картка форми 1-АПР заповнюється працівником ОВС, який склав протокол про адміністративне правопорушення. При прийнятті рішення за адміністративними правопорушеннями органами внутрішніх справ у картці форми 1-АПР одночасно заповнюється інформація про прийняте рішення.

2.3. Картка форми 1-АПР надається уповноваженій особі для подальшого приведення її в електронний вигляд. Надалі інформація, яка міститься в картці форми 1-АПР, щодоби в електронному вигляді надсилається до управлінь (відділів) інформаційно-аналітичного забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС) для поставлення на централізований облік підсистеми "Апра" інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС (далі - інформаційна підсистема "Апра").

2.3.1. Відомості про прийняті рішення за адміністративними правопорушеннями судами та адміністративними комісіями при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, виконавчими комітетами сільських, селищних рад уповноваженою особою вносяться до картки форми 1-АПР та надалі приводяться в електронний вигляд.

2.3.2. Електронний контур картки форми 1-АПР міститься в інформаційній підсистемі "Апра" інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України, яка зареєстрована у Державній службі України з питань захисту персональних даних.

2.4. Знімаються з обліку адміністративних правопорушень відомості про осіб, щодо яких було розпочато провадження у справі про адміністративне правопорушення, у разі закриття провадження за відсутності події або складу адміністративного правопорушення, неосудності особи, яка вчинила адміністративне правопорушення.

Зняття з обліку адміністративних правопорушень відомостей щодо осіб, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинені адміністративні правопорушення, а також яких звільнено від адміністративної відповідальності за іншими підставами, здійснюється у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення або якщо після закінчення строків особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню, згідно зі статтями 38, 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2.5. Інформаційна картка форми 1-АПР знищується одночасно зі зняттям з обліку адміністративних правопорушень відомостей щодо особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, крім карток форми 1-АПР, які містять інформацію про вчинення адміністративних корупційних правопорушень.

2.6. Начальники ОВС особисто визначають уповноважених працівників ОВС, яким у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків необхідно надати доступ до інформаційної підсистеми "Апра".

2.7. Надання доступу до інформаційної підсистеми "Апра" здійснюється на підставі заявки, підписаної начальником ОВС або особою, яка виконує його обов'язки, надісланої до управлінь (відділів) інформаційно-аналітичного забезпечення відповідного рівня (далі - УІАЗ (ВІАЗ)) ГУМВС, УМВС.

2.8. Відомості стосовно наданого користувачу рівня доступу до інформаційної підсистеми "Апра", номер та дата заявки вносяться адміністратором інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС (працівником УІАЗ (ВІАЗ)) до електронного журналу обліку користувачів.

2.9. При заповненні даних про країну громадянства та рід занять, службове становище правопорушника, а також відомостей про вилучення наркотичних засобів або психотропних речовин слід керуватися довідниками для заповнення інформаційної картки про адміністративні правопорушення за формою 1-АПР, наведеними в додатку 2 до цієї Інструкції.

2.10. Показники картки форми 1-АПР повинні відповідати наявним матеріалам, об'єктивно і достовірно відображати суть адміністративних правопорушень. Реквізити карток заповнюються розбірливо, без скорочень. Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, записуються друкованими літерами. Прізвище особи, яка підписує картку, необхідно писати чітко та розбірливо.

III. Звіт про адміністративну діяльність органів внутрішніх справ

3.1. З метою належного відстеження результатів роботи органів внутрішніх справ з виявлення адміністративних правопорушень та притягнення до адміністративної відповідальності винних осіб складається звіт про адміністративну діяльність органів внутрішніх справ (форма N 1-АП (місячна)), що наведений в додатку 3 до цієї Інструкції (далі - форма N 1-АП).

3.2. Звіт форми N 1-АП формується на підставі карток форми 1-АПР та відомостей про дотримання законності при здійсненні адміністративної практики (рядки 37 - 41 розділу III зазначеного звіту).

3.3. Звіт форми N 1-АП складається щомісяця з наростаючим підсумком по міському, районному, лінійному органах внутрішніх справ ГУМВС, УМВС і за підписом керівника органу подається до 6-го числа місяця, що настає за звітним періодом, до управлінь (відділів) інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС, УМВС.

3.4. Облік порушень Правил дорожнього руху здійснюється безпосередньо підрозділами Державної автомобільної інспекції ГУМВС, УМВС, які складають звіт за даним напрямом роботи, відповідно до пункту 3.2 цього розділу.

3.5. Узагальнений звіт форми N 1-АП у цілому по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю, управлінню внутрішніх справ на транспорті надсилається до Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України (далі - ДІАЗ) до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, а інформація стосовно звіту надсилається каналами електронної пошти до 09 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3.6. Звіт форми N 1-АП надається без супровідного листа, за винятком випадків, коли в листі слід надати необхідні пояснення. Звіти форми N 1-АП реєструються, пересилаються та зберігаються згідно з правилами діловодства.

3.7. ДІАЗ до 12 числа місяця, що настає за звітним періодом, забезпечує узагальнення звіту форми N 1-АП та надання інформації щодо цього звіту до структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.

 

Начальник ДІАЗ МВС України
генерал-майор міліції

І. А. Аршинов

 

Ф. 1-АПР

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

РОЗДІЛ I. Загальні дані про адміністративне правопорушення

1. ____________________________________________________________                           01  
                                             (найменування органу внутрішніх справ)                                                                                              код

2. Код території скоєння правопорушення                                                                                02  

3. Дата складання протоколу про правопорушення ___________ 20__ року 03  

4. Серія, номер протоколу N ____________                                              04     
                                                                                                                                                                           серія                      номер

5. Протокол складено службою: ЧЧ - 01; ГБ: ДІМ - 02, ПС - 03,                                                05   
    ДС - 04, інші підрозділи ГБ - 20; ПГІРФО - 06; ДАІ - 07;
    ДСБЕЗ - 10; КР - 11; БНОН - 12; КМСД - 13; БОЗ -14; ВБ -31; ВВ -15;
    БКТЛ - 25; громадські формування - 17; підрозділ ветеринарної міліції - 30;
    ПММК - 44; ПБК - 45; інші - 18; протокол не складався (50)

6. Дата поставлення правопорушення на облік                                               06  
    ___ ____________ 20__ року ___________________________________                        дата
                                                                                                        (прізвище, підпис)

РОЗДІЛ II. Відомості про адміністративне правопорушення

7. Правопорушення виявлено службою: ч.ч. - 01; ГБ: ДІМ - 02,                                                  07  
    ПС - 03, ДС - 04, інші підрозділи ГБ - 20;
    ПГІРФО - 06; ДАІ - 07; ДСО - 08; ДСБЕЗ - 10; КР - 11;
    БНОН - 12; КМСД - 13; БОЗ -14; ВБ -31; ВВ - 15; БКТЛ - 25;
    громадські формування - 17; підрозділ ветеринарної міліції - 30;
    ПММК - 44; ПБК - 45; інші - 18

8. Дата ___ _______ 20__ року, час учинення правопорушення ___ 08   
                                                                                                                                                                                      дата                             час

9. Фабула правопорушення ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. Кваліфікація правопорушення: ст. __ ч. __ позначка __ КУпАП                10     
                                                                                                                                                                                          ст.             чч.         зн.

