Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил присоединения к тепловым сетям

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг
Постановление, Правила от 19.10.2012 № 343
редакция действует с 24.05.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

19.10.2012

м. Київ

N 343

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2012 р. за N 1856/22168

Про затвердження Правил приєднання до теплових мереж

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг,
від 12 квітня 2013 року N 47

Відповідно до статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила приєднання до теплових мереж, що додаються.

2. Департаменту регулювання відносин, інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері теплопостачання (Кремена С. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

В. Саратов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Т. в. о. Міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

О. М. Аліпов

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

 

ПРАВИЛА ПРИЄДНАННЯ ДО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила регулюють відносини, які виникають у процесі приєднання закінчених будівництвом, реконструйованих, технічно переоснащених тепловикористальних або теплогенеруючих установок до теплових мереж (крім теплогенеруючих установок, приєднання яких регулюється Правилами приєднання когенераційних установок до теплових мереж, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24 липня 2009 року N 223, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2009 року за N 778/16794), і поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва, транспортування і постачання теплової енергії, та замовників робіт з приєднання об'єктів у сфері теплопостачання.

(пункт 1.1 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 12.04.2013 р. N 47)

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

власник - юридична чи фізична особа або фізична особа - підприємець, яка має у власності або користуванні теплові мережі та/або джерела теплової енергії, до яких безпосередньо або через теплові мережі та/або джерела теплової енергії інших осіб здійснюється приєднання;

замовник - юридична чи фізична особа або фізична особа - підприємець, яка має намір приєднати закінчені будівництвом, реконструйовані, технічно переоснащені об'єкти до теплових мереж відповідно до технічних умов та укладеного договору про приєднання до теплових мереж;

об'єкт - теплогенеруюча або тепловикористальна установка;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
від 12.04.2013 р. N 47,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий
вважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим)

приєднання - сукупність організаційних і технічних заходів для здійснення транспортування (постачання) теплової енергії до тепловикористальної установки замовника та/або подачі виробленої теплової енергії теплогенеруючою установкою в точку приєднання до теплових мереж;

(абзац п'ятий пункту 1.2 у редакції постанови Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
від 12.04.2013 р. N 47)

суміжні організації - суб'єкти господарювання, що мають у власності або користуються на законних підставах тепловими мережами та/або джерелами теплової енергії та які мають спільні точки приєднання;

тепловикористальна установка - комплекс обладнання (пристроїв), що використовує теплову енергію (теплоносій) для опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, технологічних або комунально-побутових потреб;

(абзац сьомий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг, від 12.04.2013 р. N 47)

теплові мережі - система магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж;

теплогенеруюча установка - комплекс взаємопов'язаного обладнання, що виробляє теплову енергію, незалежно від місця його розташування;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
від 12.04.2013 р. N 47,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим)

технологічно пов'язані мережі - теплові мережі, що належать суб'єктам господарювання на праві власності або користування, мають спільні точки приєднання та є складовою єдиного технологічного процесу у сфері теплопостачання;

точка приєднання - запроектована або фактично існуюча межа балансової належності.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про теплопостачання" та Правилах користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року N 1198.

1.3. Приєднання до теплових мереж здійснюється власником на підставі договору про приєднання до теплових мереж (далі - Договір), що укладається між власником та замовником, умови якого мають відповідати Типовому договору про приєднання до теплових мереж (додаток до цих Правил).

Договір укладається за взаємною згодою сторін після подання замовником заяви на приєднання до теплових мереж у випадках:

приєднання до теплових мереж закінченого будівництвом, реконструйованого, технічно переоснащеного об'єкта;

збільшення теплового навантаження або теплової потужності об'єкта внаслідок реконструкції або технічного переоснащення об'єкта.

1.4. З метою приєднання об'єкта до теплових мереж замовник звертається до власника цих мереж із заявою для отримання згоди.

1.5. Власник протягом 10 днів з дати отримання заяви на приєднання повідомляє замовника про згоду або неможливість приєднання та/або надає інші варіанти щодо приєднання об'єкта:

в іншій точці приєднання з урахуванням визначення технічної можливості приєднання;

шляхом передачі права на використання потужності в порядку, встановленому цими Правилами, за наявності технічної можливості такої передачі тощо.

1.6. Замовник протягом 10 днів з дати отримання такого повідомлення інформує власника в письмовій формі про згоду, вибір варіанта приєднання або про відмову від приєднання.

1.7. Якщо замовник не має інформації стосовно суб'єкта господарювання, який має повноваження для укладення Договору, він може звернутися до органу місцевого самоврядування з письмовим запитом щодо надання такої інформації із зазначенням місцезнаходження об'єкта приєднання.

