Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 02.11.2012 № 649
действует с 07.12.2012

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.11.2012

м. Київ

N 649

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2012 р. за N 1942/22254

Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Відповідно до підпункту 4.4.8 підпункту 4.4 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 року N 252, та з метою поліпшення обслуговування громадян під час користування залізничним транспортом

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 грудня 2006 року N 1196, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2007 року за N 310/13577 (зі змінами), що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

2.2. Доведення цього наказу до відома причетних та неухильне виконання його вимог.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

В. о. Голови
Держспоживінспекції України

О. П. Соколова

 

Зміни
до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

1. У пункті 1.7 розділу 1:

1.1. Доповнити пункт новими термінами та визначеннями, розмістивши їх в алфавітному порядку:

"Єдиний проїзний документ - проїзний документ, оформлений на одному бланку для двох поїздок (проїзду з однією пересадкою або "туди - назад")";

"Поїзд додатковий - пасажирський поїзд, не включений до поїздів цілорічного курсування".

1.2. Визначення терміна "Проїзний документ" після слова "групові" доповнити словом "єдині".

1.3. Визначення терміна "Сполучення приміське" після слів "дизель-поїздами" доповнити словами ", рейковими автобусами".

1.4. Визначення терміна "Тариф приміський" після слів "дизель-поїздами" доповнити словами ", рейковими автобусами".

2. У розділі 2.

2.1. Абзац другий пункту 2.38 доповнити новими реченнями такого змісту: "Оформлення перевезення організованої групи в одному вагоні здійснюється на одному проїзному документі. За бажанням керівника групи можуть бути оформлені проїзні документи для окремих пасажирів у складі групи (до 6 проїзних документів на один вагон)".

2.2. Абзац перший пункту 2.40 замінити двома абзацами такого змісту:

"2.40. Проїзні документи оформляються на проїзд у безпересадковому сполученні, з однією пересадкою або "туди - назад". Проїзд з однією пересадкою та "туди - назад" може бути оформлений за бажанням пасажира за єдиним проїзним документом.

У разі оформлення проїзних документів, у тому числі єдиних, квитковий касир зобов'язаний узгодити з пасажиром інтервал між часом прибуття поїзда до пункту пересадки за розкладом та часом відправлення поїзда з пункту пересадки. При оформленні проїзду з пересадкою за єдиним проїзним документом дата відправлення зі станції пересадки має бути не пізніше 10 діб після прибуття поїзда на станцію пересадки".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2.3. У підпункті "а" пункту 2.52 слова "трьох годин" замінити словами "однієї години".

3. Пункт 4.1 розділу 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Заяви від юридичних осіб на резервування місць для перевезення організованих груп можуть направлятись також в електронному вигляді. Переліки електронних адрес для направлення заяв для резервування місць зазначаються на офіційних веб-сайтах залізниць".

4. В абзаці другому пункту 6.2 розділу 6 слова ", талон поточного року і талон наступного року" виключити.

5. У пункті 7.9 розділу 7:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

"Аналогічно здійснюється погашення єдиного проїзного документа під час проїзду на першій ділянці прямування або під час проїзду "туди". Погашення єдиного проїзного документа під час проїзду на другій ділянці прямування або під час проїзду "назад" здійснюється відриванням шматочка у нижній частині проїзного документа по лінії складання його впоперек".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

друге речення абзацу четвертого після слів "регіональних поїздів" доповнити словом та знаком ", Інтерсіті +".

6. У розділі 8:

6.1. Абзац перший пункту 8.4 доповнити новим реченням такого змісту:

"Аналогічно проставляється відмітка на єдиних проїзних документах".

6.2. Пункт 8.22 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Переоформлення єдиних проїзних документів здійснюється до початку поїздки одночасно для двох ділянок прямування у разі проїзду з пересадкою чи "туди - назад", при цьому дані щодо поїздки для другої ділянки прямування чи для проїзду "назад" можуть не змінюватися".

