Идет загрузка документа (94 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики формирования тарифов на транспортировку тепловой энергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями на принципах стимулирующего регулирования

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг
Постановление, Методика от 02.11.2012 № 357
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

02.11.2012

м. Київ

N 357

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2012 р. за N 1916/22228

Про затвердження Методики формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
 від 11 липня 2014 року N 898

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 27 липня 2017 року N 967)

Відповідно до статей 6 та 10 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", статті 9 Закону України "Про природні монополії", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1073, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, що додається.

2. Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг (Арлачов Д. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2013 року.

 

Голова Комісії

В. Саратов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

А. М. Близнюк

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

 

МЕТОДИКА
формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика установлює механізм формування тарифів на транспортування теплової енергії для суб'єктів природних монополій, які здійснюють або мають намір здійснювати господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - транспортування теплової енергії) на підставі відповідних ліцензій, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), та прийняли рішення про застосування стимулюючого регулювання за погодженням з Комісією.

1.2. Терміни, наведені в цій Методиці, вживаються в таких значеннях:

базовий рік - рік, що передує першому року регуляторного періоду;

контрольовані операційні витрати - статті операційних витрат, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата;

неконтрольовані операційні витрати - статті операційних витрат, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу (податки, збори, платежі тощо), розмір яких установлюється відповідно до положень законодавства України та/або відповідними державними органами;

очікуване значення - значення величини (витрат, обсягів тощо) поточного року, що розраховується до його завершення як сума фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за перші дев'ять місяців поточного року та фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за три останні місяці попереднього року, скоригованих на співвідношення фактичних значень величин (витрат, обсягів тощо) за 9 місяців поточного року до аналогічного періоду попереднього року;

показник ефективності - цільове завдання щодо щорічного скорочення неефективних контрольованих операційних витрат у %;

прогнозний необхідний дохід - дохід, що визначається згідно з цією Методикою на підставі прогнозних значень параметрів розрахунку доходу та довгострокових регуляторних параметрів, який має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для здійснення діяльності з транспортування теплової енергії в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат та залучення нових інвестицій;

прогнозні значення - значення, що враховуються при розрахунку тарифів на майбутній регуляторний період до його початку;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який триватиме 3 роки;

регуляторні амортизаційні відрахування - систематичне щорічне повернення вартості активів, що використовуються в регульованій діяльності, розраховане з урахуванням визначених Комісією для цілей стимулюючого регулювання строків їх корисного використання та методу нарахування амортизації для активів;

скоригований необхідний дохід - дохід, що визначається згідно з цією Методикою та має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для здійснення діяльності з транспортування теплової енергії в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат та залучення нових інвестицій;

цільовий показник якості послуг - завдання щодо поступового підвищення надійності надання послуг з транспортування теплової енергії.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Про природні монополії" та "Про теплопостачання".

1.3. Ліцензіат здійснює розподіл витрат між виробництвом теплової енергії, транспортуванням її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачанням теплової енергії та іншими видами господарської діяльності в установленому законодавством порядку.

1.4. Розрахунок необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування теплової енергії здійснюється в такій послідовності:

1.4.1. До початку регуляторного періоду Комісія встановлює параметри, що мають довгостроковий термін дії та є незмінними протягом регуляторного періоду:

показник ефективності для контрольованих операційних витрат (починаючи з другого регуляторного періоду);

цільовий показник якості послуг (починаючи з другого регуляторного періоду);

регуляторну норму доходу (окремо для регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та окремо для регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання);

цільовий коефіцієнт технологічних втрат теплової енергії в мережах;

цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби;

коефіцієнт згладжування необхідного доходу.

1.4.2. До початку регуляторного періоду прогнозні значення параметрів розрахунку необхідного доходу визначаються:

відповідно до Прогнозу економічного і соціального розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленого постановою Кабінету Міністрів України:

індекс споживчих цін;

індекс цін виробників промислової продукції;

індекс зростання середньомісячної заробітної плати;

на підставі поданих до Комісії в установленому порядку даних ліцензіатів щодо:

планових річних обсягів реалізації теплової енергії;

схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми.

