Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Лицензионные условия осуществления деятельности по привлечению средств установщиков управления имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 23.10.2012 № 1855
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.10.2012

м. Київ

N 1855

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2012 р. за N 1912/22224

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Розпорядження втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 24 червня 2004 року N 1225
згідно з розпорядженням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 8 серпня 2017 року N 3385)

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, з метою вдосконалення регулювання ринків фінансових послуг Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 червня 2004 року N 1225, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 року за N 927/9526, що додаються.

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями разом з юридичним департаментом подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бурмаку М. О.

 

В. о. Голови Комісії

А. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

Р. Кузьмін

 

 

Зміни
до Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

"Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2007 року N 6640), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 лютого 2007 року за N 92/13359 (із змінами) (далі - Положення про реєстр), Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 грудня 2003 року N 152, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за N 1252/8573 (із змінами) (далі - Положення про фінансові компанії), Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи - юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07 липня 2005 року N 4300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2005 року за N 796/11076, та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність фінансових установ".

2. У розділі 1:

2.1. У пункті 1.3:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) набуття заявником статусу фінансової установи відповідно до законодавства;";

підпункт "в" після слова "Держфінпослуг" доповнити словами "та/або Нацкомфінпослуг";

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) наявності у заявника/ліцензіата на дату подання заяви про видачу ліцензії власного капіталу в розмірі не меншому, ніж установлений Положенням про фінансові компанії (крім фінансових установ - юридичних осіб публічного права)".

2.2. У пункті 1.4 слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг)" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

3. У розділі 3:

3.1. У пункті 3.3:

абзац четвертий підпункту 3.3.1 виключити;

у підпункті 3.3.2 слова "у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку".

3.2. Абзац перший пункту 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Ліцензіат не проводить залучення коштів установників управління майном у ФОН до державної реєстрації проспекту емісії сертифікатів ФОН та здійснення інших дій, передбачених статтею 38 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

4. У тексті Ліцензійних умов, крім підпункту "в" пункту 1.3 розділу 1, абзацу дев'ятого підпункту 2.1.4 пункту 2.1 розділу 2 після слів "затвердженого розпорядженням", слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".

5. У додатках 1, 6 - 8 до Ліцензійних умов слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

 

Директор департаменту
регулювання та нагляду
за фінансовими компаніями

Ю. В. Берестовський

Опрос