6.3. Пункт 8.25 після слів "призначення (відправлення)" доповнити словами "та придбаного через мережу Інтернет".

6.4. Пункти 8.30, 8.31 викласти в такій редакції:

"8.30. Якщо у пасажира викрадено проїзні документи на станції зворотного відправлення чи на шляху прямування (на станції пересадки) або він їх загубив і не має коштів для придбання нових проїзних документів, він може доручити (телефоном, факсом тощо) будь-якій особі придбати повний або дитячий проїзний документ у квитковій касі за місцем проживання (місцезнаходженням) такої особи в Україні на поїзд, який відправляється зі станції виїзду пасажира, не менше ніж за 3 години та не більше ніж за дві доби до відправлення.

8.31. Начальник вокзалу (станції), на якому (якій) оформлено проїзний документ за рахунок особи, що його сплачувала, телеграмою сповіщає начальника вокзалу (станції) перебування пасажира про оформлення проїзду із зазначенням повної інформації службового рядка проїзного документа.

Оформлений за плату проїзний документ гаситься та разом з телеграмою передається на залізницю станції відправлення пасажира для прикладення до звіту про виданий безкоштовно проїзний документ.

На підставі цієї телеграми проїзний документ (повний чи дитячий) оформлюється пасажирові ручним способом, без тарифної сітки та без стягнення плати.

Особі, що сплатила вартість проїзду, на підтвердження сплати видається копія телеграми.

Повернення коштів за сплачені та невикористані проїзні документи проводиться в претензійному порядку".

7. У розділі 10:

7.1. Пункт 10.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"До вартості квитка та плацкарти застосовуються коефіцієнти індексації тарифного регулювання за календарними періодами року, коефіцієнти зниження (підвищення) за днями тижня та залежно від дати продажу".

7.2. Пункт 10.3 викласти в такій редакції:

"10.3. Тарифи на перевезення пасажирів затверджуються для загальних, плацкартних, купейних вагонів із 4-місними купе, м'яких вагонів із 2-місними купе - "СВ" та вагонів типу "М" (люкс) нічних пасажирських, нічних швидких поїздів, нічних швидкісних поїздів і вагонів 1-го, 2-го та 3-го класів денних швидких регіональних поїздів, денних швидкісних поїздів (Регіональний експрес, Інтерсіті (ІС) та Інтерсіті + (ІС+)".

7.3. Пункт 10.4 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Оформлення та справляння провізної плати у м'яких вагонах із 2-місними купе типу "М" (люкс) здійснюється таким чином:

а) у купе може прямувати один або два дорослих пасажири та одна дитина віком до 6 років, при цьому сплачується повна вартість проїзду за купе;

б) повернення одного місця з двох оформлених місць у купе не проводиться;

в) плата за послуги (збір) справляється за двох пасажирів;

г) не надаються пільги та знижки, не застосовується дитячий тариф, не оформляється проїзд за службовими і разовими квитками працівників залізничного транспорту".

8. Розділ 11 доповнити новим пунктом такого змісту:

"11.6. Страховий збір пасажирами, що сплачують вартість за додаткові місця для проїзду в окремому купе, сплачується на загальних підставах".

9. Розділ 12 доповнити новим пунктом такого змісту:

"12.9. Плата за послуги з оформлення єдиних проїзних документів (комісійний збір) справляється один раз тільки за проїзні документи на виїзд із пункту першопочаткового відправлення".

10. У розділі 15:

10.1. Друге речення абзацу першого пункту 15.1 доповнити словами та цифрами ", якщо її розмір за сумою трьох вимірів не перевищує 200 см".

10.2. В абзаці сьомому пункту 15.7 слова "електро-, дизель-поїздах підвищеного комфорту" замінити словами "регіональних поїздах".

11. Абзац дев'ятий пункту 18.2 розділу 18 виключити.

12. У розділі 21:

12.1. У першому реченні абзацу першого пункту 21.11 цифру "3" замінити цифрою "1".