1.4.3. На основі довгострокових регуляторних параметрів та прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу, визначених на весь регуляторний період, розраховується прогнозний необхідний дохід ліцензіата на кожен рік регуляторного періоду, до якого з метою обмеження різких коливань тарифів Комісія застосовує механізм згладжування.

1.5. Протягом регуляторного періоду щороку проводиться коригування згладженого необхідного доходу, що встановлюється на наступний рік регуляторного періоду, з урахуванням відхилень фактичних значень параметрів розрахунку необхідного доходу від прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу. При коригуванні необхідного доходу також ураховується відповідність цільовому показнику якості послуг та цільовому коефіцієнту технологічних втрат теплової енергії в мережах.

II. Визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування теплової енергії

2.1. Прогнозний необхідний дохід (ПНДt) розраховується перед початком регуляторного періоду на кожен рік регуляторного періоду на основі встановлених довгострокових регуляторних параметрів та прогнозних даних за формулою

  

, тис. грн,

(1)

де ОВнt - неконтрольовані операційні витрати з транспортування теплової енергії в році t, тис. грн;

ОВкt - контрольовані операційні витрати з транспортування теплової енергії (без урахування амортизації, витрат електроенергії на технологічні потреби та витрат на придбання теплової енергії для компенсації технологічних втрат теплової енергії в мережах) в році t, тис. грн;

НТВt - витрати електроенергії на технологічні потреби та витрати на придбання теплової енергії для компенсації технологічних втрат теплової енергії в мережах у році t, тис. грн;

Аt - регуляторні амортизаційні відрахування в році t, тис. грн, (визначені згідно з пунктом 2.3 цього розділу);

Дt - дохід на регуляторну базу активів у році t, тис. грн, (визначений згідно з пунктом 2.4 цього розділу).

2.1.1. До складу неконтрольованих операційних витрат мають бути включені тільки ті неконтрольовані операційні витрати, які безпосередньо пов'язані із здійсненням ліцензованої діяльності з транспортування теплової енергії:

витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон;

оплата податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість;

витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж) засобів обліку теплової енергії.

2.1.2. Неконтрольовані операційні витрати на кожен рік регуляторного періоду встановлюються Комісією на рівні прогнозу, визначеного на підставі аналізу обґрунтованості фактичних рівнів неконтрольованих операційних витрат ліцензіата, здійснених у попередньому періоді. У разі відхилення прогнозних значень від фактично досягнутих неконтрольовані операційні витрати підлягають щорічному коригуванню відповідно до пункту 2.9 цього розділу.

2.1.3. Контрольовані операційні витрати від здійснення діяльності з транспортування теплової енергії враховуються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та включають витрати, пов'язані із здійсненням діяльності з транспортування теплової енергії, за винятком:

витрат на амортизацію;

витрат електроенергії на технологічні потреби;

витрат на придбання теплової енергії для компенсації технологічних втрат теплової енергії в мережах;

статей витрат, які визначені неконтрольованими, відповідно до підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цього розділу.

2.1.4. Витрати, визначені частиною третьою статті 9 Закону України "Про природні монополії", не включаються до розрахунку необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування теплової енергії.

2.1.5. Розподіл загальновиробничих та адміністративних витрат між видами діяльності здійснюється пропорційно прямим витратам.

2.1.6. Контрольовані операційні витрати з транспортування теплової енергії (ОВкt) розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

  

, тис. грн,

(2)

де - контрольовані операційні витрати (за винятком витрат на оплату праці та соціальні відрахування) в році t-1 регуляторного періоду, тис. грн;

ІЦВt - прогнозний індекс цін виробників промислової продукції для року t, %;

  - витрати на оплату праці та соціальні відрахування в році t-1 регуляторного періоду, тис. грн;

ІЗПt - прогнозний індекс зростання середньомісячної заробітної плати для року t, %;

ЕФ - показник ефективності контрольованих операційних витрат, який установлюється Комісією до початку регуляторного періоду, %.

2.1.7. Показник ефективності (ЕФ) визначає завдання по зміні обсягів контрольованих операційних витрат ліцензіата з транспортування теплової енергії на кожен рік регуляторного періоду.

