Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении перечня вопросов и унифицированной формы акта проверки для осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в области охотничьего хозяйства и охоты

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Перечень, Форма, Приказ от 05.11.2012 № 678
действует с 10.12.2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2012

м. Київ

N 678

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2012 р. за N 1955/22267

Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у галузі мисливського господарства та полювання

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про мисливське господарство та полювання", Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 458, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500, та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року N 1850-р "Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік питань для здійснення Державним агентством лісових ресурсів України та його територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у галузі мисливського господарства та полювання і уніфіковану форму акта перевірки дотримання вимог законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, що додаються.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

В. М. Сівець

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник
Міністра екології та
природних ресурсів України

М. І. Романов

Голова Державної
екологічної інспекції України

П. Б. Жила

 

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення Державним агентством лісових ресурсів України та його територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у галузі мисливського господарства та полювання

1. При здійсненні планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у галузі мисливського господарства та полювання перевіряються:

1.1. Виконання вимог приписів про усунення виявлених порушень в установлені строки.

1.2. Виконання вимог рішення про зупинення та припинення діяльності.

1.3. Наявність рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних та міських рад про надання мисливських угідь у користування.

1.4. Наявність проекту організації та розвитку мисливського господарства.

1.5. Наявність проекту організації та розвитку мисливського господарства, погодженого в установленому порядку.

1.6. Визначення меж територій мисливських угідь шляхом установлення інформаційних і охоронних знаків.

1.7. Наявність договору про умови ведення мисливського господарства, який укладено між територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання і користувачем мисливських угідь.

1.8. Дотримання строків полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня), порядок його здійснення, а також добування мисливських тварин, погоджених в установленому порядку.

1.9. Проведення первинного обліку чисельності і добування мисливських тварин.

1.10. Наявність журналу обліку бланків ліцензій, оформленого відповідно до вимог Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 жовтня 2011 року N 549, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за N 1211/19949.

1.11. Наявність журналу реєстрації інструктажу з правил техніки безпеки, оформленого відповідно до вимог Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 жовтня 2011 року N 549, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за N 1211/19949.

1.12. Наявність карти-схеми мисливського господарства з нанесенням єгерських обходів, відтворенням ділянок, біотехнічних споруд і підгодівельних майданчиків.

1.13. Виконання біотехнічних заходів.

1.14. Утримання та розведення мисливських тварин у неволі чи напіввільних умовах.

1.15. Додержання режиму охорони тварин, занесених до Червоної книги України і включених до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні.

1.16. Виділення не менш як 20 відсотків площ угідь для охорони та відтворення мисливських тварин.

1.17. Погодження пропускної спроможності мисливських угідь, що встановлена користувачем, в установленому порядку.

1.18. Наявність ліміту використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду.

1.19. Проведення селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи.

1.20. Наявність майданчиків, обладнаних згідно з ветеринарно-санітарними вимогами для оброблення відстріляної на полюванні дичини.

1.21. Наявність оформлених матеріалів для визначення відтворювальних ділянок (погодження з власником земельної ділянки, наказу користувача мисливських угідь, у якому вказуються площа мисливських угідь, детальний опис її меж, вид мисливських тварин, для відтворення яких виділяється ділянка, визначається режим охорони на цій території).

1.22. Відмежування територій відтворювальних ділянок межовими попереджувальними знаками.

1.23. Наявність документів, що підтверджують законність набуття мисливських тварин при утриманні та розведенні у неволі.

1.24. Наявність єгерської служби для охорони мисливських угідь з розрахунку, установленого відповідно до вимог закону.

1.25. Здійснення щорічного вкладання коштів на охорону та відтворення мисливських угідь з розрахунку, визначеного відповідно до закону.

1.26. Здійснення полювання іноземними мисливцями.

1.27. Регулювання чисельності диких тварин, проведення відстрілу та відлову бродячих котів і собак.

1.28. Проведення комплексних заходів щодо профілактики і боротьби із захворюваннями мисливських тварин.

1.29. Здійснення охорони державного мисливського фонду.

2. Зазначений Перелік є вичерпним. Здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у галузі мисливського господарства та полювання з інших питань, які не включені до Переліку, забороняється.

