Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины

Национальный банк
Постановление от 17.10.2012 № 429
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.10.2012

м. Київ

N 429

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 листопада 2012 р. за N 1883/22195

Про внесення змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17 вересня 2015 року N 615)

Відповідно до статей 15 та 25 Закону України "Про Національний банк України", з метою ефективного використання монетарних інструментів регулювання ліквідності банків Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року N 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2009 року за N 410/16426 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У розділі II:

пункт 3.4 глави 3 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"векселі суб'єктів господарювання - резидентів, що авальовані Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - чотирнадцятим;

абзац четвертий пункту 3.12 після слів "ніж один місяць" доповнити словами "(крім облігацій підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України)";

главу після пункту 3.12 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3.13. Векселі суб'єктів господарювання, що авальовані Кабінетом Міністрів України, які приймаються під забезпечення кредиту рефінансування, мають відповідати вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, а також таким вимогам:

вексель має бути оригіналом, що виданий в одному примірнику, і не повинен мати будь-яких застережних написів;

вексель має бути авальований Кабінетом Міністрів України та акцептований трасатом;

вексель повинен бути врахований банком;

вексель повинен мати бланковий індосамент банку, який урахував вексель;

вексель повинен мати визначений строк платежу, який настає не раніше ніж строк погашення кредиту рефінансування.".

У зв'язку з цим пункти 3.13 - 3.30 уважати відповідно пунктами 3.14 - 3.31.

1.2. У пункті 1.4 розділу VI:

в абзаці п'ятому слова "або авалював вексель" виключити;

доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"пред'явлення вимоги до аваліста векселя".

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий уважати відповідно абзацами сьомим, восьмим.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Національної комісії
з цінних  паперів та фондового ринку

О. О. Тарасенко

Опрос