Показник ефективності складається із галузевої і індивідуальної складових та розраховується за формулою

  

, %,

(3)

де ЕФг - галузевий показник ефективності, що встановлюється Комісією як спільне для всіх ліцензіатів з транспортування теплової енергії завдання по зміні обсягів контрольованих операційних витрат з транспортування теплової енергії, на основі результатів порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), %;

ЕФінд - індивідуальний показник ефективності, що встановлюється Комісією як індивідуальне завдання по зміні обсягів контрольованих операційних витрат для кожного ліцензіата з транспортування теплової енергії, на основі результатів порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), %.

Індивідуальний показник ефективності (ЕФінд) на кожен рік у межах одного регуляторного періоду визначається за формулою

  

, %,

(4)

де ОЕФінд - оцінка ефективності діяльності відповідного ліцензіата, визначена за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), %;

n - кількість років, протягом яких ліцензіат повинен досягти 100 % значення оцінки ефективності своєї діяльності.

Максимальне щорічне значення показника ефективності протягом регуляторного періоду не може перевищувати 5 %.

2.1.8. Базові рівні контрольованих операційних витрат (ОВк0) для першого регуляторного періоду визначаються Комісією. При встановленні базового рівня контрольованих операційних витрат ураховуються результати аналізу обґрунтованості фактичних витрат ліцензіата, здійснених у попередньому періоді, а також обґрунтовані прогнози витрат на наступний рік.

2.1.9. Базові рівні контрольованих операційних витрат (ОВк0) для другого та наступних регуляторних періодів визначаються за формулою

  

 
, тис. грн,

 
(5)

де ОВкt-1 - очікувані контрольовані операційні витрати останнього року попереднього регуляторного періоду, тис. грн;

  - прогнозні контрольовані операційні витрати в році t попереднього регуляторного періоду, тис. грн;

  - фактичні контрольовані операційні витрати в році t попереднього регуляторного періоду (для останнього року попереднього регуляторного періоду використовується очікуване значення контрольованих операційних витрат), тис. грн;

n - кількість років у попередньому періоді регулювання.

2.2. Витрати електроенергії на технологічні потреби та витрати на придбання теплової енергії для компенсації технологічних втрат теплової енергії в мережах (НТВt) розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

  

, тис. грн,

(6)

де Оt - прогнозний обсяг надходження теплової енергії в мережу ліцензіата в році t, Гкал;

  - цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби, кВт·год/Гкал;

  - єдиний роздрібний тариф на електроенергію, грн/кВт·год;

КВt - прогнозний обсяг корисного відпуску теплової енергії з мережі ліцензіата в році t, Гкал;

kt- цільовий коефіцієнт технологічних втрат теплової енергії в мережах, встановлений Комісією на рік t, відносних одиниць;

  - тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал.

Вартість витрат електроенергії на технологічні потреби та витрати на придбання теплової енергії для компенсації технологічних втрат теплової енергії в мережах (НТВt) переглядається у разі зміни єдиного роздрібного тарифу на електроенергію та/або тарифу на виробництво теплової енергії, якщо це призводить до збільшення (зменшення) витрат за цією статтею більше ніж на 5 % від попередньо встановленого рівня.

2.2.1. Цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби на кожен рік регуляторного періоду визначається за формулою

  

, кВт·год/Гкал,

(7)

де - цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби в році t-1, кВт·год/Гкал;

  - річне завдання по зниженню питомих витрат електроенергії на технологічні потреби для року t-1, %.

2.2.2. У першому році першого регуляторного періоду цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби встановлюється на підставі фактичних даних за останні п'ять років.

2.2.3. Починаючи з другого року першого регуляторного періоду та для всіх наступних регуляторних періодів, Комісія встановлює індивідуальні річні завдання по зниженню питомих витрат електроенергії на технологічні потреби для кожного ліцензіата з транспортування теплової енергії з урахуванням заходів, передбачених схваленою в установленому законодавством порядку інвестиційною програмою на відповідний період, та на основі результатів порівняльного аналізу (бенчмаркінгу).

