Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ МВД Украины от 11.08.2010 N 379

МВД
Приказ от 17.09.2012 № 809
действует с 14.12.2012

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2012

м. Київ

N 809

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2012 р. за N 1952/22264

Про внесення змін до наказу МВС України від 11.08.2010 N 379

Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України "Про режим іноземного інвестування", постанови Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року N 1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" (із змінами), з метою приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність до вимог законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них, затвердженої наказом МВС України від 11 серпня 2010 року N 379, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 січня 2011 року за N 123/18861, що додаються.

2. Департаменту Державтоінспекції МВС (Лозовий В. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначений законодавством термін.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ генерал-майора міліції Ратушняка В. І.

4. Цей наказ надіслати за належністю.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр оборони України

Д. А. Саламатін

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.4 абзац перший замінити двома абзацами такого змісту:

"1.4. Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, що належать фізичним особам, здійснюються за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) власника. При цьому в реєстраційних документах зазначається місце реєстрації (проживання) особи, за якою реєструється транспортний засіб.

Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів здійснюються за місцем реєстрації (проживання) їх власників до впровадження в експлуатацію Національної автоматизованої інформаційної системи Державної автомобільної інспекції, але не пізніше 01 січня 2013 року.".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим.

1.2. У пункті 1.7:

в абзаці першому слова "на термін до одного року" замінити словами "на строк до двох років", слова "на один рік" замінити словами "на два роки";

в абзацах другому та третьому слова "протягом року" замінити словами "упродовж двох років".

1.3. У пункті 1.9 цифри "1.8 - 1.10" замінити цифрами "1.6 - 1.8".

1.4. В абзаці першому пункту 1.10 слово "фонду" замінити словом "капіталу".

2. У главі 3:

2.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Реєстрація ТЗ проводиться працівниками РЕП ДАІ відповідно до вимог пунктів 6 - 32 Порядку.

Для проведення реєстрації ТЗ посадовими особами РЕП ДАІ приймаються до розгляду письмові заяви власників ТЗ - фізичних або юридичних осіб, зразки яких наведено в додатках 1, 2 до цієї Інструкції. У заявах юридичних осіб обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (далі - П. І. Б.) особи, якій доручається провести оформлення ТЗ, та зразок її підпису, а на заяві ставляться підпис уповноваженої посадової особи (із зазначенням посади, П. І. Б.) та відбиток печатки юридичної особи.

Заяви можуть подаватися за допомогою каналів електронного зв'язку.

Реєстрація ТЗ здійснюється на підставі заяви власника, документа, що посвідчує його особу, правомірність придбання ТЗ, відповідність конструкції ТЗ встановленим вимогам безпеки дорожнього руху.

При зверненні особи, уповноваженої в установленому порядку власником - фізичною особою ТЗ здійснювати реєстрацію ТЗ, обов'язково подається примірник нотаріально посвідченої довіреності.

Після прийняття заяви посадовою особою РЕП ДАІ проводяться огляд ТЗ, перевірка документів та транспортного засобу за наявними базами даних АІС та в разі прийняття рішення щодо реєстрації після сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.".

2.2. Абзац другий пункту 3.3 виключити.

2.3. В абзаці першому пункту 3.4 слова "податку з власників" замінити словами "збору за першу реєстрацію".

2.4. У пункті 3.5 слова та цифри "та відповідно до Розмірів плати за надання послуг органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 05.10.2007 N 369/1105/336 "Про затвердження Розмірів плати за надання послуг органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Порядку їх справляння", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.2007 за N 1235/14502," виключити.

2.5. Пункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. Квитанції або платіжні доручення про сплату вартості послуг, спеціальної продукції та обов'язкових платежів власників ТЗ долучаються до реєстраційної справи (крім квитанцій про сплату збору за першу реєстрацію ТЗ, які повертаються власнику, а до справи долучаються їх копії).".

2.6. У пункті 3.9:

друге речення абзацу третього після слова "обов'язки" доповнити словами ", та завіряються печаткою РЕП ДАІ";

у четвертому реченні абзацу третього слово "Відповіді" замінити словами "Завірені печаткою РЕП ДАІ відповіді";

абзац п'ятий виключити.

2.7. У пункті 3.10:

друге речення абзацу першого виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Документи, які підтверджують відсутність можливості своєчасного проведення реєстрації власником ТЗ (хвороба, відрядження або інші поважні причини), долучаються до матеріалів реєстрації.".

2.8. У першому реченні абзацу четвертого пункту 3.12 цифри "6.1" замінити цифрами "6.2".

2.9. В абзаці другому пункту 3.16 слова та цифри ", які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр і в межах від 0001 до 0009, які видаються відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29.10.2007 N 432 "Про встановлення вартості номерних знаків легкових автомобілів, виготовлених відповідно до вимог державних стандартів, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр і в межах від 0001 до 0009, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2007 за N 1310/14577 (із змінами)" виключити.

2.10. Пункт 3.17 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.18, 3.19 вважати відповідно пунктами 3.17, 3.18.