11. Місце вчинення правопорушення: вулиця (дорога),                                     11        
      площа, парк, сквер - 01, громадський транспорт - 02,                                                    (01 - 11)    (12 - 17)    (18 - 24)
      ринок - 03, будинок - 04, двір - 05, під'їзд - 06,
      розважальний заклад - 07, підприємство, організація, установа - 08,
      навчальний заклад - 09, спорткомплекс - 10, інше - 11.
      Для транспортних підрозділів: вокзал, станція, пристань - 12,
      зупиночна платформа - 13, поїзд далекого - 14, приміського прямування - 15,
      літак - 16, судно - 17.
      Скоєно на зборах - 18, мітингу - 19, демонстрації - 20, виборах - 21, в інших місцях
      масових заходів - 22, в умовах стихійного лиха - 23, за надзвичайних ситуацій - 24

      Населений пункт _______________________ вулиця ________________________ будинок ______
      квартира ____ підприємство ___________________

12. Правопорушення вчинено у стані алкогольного (1), наркотичного                             12            
      (токсичного, психотропного) (2) сп'яніння; у групі (3)                                                                            (1, 2)           (3)

РОЗДІЛ III. Відомості про особу, яка вчинила адміністративне правопорушення

13. Прізвище ___________________________    14. Ім'я _______________________________

15. По батькові _____________________________

36. Особа затримана у порядку ст. ст. 260 - 263 КУпАП (1)                                                              36  

16. Стать: чоловіча (1), жіноча (2)                                                                                                         16  

17. Країна громадянства (за довідником 1) _________,                                                      17   
     без громадянства (1)                                                                                                                                (1)

18. Дата народження ___ ____________ ____ року                                          18  
                                                                                                                                                                                                        дата

19. Місце народження _________________, ________________________, _____________________,
                                                                     країна                                      область (АРК)                                          район
     _______________________
                      населений пункт

20. Місце проживання/реєстрації _______________, _________________, _______________,
                                                                                         країна                            область (АРК)                         район
      _____________________, __________________, _________, _________, __________
                населений пункт                                вулиця                             будинок            корпус             квартира

21. Мета приїзду: відрядження (1), дипломатична (2), навчання (3),                                       21     
      нелегальна (4), приватна поїздка (5), мігрант (6), біженець (7)

22. Рід занять, службове становище (за довідником 2)                                                             22  

22.1. Державний службовець 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7) категорій                         22.1   

22.2. Посадова особа місцевого самоврядування 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4),                                      22.2   
         5 (5), 6 (6), 7 (7) категорій

23. Особа протягом року вчинила правопорушення повторно (1)                                                  23   

24. Особа перебувала на обліку в ОВС (1), КМСД (2),                                                         24     
      у наркологічному (3), психоневрологічному (4) диспансерах
 

РОЗДІЛ IV. Розгляд та прийняття рішення за адміністративним правопорушенням

25. Правопорушення розглянуто органами внутрішніх справ:                                                          25   
      керівництвом ОВС (1), ДІМ (2), ДАІ (4), іншими (5);
      міськрайсудом (6), адміністративною комісією (7); виконавчим комітетом (8),
      іншою уповноваженою особою (9)

26. Прийняте рішення: накласти стягнення (1), передати матеріали прокуророві,
      органу досудового слідства або дізнання за ст. 253 КУпАП (2),                                          26    
      звільнити від відповідальності за ст. 21 КУпАП (6), ст. 22 КУпАП (7),
      закрити провадження за п. 1 ст. 247 КУпАП (8), п. 2 ст. 247 КУпАП (9),
      п. 3 ст. 247 КУпАП (10), п. 4 ст. 247 КУпАП (11), п. 5 ст. 247 КУпАП (12),
      п. 6 ст. 247 КУпАП (13), п. 7 ст. 247 КУпАП (14), п. 8 ст. 247 КУпАП (15),
      п. 9 ст. 247 КУпАП (16), передати до відповідного органу за місцем проживання
      порушника (5)

26.1. Об'єднано з протоколом N ___________                                     26.1      
                                                                                                                                                                           серія                       номер

Дата складання протоколу ___ ____________ 20__ року                                      
                                                                                                                                                                                                       дата

27. Основне стягнення та його строк: попередження (1);
      штраф на суму _____ грн (2); оплатне вилучення предмета (3); конфіскація (4);
      позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (5),
      у т. ч. права керування транспортними засобами (9); виправні роботи на строк ___
      діб з відрахуванням від заробітку ____ % (6);
      адміністративний арешт на строк ___ діб (7);
      громадські роботи на строк ___ год. (8)                  27             
                                                                                                                                 стяг-                                 штраф (2)           строк          %
                                                                                                                                нення                 грн                       коп.     діб, год.      (6)
                                                                                                                                 (1 - 9)                                                              (6 - 8)

28. Додаткове стягнення: оплатне вилучення предметів (1),                                                 28        
      у т. ч. автомобіля (3), конфіскація (2)

29. Заходи впливу до неповнолітніх: зобов'язання попросити вибачення                                    29     
      у потерпілого (1); попередження (2); догана або сувора догана (3);
      передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють,
      чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою,
      а також окремим громадянам на їх прохання (4)

30. Конфіскація предмета, який став знаряддям учинення правопорушення (1),
      вилучено: гривень (2), доларів США (3), євро (4), російських рублів (5), іншої
      іноземної валюти (6) у гривнях
                                                           30                   
                                                                                                                  грн                       коп.                                      грн                       коп.

30.1. Оплатне вилучення предмета на суму, грн                                      30.1      
                                                                                                                                                                                             грн                       коп.

31. Вилучено наркотичних засобів або психотропних речовин (1),
отруйних, сильнодіючих та радіоактивних                                  31      ,   
речовин (без коду) (2) у грамах                                                                        код                                    грами
(за довідником 3) _________

32. Вилучено вогнепальної (1), пневматичної (2), газової (3),                                                  
холодної (4) зброї, патронів (5), одиниць                                                                          32   код          к-ть
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                       код          к-ть

33. Установлений розмір заподіяних матеріальних
збитків, грн                                                                                                       33      
                                                                                                                                                                                              грн                       коп.

34. Відшкодовано матеріальних збитків, грн                                                 34      
                                                                                                                                                                                              грн                       коп.

34.1. Повернуто власнику в порядку відшкодування                                34.1      
         (із пункту 34), грн                                                                                                                                         грн                       коп.

35. Стягнуто штрафу, грн                                                                                35     
                                                                                                                                                                                             грн                       коп.

Картку заповнив

____________________________
(посада, прізвище, підпис)

___ ____________ 20__ року

Достовірність і повноту відомостей перевірив:

Керівник органу внутрішніх справ

_____________________
(прізвище, підпис)

___ ____________ 20__ року

 

ДОВІДНИКИ
для заповнення інформаційної картки про адміністративне правопорушення за формою 1-АПР

Довідник 1
Класифікатор держав світу

Код

Коротка назва держави

Коротка назва держави
(англійською мовою)

004

Афганістан

Afghanistan

008

Албанія

Albania

012

Алжир

Algeria

016

Американське Самоа

American Samoa

020

Андорра

Andorra

024

Ангола

Angola

028

Антигуа і Барбуда

Antigua and Barbuda

031

Азербайджан

Azerbaijan

032

Аргентина

Argentina

036

Австралія

Australia

040

Австрія

Austria

044

Багами

Bahamas

048

Бахрейн

Bahrain

050

Бангладеш

Bangladesh

051

Вірменія

Armenia

052

Барбадос

Barbados

056

Бельгія

Belgium

060

Бермуди

Bermuda

064

Бутан

Bhutan

068

Болівія

Bolivia

070

Боснія і Герцеговина

Bosnia and Herzegovina

072

Ботсвана

Botswana

074

Острів Буве

Bouvet Island

076

Бразилія

Brazil

084

Беліз

Belize

086

Британська Територія в Індійському океані

British Indian Ocean Territory

090

Соломонові Острови

Solomon Islands

092

Віргінські Острови, Британські

Virgin Islands, British

096

Бруней-Даруссалам

Brunei Darussalam

100

Болгарія

Bulgaria

104

М'янма

Myanmar

108

Бурунді

Burundi

112

Білорусь

Belarus

116

Камбоджа

Cambodia

120

Камерун

Cameroon

124

Канада

Canada

132

Кабо-Верде

Cape Verde

136

Острови Кайман

Cayman Islands

140

Центральноафриканська Республіка

Central African Republic

144

Шрі-Ланка

Sri Lanka

148

Чад

Chad

152

Чілі

Chile

156

Китай

China

158

Тайвань, провінція Китаю

Taiwan, Province of China

162

Острів Різдва

Christmas Island

166

Кокосові (Кілінг) Острови

Cocos (Keeling) Islands

170

Колумбія

Colombia

174

Комори

Comoros

175

Майотта

Mayotte

178

Конго

Congo

180

Демократична Республіка Конго

Congo, the Democratic Republic of

184

Острови Кука

Cook Islands

188

Коста-Рика

Costa Rica

191

Хорватія

Croatia

192

Куба

Cuba

196

Кіпр

Cyprus

203

Чеська Республіка

Czech Republic

204

Бенін

Benin

208

Данія

Denmark

212

Домініка

Dominica

214

Домініканська Республіка

Dominican Republic

218

Еквадор

Ecuador

222

Сальвадор

El Salvador

226

Екваторіальна Гвінея

Equatorial Guinea

231

Ефіопія

Ethiopia

232

Еритрея

Eritrea

233

Естонія

Estonia

234

Фарерські Острови

Faroe Islands

238

Фолклендські Острови (Мальвінські)