2.2.4. Цільовий коефіцієнт технологічних втрат теплової енергії в мережах (kt) розраховується за формулою

  

, відносних одиниць,

(8)

де kt-1 - цільовий коефіцієнт технологічних втрат теплової енергії при транспортуванні для року t-1, відносних одиниць;

ЦВ - цільове значення технологічних втрат теплової енергії в мережах, що встановлюється Комісією за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), відносних одиниць;

ФВ - фактичне значення технологічних втрат теплової енергії в мережах, що передує початку нового регуляторного періоду, відносних одиниць;

n - кількість років, протягом яких ліцензіат повинен привести фактичні значення технологічних втрат теплової енергії в мережах до встановленого Комісією цільового значення технологічних втрат теплової енергії при транспортуванні.

2.2.5. У першому році першого регуляторного періоду цільовий коефіцієнт технологічних втрат теплової енергії в мережах встановлюється Комісією на підставі фактичних даних ліцензіата в базовому році.

2.3. Регуляторні амортизаційні відрахування на кожен рік регуляторного періоду (Аt) визначаються відповідно до методів нарахування амортизації, груп активів та строку їх корисного використання, визначених Комісією для цілей тарифного регулювання, і розраховуються окремо на активи регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та активи регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, за формулою

  

, тис. грн,

(9)

де - амортизаційні відрахування на активи регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на рік t регуляторного періоду, тис. грн;

  - амортизаційні відрахування на активи регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на рік t регуляторного періоду, тис. грн.

2.4. Дохід на регуляторну базу активів (Дt), що включається до розрахунку необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, розраховується на кожен рік регуляторного періоду за формулою

, тис. грн,

(10)

де РБАдсt - регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t, тис. грн;

НРДдсt - регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t, %;

РБАпсt - регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у році t, тис. грн;

НРДпсt - регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, установлена Комісією на весь регуляторний період до його початку, %;

ПП - ставка податку на прибуток підприємств, %.

(пункт 2.4 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 11.07.2014 р. N 898)

2.5. Регуляторна база активів:

2.5.1. Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання , на кожен рік t визначається за формулою

  

, тис. грн,

(11)

де - регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t, тис. грн;

  - регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року t, тис. грн.

2.5.2. На початок першого року першого регуляторного періоду регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, визначається Комісією відповідно до результатів проведеної незалежної оцінки активів, що використовуються для здійснення діяльності з транспортування теплової енергії, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, за погодженням з Комісією.

2.5.3. Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного наступного року регуляторного періоду встановлюється на рівні регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець попереднього року .

2.5.4. Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду визначається за формулою

  

, тис. грн,

(12)

де - регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t, тис. грн;

  - амортизаційні відрахування на активи регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, року t, тис. грн;

  - вибуття активів із регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t, тис. грн.

2.5.5. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання , на кожен рік t визначається за формулою

  

, тис. грн,

(13)

де - регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t, тис. грн;

  - регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року t, тис. грн.

2.5.6. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду встановлюється рівною нулю.

2.5.7. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного наступного року регуляторного періоду встановлюється на рівні регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець попереднього року .

2.5.8. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду визначається за формулою

  

, тис. грн,

(14)

де - регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t, тис. грн;

  - регуляторні амортизаційні відрахування на активи регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, року t, тис. грн;

Іt - загальна сума капітальних інвестицій для року t відповідно до схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми, тис. грн;

  - вибуття активів із регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у році t, тис. грн;

DРК - річна зміна величини робочого капіталу, включеної в регуляторну базу активів, у році t, тис. грн.

Річна зміна величини робочого капіталу, включеної в регуляторну базу активів, визначається за формулою

  

, тис. грн,

(15)

де РКt - величина робочого капіталу, включена в регуляторну базу активів, у році t, тис. грн;

 РКt-1 - величина робочого капіталу, включена в регуляторну базу активів, у році t-1, тис. грн.

Базове значення величини робочого капіталу, включеної в регуляторну базу активів (РК0), для першого регуляторного періоду встановлюється рівним нулю.

