Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников (невоеннослужащих) летного, летно-подъемного состава авиации Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Условия, Приказ от 07.11.2012 № 741
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2012

м. Київ

N 741

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2012 р. за N 1986/22298

Про впорядкування умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного складу авіації Збройних Сил України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства оборони України
від 12 червня 2013 року N 398
,
 від 19 серпня 2014 року N 552
,
 від 1 грудня 2015 року N 676
,
 від 22 лютого 2016 року N 92

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 25 серпня 2016 року N 438,
 який застосовується з
1 травня 2016 року)

З метою впорядкування умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного складу авіації Збройних Сил України та відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та від 22 серпня 2005 року N 790 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного складу авіації Збройних Сил України (далі - Умови), що додаються.

2. Командирам військових частин, начальникам закладів, керівникам установ та організацій Збройних Сил України в межах фонду оплати праці встановити працівникам (невійськовослужбовцям) льотного та льотно-підйомного складу посадові оклади (тарифні ставки), доплати та надбавки виходячи з цих Умов.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України

Д. А. Саламатін

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністерство
соціальної політики України

В. Коломієць

Міністерство фінансів України

С. О. Рибак

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил України

Д. Т. Мірошниченко

 

УМОВИ
оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного складу авіації Збройних Сил України

1. Ці Умови застосовуються під час обчислення заробітної плати працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного складу авіації Збройних Сил України (далі - працівники авіації Збройних Сил України).

2. Посадові оклади (тарифні ставки) установлюються відповідно до схем тарифних розрядів і коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників авіації Збройних Сил України (додатки 1, 2) з урахуванням кваліфікаційних вимог та характеристик робіт залежно від складності та обсягу виконуваних робіт, рівня кваліфікації працівників, їх досвіду і знань.

3. Командири військових частин, начальники закладів, керівники установ Збройних Сил України (далі - командири військових частин) у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право:

3.1. Установлювати:

1) надбавки працівникам авіації Збройних Сил України:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (тарифної ставки);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається командиром військової частини;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

ґ) за кваліфікацію у відсотках посадового окладу (тарифної ставки):

льотному, льотно-підйомному складу кваліфікації: I класу - 40, II класу - 15.

У разі допущення льотного, льотно-підйомного складу до проведення планових випробувальних польотів та фактичного здійснення цих польотів надбавки за кваліфікацію встановлюються: фахівцям кваліфікації I класу - 50, II класу - 45, III класу - 40 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Надбавка за кваліфікацію виплачується з дня підписання наказу відповідного командира військової частини про присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації за результатами роботи кваліфікаційної комісії.

Порядок присвоєння (підтвердження, пониження, позбавлення) класної кваліфікації та вимоги, що висуваються до працівників авіації Збройних Сил України, яких подано до присвоєння класної кваліфікації, визначаються Міністром оборони України.

За результатами роботи кваліфікаційної комісії і згідно з наказом відповідного командира військової частини працівникам авіації Збройних Сил України, яким присвоєно класну кваліфікацію, видаються посвідчення класного спеціаліста, здійснюються записи в льотній книжці, документах з обліку трудової діяльності (трудовій книжці) та кваліфікаційному посвідченні;

2) доплати працівникам авіації Збройних Сил України:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;

Доплати встановлюються працівникам, які виконують у тій самій військовій частині поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором (контрактом), додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (тарифної ставки);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності в зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (тарифної ставки);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається командиром військової частини.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

3.2. Надавати працівникам авіації Збройних Сил України матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

3.3. Преміювати працівників авіації Збройних Сил України відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Порядок і умови преміювання (категорії працівників, які підлягають преміюванню, періодичність виплати премій, показники преміювання, умови, за яких працівники не подаються для преміювання, та розміри премій) установлюються положенням про преміювання, затвердженим командиром військової частини, за погодженням із профспілковим органом.

Преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

4. Конкретні розміри надбавок, доплат установлюються в колективному договорі та оголошуються наказом командира військової частини. Якщо колективний договір у військовій частині не укладений, то командир військової частини має погодити ці питання з профспілковим органом.

5. Оплата праці працівників авіації Збройних Сил України здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу виходячи з посадового окладу з урахуванням доплат, надбавок, премій, передбачених законодавством.

6. Оплата праці працівників авіації Збройних Сил України, прийнятих за строковими трудовими договорами для тимчасового заміщення вакантних посад військовослужбовців або посад, що комплектуються жінками з числа військовослужбовців, на період відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною, здійснюється згідно з чинним законодавством на умовах, передбачених для відповідної категорії працівників за рахунок асигнувань, виділених на грошове забезпечення.

 

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату

В. М. Можаровський

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного складу авіації Збройних Сил України

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

2

1

1

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства оборони України від 12.06.2013 р. N 398,
 від 19.08.2014 р. N 552
,
 від 01.12.2015 р. N 676
,
 від 22.02.2016 р. N 92)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного складу авіації Збройних Сил України

Найменування посад

Тарифний розряд

1

2

Старший льотчик-випробувач

13 - 14

Старший штурман-випробувач

13 - 14

Старший інженер-випробувач бортовий

11 - 12

Старший механік-випробувач бортовий

10 - 11

Льотчик-випробувач

12 - 13

Штурман-випробувач

12 - 13

Інженер-випробувач бортовий

10 - 11

Механік-випробувач бортовий

9 - 10

Старший інструктор-пілот

13 - 14

Старший інспектор-пілот

12 - 13

Старший інспектор-пілот з безпеки польотів

12 - 13

Старший штурман-інструктор

13 - 14

Старший штурман-інспектор

12 - 13

Інструктор-пілот

12 - 13

Інспектор-пілот

11 - 12

Інспектор-пілот з безпеки польотів

11 - 12

Штурман-інструктор

12 - 13

Штурман-інспектор

11 - 12

Інженер-інструктор бортовий I категорії

11 - 12

Інженер-інструктор бортовий II категорії

10 - 11

Інженер-інструктор бортовий

9 - 10

Старший пілот

12 - 13

Старший бортштурман

12 - 13

Старший бортмеханік

9 - 10

Пілот

11 - 12

Бортштурман

11 - 12

Другий пілот

10 - 11

Інженер бортовий I категорії

10 - 11

Інженер бортовий II категорії

9 - 10

Інженер бортовий

8 - 9

Бортмеханік

8 - 9

____________

Опрос