Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Положение о навигационном обеспечении судоходства на внутренних водных путях Украины

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 05.11.2012 № 658
действует с 07.12.2012

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2012

м. Київ

N 658

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2012 р. за N 1944/22256

Про затвердження Змін до Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України

Відповідно до підпункту 4.9.25 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, з метою забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах України та підвищення ефективності їх використання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14 червня 2007 року N 498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2007 року за N 905/14172, що додаються.

2. Департаменту Державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України

О. В. Сень

В. о. Голови Державної інспекції
України з безпеки на морському
 та річковому транспорті

Б. Нікіфоров

 

Зміни
до Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України

1. У главі 1:

1.1. Пункт 1.1 після слова "робіт" доповнити словами "(проміри, днопоглиблення, тралення, встановлення засобів навігаційного оснащення (далі - ЗНО), забезпечення безпечного лоцманського проведення, функціонування і утримання річкової інформаційної служби (далі - РІС) та ЗНО, забезпечення зв'язку, надання щоденної гідрологічної та навігаційно-гідрографічної інформації, забезпечення безперервного пропуску через судноплавні гідротехнічні споруди (далі - СГТС) та під підйомними фермами мостів, утримання гідротехнічних споруд (далі - ГТС) портів та баз-стоянок, своєчасне відкриття та закриття навігації)".

1.2. Пункт 1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"РІС - служба, яка входить до складу державного підприємства "Дельта-лоцман" (далі - ДП "Дельта-лоцман") та створена для забезпечення безпечного та ефективного процесу перевезень і найбільш повного використання можливостей внутрішніх водних шляхів України".

1.3. Пункт 1.4 доповнити новими абзацами такого змісту:

"проведення ремонтних робіт для підтримання належного технічного стану СГТС та ГТС;

планування початку та кінця навігації;

ремонт, обслуговування та встановлення додаткового обладнання для РІС, зв'язку.".

1.4. У пункті 1.5:

абзац третій після слова "плавання" доповнити словами "а також підтримання їх в актуалізованому стані";

абзац п'ятий після слова "шляхах" доповнити словами "метеорологічної та шляхової інформації";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"забезпечення безпечного лоцманського проведення;

функціонування РІС;

забезпечення надійним зв'язком;

безпечного пропуску суден СГТС та підйомними фермами мостів;

створення умов безпечної стоянки на якірних місцях, ГТС у портах та на базах-стоянках.".

1.5. У пункті 1.6:

абзац перший після слів у дужках "(ДП "Укрводшлях")" доповнити словами "ДП "Дельта-лоцман", Державною установою "Держгідрографія" (далі - ДУ "Держгідрографія")";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"надає РІС повну та достовірну оперативну інформацію про зміни навігаційних умов і режиму плавання на ВВШ, розклад роботи СГТС і мостів у зоні дії РІС та метеоінформацію;";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"ДП "Дельта-лоцман" відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

безпечне лоцманське проведення суден на ВВШ;

надійний зв'язок із суднами, що перебувають на підходах та в зоні дії РІС;

своєчасне інформування судновласників щодо змін у роботі навігаційного обладнання, зміщення зі своїх місць ЗНО.

ДУ "Держгідрографія" відповідно до покладених на неї завдань здійснює гідрографічне вивчення ВВШ з метою створення безпечних умов судноплавства, вивчення руслових процесів, підготовки і видання офіційних річкових карт, керівництв і посібників для плавання, а також підтримання їх в актуалізованому стані.

Укрморрічінспекція відповідно до покладених на неї завдань забезпечує інформування РІС та ДП "Укрводшлях" у разі виявлення невідповідностей у роботі ЗНО на ВВШ.".

2. У пункті 3.1 глави 3 слова "Державної установи" замінити абревіатурою "ДУ".

3. Главу 5 викласти в такій редакції:

"5. Забезпечення суден інформацією про судноплавні умови на внутрішніх водних шляхах

5.1. ДП "Дельта-лоцман" організовує роботу офіційного сайту РІС та надає картографічну, щоденну гідрологічну та навігаційно-гідрографічну інформацію авторизованим користувачам РІС шляхом розміщення цієї інформації на офіційному сайті РІС.

5.2. До щоденної гідрологічної інформації належать:

зведення про рівні води по основних (опорних) гідрологічних постах;

дані про найменші глибину і ширину суднових ходів із вказаними лімітуючими ділянками шляху;

зведення про зміни в розміщенні навігаційних знаків, про відкриття або закриття суднових ходів, обмеження і особливі умови руху суден;

зведення про умови судноплавства в місцях проведення будівельних, підводних і землечерпальних робіт, які ускладнюють суднопропуск;

метеорологічна інформація, яка в осінній період навігації включає дані про температуру води і повітря;

інша інформація, необхідна для безпечного та ефективного процесу перевезень та максимального використання можливостей ВВШ.

5.3. ДУ "Держгідрографія" надає РІС навігаційно-гідрографічну та картографічну інформацію, що стосується відповідної зони дії РІС.

ДП "Укрводшлях" надає РІС повну та достовірну оперативну інформацію про зміни навігаційних умов і режиму плавання на ВВШ, розклад роботи СГТС і мостів у зоні дії РІС та метеоінформацію.

Укрморрічінспекція інформує РІС про строки відкриття та закриття навігації на ВВШ.".

 

Директор Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

В. Севрюков

Опрос