Величина робочого капіталу, включена в регуляторну базу активів (РКt), на кожен рік регуляторного періоду розраховується за формулою

  

, тис. грн,

(16)

де ОВкt - контрольовані операційні витрати з транспортування теплової енергії (без урахування амортизації, витрат електроенергії на технологічні потреби) в році t, тис. грн;

ОВнt - неконтрольовані операційні витрати з транспортування теплової енергії в році t, тис. грн;

НТВt - витрати електроенергії на технологічні потреби та витрати на придбання теплової енергії для компенсації технологічних втрат теплової енергії в мережах у році t, тис. грн.

2.6. Регуляторна норма доходу встановлюється окремо на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, а також окремо на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання.

2.6.1. Регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, визначається Комісією на кожен рік регуляторного періоду.

(підпункт 2.6.1 пункту 2.6 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 11.07.2014 р. N 898)

2.6.2. Регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (НРДдсt), визначається за формулою

, %,

(17)

де ВдсЗК - фактичне значення середньозваженої ефективної відсоткової ставки за кредитними договорами ліцензіата, запозичення за якими та умови яких узгоджено з Комісією, %;

ЧдсЗКt - відношення залишкової вартості активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, профінансованих за рахунок укладених кредитних договорів, запозичення за якими та умови яких узгоджено з Комісією, до залишкової вартості всіх активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t;

ВдсВК - вартість власного капіталу, що встановлюється на рівні 1/2 середньої дохідності довгострокових державних облігацій за рік, що передує встановленню норми доходу, %;

ЧдсВКt - відношення залишкової вартості активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, що належать ліцензіату (за винятком активів, профінансованих за рахунок укладених кредитних договорів, запозичення за якими та умови яких узгоджено з Комісією), до залишкової вартості всіх активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t;

ПП - ставка податку на прибуток підприємств, %.

(підпункт 2.6.2 пункту 2.6 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 11.07.2014 р. N 898)

2.6.3. Регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання (НРДпс), установлюється у єдиному розмірі для всіх ліцензіатів з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на рівні середньозваженої вартості капіталу після оподаткування на весь регуляторний період до його початку і розраховується за формулою

, %,

(18)

де ВпсЗК - вартість залученого капіталу, %;

ЧпсЗК - частка залученого капіталу;

ВпсВК - вартість власного капіталу, %;

ЧпсВК - частка власного капіталу;

ПП - ставка податку на прибуток підприємств, %.

(підпункт 2.6.3 пункту 2.6 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 11.07.2014 р. N 898)

2.6.4. Для розрахунку регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, використовується однакове для всіх ліцензіатів співвідношення залученого до власного капіталу, що встановлюється Комісією на весь регуляторний період і протягом цього періоду не переглядається.

2.6.5. Вартість залученого капіталу визначається на рівні середньозваженої вартості гривневих кредитів для суб'єктів господарювання за статистичними даними Національного банку України за найближчі 12 місяців до публікації рішення щодо початку нового регуляторного періоду.

2.6.6. Вартість власного капіталу визначається з використанням моделі оцінки дохідності капітальних активів і розраховується як сума безризикової процентної ставки (у якості якої приймається середня дохідність довгострокових державних облігацій, виражена у гривнях, за рік, що передує встановленню норми доходу) і величини премії за ризик інвестування у власний капітал ліцензіата галузі за формулою

  

, %,

(19)

де БСб - безризикова процентна ставка, %;

b - ступінь ризикованості інструментів власного капіталу ліцензіата відносно середньої ризикованості ринкового портфеля, відносних одиниць;

ПРр - ринкова премія за ризик, %.

Ступінь ризикованості інструментів власного капіталу ліцензіата відносно середньої ризикованості ринкового портфеля (b) приймається на рівні 0,77 для всіх ліцензіатів.

Ринкова премія за ризик (ПРр) визначається з урахуванням премії за ризик для України, визначеної відповідно до кредитного рейтингу України за оцінками міжнародних рейтингових агентств.

2.7. Комісія з метою обмеження різких коливань тарифів застосовує механізм згладжування необхідного доходу шляхом перерозподілу необхідного доходу від здійснення діяльності з транспортування теплової енергії між роками в межах одного регуляторного періоду з використанням формули

  

,

(20)

де ПНДt - прогнозний необхідний дохід для року t, тис. грн;

НРДпс - регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, установлена Комісією на весь регуляторний період до його початку, %;

НД0 - скоригований необхідний дохід базового року, тис. грн;

КЗ - коефіцієнт згладжування необхідного доходу, відносних одиниць;

n - кількість років регуляторного періоду.