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

  

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
01601, м. Київ, вул. Ш. Руставелі, 9-А, тел./факс (044) 235-55-06, тел. (044) 235-77-24
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу Держлісагентства України,
що здійснює перевірку)

УНІФІКОВАНА ФОРМА
акта перевірки дотримання вимог законодавства у галузі мисливського господарства та полювання
(Акт перевірки)

_____________________________________________________________________________________
(дата складання Акта перевірки)
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи - користувача мисливських угідь, місцезнаходження, телефон)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта  

Перевірено ___________________________________________________________________________
                                                                  (найменування юридичної особи - користувача мисливських угідь)
на відповідність дотримання вимог законодавства у галузі ведення мисливського господарства та полювання.

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від   N  
Направлення на перевірку від  
 

  планова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у заході:

Посадові особи (найменування органу контролю): __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (посади, прізвища, імена та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була в період з  
 до  
 Акт перевірки від  

  була в період з  
 до  
 Акт перевірки від  

Загальна характеристика суб'єкта господарювання, що перевіряється
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь;

"Ні" - негативна відповідь;

"НВ" - дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) об'єкта контролю;

"НП" - питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.

II. Питання для перевірки дотримання вимог законодавства в галузі мисливського господарства та полювання

N
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

1

Загальні питання

1.1

Вимоги приписів про усунення виявлених порушень виконано в установлені строки

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ від 05 квітня 2007 року N 877-V

1.2

Вимоги рішення про зупинення та припинення діяльності виконано

 

 

 

 

Стаття 30 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III, Порядок, затверджений Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року N 2751-XII

2

Основні питання

2.1

Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних та міських рад про надання мисливських угідь у користування наявне(і)

 

 

 

 

Стаття 22 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.2

Проект організації та розвитку мисливського господарства наявний

 

 

 

 

Стаття 28 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.3

Проект організації та розвитку мисливського господарства погоджений в установленому порядку

 

 

 

 

Частина третя статті 28 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.4

Визначення меж територій мисливських угідь шляхом установлення інформаційних і охоронних знаків здійснено

 

 

 

 

Пункт 6 Порядку, затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 21 червня 2001 року N 56

2.5

Договір про умови ведення мисливського господарства, який укладено між територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання і користувачем мисливських угідь, наявний

 

 

 

 

Стаття 21 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.6

Строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норма добування мисливських тварин погоджені в установленому Законом порядку

 

 

 

 

Частина друга статті 19 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.7

Первинний облік чисельності і добування мисливських тварин проведено

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини другої статті 30 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.8

Журнал обліку бланків ліцензій, оформлений відповідно до вимог зазначеного Положення, наявний

 

 

 

 

Пункт 1.4 розділу I, пункт 4.7 розділу IV Положення, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 жовтня 2011 року N 549

2.9

Журнал реєстрації інструктажу з правил техніки безпеки при проведенні полювання, оформлений відповідно до вимог зазначеного Положення, наявний

 

 

 

 

Пункт 1.4 розділу I, пункт 4.7 розділу IV Положення, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 жовтня 2011 року N 549

2.10

Карта-схема мисливського господарства з нанесенням єгерських обходів, відтворенням ділянок, біотехнічних споруд і підгодівельних майданчиків наявна

 

 

 

 

Стаття 30 ЗУ N 1478-III, пункт 15 Порядку, затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 21 червня 2001 року N 56

2.11

Біотехнічні заходи виконуються

 

 

 

 

Стаття 30 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.12

Утримання та розведення мисливських тварин у неволі чи напіввільних умовах здійснюються

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини першої статті 30 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.13

Режим охорони тварин, занесених до Червоної книги України і включених до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні, дотримується

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 30 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.14

Не менш як 20 відсотків площ угідь для охорони та відтворення мисливських тварин виділено

 

 

 

 

Частина перша статті 27 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.15

Пропускна спроможність мисливських угідь, що встановлена користувачем, погоджена в установленому порядку

 

 

 

 

Частина третя статті 27 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.16

Ліміт використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, наявний

 

 

 

 

Частина перша статті 16 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III, частина друга статті 34 ЗУ від 13 грудня 2001 року N 2894-III

2.17

Селекційний та вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи проводиться

 

 

 

 

Частина перша статті 32 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.18

Майданчики, обладнані згідно з ветеринарно-санітарними вимогами для оброблення відстріляної на полюванні дичини, наявні

 

 

 

 

