Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 25 мая 2012 года N 297

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 02.11.2012 № 677
действует с 07.12.2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.11.2012

м. Київ

N 677

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2012 р. за N 1940/22252

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 травня 2012 року N 297

Відповідно до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року N 246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року N 342) (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 травня 2012 року N 297 "Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2012 року за N 865/21177 (зі змінами), доповнивши пункт 1 абзацами такого змісту:

"журнал обліку фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, які мають право на отримання дотації за продану на забій худобу, що додається;

реєстр фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, які мають право на отримання дотації за продану на забій худобу, що додається;

відомість про нарахування дотацій за продану на забій худобу, що додається;

зведена відомість про нарахування сум дотацій за продану на забій худобу, що додається;

реєстр сільськогосподарських підприємств, які мають право на спеціальну бюджетну дотацію за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності, що додається;

відомість про суми спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності, що додається;

зведена відомість про нарахування сум спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності, що додається".

2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

Журнал обліку
фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, які мають право на отримання дотації за продану на забій худобу

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, фізичної особи - члена виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), найменування фермерського господарства, код за ЄДРПОУ

Місце проживання (місце- знаходження)

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Молодняк великої рогатої худоби

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кілограмів

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кілограмів

N приймальної квитанції

Ідентифікаційний номер тварини (відповідно до відомості переміщення тварин) - для великої рогатої худоби (ВРХ) або номер реєстраційного свідоцтва свиней (для суб'єктів господарювання) (відомість переміщення)/ номер реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб'єктів)

Дата подання документів

Підпис фізичної особи (представника фермерського господарства)

кількість голів

прийнята жива вага, кг

кількість голів

прийнята жива вага, кг

кількість голів

прийнята жива вага, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Фізичні особи, фізичні особи - члени виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фермерські господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

РЕЄСТР
фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, які мають право на отримання дотації за продану на забій худобу

на _______________ 20___ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, фізичної особи - члена виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), найменування фермерського господарства, код за ЄДРПОУ

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Молодняк великої рогатої худоби

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кілограмів

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кілограмів

N приймальної квитанції

Ідентифікаційний номер тварини (відповідно до відомості переміщення тварин) - для великої рогатої худоби (ВРХ) або номер реєстраційного свідоцтва свиней (для суб'єктів господарювання) (відомість переміщення)/ номер реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб'єктів)

Дата подання документів

кількість голів

прийнята жива вага, кг

кількість голів

прийнята жива вага, кг

кількість голів

прийнята жива вага, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фізичні особи, фізичні особи - члени виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фермерські господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської, селищної
чи міської ради

 
_______________
(підпис)

 
___________________
(ініціали та прізвище)

Міський голова міста республіканського (Автономної
Республіки Крим) чи обласного значення

 
________________
(підпис)

 
__________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

__________________
                 (регіон)

ВІДОМІСТЬ
про нарахування дотацій за продану на забій худобу

на ____________________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, фізичної особи - члена виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), найменування фермерського господарства, код за ЄДРПОУ, номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Молодняк великої рогатої худоби1

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кілограмів1

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кілограмів1

Всього нараховано дотації, гривень1

кількість голів

прийнята жива вага, кг

нараховано дотації, гривень

кількість голів

прийнята жива вага, кг

нараховано дотації, гривень

кількість голів

прийнята жива вага, кг

нараховано дотації, гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фізичні особи, фізичні особи - члени виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фермерські господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки
Крим2

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління агропромислового розвитку
(директор Департаменту агропромислового розвитку) обласної
державної адміністрації2

 
_________
(підпис)

 
______________________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління агропромислового розвитку районної державної
адміністрації2

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління промисловості, розвитку інфраструктури та
агропромислового комплексу Севастопольської міської державної
адміністрації2

 
_________
(підпис)

 
______________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року
М. П.

____________
1 Інформація надається з наростаючим підсумком.

2 Залежно від місцезнаходження господарства.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

_______________________
                     (регіон)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум дотацій за продану на забій худобу

на ____________________ 20__ року

Кількість одержувачів дотації1

Молодняк великої рогатої худоби1

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кілограмів1

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кілограмів1

Всього нараховано дотації, тис. гривень1

кількість голів

прийнята жива вага, тонн

нараховано дотації, тис. гривень

кількість голів

прийнята жива вага, тонн

нараховано дотації, тис. гривень

кількість голів

прийнята жива вага, тонн

нараховано дотації, тис. гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Фізичні особи, фізичні особи - члени виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фермерські господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки
Крим2

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління агропромислового розвитку (директор
Департаменту агропромислового розвитку) обласної державної
адміністрації2

 
_________
(підпис)

 
______________________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління агропромислового розвитку районної державної
адміністрації2

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління промисловості, розвитку інфраструктури та
агропромислового комплексу Севастопольської міської державної
адміністрації2

 
_________
(підпис)

 
______________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року
М. П.

____________
1 Інформація надається з наростаючим підсумком.

2 Залежно від місцезнаходження господарства.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

РЕЄСТР
сільськогосподарських підприємств, які мають право на спеціальну бюджетну дотацію за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності

N
з/п

Найменування сільськогосподарського підприємства (район), код за ЄДРПОУ, номер поточного рахунка, найменування відділення банку

Поголів'я корів, на яке нараховується спеціальна бюджетна дотація, голів

1

2

3

 

Племінні заводи

 

 

 

 

 

Разом

 

 

Племінні репродуктори

 

 

 

 

 

Разом

 

 

Інші сільськогосподарські підприємства

 

 

 

 

 

Разом

 

 

Усього

 

Голова комісії

__________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії

__________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

ВІДОМІСТЬ
про суми спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності

N
з/п

Найменування сільськогосподарського підприємства (район), код за ЄДРПОУ, номер поточного рахунка, найменування відділення банку

Поголів'я корів, на яке нараховується спеціальна бюджетна дотація, голів

Нараховано спеціальної бюджетної дотації, тис. гривень

1

2

3

4

 

Племінні заводи

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Племінні репродуктори

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Інші сільськогосподарські підприємства

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Усього

 

 

Начальник управління агропромислового розвитку
районної державної адміністрації1

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового комплексу
Севастопольської міської державної адміністрації1

 
_________
(підпис)

 
______________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року
М. П.

____________
1 Залежно від місцезнаходження господарства.

 

 

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

_______________________
                       (регіон)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності

Кількість сільськогосподарських підприємств, яким нараховано кошти спеціальної бюджетної дотації за поголів'я м'ясних корів

Поголів'я корів, на яке нараховується спеціальна бюджетна дотація, голів

Нараховано спеціальної бюджетної дотації, тис. гривень

1

2

3

Племінні заводи, всього

 

 

 

 

 

Племінні репродуктори, всього

 

 

 

 

 

Інші сільськогосподарські підприємства, всього

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки
Крим1

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління агропромислового розвитку
(директор Департаменту агропромислового розвитку) обласної
державної адміністрації1

 
_________
(підпис)

 
______________________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління промисловості, розвитку інфраструктури та
агропромислового комплексу Севастопольської міської державної
адміністрації1

 
_________
(підпис)

 
______________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року
М. П.

____________
1 Залежно від місцезнаходження господарства.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

Опрос