2.7.1. Для першого регуляторного періоду для цілей згладжування в якості скоригованого необхідного доходу базового року (НД0) приймається дохід, встановлений Комісією на базовий рік.

2.8. Щороку протягом регуляторного періоду перед початком наступного року регуляторного періоду розраховується скоригований необхідний дохід (НДt) на наступний рік за формулою

  

, тис. грн,

(21)

де ПНД1 - прогнозний рівень необхідного доходу в першому році регуляторного періоду, тис. грн;

КЗt - коефіцієнт згладжування у ступені t;

Qt - показник коригування доходу за результатами виконання цільового завдання щодо досягнення показника якості послуг, установленого Комісією, тис. грн;

Кt - показник коригування доходу в році t, тис. грн.

2.9. Показник коригування доходу (Кt) розраховується щороку перед початком наступного року регуляторного періоду з метою врахування у скоригованому доході ліцензіата на наступний рік розбіжностей прогнозних та фактично досягнутих за підсумками року t-2 значень таких параметрів:

неконтрольовані операційні витрати;

контрольовані операційні витрати (лише в частині розбіжностей прогнозних та фактичних значень індексів цін виробників промислової продукції та індексів зростання середньомісячної заробітної плати);

витрати електроенергії на технологічні потреби та витрати на придбання теплової енергії для компенсації технологічних втрат теплової енергії в мережах (лише в частині розбіжностей прогнозних та фактичних значень єдиного роздрібного тарифу на електроенергію та тарифу на виробництво теплової енергії);

дохід від реалізації;

регуляторні амортизаційні відрахування;

дохід на регуляторну базу активів.

Показник коригування доходу (Кt) розраховується за формулою

  

, тис. грн,

(22)

де DОВкt-2 - відхилення фактичних від прогнозних значень контрольованих операційних витрат у році t-2, тис. грн;

DОВнt-2 - відхилення фактичних від прогнозних значень неконтрольованих операційних витрат у році t-2, тис. грн;

DНТВt-2 - відхилення фактичних від прогнозних значень витрат електроенергії на технологічні потреби та витрат на придбання теплової енергії для компенсації технологічних втрат теплової енергії в мережах у році t-2, тис. грн;

DДРt-2 - відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від реалізації послуг з транспортування теплової енергії в році t-2, тис. грн;

DА - відхилення фактичних від прогнозних значень регуляторних амортизаційних відрахувань, що визначається лише в останньому році поточного регуляторного періоду за підсумками всього регуляторного періоду та враховується у скоригованому необхідному доході ліцензіата на наступний рік, тис. грн;

DД - відхилення фактичних від прогнозних значень доходу на регуляторну базу активів, що визначається лише в останньому році поточного регуляторного періоду за підсумками всього регуляторного періоду та враховується у скоригованому необхідному доході ліцензіата на наступний рік, тис. грн;

ІСЦt-1 - фактичний індекс споживчих цін за результатами 9 перших місяців року t-1, %;

ІСЦt-2 - фактичний індекс споживчих цін у році t-2, %.

2.9.1. Відхилення фактичних від прогнозних значень неконтрольованих операційних витрат (DОВнt-2) у році t визначається за формулою

  

, тис. грн,

(23)

де - фактичне значення неконтрольованих операційних витрат відповідно для року t-2, тис. грн;

  - значення неконтрольованих операційних витрат для року t-2, що визначене відповідно до підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цього розділу, тис. грн.