Стаття 30 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.19

Оформлені матеріали для визначення відтворювальних ділянок (погодження з власником земельної ділянки, наказ користувача мисливських угідь, у якому вказуються площа мисливських угідь, детальний опис її меж, вид мисливських тварин, для відтворення яких виділяється ділянка, визначається режим охорони на цій території) наявні

 

 

 

 

Пункт 3.1 глави 3 Порядку, затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 22 січня 2004 року N 4

2.20

Відмежування територій відтворювальних ділянок межовими попереджувальними знаками проведено

 

 

 

 

Пункт 3.2 глави 3 Порядку, затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 22 січня 2004 року N 4

2.21

Документи, що підтверджують законність набуття мисливських тварин при утриманні та розведенні у неволі, наявні

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III Порядку, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22 січня 2004 року N 429

2.22

Єгерська служба для охорони мисливських угідь з розрахунку, установленого відповідно до вимог Закону, створена

 

 

 

 

Стаття 29 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.23

Щорічне вкладання коштів на охорону та відтворення мисливських угідь з розрахунку, визначеного відповідно до Закону, здійснюється

 

 

 

 

Абзац дванадцятий частини другої статті 30 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.24

Полювання іноземними мисливцями з укладанням відповідних договорів здійснюється

 

 

 

 

Частина перша статті 30 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.25

Регулювання чисельності диких тварин, проведення відстрілу та відлову бродячих котів і собак здійснюються

 

 

 

 

Частина перша статті 30 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.26

Комплексні заходи щодо профілактики і боротьби із захворюваннями мисливських тварин проводяться

 

 

 

 

Частина друга статті 30 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

2.27

Охорона державного мисливського фонду здійснюється

 

 

 

 

Частина друга статті 30 ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

Порушення вимог законодавства, виявлені під час здійснення державного контролю

N з/п

Детальний опис виявленого порушення

Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

 

 

 

 

 

 

Пояснення, зауваження або заперечення щодо здійснення державного контролю та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку підприємства:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перелік питань для контролю дій перевіряючих*

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за десять днів до її початку

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 року N 877-V

2

Посвідчення (направлення) та службові посвідчення, що засвідчують посадову особу, пред'явлено

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзац третій статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 року N 877-V

3

Копія посвідчення (направлення) на перевірку надана

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзаци третій і шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 року N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 року N 877-V

____________
* Ця частина Акта перевірки заповнюється посадовими особами суб'єкта господарювання.

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один примірник вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі, що здійснив державний контроль.

Особи, які брали участь у перевірці

Перевірку провели:

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

До перевірки були залучені треті особи:

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Посадові особи та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання:

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Примірник цього Акта перевірки отримав:

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки дотримання вимог законодавства у галузі мисливського господарства та полювання

N з/п

Позначення

Назви нормативно-правових актів, дата і номер прийняття

1

2

3

1

Закони України

1.1

ЗУ від 13 грудня 2001 року N 2894-III

від 13 грудня 2001 року N 2894-III "Про тваринний світ"

1.2

ЗУ від 22 лютого 2000 року N 1478-III

від 22 лютого 2000 року N 1478-III "Про мисливське господарство та полювання"

1.3

ЗУ від 07 лютого 2002 року N 3055-III

від 07 лютого 2002 року N 3055-III "Про Червону книгу України"

1.4

ЗУ від 05 квітня 2007 року N 877-V

від 05 квітня 2007 року N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2

Постанови Верховної Ради України

 

Порядок, затверджений Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року N 2751-XII

Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затверджений Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року N 2751-XII

3

Нормативно-правові акти

3.1

Порядок, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 вересня 2010 року N 429

Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 вересня 2010 року N 429, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за N 1384/18679

3.2

Положення, затверджене наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 жовтня 2011 року N 549

Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затверджене наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 жовтня 2011 року N 549, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за N 1211/19949

3.3

Порядок, затверджений наказом Державного комітету лісового господарства України від 22 січня 2004 року N 4

Порядок визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок), затверджений наказом Державного комітету лісового господарства України від 22 січня 2004 року N 4, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за N 158/8757

3.4

Наказ Державного комітету лісового господарства України від 21 червня 2001 року N 56

Порядок проведення упорядкування мисливських угідь, затверджений наказом Державного комітету лісового господарства України від 21 червня 2001 року N 56, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2001 року за N 771/5962

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

Опрос