12.2. Доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"21.14. Повернення платежів за єдині проїзні документи здійснюється на загальних підставах.

21.15. Активація акта про повернення платежів за проїзні документи, придбані через Інтернет, здійснюється пасажиром протягом 180 днів з часу повернення місць у будь-якому пункті продажу проїзних документів на території України.

21.16. Якщо індивідуальний чи груповий проїзний документ, який оформлено зі знижкою для проїзду "туди - назад", не використаний в одному напрямку, повернення платежів здійснюється після перерахунку до повної вартості використаного проїзного документа.

21.17. Розгляд питання про повернення платежів за проїзні документи, оформлені згідно з пунктами 8.30, 8.31 розділу 8 цих Правил, проводиться залізницею, що оформила безкоштовний проїзний документ".

13. У розділі 31:

13.1. У першому реченні пункту 31.6 слова "пізніше трьох годин" замінити словами "пізніше однієї години".

13.2. Перше речення абзацу другого пункту 31.7 після слів "Автомобіль повернено відправнику, зазначається" доповнити словом "час,".

14. У пункті 32.35 розділу 32 слова "та електро-дизель-поїздах" замінити словом "поїздах".

15. У пункті 33.9 розділу 33 слово "електропоїздів" замінити словами "приміських поїздів".

16. Додатки 5, 6 до Правил викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту державної
політики в галузі залізничного транспорту

С. Сєроштан

 

Система класифікації пасажирських поїздів

Категорія поїзда

Тип поїзда

Швидкість руху

Категорія вагона/місць

маршрутна

допустима

Інтерсіті+ (ІС+)

Денний швидкісний

90 км/год і більше

До 200 км/год

1 клас

2 клас

Інтерсіті (ІС)

Денний швидкісний

80 км/год і більше

До 160 км/год

1 клас

2 клас

3 клас (м/в)

Регіональний експрес (РЕ)

Денний швидкісний

70 км/год і більше

До 140 км/год

1 клас (м/в)

2 клас

3 клас

Регіональний поїзд (Р)

Денний швидкий

50 км/год і більше

До 120 км/год

1 клас (м/в)

2 клас (м/в)

3 клас

Приміський поїзд (П)

Денний приміський

-

-

-

Міський поїзд (М)

Денний міський

-

-

-

Нічний експрес (НЕ)

Нічний швидкісний

70 км/год і більше

До 200 км/год

СВ

К

Нічний швидкий (НШ)

Нічний швидкий

50 км/год і більше

До 140 км/год

М (м/в)

СВ

К

ПЛ

Нічний пасажирський (НП)

Нічний пасажирський

До 50 км/год

До 140 км/год

М (м/в)

СВ (м/в)

К

ПЛ

Примітка. М/в - можливе включення.

 

СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ ІЗ РЕКОМЕНДОВАНИМ РІВНЕМ КОМФОРТУ/СЕРВІСУ

 

 

Категорія пасажирського поїзда

Інтерсіті+ (ІС+)

Інтерсіті (ІС)

Регіональний експрес (РЕ)

Регіональний поїзд (Р)

Приміський поїзд (П)

Міський поїзд (М)

Нічний експрес (НЕ)

Нічний швидкий (НШ)

Нічний пасажирський (НП)

1. Вид сполучення

Регіональне

Регіональне

Регіональне

Регіональне

Приміське

Міське

Регіональне

Регіональне

Регіональне

2. Категорія поїзда

Денний швидкісний

Денний швидкісний

Денний швидкісний

Денний швидкий

Денний приміський

Денний міський

Нічний швидкісний

Нічний швидкий

Нічний пасажирський

3. Категорія вагона

1

2

1

2

3
(м/в)

1
(м/в)

2

3

1
(м/в)

2
(м/в)

3

б/к

б/к

СВ

К

М
(м/в)

СВ

К

П

М
(м/в)

СВ
(м/в)

