Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке медицинского обеспечения в Службе безопасности Украины

СБУ
Приказ от 24.10.2012 № 477
Утратил силу

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

24.10.2012

м. Київ

N 477

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2012 р. за N 1914/22226

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Служби безпеки України
 від 8 жовтня 2007 року N 718
згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України
 від 21 грудня 2017 року N 740)

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", Законів України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", з метою ефективного використання бюджетних коштів, належного забезпечення пацієнтів лікарськими засобами у закладах охорони здоров'я Служби безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 08 жовтня 2007 року N 718, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 року за N 1238/14505 (зі змінами), що додаються.

2. Начальнику Військово-медичного управління забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

І. Калінін

ПОГОДЖЕНО:

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

Голова Об'єднаного
комітету профспілки
Служби безпеки України

В. Шатілов

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України

1. У розділі I:

1.1. У пункті 1.2:

1.1.1. Абзац десятий викласти у такій редакції:

"медична карта амбулаторного хворого - форма первинної облікової документації N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого N ___", затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;".

1.1.2. В абзаці одинадцятому слова "(відновне лікування)" виключити.

1.1.3. Після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"медичний облік - облік категорій осіб, які мають право отримувати медичну допомогу у закладах охорони здоров'я СБУ, що здійснюється згідно з цією Інструкцією.".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим.

1.1.4. Абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"медичний огляд - огляд пацієнта лікарем з метою визначення стану його здоров'я.".

1.1.5. Абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий виключити.

1.2. У пункті 1.3:

1.2.1. Слова "та військово-медичними підрозділами" виключити.

1.2.2. Слова "прикріплених контингентів" замінити словами "осіб, які перебувають на медичному обліку у лікувально-профілактичних закладах СБУ (далі - прикріплені контингенти)".

1.3. Абзац другий пункту 1.4 викласти у такій редакції:

"умовами оперативно-службової діяльності підрозділів Центрального управління, регіональних органів, органів військової контррозвідки, навчальних та інших закладів, науково-дослідних, науково-технічних та інших установ, організацій і підприємств, Штабу Антитерористичного центру при СБУ (далі - органи, підрозділи, заклади СБУ)".

2. У розділі II:

2.1. У пункті 2.4 слова "(типового положення)" виключити.

2.2. У пункті 2.6:

2.2.1. Абзац перший після слів "закладів охорони здоров'я" доповнити абревіатурою "СБУ".

2.2.2. В абзаці третьому слова ", психологічного оглядів та інших заходів з професійного психологічного відбору (психофізіологічних, поліграфологічних досліджень тощо)" замінити словом "огляду".

2.2.3. Абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"евакуація постраждалих з місць катастроф, надзвичайних ситуацій, виконання бойових завдань тощо.".

2.3. У пункті 2.10 слова "санаторно-курортні, оздоровчі та інші медичні заклади" замінити словами "оздоровчі, санаторно-курортні та інші заклади охорони здоров'я".

3. У розділі III:

3.1. В абзаці третьому пункту 3.2 слова "(відновне)" та "після захворювань і травм" виключити.

3.2. У пункті 3.3:

3.2.1. Абзац перший викласти у такій редакції:

"3.3. До прикріплених контингентів належать такі категорії осіб:".

3.2.2. Підпункт 3 після слова "відповідно" доповнити словами "(далі - пенсіонери СБУ)".

3.2.3. У підпункті 11 слова та цифри ", які мають загальний трудовий стаж у СБУ (КДБ СРСР-УРСР) 25 років і більше," виключити.

3.3. У пункті 3.6:

3.3.1. Абзац четвертий після слів "у разі амбулаторного лікування відповідно до" доповнити словами "локального формуляру лікарських засобів, дозволених до використання у закладах охорони здоров'я Служби безпеки України, затвердженого наказом начальника ВМУ СБУ (далі - локальний формуляр), та".

