Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению Акта весеннего осмотра и/или урегулирования убытков

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение, Форма, Акт, Приказ, Инструкция от 30.10.2012 № 1968, 660
действует с 07.12.2012

Акт весняного огляду та/або врегулювання збитків

N _______________

Дата огляду "___" ____________ 20__ року

Інспекційний огляд

 

Огляд із врегулювання збитків

 

Культура (назва)

Найменування Страховика

Найменування Страхувальника

Загальна застрахована площа

N Договору

Місцезнаходження

Страхова сума, грн.

Тел./факс, e-mail:

Розділ I. Результати огляду

Номер поля

Площа, га

Назва / код сорту

Назва / код фази розвитку

Кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS - супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84

Повторності визначення кількості рослин, шт./м2 (за пробами)

Разом рослин,
шт./м2 (за пробами)

Середня кількість рослин,
шт./м2

N

E

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Визначення кількості ушкоджених або загиблих рослин

Номер поля

Площа, га

Пошкоджена площа, га

Кількість рослин під час огляду при прийомі на страхування

Кількість рослин під час визначення збитку

Характер пошкоджень

Рішення страхувальника щодо поля

Узгоджена дата пересіву / підсіву / знищення

Коментарі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Коментарі виконавця огляду/врегулювання збитків

 

 

 

Від імені Страховика: ___________ /_____________________/
                    М. П.                            (підпис)                           (П. І. Б.)

Від імені Страхувальника: ___________ /____________________/
                    М. П.                                       (підпис)                           (П. І. Б.)

 

Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами
Нацкомфінпослуг

В. Г. Логвіновський

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики України

Б. Р. Ахіджанов

 

Інструкція
по заповненню Акта весняного огляду та/або врегулювання збитків

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок щодо заповнення Акта весняного огляду та/або врегулювання збитків (далі - Акт).

1.2. Акт оформляється страховиком або уповноваженою ним особою.

1.3. Акт оформлюється після проведення огляду (інспекційного огляду або огляду із врегулювання збитків) посівів озимої зернової сільськогосподарської культури в полі, і в нього заносяться всі отримані в результаті огляду дані.

II. Порядок заповнення реквізитної частини Акта

2.1. При заповненні Акта необхідно дотримуватися таких правил:

2.1.1. Порядок присвоєння номера Акта повинен бути встановлений страховиком залежно від використання страхового продукту в рамках програми загального або субсидованого страхування озимих зернових сільськогосподарських культур.

Нумерація повинна забезпечувати чітку ідентифікацію Акта в інформаційних базах страховика.

2.1.2. У графі "Дата огляду" у визначене поле повинна бути вписана дата огляду у форматі: дд.мм.рррр, де дд - число огляду цифрами, мм - місяць огляду цифрами, рррр - рік огляду цифрами.

2.1.3. У графах "Інспекційний огляд", "Огляд із врегулювання збитків" ставиться відповідно позначка залежно від виду виконання робіт.

2.1.4. У графі "Найменування Страховика" вписується повне найменування Страховика, який уклав Стандартний договір страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2) (далі - Договір) з виробником сільськогосподарської продукції.

2.1.5. У графі "N Договору" проставляється номер Договору, до якого складений цей Акт.

2.1.6. У графі "Страхова сума, грн." вказується загальна страхова сума за Договором.

2.1.7. У графі "Культура (назва)" вписується код озимої зернової сільськогосподарської культури, що страхується:

1) озима пшениця - код 101;

2) озиме жито - код 102;

3) озимий ячмінь - код 103.

2.1.8. У графі "Найменування Страхувальника" вказується повне найменування виробника сільськогосподарської продукції, майновий інтерес якого щодо конкретного поля застрахований згідно з Договором.

2.1.9. У графах "Місцезнаходження", "Телефон/факс, e-mail:" вказується контактна інформація виробника сільськогосподарської продукції.

III. Інформація, яка зазначається в розділі I Акта "Результати огляду"

3.1. Розділ заповнюється виключно при інспекційному огляді.

3.2. У графі "Номер поля" вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля або ділянки згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як "б/н", тобто без номера. Якщо на полі вирощуються кілька сортів або частина поля не приймається на страхування, поле ділиться на відповідні частини і номер визначається в такий спосіб: для кожної частини поля в чисельнику вказується номер поля за внутрішньогосподарським обліком, а в знаменнику, через косу риску - розмір ділянки (наприклад: 4/34). У формі "Карта поля", яка додається до Акта, схематично позначається контур поля (полів), межа його поділу й ідентифікуються ділянки.

3.3. У графі "Площа, га" вказується площа поля (у гектарах).

3.4. У графі "Назва/код сорту" вказується код або назва сорту, який відповідає номеру заявки на реєстрацію Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

3.5. У графі "Назва/код фази розвитку" вказується код фази розвитку озимої зернової сільськогосподарської культури на момент огляду. Код фази розвитку залежить від виду обстежуваних рослин. У графі зазначається код, який відповідає фазі розвитку більш ніж 80 відсотків рослин на обстежуваному полі. В іншому разі вказуються через тире дві фази, тобто так званий умовний перехід рослин з однієї фази розвитку в іншу.

Фаза розвитку рослин

Код фази

Сходи

01

Кущіння

02

Вихід у трубку

03

3.6. У графі "Кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS - супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84" вказуються координати поля (ділянки). При цьому у графах "N" та "E" зазначається, що це кадастровий номер або в якій системі (GPS або WGS-84) визначені координати поля. У формі "Карта поля", яка є додатком до Акта, у контурі поля позначається точка, де проводилася зйомка координат, і зазначаються відстані до найближчих меж поля.

3.7. У графі "Повторності визначення кількості рослин, шт./м2 (за пробами)" вказується отриманий після обстеження поля результат підрахунку кількості рослин на метр квадратний.