К

П

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

4. Наявність елементів комфорту/сервісу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Комфортабельні сидіння 1-го класу з регульованим нахилом спинки крісла, розташовані одне за одним за схемою 1 + 2 або 2 + 2*

Б

 

Б

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. М'які одно- та двомісні крісла, столи

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Комфортабельні сидіння 2-го класу з регульованим нахилом спинки крісла, розташовані одне за одним за схемою 2 + 2 або 3 + 2*

 

Б

 

Б

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. М'які дво- та тримісні крісла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Сидіння або дивани 3-го класу без регульованого нахилу спинки, розташовані одне навпроти одного за схемою 3 + 3

 

 

 

 

Б

 

 

Б

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Розетки для ноутбуків (не менше ніж 1 на 2 пасажирських місця)

Б

Б

Б

Б

 

Б

Б

 

 

 

 

 

 

Б

Б

Б

Б

Б

 

Б

 

 

 

4.5. WiFi-Інтернет**

Д

Д

Д

Д

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Харчування у поїзді (вагон-ресторан, бар)**

Д

Д

Д

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

Д

Д

Д

Д

 

 

 

 

 

4.7. Обов'язкове зазначення місця

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

 

 

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

4.8. Квитки можна замовити за телефоном та через Інтернет

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

 

 

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

4.9. Під час резервування квитка можливо забронювати готель, автомобіль тощо

Д

Д

Д

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

Д

Д

 

 

 

 

 

 

 

4.10. Замовлення таксі чи носіїв (з вагона через провідника)

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

 

 

 

 

 

Д

Д

Д

Д

Д

 

Д

Д

Д

 

4.11. Система абонементів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12. Подача гарячих напоїв

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

 

 

 

 

 

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

4.13. Подача прохолоджувальних напоїв

Д

Д

Д

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

Д

Д

Д

Д

 

Д

 

 

 

4.14. Спеціальні умови для інвалідів**

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

 

 

 

 

 

Б

Б

 

Б

Б

 

 

 

 

 

4.15. Обов'язкове кондиціювання, системи обігріву

Б

Б

Б

Б

 

Б

 

 

 

 

 

 

 

Б

Б

Б

Б

Б

 

Б

Б

Б

 

4.16. Вентиляція, системи обігріву

 

 

 

 

Б

 

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

Б

4.17. Інформаційні табло (монітори)

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

 

 

 

 

 

Б

Б

Б

Б

Б

 

Б

 

 

 

4.18. Відеомонітори**

Б

Б

Б

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

Б

Б

 

 

 

Б

 

 

 

4.19. Можливість перевезення велосипеда**

 

 

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

 

 

Д

Д

 

Д

Д

Д

 

 

 

 

4.20. Свіжа преса (інформаційно-ділова)

Д

Д

Д

Д

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

Д

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

4.21. Надання комплекту постільної білизни, санітарно-гігієнічних наборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

4.22. Експрес-пошта**

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

 

 

Д

Д

 

Д

Д

Д

 

Д

Д

Д

4.23. Можливість перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі у складі поїзда між кінцевими станціями маршруту**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

Д

 

Д

Д

Д

 

 

 

 

4.24. Усі туалети в поїзді обладнані системою вакуумного збору

Б

Б

Б

Б

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

Б

Б

 

 

 

Б

 

 

 

Примітка:

Б - забезпечується технічними вимогами до рухомого складу або входить до базового набору послуг;

Д - послуга оплачується додатково;

м/в - можливе включення;

б/к - без категорії.

____________
* У складі поїздів класів ІС+ та ІС можуть тимчасово використовуватися пасажирські вагони 1-го та 2-го класів з відмінною компоновкою салона за умови, що ці вагони були придбані та поставлені на баланс відповідної залізниці до 30 грудня 2011 року до дня проходження ними чергового капітально-відновлювального ремонту із встановленням компоновки відповідно до даної класифікації.

** Послуга надається у спеціально обладнаних вагонах.

____________

Опрос