Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы заявки на заключение форвардного биржевого контракта на закупку Аграрным фондом зерна на условиях форвардных закупок

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 22.10.2012 № 645
действует с 10.12.2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.10.2012

м. Київ

N 645

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 листопада 2012 р. за N 1904/22216

Про затвердження форми заявки на укладення форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна на умовах форвардних закупівель

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року N 736 "Про запровадження державних форвардних закупівель зерна",

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму заявки на укладення форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна на умовах форвардних закупівель, що додається.

2. Департаменту економічного розвитку аграрного ринку (Саблук В. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Бісюка І. Ю.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
Аграрного фонду

І. В. Якубович

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Заявка
на укладення форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна на умовах форвардних закупівель

1. Відомості про сільськогосподарського товаровиробника зерна:

для юридичної особи:

найменування: _______________________________________________________________________;
місцезнаходження: ____________________________________________________________________;
прізвище, ім'я, по батькові керівника: _____________________________________________________;
роб. телефон, мобільний телефон: _______________________________________________________;
факс, e-mail: __________________________________________________________________________;
головний бухгалтер юридичної особи:

прізвище, ім'я, по батькові: _____________________________________________________________;
роб. телефон, мобільний телефон: _______________________________________________________;
факс, e-mail: __________________________________________________________________________;

для фізичної особи - підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові: _____________________________________________________________;
роб. телефон, мобільний телефон: _______________________________________________________;
факс, e-mail: __________________________________________________________________________.

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті):
_____________________________________________________________________________________.

Номер і дата державної реєстрації: _______________________________________________________.

Дані про банківський рахунок:

найменування банку: __________________________________________________________________;
МФО: _______________________________________________________________________________;
номер поточного рахунку: ______________________________________________________________;
умови сплати податку на прибуток: ______________________________________________________;
                                                           (загальна/ спрощена/ фіксований сільськогосподарський податок)
дані щодо уповноважених осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном юридичної
особи: _______________________________________________________________________________;
відомості про засновників: _____________________________________________________________.

2. Предмет продажу/закупівлі:

N з/п

Об'єкт державного цінового регулювання

Кількість зерна, тонн

Розмір авансового платежу

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

3. Прошу укласти форвардний біржовий контракт на закупівлю Аграрним фондом зерна на умовах державних форвардних закупівель зерна, обсяг якого становить ______________________ тонн.

4. Місце поставки зерна:
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування, місцезнаходження зернового складу)
_____________________________________________________________________________________.

5. Товаровиробник підтверджує, що:

відсутній непогашений податковий борг із сплати загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів), крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства;

відсутня прострочена заборгованість за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами (позиками) та відсотки за їх користування, крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства;

відсутній запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення діяльності юридичної особи в результаті її реорганізації, ліквідації та визнання юридичної особи банкрутом.

6. До заявки додаються документи, визначені пунктом 5 Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року N 736.

Керівник суб'єкта господарювання ___________________________  ___________________________
((юридичної особи)/фізична особа - підприємець)
______________________________________________________________________________________
                                                                                                                    (підпис)                                           (прізвище, ініціали)
                                                                                                                      
М. П.

Головний бухгалтер (посада)____________________________________________________________
                                                                                                                   (підпис)                                           (прізвище, ініціали)
                                                                                                                   
М. П.

________________________
                          (дата)

 

Директор Департаменту
економічного розвитку аграрного ринку

В. П. Саблук

Опрос