Falkland Islands (Malvinas)

239

Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови

South Georgia and the South Sandwich Islands

242

Фіджі

Fiji

246

Фінляндія

Finland

248

Аландські Острови

Aland Islands

250

Франція

France

254

Французька Гвіана

French Guiana

258

Французька Полінезія

French Polynesia

260

Французькі Південні Території

French Southern Territories

262

Джибуті

Djibouti

266

Габон

Gabon

268

Грузія

Georgia

270

Гамбія

Gambia

275

Палестинська Територія

Palestinian Territory, Occupied

276

Німеччина

Germany

288

Гана

Ghana

292

Гібралтар

Gibraltar

296

Кірибаті

Kiribati

300

Греція

Greece

304

Гренландія

Greenland

308

Гренада

Grenada

312

Гваделупа

Guadeloupe

316

Гуам

Guam

320

Гватемала

Guatemala

324

Гвінея

Guinea

328

Гайана

Guyana

332

Гаїті

Haiti

334

Острів Херд і Острови Макдональд

Heard Island and McDonald Islands

336

Папський Престол
(Держава-Місто Ватикан)

HOLY SEE
(Vatican City State)

340

Гондурас

Honduras

344

Гонконг

Hong Kong

348

Угорщина

Hungary

352

Ісландія

Iceland

356

Індія

India

360

Індонезія

Indonesia

364

Іран, Ісламська Республіка

Iran, Islamic Republic of

368

Ірак

Iraq

372

Ірландія

Ireland

376

Ізраїль

Israel

380

Італія

Italy

384

Кот-д'Івуар

Cote d'Ivoire

388

Ямайка

Jamaica

392

Японія

Japan

398

Казахстан

Kazahstan

400

Йорданія

Jordan

404

Кенія

Kenya

408

Корейська Народно-Демократична Республіка

Korea, Democratic People's Republic

410

Корея, Республіка

Korea, Republic of

414

Кувейт

Kuwait

417

Киргизстан

Kyrgyzstan

418

Лаоська Народно-Демократична Республіка

Lao People's Democratic Republic

422

Ліван

Lebanon

426

Лесото

Lesotho

428

Латвія

Latvia

430

Ліберія

Liberia

434

Лівійська Арабська Джамахірія

Libyan Arab Jamahiriya

438

Ліхтенштейн

Liechtenstein

440

Литва

Lithuania

442

Люксембург

Luxembourg

446

Макао

Macao

450

Мадагаскар

Madagascar

454

Малаві

Malawi

458

Малайзія

Malaysia

462

Мальдіви

Maldives

466

Малі

Mali

470

Мальта

Malta

474

Мартиніка

Martinique

478

Мавританія

Mauritania

480

Маврикій

Mauritius

484

Мексика

Mexico

492

Монако

Monaco

496

Монголія

Mongolia

498

Молдова

Moldova, Republic of

500

Монтсеррат

Montserrat

504

Марокко

Morocco

508

Мозамбік

Mozambique

512

Оман

Oman

516

Намібія

Namibia

520

Науру

Nauru

524

Непал

Nepal

528

Нідерланди

Netherlands

530

Нідерландські Антильські Острови

Netherlands Antilles

533

Аруба

Aruba

540

Нова Каледонія

New Caledonia

548

Вануату

Vanuatu

554

Нова Зеландія

New Zealand

558

Нікарагуа

Nicaragua

562

Нігер

Niger

566

Нігерія

Nigeria

570

Ніуе

Niue

574

Острів Норфолк

Norfolk Island

578

Норвегія

Norway

580

Північні Маріанські Острови

Northern Mariana Islands

581

Малі Віддалені Острови Сполучених Штатів

United States Minor Outlying Islands

583

Мікронезія, Федеративні Штати

Micronesia, Federated States of

584

Маршаллові Острови

Marshall Islands

585

Палау

Palau

586

Пакистан

Pakistan

591

Панама

Panama

598

Папуа-Нова Гвінея

Papua New Guinea

600

Парагвай

Paraguay

604

Перу

Peru

608

Філіппіни

Philippines

612

Піткерн

Pitcairn

616

Польща

Poland

620

Португалія

Portugal

624

Гвінея-Бісау

Guinea-Bissau

626

Тімор-Лешті

Timor-Leste

630

Пуерто-Рико

Puerto Rico

634

Катар

Qatar

638

Реюньйон

Reunion

642

Румунія

Romania

643

Російська Федерація

Russian Federation

646

Руанда

Rwanda

654

Острів Святої Єлени

Saint Helena

659

Сент-Кітс і Невіс

Saint Kitts and Nevis

660

Ангілья

Anguilla

662

Сент-Люсія

Saint Lucia

666

Сен-П'єр і Мікелон

Saint Pierre and Miquelon

670

Сент-Вінсент і Гренадини

Saint Vincent and the Grenadines

674

Сан-Марино

San Marino

678

Сан-Томе і Принсіпі

Sao Tome and Principe

682

Саудівська Аравія

Saudi Arabia

686

Сенегал

Senegal

690

Сейшели

Seychelles

694

Сьєрра-Леоне

Sierra Leone

702

Сінгапур

Singapore

703

Словаччина

Slovakia

704

В'єтнам

Viet Nam

705

Словенія

Slovenia

706

Сомалі

Somalia

710

Південна Африка

South Africa

716

Зімбабве

Zimbabwe

724

Іспанія

Spain

732

Західна Сахара

Western Sahara

736

Судан

Sudan

740

Суринам

Suriname

744

Острови Свальбард та Ян-Маєн

Svalbard and Jan Mayen

748

Свазіленд

Swaziland

752

Швеція

Sweden

756

Швейцарія

Switzerland

760

Сирійська Арабська Республіка

Syrian Arab Republic

762

Таджикистан

Tajikistan

764

Таїланд

Thailand

768

Того

Togo

772

Токелау

Tokelau

776

Тонга

Tonga

780

Тринідад і Тобаго

Trinidad and Tobago

784

Об'єднані Арабські Емірати

United Arab Emirates

788

Туніс

Tunisia

792

Туреччина

Turkey

795

Туркменістан

Turkmenistan

796

Теркс і Кайкос, острови

Turks and Caicos Islands

798

Тувалу

Tuvalu

800

Уганда

Uganda

804

Україна

Ukraine

807

Македонія, колишня Югославська Республіка

Macedonia, the former Yugoslav Republic of

818

Єгипет

Egypt

826

Сполучене Королівство*

United Kingdom

834

Об'єднана Республіка Танзанія

Tanzania, United Republic of

840

Сполучені Штати Америки

United States

850

Віргінські Острови, США

Virgin Islands, U.S.

854

Буркіна-Фасо

Burkina Faso

858

Уругвай

Uruguay

860

Узбекистан

Uzbekistan

862

Венесуела

Venezuela

876

Уолліс і Футуна

Wallis and Futuna

882

Самоа

Samoa

887

Ємен

Yemen

891

Сербія і Чорногорія

Serbia and Montenegro

894

Замбія

Zambia

____________
*) Скорочена назва "Сполучене Королівство" або "Британія" відповідає повній назві держави: "Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії", при застосуванні скороченої назви "Великобританія" мова йде тільки про Англію, Уельс та Шотландію.

Довідник 2
Рід занять, службове становище

Власник підприємства - 01, співвласник на паях приватної власності - 02, приватний підприємець - 03, кооператор - 04, особа, яка займається індивідуальною або творчою діяльністю - 05, рантьє - 11.

Робітник підприємства, організації, установи - 07, робітник сільськогосподарського підприємства - 14, у т. ч. фермерського - 15, службовець (фахівець) - 08, інженерно-технічний працівник - 26.

Служитель культу - 12, представник наукової або творчої інтелігенції - 13, лікар - 16, фармацевт - 17, учитель - 18, журналіст - 19, редактор - 20, кореспондент - 21, інший працівник засобів масової інформації - 22, листоноша - 23, інший працівник пошти - 24, працівник культури та мистецтва - 25.

Учні, студенти, курсанти, слухачі тощо: середніх навчальних закладів (шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій та інших) - 30, професійно-технічних навчальних закладів (ПТУ, вищих професійних училищ, ліцеїв та інших) - 34, вищих навчальних закладів (технікумів, училищ, коледжів, інститутів, університетів, академій та інших) - 36.

