Идет загрузка документа (153 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов по вопросам формирования государственного заказа

Министерство экономического развития и торговли Украины
Форма, Приказ от 31.10.2012 № 1205
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2012

м. Київ

N 1205

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2012 р. за N 1941/22253

Про затвердження форм документів з питань формування державного замовлення

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 вересня 2014 року N 1112)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року N 266 "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням", з метою вдосконалення формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми документів з питань формування державного замовлення, що додаються:

зведена сума коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб (у розрізі замовників);

державне замовлення у сфері культури на створення та розповсюдження національних фільмів;

державне замовлення у сфері культури на створення, придбання і популяризацію творів мистецтва;

державне замовлення у сфері культури на інформаційні послуги;

державне замовлення у сфері культури на проведення робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини;

державне замовлення на випуск друкованої продукції;

державне замовлення на постачання дорогоцінних металів;

державне замовлення на одержання приросту запасів корисних копалин та топографо-геодезичні роботи;

державне замовлення на постачання продукції медичного та соціального призначення;

державне замовлення на проведення земельної реформи та забезпечення охорони земельних ресурсів;

державне замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо розроблення найважливіших науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки);

державне замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо фінансової підтримки технічного забезпечення наукової бази);

зведена сума коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб (у розрізі замовників);

державне замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів;

державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;

державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;

державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста;

державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;

державне замовлення на підготовку робітничих кадрів для державних потреб;

державне замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта);

звіт про виконання державного замовлення за видами продукції, робіт, послуг (квартальний);

звіт про виконання державного замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо розроблення найважливіших науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки) (піврічний);

звіт про виконання державного замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо фінансової підтримки технічного забезпечення наукової бази) (піврічний).

2. Департаменту державних закупівель та державного замовлення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства після його державної реєстрації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату Павленка В. П.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

П. О. Порошенко

 

Зведена сума коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб (у розрізі замовників)

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Державний замовник

Усього

У тому числі за напрямами державного замовлення

у сфері культури

випуск друкованої продукції

постачання дорогоцінних металів

одержання приросту запасів корисних копалин та топографо-
геодезичні роботи

постачання продукції медичного та соціального призначення

проведення земельної реформи та забезпечення охорони земельних ресурсів

розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-
технічної бази науки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(дата)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення у сфері культури на створення та розповсюдження національних фільмів

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Державний замовник, найменування продукції

Одиниця виміру

Обсяг

Орієнтовна середня вартість, грн

Вартість,
тис. грн

Очікувані результати відповідно до критеріїв формування державного замовлення

Яким нормативно-
правовим актом регулюється

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Створення національних фільмів

Кількість фільмів у виробництві / екранний час

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

ігрові

 

 

 

 

 

 

 

анімаційні

 

 

 

 

 

 

 

неігрові (хронікально-документальні, науково-пізнавальні)

 

 

 

 

 

 

 

літописні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

Розповсюдження фільмів

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

тиражування

Копій (кіно-, ДВД-, відеофільмів)

 

 

 

 

 

 

дублювання (субтитрування) фільмів

Кількість фільмів

 

 

 

 

 

 

зберігання фільмів

 

 

 

 

 

 

 

реставрація фільмів

 

 

 

 

 

 

 

поповнення кінофонду

 

 

 

 

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(дата)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення у сфері культури на створення, придбання і популяризацію творів мистецтва

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Державний замовник, найменування продукції

Обсяг, одиниць

Орієнтовна середня вартість, грн

Вартість,
тис. грн

Очікувані результати відповідно до критеріїв формування державного замовлення

Яким нормативно-правовим актом регулюється

1

2

3

4

5

6

7

 

Усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

створення театральних вистав, проведення концертних і циркових програм

 

 

 

 

 

 

придбання творів образотворчого мистецтва

 

 

 

 

 

 

придбання творів драматичного мистецтва

 

 

 

 

 

 

придбання творів музичного мистецтва

 

 

 

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(дата)

___________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення у сфері культури на інформаційні послуги

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Державний замовник, найменування продукції

Обсяг, годин

Орієнтовна середня вартість, грн

Вартість,
тис. грн

Очікувані результати відповідно до критеріїв формування державного замовлення

Яким нормативно-правовим актом регулюється

1

2

3

4

5

6

7

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

телебачення

 

 

 

 

 

 

радіомовлення

 

 

 

 

 

 

Виробництво телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

виробництво телепрограм

 

 

 

 

 

 

виробництво радіопрограм

 

 

 

 

 

 

Трансляція телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

трансляція телепрограм

 

 

 

 

 

 

трансляція радіопрограм

 

 

 

 

 

 

Трансляція національного супутникового мовлення

 

 

 

 

 

 

Забезпечення функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews"

 

 

 

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(дата)

______________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення у сфері культури на проведення робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Державний замовник, найменування робіт

Вартість,
тис. грн

Очікувані результати відповідно до критеріїв формування державного замовлення

Яким нормативно-правовим актом регулюється

1

2

3

4

5

 