3. У главі 4:

3.1. Абзац перший після слова "пунктів" доповнити цифрами "8, 12,".

3.2. Пункт 4.1 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"При цьому виконуються дії, передбачені пунктами 3.1 - 3.9, 3.11 - 3.13, 3.15 - 3.18 глави 3 цієї Інструкції.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

3.3. Пункт 4.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"При цьому виконуються дії, передбачені пунктами 3.1 - 3.6, 3.9, 3.11 - 3.13, 3.15 - 3.18 глави 3 цієї Інструкції.".

3.4. В абзаці другому пункту 4.3 цифри "3.1 - 3.11, 3.13 - 3.18" замінити цифрами "3.1 - 3.18".

3.5. В абзаці другому пункту 4.4 цифри "3.1 - 3.11, 3.13 - 3.18" замінити цифрами "3.1 - 3.6, 3.9, 3.11 - 3.13, 3.15 - 3.18".

3.6. В абзаці третьому підпункту 4.5.2 пункту 4.5 цифри "3.1 - 3.11, 3.13 - 3.18" замінити цифрами "3.1 - 3.13, 3.15 - 3.18".

3.7. В абзаці другому підпункту 4.7.1 пункту 4.7 цифри "3.1 - 3.11, 3.13 - 3.18" замінити цифрами "3.1 - 3.13, 3.15 - 3.18".

3.8. Главу 4 доповнити новим пунктом такого змісту:

"4.8. Перереєстрація ТЗ у разі зміни їх власників проводиться на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання ТЗ. Зняття з обліку таких ТЗ не проводиться. Попередньо видані свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічні паспорти) вилучаються та долучаються до матеріалів перереєстрації.

При цьому виконуються дії, передбачені пунктами 3.1 - 3.13, 3.15 - 3.18 глави 3 цієї Інструкції.".

4. У главі 5:

4.1. В абзаці четвертому пункту 5.1 цифри "3.1 - 3.3, 3.5 - 3.7, 3.18" замінити цифрами "3.2 - 3.9, 3.17, 3.18".

4.2. В абзаці першому пункту 5.3 слова ", а ТЗ підлягає реєстрації на загальних підставах як нереалізований" виключити.

4.3. У пункті 5.5:

в абзаці першому слова "юридичних осіб" виключити, цифри "3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.18" замінити цифрами "3.2 - 3.6, 3.9, 3.17, 3.18";

в абзаці п'ятому після слів "(технічного паспорта), або" слово "довідка" замінити словом "постанова".

4.4. У другому реченні абзацу першого пункту 5.6 цифри "3.6" замінити цифрами "3.7".

4.5. Абзац перший пункту 5.9 після слова "Інструкції" доповнити словами ", крім випадків зняття з обліку транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину".

5. У главі 6:

5.1. У пункті 6.1:

в абзаці першому цифри "20, 30" замінити цифрами "40";

в абзаці другому цифри "3.11, 3.17, 3.18" замінити цифрами "3.11 - 3.13, 3.15 - 3.18".

5.2. У третьому реченні абзацу другого пункту 6.5 цифри "3.11, 3.17, 3.18" замінити цифрами "3.11 - 3.13, 3.15 - 3.18".

5.3. У пункті 6.6:

в абзаці другому цифри "3.1 - 3.11, 3.13 - 3.18" замінити цифрами "3.1 - 3.9, 3.11 - 3.13, 3.15 - 3.18";

в абзаці четвертому слова "в установленому порядку" замінити словами та цифрами "відповідно до вимог пункту 10.9 глави 10 цієї Інструкції".

5.4. В абзаці другому пункту 6.7 цифри "3.1 - 3.11, 3.13 - 3.18" замінити цифрами "3.1 - 3.9, 3.11 - 3.13, 3.15 - 3.18".

6. У главі 8:

6.1. В абзаці другому цифри "3.1 - 3.3, 3.5 - 3.7, 3.9, 3.13, 3.14, 3.18" замінити цифрами "3.1 - 3.9, 3.11 - 3.13, 3.15 - 3.18".

6.2. Перше речення абзацу першого пункту 8.1 після слова "заявою" доповнити словами "власника ТЗ,", після слів "надав право користування і (або) розпорядження ТЗ," доповнити словами "за їх бажанням".

7. У главі 9:

7.1. Перше речення абзацу першого пункту 9.4 після слова "Реєстрація" доповнити словами "легкових автомобілів, які складені самостійно з частин транспортних засобів,".

7.2. У пункті 9.10 слово "фонду" замінити словом "капіталу".

7.3. Пункт 9.11 виключити.

8. У главі 10:

8.1. Пункт 10.1 викласти у такій редакції:

"10.1. Бланк свідоцтва про реєстрацію ТЗ, національного посвідчення водія (далі - бланки ДАІ) є документами суворої звітності.".

8.2. У абзаці третьому пункту 10.10 слова "бланків суворого обліку" замінити словами "бланків суворої звітності".

 

Начальник ДДАІ МВС України
генерал-майор міліції

В. М. Лозовий

Опрос