2.9.2. Відхилення фактичних від прогнозних значень контрольованих операційних витрат (DОВкt-2) у році t визначається за формулою

  

, тис. грн,

(24)

де - значення контрольованих операційних витрат для року t-2, розраховане за формулою 2 підпункту 2.1.6 пункту 2.1 цього розділу, тис. грн;

  - значення контрольованих операційних витрат для року t-2, розраховане з урахуванням фактичних замість прогнозних значень індексу цін виробників промислової продукції та індексу зміни середньомісячної заробітної плати відповідного року за формулою

  

, тис. грн,

(25)

,

де - контрольовані операційні витрати (за винятком витрат на оплату праці та соціальні відрахування) у році t-2 регуляторного періоду, тис. грн;

  - фактичний індекс цін виробників промислової продукції для року t-1, %;

  - витрати на оплату праці та соціальні відрахування в році t-2 регуляторного періоду, тис. грн;

  - фактичний індекс зміни середньомісячної заробітної плати для року t-1, %;

ЕФ - показник ефективності контрольованих операційних витрат, який установлюється Комісією до початку регуляторного, %.

Фактичний індекс зміни середньомісячної заробітної плати для року t-1 визначається таким чином:

  

,

(26)

  

,

де - фактична середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності ліцензіата, у році t-1, грн;

  - фактична середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності ліцензіата, у році t-2, грн;

 - фактична середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, у році t-1, грн;

 - фактична середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, у році t-2, грн.

2.9.3. Відхилення фактичних від прогнозних значень витрат електроенергії на технологічні потреби та витрати на придбання теплової енергії для компенсації технологічних втрат теплової енергії в мережах (DНТВt-2) у році t визначається за формулою

  

, тис. грн,

(27)

де Не - цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби, кВт·год/ Гкал;

  - фактичний обсяг надходження теплової енергії в мережу ліцензіата в році t-2, Гкал;

  - фактичне значення єдиного роздрібного тарифу на електроенергію в році t-2, грн/кВт·год;

  - прогнозний обсяг надходження теплової енергії в мережу ліцензіата в році t-2, Гкал;

  - прогнозне значення єдиного роздрібного тарифу на електроенергію у році t-2, грн/кВт·год;

kt-2 - цільовий коефіцієнт технологічних втрат теплової енергії при транспортуванні, встановлений Комісією на рік t-2, відносних одиниць;

  - фактичний обсяг корисного відпуску теплової енергії з мережі ліцензіата в році t-2, Гкал;

  - фактичне значення тарифу на виробництво теплової енергії в році t-2, грн/Гкал;

  - прогнозний обсяг корисного відпуску теплової енергії з мережі ліцензіата в році t-2, Гкал;

  - прогнозне значення тарифу на виробництво теплової енергії в році t-2, грн/Гкал.

2.9.4. Відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від реалізації послуг з транспортування теплової енергії (DДР) визначається за формулою

  

, тис. грн,

(28)

де n - кількість змін тарифів на транспортування теплової енергії протягом року регулювання t-2;

i - період у році t-2, протягом якого тарифи на транспортування теплової енергії залишалися незмінними;

Тt-2(i) - тариф на транспортування теплової енергії, що діяв протягом періоду i в році t-2, грн/Гкал;

  - фактичний обсяг теплової енергії, що надходить у мережу ліцензіата протягом періоду i в році t-2, Гкал;

  - прогнозний обсяг теплової енергії, що надходить у мережу ліцензіата в році t-2, Гкал;

  - фактичний обсяг теплової енергії, що надходить у мережу ліцензіата в році t-2, Гкал;

kt-2 - цільовий коефіцієнт технологічних втрат теплової енергії при транспортуванні на рік t встановлюється Комісією, відносних одиниць.

При від'ємному значенні DДР, відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від реалізації послуг з транспортування теплової енергії включається в показник коригування доходу з урахуванням податку на прибуток підприємств.

2.9.5. Відхилення фактичних від прогнозних значень регуляторних амортизаційних відрахувань (DА) визначається за формулою

  

, тис. грн,

(29)

де - фактичне значення регуляторних амортизаційних відрахувань для року t, розраховане за формулою 9 пункту 2.3 цього розділу, з урахуванням фактичних даних щодо активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;

  - прогнозне значення регуляторних амортизаційних відрахувань для року t, розраховане за формулою 9 пункту 2.3 цього розділу, тис. грн;

n - кількість років регуляторного періоду.