Усього

 

 

 

 

у тому числі за об'єктами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(дата)

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення на випуск друкованої продукції

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Державний замовник, найменування продукції

Обсяг, тис. примірників

Орієнтовна середня вартість одного примірника, грн

Вартість,
тис. грн

Очікувані результати відповідно до критеріїв формування державного замовлення

Яким нормативно-правовим актом регулюється

1

2

3

4

5

6

7

 

Усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Видання, придбання, зберігання і доставка підручників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові видання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енциклопедичні видання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видання для дітей та юнацтва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література мовами національних меншин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твори класиків української літератури та лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка

 

 

 

 

 

 

Твори класиків зарубіжної літератури
(у перекладі на українську мову)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідкові та інформаційні видання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка до друку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(дата)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення на постачання дорогоцінних металів

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Державний замовник,
найменування продукції

Вартість,
тис. грн

Очікувані результати відповідно до критеріїв формування державного замовлення

Яким нормативно-правовим актом регулюється

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(дата)

_________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення на одержання приросту запасів корисних копалин та топографо-геодезичні роботи

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Державний замовник, найменування продукції

Одиниця виміру

Обсяг

Вартість,
тис. грн

Очікувані результати відповідно до критеріїв формування державного замовлення

Яким нормативно-правовим актом регулюється

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(дата)

__________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення на постачання продукції медичного та соціального призначення

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Державний замовник, найменування продукції

Одиниця виміру

Обсяг

Орієнтовна середня вартість, грн

Вартість,
тис. грн

Очікувані результати відповідно до критеріїв формування державного замовлення

Яким нормативно-правовим актом регулюється

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(дата)

__________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення на проведення земельної реформи та забезпечення охорони земельних ресурсів

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Державний замовник, найменування продукції

Одиниця виміру

Обсяг

Вартість,
тис. грн

Очікувані результати відповідно до критеріїв формування державного замовлення

Яким нормативно-правовим актом регулюється

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(дата)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо розроблення найважливіших науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки)

________________________________________________________________
(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування робіт за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

Строк виконання роботи (рік початку і закінчення)

Обсяги фінансування, тис. грн

Критерії формування державного замовлення*

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

Рішення або доручення Кабінету Міністрів України

Наукові результати, які будуть створені внаслідок виконання розробок, із визначенням споживачів таких розробок

Економічний ефект від упровадження наукових результатів

на весь період виконання

у тому числі на _____ рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(дата)

________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Примітка.

До проекту державного замовлення на нові роботи подаються: документи щодо визначення тематики наукових та науково-технічних робіт, виходячи з прогнозних обсягів; запит на фінансування державного замовлення на науково-технічну продукцію; документи, що підтверджують споживачів продукції, яка буде створена в рамках виконання кожної розробки.

____________
* Відповідно до наказу Міністерства економіки України від 03 жовтня 2005 року N 314 "Про затвердження критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2005 року за N 1231/11511.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо фінансової підтримки технічного забезпечення наукової бази)

________________________________________________________________
(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Галузь

Найменування продукції, робіт, послуг

Обсяг

Вартість замовлення,
тис. грн

Критерії формування державного замовлення*

Підприємство-
постачальник

найменування показника

значення показника

одиниці

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Нафтова і газова промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

Вугільна промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

Чорна металургія

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісова, деревообробна промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

Целюлозно-паперова промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість будівельних матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічна та нафтохімічна промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

Легка промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

Експедиційне спорядження

 

 

 

 

 

 

 

 

Важке, енергетичне, транспортне машинобудування

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічне, нафтове і поліграфічне машинобудування

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівне і дорожнє машинобудування

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобільна промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільськогосподарське і тракторне машинобудування

 

 

 

 

 

 

 

 

Електротехнічна промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

Приладобудування

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусконалагоджувальні роботи та надання послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(дата)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Примітка. Вартість продукції, робіт, послуг визначається у поточних цінах.

____________
* Відповідно до наказу Міністерства економіки України від 03 жовтня 2005 року N 314 "Про затвердження критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2005 року за N 1231/1151.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Зведена сума коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб (у розрізі замовників)

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків

Державний замовник

Усього

У тому числі за напрямами державного замовлення

на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів

на підготовку робітничих кадрів

на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення
на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів

Код програмної класифікації видатків

Державні замовники, освітньо-кваліфікаційні та наукові рівні

Випуск, осіб

Прийом, осіб

Загальний обсяг фінансування,
тис. грн

усього

у тому числі за денною формою навчання

усього

у тому числі за денною формою навчання

1

2

3

4

5

6

7

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодший спеціаліст

 

 

 

 

 

 

у тому числі за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр

 

 

 

 

 

 

у тому числі за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти)

 

 

 

 

 

 

у тому числі за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра)

 

 

 

 

 

 

у тому числі за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра)

 

 

 

 

 

 

у тому числі за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспірантура

 

 

 