Особа, яка перебуває на соціальному забезпеченні - 37, особа без постійного джерела доходів - 38, утриманець - 39, безробітний - 40, пенсіонер - 41, інвалід 1 - 2 груп - 42, вагітна - 43, перебуває у відпустці по догляду за дитиною - 44, працездатний, який не працює і не навчається - 45.

Службове становище: керівник підприємства, організації, установи - 46, керівник підрозділу - 47, керівник сільськогосподарського підприємства - 48, у т. ч. фермерського - 49, працівник фінансово-кредитної сфери - 50, з них банківських установ - 51, фінансово-бухгалтерський працівник - 52, касир - 53, інкасатор - 54, матеріально відповідальна особа - 55.

Депутати всіх рівнів: Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим - 58, обласної ради (міських рад міст Києва та Севастополя) - 59, міської ради - 60, районної ради - 61, селищної та сільської ради - 62. Помічник-консультант депутата та інших виборних осіб - 29.

Працівники: ОВС - 63, прокуратури, у т. ч. військової - 64, судів - 65, СБУ - 66, податкової міліції - 67, органів державної податкової служби - 68, прикордонної служби - 124, митної служби - 69, адвокатури - 70, підрозділів цивільного захисту - 108, Державної кримінально-виконавчої служби - 109, Державної виконавчої служби Міністерства юстиції - 110.

Інше службове становище - 71.

Член громадського формування з охорони громадського порядку - 72.

Працівник транспорту: водій автомототранспорту - 73, у т. ч. таксист - 74, машиніст, помічник машиніста - 75, прийомоздавач вантажної служби - 76, працівник охорони - 77, працівник поїздової бригади - 78, екіпажу повітряного, водного судна - 79, працівник станції, порту - 80, інші працівники транспорту - 81.

Бродяга - 118, жебрак - 119.

Працівник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - 131.

Судді - 65, судді Конституційного суду - 133, службові особи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - 210, службові особи Вищої ради юстиції - 211, інші працівники суду - 134, народні засідателі та присяжні - 135.

Військові посадові особи: Збройних Сил України - 138, інших утворених відповідно до законів військових формувань - 139, інші військовослужбовці - 57.

Посадові та службові особи Кабінету Міністрів - 140, Адміністрації Президента - 141, міністерств - 142, Центральних органів виконавчої влади - 143, Центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом - 144, інших центральних органів та установ - 145.

Посадові та службові особи державних адміністрацій: голова обласної державної адміністрації - 146, заступник голови обласної державної адміністрації - 147, начальник управління обласної державної адміністрації - 148, заступник начальника управління обласної державної адміністрації - 149, начальник відділу обласної державної адміністрації - 150, заступник начальника відділу обласної державної адміністрації - 151, інші посадові та службові особи обласної державної адміністрації - 152, голова районної (міської) державної адміністрації - 153, заступник голови районної (міської) державної адміністрації - 154, начальник управління районної (міської) державної адміністрації - 155, заступник начальника управління районної (міської) державної адміністрації - 156, начальник відділу районної (міської) державної адміністрації - 157, заступник начальника відділу районної (міської) державної адміністрації - 158, інші посадові та службові особи районної (міської) державної адміністрації - 159, працівник місцевої державної адміністрації - 10, інших органів державної влади - 28.

Посадові особи та працівники дипломатичної служби України - 160.

Посадові особи іноземних держав - 161, дипломат іноземної держави - 56.

Посадові особи міжнародних організацій - 162.

Посадові особи місцевого самоврядування: голови та заступник голови сільської, селищної ради - 170, міський голова - 171, заступник міського голови - 172, голова районної - 173, обласної ради - 174, інші посадові особи місцевого самоврядування - 27.

Члени окружних, територіальних та дільничних виборчих комісій - 175.

Керівники громадських організацій - 176.

Особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги: аудитори - 185, нотаріуси - 186, експерти, оцінювачі - 187, незалежні посередники чи члени трудового арбітражу - 188, третейські судді - 189, інші - 190.

Особи, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарчі обов'язки - 195.

Інші - 120.

Довідник 3
Вилучення наркотичних засобів і психотропних речовин

Наркотичні засоби в грамах

Код

Назва наркотичних засобів

Невеликі розміри (г)

1

2

3

65

Бупренорфін

до 0,08

67

Канабісу смола

до 0,5

68

Канабісу екстракти (настойки)

до 0,3

275

Дезоморфін

до 0,01

277

Декстропропоксифен

до 0,6

70

Канабіс - цілі або різного ступеня подрібнення будь-які частини рослини роду коноплі або їх суміш

до 5,0

71

Героїн

до 0,005

72

Етилморфіну гідрохлорид (діонін)

до 0,2

73

Кодеїн (основа та солі)

до 0,2

74

Кокаїн (основа та солі)

до 0,02

75

Метадон (фенадон)

до 0,02

76

Меткатинон (ефедрон)

до 0,01

77

Морфін (основа та солі)

до 0,03

500

Метилфентаніл

до 0,0002

501

Кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину або препаратів, які їх містять

до 0,15

80

Макова солома - цілі або різного ступеня подрібнення будь-які частини рослини виду "мак снотворний" або їх суміш

до 50,0

81

Опій екстракційний (речовини, концентрат, що отримують з макової соломи способом екстракції)

до 0,5

84

Опій - сік снотворного маку, що згорнувся, у т. ч. медичний, який містить хоча б один наркотичний алкалоїд або їх суміш

до 0,1

82

Омнопон

до 0,03

85

Опій ацетильований - засіб, що містить у своєму складі ацельовані похідні алкалоїдів опію

до 0,005

86

Піритрамід (дипідолор)

до 0,03

324

Пентазоцин

до 2,0

87

Тримеперидин (промедол)

до 0,03

347

Трамадол

до 0,5

88

Фентаніл

до 0,0004

Психотропні речовини в грамах

Код

Назва психотропних речовин

Невеликі розміри (г)

1

2

3

89

Алобарбітал

до 1,0

90

Альпразолам

до 0,01

91

Амобарбітал

до 1,0

92

Амфепрамон

до 0,75

93

Амфетамін

до 0,15

94

Барбітал

до 5,0

95

Бензфетамін

до 0,75

503

Бензилпіперазин, BZP

до 0,15

96

Бромазепам

до 1,0

352

Бротізолам

до 0,0025

97

Буталбітал

до 0,75

98

Бутобарбітал

до 1,5

99

Броламфетамін (ДОБ, DOB)

до 0,15

100

Вінілбітал

до 1,5

101

Галазепам

до 1,0

102

Галоксазолам

до 0,075

104

N - гідрокси-МДА (N-гідроксиметилен, діоксіамфетамін)

до 0,15

505

Гамма - оксимасляна кислота (ГОМК, GHB), а також її складні ефіри та солі

до 0,5

105

Глютетимід

до 2,5

106

Тофізопан (грандаксин)

до 0,3

349

2С-В (4-бром-2, 5-диметоксифенетиламін)

до 0,01

107

Делоразепам

до 0,03

108

Дексамфетамін

до 0,15

109

Дельта-9-тетрагідроканабінол

до 0,3

110

Діазепам

до 0,1

111

ДМА (2,5-диметоксіамфетамін)

до 0,15

112

ДОЕТ (2,5-диметокси-4-етиламфетамін)

до 0,15

113

N - етилтенамфетамін (МДЕ, N-етил-МДА)

до 0,15

114

Естазолам

до 0,03

115

Етиламфетамін

до 0,3

116

Етиллофлазепат

до 0,02

117

Етинамат

до 5,0

118

Етхлорвінол

до 5,0

359

Золпідем (INN)

до 0,1

119

Камазепам

до 0,3

120

Катин

до 0,2

121

Катинон

до 0,15

122

Кетазолам

до 0,3

123

Клобазам

до 0,2

124

Клоназепам

до 0,08

507

Клоразепат

до 0,2

508

Клотіазепам

до 0,15

509

Клоксазолам

до 0,09

128

Левамфетамін

до 0,15

129

Левометамфетамін

до 0,15

510

Лефетамін

до 0,75

131

(+)- Лізергід (ЛСД)

до 0,00001

512

Лоразепам

до 0,025

513

Лопразолам

до 0,01

514

Лорметазепам

до 0,01

515

Мазиндол

до 0,01

516

Медазепам

до 0,2

517

Мепробамат

до 2,0

138

Мескалін 4-метиламінорекс

до 0,15

139

Метаквалон

до 2,0

140

Метамфетамін (первитин)