2.9.6. Відхилення очікуваного від прогнозного значення доходу на регуляторну базу активів (DД) визначається за формулою

  

, тис. грн,

(30)

де - фактичне значення доходу на регуляторну базу активів для року t, розраховане за формулою 10 пункту 2.4 цього розділу, з урахуванням фактичних даних щодо активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;

  - прогнозне значення доходу на регуляторну базу активів для року t, розраховане за формулою 10 пункту 2.4 цього розділу, тис. грн;

n - кількість років регуляторного періоду.

III. Формування тарифів на транспортування теплової енергії

3.1. Тариф на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами визначається за формулою

  

, грн/Гкал,

(31)

де Тt - тариф на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами в році t, грн/Гкал;

НДt - необхідний дохід від здійснення діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами в році t, тис. грн;

КВt - загальний річний обсяг корисного відпуску теплової енергії з мережі ліцензіата в році t, тис. Гкал.

Для встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами ліцензіат подає до Комісії у друкованому та електронному вигляді розрахунки тарифів на відповідний регуляторний період за формою, наведеною у додатку до цієї Методики, з відповідними розрахунковими, підтверджувальними і аргументуючими матеріалами.

3.2. Річні плани транспортування теплової енергії готуються на підставі фактичної динаміки за останні п'ять років та прогнозованих обсягів виробництва і споживання теплової енергії з урахуванням укладених договорів зі споживачами та інших техніко-економічних факторів.

 

Директор Департаменту
стратегічного планування
та розвитку у сфері комунальних послуг

Д. Арлачов

 

Розрахунок тарифу на транспортування теплової енергії на ___ регуляторний період

N
з/п

Показник

Одиниця виміру

Базовий рік

_ регуляторний період

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Складові тарифу на транспортування теплової енергії

 

 

1

Операційні витрати, у т. ч.:
(р. 1.1 + р. 1.2)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

1.1

Контрольовані операційні витрати, у т. ч.: (р. 1.1.1 + р. 1.1.2 + р. 1.1.3 + р. 1.1.4 + р. 1.1.5 + р. 1.1.6 + р. 1.1.7)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Прямі матеріальні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Прямі витрати на оплату праці

тис. грн

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Інші прямі витрати, у т. ч.:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

інші прямі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

1.1.4

Загальновиробничі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

1.1.5

Адміністративні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

1.1.6

Витрати на збут

тис. грн

 

 

 

 

 

 

1.1.7

Інші операційні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

1.2

Неконтрольовані операційні витрати, у т. ч.:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

загальновиробничі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

2

Витрати електроенергії на технологічні потреби

тис. грн

 

 

 

 

 

 

3

Амортизація (р. 3.1 + р. 3.2)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

3.1

Амортизація активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

3.2

Амортизація активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

4

Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

5

Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

6

Норма доходу на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

%

 

 

 

 

 

 

7

Норма доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

%

 

 

 

 

 

 

8

Дохід на регуляторну базу активів (р. 8.1 + р. 8.2)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

8.1

Дохід на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (р. 4 х р. 6)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

8.2

Дохід на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання (р. 5 х р. 7)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

9

Прогнозований необхідний дохід (р. 1.+ р. 2 + р. 3 + р. 8)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

10

Показник якості послуг

тис. грн

 

 

 

 

 

 

11

Показник коригування доходу попереднього року на розбіжності прогнозних та фактичних значень параметрів розрахунку доходу

тис. грн

 

 

 

 

 

 

12

Скоригований необхідний дохід (р. 9 + р. 10 + р. 11)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

Техніко-економічні показники річного плану виробництва теплової енергії

13

Загальний обсяг теплової енергії, що надходить у мережу ліцензіата

тис. Гкал

 

 

 

 

 

 

14

Цільовий коефіцієнт технологічних втрат теплової енергії в мережах

відносні одиниці

 

 

 

 

 

 

15

Втрати теплової енергії в мережі (р. 13 х р. 14 / 100)

тис. Гкал

 

 

 

 

 

 

16

Обсяг корисного відпуску теплової енергії (р. 13 - р. 15)

тис. Гкал

 

 

 

 

 

 

Розрахунок тарифу

 

17

Тариф на транспортування теплової енергії (р. 12 / р. 16)

грн/Гкал

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос