Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи одноразовых временных разрешений на заход в речные порты Украины судам под флагами государств, с которыми не заключены международные договоры о судоходстве на внутренних водных путях

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 09.11.2012 № 665
редакция действует с 11.09.2018

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.11.2012

м. Київ

N 665

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2012 р. за N 1993/22305

Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства інфраструктури України
 від 16 серпня 2016 року N 278
,
від 9 березня 2017 року N 93
,
від 6 серпня 2018 року N 354

Відповідно до підпункту 4.9.33 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, підпункту 58 пункту 4 Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 447, та постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року N 155 "Деякі питання заходження іноземних невійськових суден до річкових портів України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 25 листопада 1998 року N 469 "Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 1998 року за N 790/3230 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України

П. Шишолін

Голова Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

Г. Соболевський

Т. в. о. Голови Державної
митної служби України

О. М. Дороховський

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Порядок
видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах

(У тексті Порядку та додатках 1 - 3 до нього слова "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" та "Державна митна служба України" у всіх відмінках замінено словами "Державна служба України з безпеки на транспорті" та "Державна фіскальна служба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 16 серпня 2016 року N 278)

(У тексті Порядку та додатках 1 - 3 до нього слова "Державна служба України з безпеки на транспорті", "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба морського та річкового транспорту України", "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 6 серпня 2018 року N 354)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України іноземним невійськовим суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах (далі - Одноразовий дозвіл), за винятком пасажирських, спортивних, парусних суден та яхт.

1.2 Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, що здійснюють діяльність у сфері перевезень вантажів морським і річковим транспортом.

II. Видача Одноразового дозволу та підстави для відмови у його видачі

2.1. Для отримання Одноразового дозволу адміністрація держави прапора, судновласник або його представник (далі - Представник) повинні не пізніше ніж за шість робочих днів до прибуття судна в річковий порт звернутися до Державної служби морського та річкового транспорту України з поданням за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 09.03.2017 р. N 93)

Подання обов'язково повинно містити: назву судна, яке виконує перевезення із зазначенням ідентифікаційного номеру Міжнародної морської організації судна, найменування / прізвище, ім'я, по батькові судновласника; назву держави, під прапором якої плаває судно; кількість та вид вантажу; назву порту завантаження та порту розвантаження із зазначенням причалу; орієнтовну дату прибуття в річковий порт України та підтвердження річкового порту про готовність прийняти судно.

(абзац другий пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 09.03.2017 р. N 93)

2.2. Державна служба морського та річкового транспорту України реєструє подання та перевіряє його на наявність інформації, зазначеної в абзаці другому пункту 2.1 цього розділу.

2.3. У разі наявності всієї необхідної інформації Державна служба морського та річкового транспорту України в день реєстрації подання розміщує на своєму офіційному сайті оголошення, що містить інформацію про перевезення експортних вантажів, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

2.4. Державна служба морського та річкового транспорту України видає Одноразовий дозвіл не пізніше ніж за добу до прибуття судна до річкового порту, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон (пункт контролю), у разі якщо протягом трьох робочих днів з дати розміщення оголошення, зазначеного в пункті 2.3 розділу II цього Порядку, не отримано звернень від національних перевізників щодо можливості здійснення перевезення, про які йдеться в оголошенні експортних вантажів, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

(пункт 2.4 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 09.03.2017 р. N 93)

2.5. Якщо протягом строку, визначеного у пункті 2.4 цього розділу, до Державної служби морського та річкового транспорту України надійшли звернення від національних перевізників щодо можливості здійснення перевезення зазначених експортних вантажів, Державна служба морського та річкового транспорту України повідомляє про це Представника.

Представник протягом двох днів після отримання зазначеного повідомлення повинен повідомити Державну службу морського та річкового транспорту України про результати переговорів з національними перевізниками, після чого Державна служба морського та річкового транспорту України приймає рішення про видачу Одноразового дозволу або про відмову у його видачі.

2.6. Пункт 2.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 09.03.2017 р. N 93
,
 у зв'язку з цим пункти 2.7 - 2.10
 вважати відповідно пунктами 2.6 - 2.9
)

2.6. Одноразовий дозвіл підписується Головою Державної служби морського та річкового транспорту України або уповноваженою ним посадовою особою.

2.7. Одноразовий дозвіл реєструється в Книзі обліку одноразових тимчасових дозволів, що ведеться Державною службою морського та річкового транспорту України за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.

Після реєстрації Одноразовий дозвіл розміщується на офіційному веб-сайті Державної служби морського та річкового транспорту України та направляється факсимільним зв'язком або засобом електронної пошти Представнику для пред'явлення його в річковому порту, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон (пункт контролю), а також за місцем вимоги.