до 0,15

141

Метамфетамін-рацемат

до 0,15

518

Метилфенобарбітал

до 1,0

519

Метилприлон

до 2,0

520

Мефенорекс

до 0,6

145

МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін)

до 0,15

146

ММДА (5-метокси-3,4 - метилендіоксиамфетамін)

до 0,15

521

4 -ММС (4-метилметкатинон)

до 0,15

522

5-МеО- DIPT

до 0,15

523

5- МеО- DMT, 5-метоксидиметилтриптамін

до 0,15

524

Метилендіоксипіровалерон, MDPV

до 0,15

525

Мідазолам

до 0,2

526

Німетазепам

до 0,05

527

Нітразепам

до 0,05

528

Нордазепам

до 0,15

529

Оксазолам

до 0,4

530

Оксазепам

до 0,5

531

Пемолін

до 0,4

532

Піназепам

до 0,15

533

Пентобарбітал (етамітал натрію)

до 1,0

534

Піпрадрол

до 0,3

535

Піровалерон

до 0,4

536

Празепам

до 0,3

160

ПМА (параметоксиамфетамін)

до 0,15

364

Псилоцибін

до 0,01

365

Псилоцин

до 0,01

537

Плодове тіло грибів, що містить псилоцин і псилоцибін

до 0,5

538

Сальвінорин А

до 0,015

539

Секбутабарбітал

до 0,75

162

Секобарбітал

до 0,75

540

Сибутрамін

до 0,5

163

СТП (ДОМ)

до 0,15

511

Темазепам

до 0,2

165

Тенамфетамін (МДА)

до 0,015

166

Тетрагідроканабінол, усі ізомери

до 0,015

541

Тетразепам

до 1,0

168

ТМА (3,4,5-триметоксіамфетамін)

до 0,15

542

ТРМРР (3-трифторметилфенилпіперазин, мета-трифторметилфенилпіперазин)

до 0,15

543

Тріазолам

до 0,0025

544

Феназепам

до 0,01

545

Фендиметразин

до 0,7

172

Фенетилін

до 0,5

546

Фенкамфамін

до 0,8

174

Фенметразин

до 0,5

547

Фенобарбітал

до 1,0

548

Фенпропорекс

до 0,2

549

Фентермін

до 0,15

368

Фенциклідин (РСР)

до 0,0001

550

Флудіазепам

до 0,0075

551

Флунітразепам

до 0,01

552

Флуразепам

до 0,3

553

Хлордіазепоксид

до 0,3

554

1-(4-хлорфеніл)-піперазин

до 0,15

555

Циклобарбітал

до 2,0

557

СР 47,497

до 0,015

558

(СР 47,497)-С6

до 0,015

559

(СР 47,497)-С8

до 0,015

560

(СР 47,497)-С9

до 0,015

561

JWH - 073

до 0,015

562

JWH - 196

до 0,015

563

JWH - 194

до 0,015

564

JWH - 197

до 0,015

565

JWH - 007

до 0,015

566

JWH - 149

до 0,015

567

JWH - 098

до 0,015

568

JWH - 195

до 0,015

569

JWH - 192

до 0,015

570

JWH - 199

до 0,015

571

JWH - 200

до 0,015

572

JWH - 193

до 0,015

573

JWH - 198

до 0,015

574

JWH - 176

до 0,015

575

JWH - 122

до 0,015

576

JWH - 250

до 0,015

577

JWH - 081

до 0,015

578

JWH - 018

до 0,015

579

JWH - 175

до 0,015

580

JWH - 184

до 0,015

581

JWH - 185

до 0,015

582

JWH - 116

до 0,015

583

HU - 210

до 0,015

584

1-пентил-3-(4-гідроксифенілацетил)-індол

до 0,015

585

1-феніл-2 (диметиламіно)бутан-1-он

до 0,015

586

2C-E

до 0,01

587

2C-I

до 0,01

588

2C-T-2

до 0,01

589

2C-T-7

до 0,01

590

3,4-DMMC

до 0,15

591

3-F-iso-MC

до 0,15

592

4-EMC

до 0,15

593

4-FA (4-фторамфетамін)

до 0,15

594

4-MTA

до 0,15

595

4-метил-а-пірролідинопропіофенон

до 0,01

596

5-IAI

до 0,015

597

5-MeO-AMT

до 0,01

598

5- MeO-DALT (5-метоксидіалілтриптамін)

до 0,015

599

5-MeO-DIPT

до 0,015

600

5-MeO-NMT

до 0,01

601

AM-694

до 0,015

602

AM-1220 (AM-1296)

до 0,015

603

AM-2201

до 0,015

604

GDA-26

до 0,015

605

HU-308

до 0,015

606

JWH-015

до 0,015

607

JWH-019

до 0,015

608

JWH-203

до 0,015

609

JWH-210

до 0,015

610

JWH-251

до 0,015

611

JWH-307

до 0,015

612

JWH-370

до 0,015

613

MABP (буферон)

до 0,15

614

MBDB

до 0,15

615

MDON (N - гідрокси-3,4-метилендіоксимфетамін)

до 0,15

616

MDPBP

до 0,15

617

MDPPP

до 0,15

618

MPBP

до 0,15

619

N-ізопропілбензиламін

до 0,15

620

N,N-диметил-4-меткатинон (N-метилмефедрон)

до 0,15

621

NMT (N-метилтриптамін)

до 0,01

622

PCA

до 0,01

623

SR-18 (RCS-8, BEM-8)

до 0,015

624

WIN 48,098 (правадолін)

до 0,015

625

WIN 55,212-2

до 0,15

626

SR-19 (BTM-4, ERIc-4, RCS-4)

до 0,015

627

1-(3-трифторфеніл)-піперазин)

до 0,15

628

2-фторметкатинон

до 0,15

629

3-фторметкатинон

до 0,15

630

4-метил-N-елиткатинон

до 0,15

631

Амінептин

до 2,5

632

Апрофен (тарен)

до 0,5

633

АТМ (альфа-метилтриптамін)

до 0,01

634

БДБ (J, BDB)

до 0,15

635

Бутилон (b-кето MBDB)

до 0,15

636

Буфотенин (5-OH-DMT)

до 0,15

637

Гама-бутиролактон

до 0,5

638

ДОХ

до 0,15

639

Етилон (b-кето МДЕА)

до 0,15

640

Кетамін

до 1,0

641

Мета-хлорфенілпіперазин (mCPP)

до 0,15

642

Метилон (b-кето МДМА)

до 0,15

643

Нафірон (0-2482, NRG-1)

до 0,15

644

Піперонілацетон (М1-2)

до 0,15

645

СР 55, 940

до 0,015

646

Тіанептин

до 0,7

647

Фенілетиламін

до 0,15

Примітка. Зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини, що перебувають у незаконному обігу, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 2000 року N 188 "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за N 512/4733 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 липня 2010 року N 634).

 

Звіт
про адміністративну діяльність органів внутрішніх справ (форма N 1-АП (місячна))

Розділ I. Відомості про виявлені адміністративні правопорушення та осіб, які їх учинили

Види правопорушень

Рядок

Статті
КУпАП

Виявлено
осіб, які вчинили адміністративні правопорушення

З них

осіб, затриманих у порядку ст. cт. 260 - 263 КУпАП

вчинили
повторно

непов-
нолітніх

А

Б

В

1

2

3

4

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

1

44

 

 

 

 

Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження

2

44-1

 

 

 

 

Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення

3

46-1

 

 

 

 

Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством)

4

46-2

 

 

 

 

Дрібне викрадення чужого майна

5

51

 

 

 

 

Види правопорушень

Рядок

Статті
КУпАП

Виявлено
адміні-
стративних право-
порушень

З них

складено
адміні-
стративних протоколів

що
вчинені непов-
нолітніми

розглянуто
та прийнято
рішення

у т. ч.

ОВС

з них

виявлено
осіб

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

1

44

 

 

 

 

 

 

Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження

2

44-1

 

 

 

 

 

 

Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення

3

46-1

 

 

 

 

 

 

Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством)

4

46-2

 

 

 

 

 

 

Дрібне викрадення чужого майна

5

51

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності

6

51-2

 

 

 

 

Порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку

7

53-5

 

 

 

 

Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах

8

80

 

 

 

 

Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах

9

81

 

 

 

 

Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини

10

92

 

 

 

 

Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки

11

106-1

 

 

 

 

Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель

12

106-2

 

 

 

 

Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог

13

107

 

 

 

 

Порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті

14

109

 

 

 

 

Порушення правил користування засобами залізничного транспорту

15

110

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності

6

51-2

 

 

 

 

 

 

Порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку

7

53-5

 

 

 

 

 

 

Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах

8

80

 

 

 

 

 

 

Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах

9

81

 

 

 

 

 

 

Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини

10

92

 

 

 

 

 

 

Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки

11

106-1

 

 

 

 

 

 

Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель

12

106-2

 

 

 

 

 

 

Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог

13

107

 

 

 

 

 

 

Порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті

14

109

 

 

 

 

 

 

Порушення правил користування засобами залізничного транспорту

15

110

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Порушення правил безпеки польотів

16

111

 

 

 

 

Порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на морському транспорті

17

114, ч. 3

 

 

 

 

Порушення правил користування засобами морського транспорту

18

115, ч. 1

 

 

 

 

Порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах

19

116-2

 

 

 

 

Порушення правил користування річковими і маломірними суднами

20

117, ч. 2

 

 

 

 

Порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту

21

119

 

 

 

 

Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

22

121, ч. 1

 

 

 

 

Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

23

121, ч. 2

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Порушення правил безпеки польотів

16

111

 

 

 

 

 

 

Порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на морському транспорті

17

114, ч. 3

 

 

 

 

 

 

Порушення правил користування засобами морського транспорту

18

115, ч. 1

 

 

 

 

 

 

Порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах

19

116-2

 

 

 

 

 

 

Порушення правил користування річковими і маломірними суднами

20

117, ч. 2

 

 

 

 

 

 

Порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту

21

119

 

 

 

 

 

 

Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

22

121, ч. 1

 

 

 

 

 

 

Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

23

121, ч. 2

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

24

121, ч. 3

 

 

 

 

Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

25

121, ч. 4

 

 

 

 

Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

26

121, ч. 5

 

 

 

 

Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

27

121, ч. 6

 

 

 

 

Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

28

121, ч. 7

 

 

 

 

Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах

29

121-1

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

24

121, ч. 3

 

 

 

 

 

 

Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

25

121, ч. 4

 

 

 

 

 

 

Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

26

121, ч. 5

 

 

 

 

 

 

Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

27

121, ч. 6

 

 

 

 

 

 

Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

28

121, ч. 7

 

 

 

 

 

 

Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах

29

121-1

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів

30

121-2, ч. 1

 

 

 

 

Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів

31

121-2, ч. 2

 

 

 

 

Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів

32

121-2, ч. 3

 

 

 

 

Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

33

122, ч. 1

 

 

 

 

Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

34

122, ч. 2

 

 

 

 

Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

35

122, ч. 3

 

 

 

 

Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

36

122, ч. 4

 

 

 

 

Невиконання водіями вимог про зупинку

37

122-2

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів

30

121-2, ч. 1

 

 

 

 

 

 

Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів

31

121-2, ч. 2

 

 

 

 

 

 

Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів

32

121-2, ч. 3

 

 

 

 

 

 

Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

33

122, ч. 1

 

 

 

 

 

 

Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

34

122, ч. 2

 

 

 

 

 

 

Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

35

122, ч. 3

 

 

 

 

 

 

Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

36

122, ч. 4

 

 

 

 

 

 

Невиконання водіями вимог про зупинку

37

122-2

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди

38

122-4

 

 

 

 

Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв

39

122-5

 

 

 

 

Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди

40

123, ч. 1

 

 

 

 

Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди

41

123, ч. 2

 

 

 

 

Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди

42

123, ч. 3

 

 

 

 

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна

43

124

 

 

 

 

Ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам тощо

44

124-1

 

 

 

 

Інші порушення правил дорожнього руху

45

125

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди

38

122-4

 

 

 

 

 

 

Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв

39

122-5

 

 

 

 

 

 

Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди

40

123, ч. 1

 

 

 

 

 

 

Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди

41

123, ч. 2

 

 

 

 

 

 

Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди

42

123, ч. 3

 

 

 

 

 

 

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна

43

124

 

 

 

 

 

 

Ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам тощо

44

124-1

 

 

 

 

 

 

Інші порушення правил дорожнього руху

45

125

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки

46

126, ч. 1

 

 

 

 

Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки

47

126, ч. 2

 

 

 

 

Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки

48

126, ч. 3

 

 

 

 

Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин

49

127, ч. 1

 

 

 

 

Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин

50

127, ч. 2

 

 

 

 

Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин

51

127, ч. 4

 

 

 

 

Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

52

127-1, ч. 1

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки

46

126, ч. 1

 

 

 

 

 

 

Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки

47

126, ч. 2

 

 

 

 

 

 

Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки

48

126, ч. 3

 

 

 

 

 

 

Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин

49

127, ч. 1

 

 

 

 

 

 

Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин

50

127, ч. 2

 

 

 

 

 

 

Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин

51

127, ч. 4

 

 

 

 

 

 

Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

52

127-1, ч. 1

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

53

127-1, ч. 2

 

 

 

 

Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством

54

128, ч. 1

 

 

 

 

Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством

55

128, ч. 2

 

 

 

 

Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством

56

128, ч. 3

 

 

 

 

Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху

57

128-1, ч. 1

 

 

 

 

Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху

58

128-1, ч. 2

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

53

127-1, ч. 2

 

 

 

 

 

 

Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством

54

128, ч. 1

 

 

 

 

 

 

Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством

55

128, ч. 2

 

 

 

 

 

 

Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством

56

128, ч. 3

 

 

 

 

 

 

Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху

57

128-1, ч. 1

 

 

 

 

 

 

Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху

58

128-1, ч. 2

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Допуск до керування транспортними засобами або суднами водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або осіб, які не мають права керування транспортним засобом

59

129, ч. 1

 

 

 

 

Допуск до керування транспортними засобами або суднами водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або осіб, які не мають права керування транспортним засобом

60

129, ч. 2

 

 

 

 

Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

61

130, ч. 1

 

 

 

 

Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

62

130, ч. 2

 

 

 

 

Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

63

130, ч. 3

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Допуск до керування транспортними засобами або суднами водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або осіб, які не мають права керування транспортним засобом

59

129, ч. 1

 

 

 

 

 

 

Допуск до керування транспортними засобами або суднами водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або осіб, які не мають права керування транспортним засобом

60

129, ч. 2

 

 

 

 

 

 

Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

61

130, ч. 1

 

 

 

 

 

 

Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

62

130, ч. 2

 

 

 

 

 

 

Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

63

130, ч. 3

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

64

130, ч. 4

 

 

 

 

Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами

65

132-1

 

 

 

 

Порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів на транспорті

66

133

 

 

 

 

Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом

67

133-1, ч. 3

 

 

 

 

Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом

68

133-1, ч. 6

 

 

 

 

Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом

69

133-1, ч. 8

 

 

 

 

Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом

70

133-1, ч. 9

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

64

130, ч. 4

 

 

 

 

 

 

Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами

65

132-1

 

 

 

 

 

 

Порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів на транспорті

66

133

 

 

 

 

 

 

Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом

67

133-1, ч. 3

 

 

 

 

 

 

Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом

68

133-1, ч. 6

 

 

 

 

 

 

Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом

69

133-1, ч. 8

 

 

 

 

 

 

Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом

70

133-1, ч. 9

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом

71

133-1, ч. 10

 

 

 

 

Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом

72

133-1, ч. 11

 

 

 

 

Безквитковий проїзд

73

135, ч. 2

 

 

 

 

Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати

74

135-1

 

 

 

 

Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному, морському, річковому та автомобільному транспорті

75

136

 

 

 

 

Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на повітряному транспорті

76

137

 

 

 

 

Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення

77

139, ч. 1

 

 

 

 

Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення

78

139, ч. 2

 

 

 

 

Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт

79

140, ч. 1

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом

71

133-1, ч. 10

 

 

 

 

 

 

Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом

72

133-1, ч. 11

 

 

 

 

 

 

Безквитковий проїзд

73

135, ч. 2

 

 

 

 

 

 

Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати

74

135-1

 

 

 

 

 

 

Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному, морському, річковому та автомобільному транспорті

75

136

 

 

 

 

 

 

Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на повітряному транспорті

76

137

 

 

 

 

 

 

Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення

77

139, ч. 1

 

 

 

 

 

 

Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення

78

139, ч. 2

 