3.3.2. В абзаці п'ятому слово і цифру "підпункті 1" замінити словами і цифрами "підпунктах 1 і 6 пункту 3.3 розділу III".

3.4. Пункт 3.8 викласти у такій редакції:

"3.8. Особи з числа прикріплених контингентів, які мають право на безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів, отримують їх в аптеках, закріплених за цими закладами, за рецептами, виписаними відповідно до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19 липня 2005 року N 360, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за N 782/11062.".

3.5. У пункті 3.9:

3.5.1. Після слова "безоплатне" доповнити словами "та на пільгових умовах".

3.5.2. Після слів "що входять до" доповнити словами "локального формуляру та".

3.6. Пункт 3.11 після слів "лікувально-профілактичного закладу" доповнити абревіатурою "СБУ".

3.7. У пункті 3.12 слова "Фінансово-економічної служби" замінити словами "Фінансово-економічного управління".

3.8. У пункті 3.13 слова "військово-медичних" виключити.

4. У розділі IV:

4.1. В абзаці сьомому пункту 4.2 слова "на амбулаторному та стаціонарному етапах" виключити.

4.2. У пункті 4.6:

4.2.1. В абзаці третьому слова ", а також на договірних засадах - іншим особам" виключити.

4.2.2. В абзаці сьомому слово "(відновне)" виключити.

4.2.3. В абзаці дев'ятому абревіатуру "МСЕК" замінити словами "медико-соціальну експертну комісію (далі - МСЕК)".

4.3. У пункті 4.16 слова "розпорядком дня та правилами поведінки хворих" замінити словами "правилами внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я СБУ".

4.4. В абзаці першому пункту 4.17 слова "помістити цю особу до ізолятора" замінити словами "направити цю особу до спеціалізованого".

4.5. У пункті 4.19 слова "відповідно до законодавства України" виключити.

5. У розділі VI:

5.1. Абзаци перший і другий пункту 6.2, пункт 6.5, абзац третій пункту 7.1 та пункт 7.7 після слів "охорони здоров'я" доповнити абревіатурою "СБУ".

5.2. Пункт 6.3 викласти у такій редакції:

"6.3. У закладах охорони здоров'я СБУ використовується облікова статистична документація, яка затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.".

5.3. У пункті 6.4 слова та цифри "(форма N 025/о) - медична книжка" виключити.

5.4. Пункт 6.6 викласти у такій редакції:

"6.6. Особа з числа прикріплених контингентів, яка втратила право перебування на медичному обліку у лікувально-профілактичному закладі СБУ, знімається з обліку. Їй особисто передаються медична карта амбулаторного хворого та інші медичні документи, а перепустка на прохід до закладу охорони здоров'я СБУ вилучається обліково-реєстраційним підрозділом цього закладу і знищується в установленому порядку.".

6. У розділі VII:

6.1. Абзац третій пункту 7.1 та пункт 7.7 після слів "охорони здоров'я" доповнити абревіатурою "СБУ".

6.2. В абзаці другому пункту 7.8 слова "медико-санітарну і лікарську" замінити словом "медичну".

7. У тексті Інструкції:

7.1. Слова "медико-санітарна допомога" у всіх відмінках замінити словами "медична допомога" у відповідних відмінках.

7.2. Слово "хворий" у відповідному відмінку та числі замінити словом "пацієнт" у відповідному відмінку та числі.

7.3. Слова "лікувально-профілактична допомога" у всіх відмінках замінити словами "медична допомога" у відповідних відмінках.

7.4. Слова "медична книжка" у всіх відмінках замінити словами "медична карта амбулаторного хворого" у відповідних відмінках.

7.5. Слова "медичне обслуговування" у всіх відмінках замінити словами "медичний облік" у відповідних відмінках.

8. У додатку 1 слова "медичне обслуговування" замінити словами "медичний облік".

 

Т. в. о. начальника
Військово-медичного управління

В. Завалецький

Опрос