(абзац другий пункту 2.7 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 09.03.2017 р. N 93)

2.8. Вантажні операції в річковому порту, на захід в який видається Одноразовий дозвіл, проводяться з тим видом вантажу, який зазначено в цьому дозволі.

2.9. Підставами для відмови у видачі Одноразового дозволу є:

несвоєчасне звернення Представника з поданням про отримання Одноразового дозволу;

відсутність у поданні інформації, необхідної для оформлення Одноразового дозволу.

Перелік підстав для відмови у видачі Одноразових дозволів, визначений цим Порядком, є вичерпним.

III. Вимоги до капітанів річкових портів, у яких відкрито пункти пропуску через державний кордон (пункти контролю), при отриманні Одноразового дозволу

3.1. Капітан річкового порту, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон (пункт контролю), після отримання Одноразового дозволу інформує про це підрозділи Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної служби України, інших контролюючих органів та забезпечує організацію роботи комісії зі здійснення передбачених законодавством видів контролю, необхідних для пропуску через державний кордон України.

3.2. У разі спроб вивезення вантажів, які не відповідають заявленим і визначеним в Одноразовому дозволі, а також у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства України капітан річкового порту інформує про це Державну службу морського та річкового транспорту України. Голова Державної служби морського та річкового транспорту України за результатами розгляду цієї інформації приймає рішення про скасування Одноразового дозволу з одночасним інформуванням про це Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної служби України та капітана річкового порту.

3.3. Капітани річкових портів, у яких відкрито пункти пропуску через державний кордон України (пункти контролю), щомісяця та щороку надають Державній службі морського та річкового транспорту України інформацію щодо кількості іноземних невійськових суден, які заходили до річкових портів України на підставі одноразових дозволів.

 

Директор Департаменту
державної політики в галузі
морського та річкового транспорту

В. Севрюков

 

Подання

Прошу надати одноразовий тимчасовий дозвіл на захід
до ______________________________ річкового порту судну _________________________________,
                                     (назва)                                                                                                                                (назва) 
судновласник _________________________________________________________________________,
                                                                         (найменування/прізвище, ім'я, по батькові судновласника)
прапор _______________________________________________________________________________,
                                                                                               (назва держави прапора)
порт завантаження ___________________________, порт розвантаження _______________________,
                                                                      (назва)                                                                                                             (назва)
для __________________________________________________________________________________.
                                                                   (завантаження/розвантаження; кількість та вид вантажу)

Орієнтовна дата прибуття в ___________________ річковий порт України - _____________________.
                                                                                (назва)                                                                                                         (дата)

"___" ____________ 20__ року

Підпис ___________________

 
М. П.

_______________________________________________ М. П.
(підтвердження річкового порту про готовність прийняти судно)

 

ОГОЛОШЕННЯ

Державна служба морського та річкового транспорту України відповідно до пункту 2.3 розділу II Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 09 листопада 2012 року N 665, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___________ за N ______, повідомляє про заплановане перевезення ___________________________________________.
                                                                                                                                             (кількість та вид експортних вантажів)

Порт завантаження - _______________________, порт розвантаження - ________________________.
                                                                      (назва)                                                                                                             (назва)

Орієнтовна дата прибуття в __________________ річковий порт України - _____________________.
                                                                                (назва)                                                                                                         (дата)

Пропозиції національних перевізників щодо можливості здійснення перевезення зазначених експортних вантажів приймаються протягом трьох робочих днів з дати розміщення зазначеного оголошення.

 

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Одноразовий дозвіл N ______

"___" ____________ 20__ року

          Капітанові ______________ річкового порту
(назва)

Державна служба морського та річкового транспорту України дозволяє захід та швартування до гідротехнічних споруд ____________________________________________________ 
                                                                                                                                                         (назва)
річкового порту судну ___________________________________________________________________
                                                                                                                                  (назва)
(судновласник _________________________________________________________________________,
                                                                        (найменування/прізвище, ім'я, по батькові судновласника)
прапор _______________________________________________________________________________,
                                                                                            (назва держави прапора)
порт завантаження _________________________, порт розвантаження _________________________)
                                                                  (назва)                                                                                                             (назва)
для __________________________________________________________________________________.
                                                             (завантаження/розвантаження; кількість та вид вантажу)
за умови відповідності розмірів судна габаритам гідротехнічних споруд та забезпечення безпеки судноплавства.

Орієнтовна дата прибуття судна - __.__.20__.

Голова Державної служби морського та річкового транспорту України
(або уповноважена особа)

__________
(підпис)

 

Книга обліку одноразових тимчасових дозволів

N з/п

Назва судна, назва держави, під прапором якої зареєстроване судно

Судновласник

Порт заходу

Вид операції

Кількість та вид вантажу

Номер та дата видачі дозволу

Ким підписаний дозвіл

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

____________

Опрос