 

 

 

 

 

Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт

79

140, ч. 1

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт

80

140, ч. 2

 

 

 

 

Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт

81

140, ч. 3

 

 

 

 

Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт

82

140, ч. 4

 

 

 

 

Пошкодження таксофонів

83

148

 

 

 

 

Самоправне зайняття житлового приміщення

84

151

 

 

 

 

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів

85

152

 

 

 

 

Порушення правил тримання собак і котів

86

154

 

 

 

 

Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю

87

155

 

 

 

 

Порушення порядку проведення розрахунків

88

155-1

 

 

 

 

Обман покупця чи замовника

89

155-2

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт

80

140, ч. 2

 

 

 

 

 

 

Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт

81

140, ч. 3

 

 

 

 

 

 

Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт

82

140, ч. 4

 

 

 

 

 

 

Пошкодження таксофонів

83

148

 

 

 

 

 

 

Самоправне зайняття житлового приміщення

84

151

 

 

 

 

 

 

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів

85

152

 

 

 

 

 

 

Порушення правил тримання собак і котів

86

154

 

 

 

 

 

 

Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю

87

155

 

 

 

 

 

 

Порушення порядку проведення розрахунків

88

155-1

 

 

 

 

 

 

Обман покупця чи замовника

89

155-2

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами

90

156

 

 

 

 

Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами

91

156, ч. 2

 

 

 

 

Порушення законодавства про захист прав споживачів

92

156-1

 

 

 

 

Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів

93

156-2

 

 

 

 

Порушення правил торгівлі на ринках

94

159

 

 

 

 

Торгівля з рук у невстановлених місцях

95

160

 

 

 

 

Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів

96

161

 

 

 

 

Порушення правил про валютні операції

97

162

 

 

 

 

Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті

98

162-1

 

 

 

 

Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

99

162-2

 

 

 

 

Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

100

162-3

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами

90

156

 

 

 

 

 

 

Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами

91

156, ч. 2

 

 

 

 

 

 

Порушення законодавства про захист прав споживачів

92

156-1

 

 

 

 

 

 

Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів

93

156-2

 

 

 

 

 

 

Порушення правил торгівлі на ринках

94

159

 

 

 

 

 

 

Торгівля з рук у невстановлених місцях

95

160

 

 

 

 

 

 

Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів

96

161

 

 

 

 

 

 

Порушення правил про валютні операції

97

162

 

 

 

 

 

 

Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті

98

162-1

 

 

 

 

 

 

Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

99

162-2

 

 

 

 

 

 

Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

100

162-3

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Порушення порядку провадження господарської діяльності

101

164

 

 

 

 

Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат

102

164-1

 

 

 

 

Порушення законодавства з фінансових питань

103

164-2

 

 

 

 

Недобросовісна конкуренція

104

164-3

 

 

 

 

Несвоєчасне здавання виторгу

105

164-4

 

 

 

 

Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка

106

164-5

 

 

 

 

Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

107

164-6

 

 

 

 

Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів

108

164-7

 

 

 

 

Недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу

109

164-8

 

 

 

 

Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

110

164-9

 

 

 

 

Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом

111

164-10

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Порушення порядку провадження господарської діяльності

101

164

 

 

 

 

 

 

Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат

102

164-1

 

 

 

 

 

 

Порушення законодавства з фінансових питань

103

164-2

 

 

 

 

 

 

Недобросовісна конкуренція

104

164-3

 

 

 

 

 

 

Несвоєчасне здавання виторгу

105

164-4

 

 

 

 

 

 

Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка

106

164-5

 

 

 

 

 

 

Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

107

164-6

 

 

 

 

 

 

Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів

108

164-7

 

 

 

 

 

 

Недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу

109

164-8

 

 

 

 

 

 

Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

110

164-9

 

 

 

 

 

 

Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом

111

164-10

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Приховування стійкої фінансової неспроможності

112

164-15

 

 

 

 

Зайняття забороненими видами господарської діяльності

113

164-16

 

 

 

 

Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

114

165-1

 

 

 

 

Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів

115

165-2

 

 

 

 

Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання

116

166-14

 

 

 

 

Незаконні дії щодо приватизаційних паперів

117

166-15

 

 

 

 

Незаконні дії у разі банкрутства

118

166-16

 

 

 

 

Фіктивне банкрутство

119

166-17

 

 

 

 

Примушення до антиконкурентних узгоджених дій

120

166-18

 

 

 

 

Адміністративні корупційні правопорушення

121

Глава
13-А

 

 

 

 

Контрольний рядок

122

 

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Приховування стійкої фінансової неспроможності

112

164-15

 

 

 

 

 

 

Зайняття забороненими видами господарської діяльності

113

164-16

 

 

 

 

 

 

Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

114

165-1

 

 

 

 

 

 

Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів

115

165-2

 

 

 

 

 

 

Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання

116

166-14

 

 

 

 

 

 

Незаконні дії щодо приватизаційних паперів

117

166-15

 

 

 

 

 

 

Незаконні дії у разі банкрутства

118

166-16

 

 

 

 

 

 

Фіктивне банкрутство

119

166-17

 

 

 

 

 

 

Примушення до антиконкурентних узгоджених дій

120

166-18

 

 

 

 

 

 

Адміністративні корупційні правопорушення

121

Глава
13-А

 

 

 

 

 

 

Контрольний рядок

122

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Відомості про виявлені адміністративні правопорушення та осіб, які їх учинили

Види правопорушень

Рядок

Статті
КУпАП

Виявлено осіб, які вчинили адміністративні правопорушення

З них

осіб, затриманих у порядку ст. ст. 260 - 263 КУпАП

вчинили
повторно

непов-
нолітніх

А

Б

В

1

2

3

4

Дрібне хуліганство

1

173

 

 

 

 

Поширювання неправдивих чуток

2

173-1

 

 

 

 

Вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми

3

173-2

 

 

 

 

Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку

4

174

 

 

 

 

Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях

5

175-1

 

 

 

 

Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення

6

176

 

 

 

 

Види правопорушень

Рядок

Статті
КУпАП

Виявлено
адміні-
стративних право-
порушень

З них

складено
адміні-
стративних протоколів

що
вчинені непов-
нолітніми

розглянуто
та прийнято
рішення

у т. ч.

ОВС

з них

виявлено
осіб

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Дрібне хуліганство

1

173

 

 

 

 

 

 

Поширювання неправдивих чуток

2

173-1

 

 

 

 

 

 

Вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми

3

173-2

 

 

 

 

 

 

Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку

4

174

 

 

 

 

 

 

Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях

5

175-1

 

 

 

 

 

 

Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення

6

176

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення

7

177

 

 

 

 

Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді

8

178

 

 

 

 

Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві

9

179

 

 

 

 

Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння

10

180

 

 

 

 

Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях

11

181

 

 

 

 

Заняття проституцією

12

181-1

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення

7

177

 

 

 

 

 

 

Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді

8

178

 

 

 

 

 

 

Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві

9

179

 

 

 

 

 

 

Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння

10

180

 

 

 

 

 

 

Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях

11

181

 

 

 

 

 

 

Заняття проституцією

12

181-1

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

13

182

 

 

 

 

Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб

14

183

 

 

 

 

Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей

15

184

 

 

 

 

Неправомірне використання державного майна

16

184-1

 

 

 

 

Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків

17

184-2

 

 

 

 

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця

18

185

 

 

 

 

Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

19

185-1

 

 

 

 

Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій

20

185-2

 

 

 

 

Прояв неповаги до суду

21

185-3

 

 

 

 

Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання

22

185-4

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

13

182

 

 

 

 

 

 

Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб

14

183

 

 

 

 

 

 

Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей

15

184

 

 

 

 

 

 

Неправомірне використання державного майна

16

184-1

 

 

 

 

 

 

Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків

17

184-2

 

 

 

 

 

 

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця

18

185

 

 

 

 

 

 

Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

19

185-1

 

 

 

 

 

 

Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій

20

185-2

 

 

 

 

 

 

Прояв неповаги до суду

21

185-3

 

 

 

 

 

 

Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання

22

185-4

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Перешкодження явці до суду народного засідателя

23

185-5

 

 

 

 

Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора

24

185-6

 

 

 

 

Публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції

25

185-7

 

 

 

 

Ухилення від виконання законних вимог прокурора

26

185-8

 

 

 

 

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів

27

185-9

 

 

 

 

Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист

28

185-11

 

 

 

 