3.8. У графі "Разом рослин, шт./м2 (за пробами)" зазначається (на підставі результатів обстеження проб) сума кількості рослин на одному квадратному метрі.

3.9. У графі "Середня кількість рослин, шт./м2" зазначається (на підставі результатів обстеження проб) середня кількість рослин на одному квадратному метрі.

IV. Інформація, яка зазначається в розділі II Акта "Визначення кількості ушкоджених або загиблих рослин"

4.1. Розділ заповнюється виключно при огляді із врегулювання збитків.

4.2. У графі "Номер поля" вказується ідентифікаційний номер поля (або ділянки), який зазнав впливу страхового ризику. У випадку, якщо поле не має номера, воно ідентифікується як "б/н", тобто без номера. Якщо на полі вирощуються кілька сортів або частина поля не прийнята на страхування, поле ділиться на відповідні частини і номер визначається в такий спосіб: для кожної частини поля в чисельнику вказується номер поля за внутрішньогосподарським обліком, а в знаменнику, через косу риску - розмір ділянки (наприклад: 4/34). У формі "Карта поля", яка додається до Акта, схематично позначається контур поля (полів), межа його поділу й ідентифікуються ділянки.

4.3. У графі "Площа, га" вказується загальна площа зазначеного поля (у гектарах).

4.4. У графі "Пошкоджена площа, га" вказується постраждала площа зазначеного поля (у гектарах).

4.5. У графі "Кількість рослин під час огляду при прийомі на страхування" вказується відповідна середня кількість рослин згідно із зазначеним оглядом.

4.6. У графі "Кількість рослин під час визначення збитку" вказується середня кількість рослин після настання страхового випадку на зазначеному полі (частині поля).

4.7. У графі "Характер пошкоджень" вказується характер пошкодження рослин за результатами візуального обстеження.

4.8. Графа "Рішення страхувальника щодо поля" заповнюється після прийняття рішення страхувальника щодо проведення робіт на зазначеному постраждалому або загиблому полі. Зазначене рішення погоджується та фіксується Сторонами, а в графі "Коментарі" зазначаються додаткові умови щодо даного рішення.

4.9. У графі "Узгоджена дата пересіву/підсіву/знищення" фіксується дата, до якої страхувальник зобов'язаний здійснити роботи з підсівання, пересівання, культивації та/або дискування на площах посівів загиблої застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури відповідно до агротехнічних строків.

V. Інформація, яка зазначається в розділі III Акта "Коментарі виконавця огляду/врегулювання збитків" та додаткова інформація

5.1. У розділі за потреби може бути наведено опис загальної ситуації на полях, відзначено вплив погодних умов, бур'янів, шкідників або ознак ушкодження рослин хворобами. Також у цьому розділі при потребі зазначаються додаткові відомості щодо врегулювання страхового випадку, рішення сторін Договору тощо.

5.2. При необхідності до Акта складається форма "Карта поля", про що у формі "Карта поля" робиться відповідна помітка про його віднесення до одного із зазначених актів (опція вибору - "V").

5.3. У формі "Карта поля" схематично зображується контур обстежуваного поля. На цьому контурі можуть бути вказані дані, які мають значення при ідентифікації поля (лінії електропередач, яри, поодинокі дерева тощо). В обов'язковому порядку вказується точка, де проводилася зйомка географічних координат, із зазначенням відстані до найближчих меж поля. Повинні бути зроблені позначки, де проводився забір проб та їх черговість. Якщо поле прийняте на страхування частково, то на схемі вказується умовна лінійна межа поділу із позначенням точок координат перетинання із межею поля та позначається, яка із частин поля прийнята на страхування, а яка не прийнята.

 

Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами
Нацкомфінпослуг

В. Г. Логвіновський

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики України

Б. Р. Ахіджанов

 

"Карта поля" N ___

до Акта

  огляду посівів сільськогосподарської культури

або

  весняного огляду та/або врегулювання збитків

(необхідне відмітити позначкою"V")

Карта поля

Страхувальник
___________________________________________

Культура (назва) __________________

N поля
___________________________________________

Сорт                     __________________

Площа поля
 
 
 
 
 
 
___________________________

Кадастровий номер або
координати меж територій
глобальної системи
позиціонування (GPS -
супутникової системи
навігації) та/або меж територій
в Світовій геодезичній системі
координат WGS-84*

 

 

 

 

 

північ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

захід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

схід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

південь

 

 

 

 

 

 

Коментарі до огляду поля

  

____________
* Має бути зазначена назва (кадастровий номер або система визначення координат поля).

Від імені Страховика: ____________ /_______________/
                М. П.                      (підпис)                     (П. І. Б.)

Від імені Страхувальника: ___________ /_____________/
                     М. П.                        (підпис)                 (П. І. Б.)

 

Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами
Нацкомфінпослуг

В. Г. Логвіновський

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики України

Б. Р. Ахіджанов

 

Страховий акт N __________

Культура (назва) ___________

Найменування Страховика
_________________________
_________________________

Найменування Страхувальника
__________________________
__________________________

Загальна застрахована площа, га ____

N Договору ________________

Місцезнаходження _________
__________________________
__________________________

Рівень страхового покриття, відсотків

Загальна страхова сума, грн.

Тел./факс, e-mail: ___________

  

Коментар виконавця розрахунку страхового відшкодування

 

 

 

Дата складання Акта "___" ____________ 20__ року.

Страховик _______________ /___________________________________________________________/
М. П.                          (підпис)                                                                               (посада, П. І. Б.)

 

Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами
Нацкомфінпослуг

В. Г. Логвіновський

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики України

Б. Р. Ахіджанов

Опрос