 

 

 

у тому числі за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докторантура

 

 

 

 

 

 

у тому числі за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за державними замовниками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення
на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Шифр галузі

Державні замовники, найменування галузі знань

Найменування спеціальності

Код спеціальності

Випуск, осіб

Прийом, осіб

усього

у тому числі за денною формою навчання

усього

у тому числі за денною формою навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Молодший спеціаліст - усього

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за галузями знань:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за державними замовниками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення
на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

Шифр галузі

Державні замовники, найменування галузі знань

Код напряму

Напрям підготовки

Випуск, осіб

Прийом, осіб

усього

у тому числі за денною формою навчання

усього

у тому числі за денною формою навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Бакалавр - усього

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за галузями знань:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за державними замовниками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення
на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

Шифр галузі

Державні замовники, найменування галузі знань

Найменування спеціальності

Код спеціальності

Випуск, осіб

Прийом, осіб

усього

у тому числі за денною формою навчання

усього

у тому числі за денною формою навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти) - усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі за галузями знань:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) - усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі за галузями знань:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за державними замовниками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення
на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

Шифр галузі

Державні замовники, найменування галузі знань

Найменування спеціальності

Код спеціальності

Випуск, осіб

Прийом, осіб

усього

у тому числі за денною формою навчання

усього

у тому числі за денною формою навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) - усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі за галузями знань:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за державними замовниками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення
на підготовку робітничих кадрів для державних потреб

Код програмної класифікації видатків

Державні замовники, напрями підготовки

Випуск, осіб

Прийом, осіб

Середньорічний контингент, осіб

Орієнтовна середня вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, грн

Загальний обсяг фінансування,
тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна підготовка робітничих кадрів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі за напрямами підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за державними замовниками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Державне замовлення
на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта)

Код програмної класифікації видатків

Державні замовники, підвищення кваліфікації, перепідготовка, інтернатура, клінічна ординатура

Випуск, осіб

Прийом, осіб

Загальний обсяг фінансування,
тис. грн

1

2

3

4

5

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації

 

 

 

 

Перепідготовка

 

 

 

 

Інтернатура

 

 

 

 

Клінічна ординатура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за державними замовниками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Звіт про виконання державного замовлення за видами продукції, робіт, послуг (квартальний*)

за ___________________ 20__ р.
(звітний період)

(в поточних цінах)

Найменування продукції, робіт, послуг

Одиниця виміру

Обсяги, затверджені Кабінетом Міністрів України**

Укладено державних контрактів

Виконано державних контрактів

Частка виконання затверджених обсягів, %

у натуральному вираженні

у грошовому вираженні
(тис. грн)

у натуральному вираженні

у грошовому вираженні
(тис. грн)

у натуральному вираженні

у грошовому вираженні
(тис. грн)

у натуральному вираженні

у грошовому вираженні
(тис. грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(дата)
_____________________
(тел. виконавця)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Подається державними замовниками щокварталу наростаючим підсумком до Мінекономрозвитку України не пізніше ніж до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

** Обсяги державного замовлення затверджуються щороку.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Звіт про виконання державного замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо розроблення найважливіших науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки) (піврічний)

за ___________________ 20__ р.
(звітний період)

Найменування розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

Строк виконання розробок (рік початку і закінчення)

Обсяги фінансування, тис. грн

Наукові результати, які були досягнуті внаслідок виконання розробок, із зазначенням споживачів таких розробок (надати підтвердні документи)

Економічний ефект від упровадження наукових результатів

на весь період виконання

затверджено Кабінетом Міністрів України на _____ рік*

фактично отримано в ____ році

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________
(посада)

_____________________
(дата)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Обсяги фінансування державного замовлення затверджуються щороку.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

 

Звіт про виконання державного замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо фінансової підтримки технічного забезпечення наукової бази) (піврічний)

за ___________________ 20__ р.
(звітний період)

____________________________________________________________________________________
(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

Галузь

Найменування продукції, робіт, послуг

Найменування показника

Обсяг

Вартість замовлення, тис. грн

Підприємство-
постачальник

значення показника

одиниці показника

усього

заплано-
вано

фактично виконано

заплано-
вано

фактично профінан-
совано

заплановано (обсяги, затверджені Кабінетом Міністрів України на _____ рік)*

фактично профінан-
совано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Нафтова і газова промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вугільна промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чорна металургія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісова, деревообробна промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целюлозно-паперова промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість будівельних матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічна та нафтохімічна промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легка промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експедиційне спорядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важке, енергетичне, транспортне машинобудування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічне, нафтове і поліграфічне машинобудування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівне і дорожнє машинобудування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобільна промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільськогосподарське і тракторне машинобудування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електротехнічна промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приладобудування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусконалагоджувальні роботи та надання послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Вартість продукції, робіт, послуг визначається у поточних цінах.

_____________________
(посада)

_____________________
(дата)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Обсяги державного замовлення затверджуються щороку.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. С. Власов

Опрос