Самоуправство

29

186

 

 

 

 

Незаконні дії щодо державних нагород

30

186-1

 

 

 

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень

31

186-3

 

 

 

 

Порушення законодавства про об'єднання громадян

32

186-5

 

 

 

 

Порушення законодавства про друковані засоби масової інформації

33

186-6

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Перешкодження явці до суду народного засідателя

23

185-5

 

 

 

 

 

 

Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора

24

185-6

 

 

 

 

 

 

Публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції

25

185-7

 

 

 

 

 

 

Ухилення від виконання законних вимог прокурора

26

185-8

 

 

 

 

 

 

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів

27

185-9

 

 

 

 

 

 

Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист

28

185-11

 

 

 

 

 

 

Самоуправство

29

186

 

 

 

 

 

 

Незаконні дії щодо державних нагород

30

186-1

 

 

 

 

 

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень

31

186-3

 

 

 

 

 

 

Порушення законодавства про об'єднання громадян

32

186-5

 

 

 

 

 

 

Порушення законодавства про друковані засоби масової інформації

33

186-6

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Порушення правил адміністративного нагляду

34

187

 

 

 

 

Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань

35

188

 

 

 

 

Невиконання законних вимог посадових осіб Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України

36

188-28

 

 

 

 

Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень

37

189

 

 

 

 

Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння

38

189-1

 

 

 

 

Порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток

39

189-2

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Порушення правил адміністративного нагляду

34

187

 

 

 

 

 

 

Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань

35

188

 

 

 

 

 

 

Невиконання законних вимог посадових осіб Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України

36

188-28

 

 

 

 

 

 

Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень

37

189

 

 

 

 

 

 

Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння

38

189-1

 

 

 

 

 

 

Порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток

39

189-2

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї

40

190

 

 

 

 

Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів

41

191

 

 

 

 

Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття їх на облік

42

192

 

 

 

 

Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів

43

193

 

 

 

 

Порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів

44

194

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї

40

190

 

 

 

 

 

 

Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів

41

191

 

 

 

 

 

 

Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття їх на облік

42

192

 

 

 

 

 

 

Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів

43

193

 

 

 

 

 

 

Порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів

44

194

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів

45

195

 

 

 

 

Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони

46

195-1

 

 

 

 

Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них

47

195-2

 

 

 

 

Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони

48

195-3

 

 

 

 

Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами

49

195-4

 

 

 

 

Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

50

195-5

 

 

 

 

Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів

51

195-6

 

 

 

 

Порушення правил навчання карате

52

196

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів

45

195

 

 

 

 

 

 

Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони

46

195-1

 

 

 

 

 

 

Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них

47

195-2

 

 

 

 

 

 

Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони

48

195-3

 

 

 

 

 

 

Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами

49

195-4

 

 

 

 

 

 

Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

50

195-5

 

 

 

 

 

 

Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів

51

195-6

 

 

 

 

 

 

Порушення правил навчання карате

52

196

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України

53

204-1

 

 

 

 

Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України

54

206-1

 

 

 

 

Здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем

55

212-6

 

 

 

 

Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення (212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-20)

56

Глава
15-А

 

 

 

 

Інші адмінправопорушення

57

 

 

 

 

 

Усього

58

 

 

 

 

 

Контрольний рядок

59

 

 

 

 

 

А

Б

В

5

6

7

8

9

10

Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України

53

204-1

 

 

 

 

 

 

Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України

54

206-1

 

 

 

 

 

 

Здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем

55

212-6

 

 

 

 

 

 

Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення (212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-20)

56

Глава
15-А

 

 

 

 

 

 

Інші адмінправопорушення

57

 

 

 

 

 

 

 

Усього

58

 

 

 

 

 

 

 

Контрольний рядок

59

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Відомості про відповідальність за вчинені адміністративні правопорушення, участь служб у виявленні цих правопорушень та про дотримання законності при здійсненні адміністративної практики

 

Рядок

Усього

З них за виявленими підрозділами

чергової
частини

патрульної служби

ДІМ

дозвільної системи

інших підрозділів
громадської безпеки

ПММК

ДАІ

ДСО

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Виявлено адміністративних правопорушень

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них

складено адміністративних протоколів

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлено осіб, які вчинили адміністративні правопорушення

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них

неповнолітніх

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осіб, затриманих у порядку
ст. ст. 260 - 263 КУпАП

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та прийнято рішення

органами внутрішніх справ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

судами

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

адміністративними комісіями, виконавчими комітетами та іншими

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядок

З них за виявленими підрозділами (з гр. 1)

внутрішніх
військ

ДСБЕЗ

БОЗ

КР

БНОН

КМСД

БКТЛ

ветеринарної міліції

ПБК

інших структурних підрозділів або служб, задіяних на охорону громадського порядку

А

Б

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Виявлено адміністративних правопорушень

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них

складено адміністративних протоколів

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлено осіб, які вчинили адміністративні правопорушення

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них

неповнолітніх

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осіб, затриманих у порядку
ст. ст. 260 - 263 КУпАП

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та прийнято рішення

органами внутрішніх справ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

судами

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

адміністративними комісіями, виконавчими комітетами та іншими

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Види постанов, винесених у справах про адміністративне правопорушення

Основні стягнення

попереджено осіб

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оштрафовано осіб

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума накладеного штрафу (тис. грн)
(із рядка 8)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.

стягнуто штрафу (тис. грн)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них

право керування транспортним засобом

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у вигляді виправних робіт

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

піддані адміністративному арешту

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у вигляді громадських робіт

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Види постанов, винесених у справах про адміністративне правопорушення

Основні стягнення

попереджено осіб

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оштрафовано осіб

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума накладеного штрафу (тис. грн)
(із рядка 8)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.

стягнуто штрафу (тис. грн)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них

право керування транспортним засобом

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у вигляді виправних робіт

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

піддані адміністративному арешту

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у вигляді громадських робіт

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Види постанов, винесених у справах про адміністративне правопорушення

Додаткові стягнення

оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи
впливу
до непов-
нолітніх

зобов'язання попросити вибачення у потерпілого

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

попередження

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

догана або сувора догана

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передача неповнолітнього під нагляд

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штраф

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрито

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У т. ч.

у зв'язку із передачею матеріалів на розгляд громадської організації або малозначністю порушення

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Види постанов, винесених у справах про адміністративне правопорушення

Додаткові стягнення

оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи
впливу
до непов-
нолітніх

зобов'язання попросити вибачення у потерпілого

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

попередження

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

догана або сувора догана

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передача неповнолітнього під нагляд

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штраф

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрито

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У т. ч.

у зв'язку із передачею матеріалів на розгляд громадської організації або малозначністю порушення

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вилучено наркотичних засобів або психотропних речовин, у грамах

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучено
в одиницях

вогнепальної зброї

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пневматичної та газової зброї

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

холодної зброї

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

патронів

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфісковано

предмет, який став знаряддям правопорушення, в одиницях

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень (тис. грн)

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іноземної валюти (тис. грн)

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Вилучено наркотичних засобів або психотропних речовин, у грамах

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучено
в одиницях

вогнепальної зброї

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пневматичної та газової зброї

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

холодної зброї

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

патронів

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфісковано

предмет, який став знаряддям правопорушення, в одиницях

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень (тис. грн)

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іноземної валюти (тис. грн)

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Встановлений розмір заподіяних матеріальних збитків (тис. грн)

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відшкодовано матеріальних збитків (тис. грн)

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надійшло скарг і протестів на постанову у справі про адміністративні правопорушення

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них

підтвердилися

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скасовано постанов

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість постанов про адміністративні правопорушення, скасовані судом

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притягнуто осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення адміністративного законодавства

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольний рядок

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Встановлений розмір заподіяних матеріальних збитків (тис. грн)

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відшкодовано матеріальних збитків (тис. грн)

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надійшло скарг і протестів на постанову у справі про адміністративні правопорушення

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них

підтвердилися

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скасовано постанов

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість постанов про адміністративні правопорушення, скасовані судом

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притягнуто осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення адміністративного законодавства

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольний рядок

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ГУМВС, УМВС, УМВС на залізниці

____________________________
(звання, підпис, прізвище)

Начальник УІАЗ (ВІАЗ) ГУМВС, УМВС, УМВС на залізниці

____________________________
(звання, підпис, прізвище)

Виконавець

____________________________
(звання, підпис, прізвище)

____________

Опрос