1.8. Приєднання об'єкта замовника до теплових мереж передбачає такі етапи:

подання замовником заяви власнику про приєднання об'єкта до теплових мереж;

(абзац другий пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері комунальних послуг, від 12.04.2013 р. N 47)

отримання технічних умов на приєднання до теплових мереж власника;

укладання замовником та власником Договору;

розроблення замовником (у разі відсутності такої можливості - проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для приєднання об'єктів до теплових мереж і узгодження її з власником;

оплата замовником власнику вартості приєднання відповідно до умов укладеного Договору;

виконання сторонами зобов'язань щодо здійснення заходів із приєднання об'єкта до теплових мереж;

отримання акта готовності об'єкта до експлуатації;

підключення об'єкта замовника до теплових мереж;

виконання сторонами інших зобов'язань, передбачених умовами Договору.

1.9. Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення теплових мереж або джерел теплової енергії здійснюються на підставі схем теплопостачання та законодавства України у сфері містобудівної діяльності.

1.10. У разі наявності технічної можливості та виконання замовником цих Правил власник мереж зобов'язаний приєднати об'єкт замовника до своєї теплової мережі.

1.11. Укладення Договору здійснюється після отримання замовником технічних умов на приєднання до теплових мереж відповідно до Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2009 року N 334, постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 29 жовтня 2009 року N 1232, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2009 року за N 1138/17154.

1.12. У разі зміни власника теплогенеруючої установки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та надійності транспортування теплової енергії від теплогенеруючої установки в теплову мережу в точці приєднання теплогенеруючої установки, нові технічні умови приєднання не видаються.

(розділ I доповнено пунктом 1.12 згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
від 12.04.2013 р. N 47)

II. Порядок укладення Договору

2.1. Для укладення Договору замовник подає власнику заяву про приєднання, яка має містити такі дані:

найменування, місцезнаходження, банківські реквізити замовника;

місцезнаходження об'єкта;

технічні параметри (характеристики) об'єкта;

розрахункові теплові навантаження для потреб опалення, вентиляції, кондиціювання повітря та гарячого водопостачання (для тепловикористальних установок);

(абзац п'ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 12.04.2013 р. N 47)

максимальні погодинні та середньогодинні витрати теплової енергії та відповідні їм розрахункові витрати теплоносіїв на технологічні потреби, опалення, вентиляцію, кондиціювання повітря та гаряче водопостачання (для тепловикористальних установок);

(абзац шостий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 12.04.2013 р. N 47)

вид і параметри теплоносіїв (тиск і температура);

режими теплоспоживання для об'єкта (безперервний, одно-, двозмінний тощо) (для тепловикористальних установок);

(абзац восьмий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 12.04.2013 р. N 47)

розташування вузла обліку теплової енергії;

вимоги до режиму теплопостачання об'єкта (допустимі перерви в подачі теплоносіїв за тривалістю, періодами року тощо) (для тепловикористальних установок);

(абзац десятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 12.04.2013 р. N 47)

наявність і можливість використання власних джерел теплової енергії (із зазначенням їх потужностей та режимів роботи) (для тепловикористальних установок);

(абзац одинадцятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 12.04.2013 р. N 47)

правові підстави користування замовником об'єктом та земельною ділянкою, на якій планується його будівництво;

номер і дата видачі технічних умов на приєднання до теплових мереж;

заплановані строки введення в експлуатацію об'єкта;

інформацію про категорію цільового призначення земельної ділянки.

2.2. До заяви про приєднання додаються такі документи:

копії документів, що підтверджують право власності або користування на об'єкт і право власності чи користування земельною ділянкою для будівництва або реконструкції об'єкта;

ситуаційний план розташування об'єкта з прив'язкою до території населеного пункту або елементів територіального поділу у схемі теплопостачання;

документи, що підтверджують повноваження особи, яка діє від імені замовника.

2.3. У разі недотримання замовником вимог, передбачених пунктами 2.1, 2.2 цього розділу, пунктом 4.4 розділу IV цих Правил, власник протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви надсилає замовнику повідомлення про усунення порушень в оформленні заяви та додатків до неї. Строк на усунення порушень в оформленні заяви та додатків до неї не може бути більшим, ніж три місяці з дати отримання замовником повідомлення.

У разі усунення порушень в оформленні заяви та додатків до неї власник протягом 15 днів з дати їх усунення надає замовнику підписаний проект Договору у двох примірниках.

Замовник у разі згоди з його умовами підписує обидва примірники проекту Договору протягом 20 днів з дати його отримання та надсилає один примірник власнику.

Договір укладається в порядку та в строки, установлені законодавством України.

Якщо для здійснення приєднання власнику необхідно укласти договори з іншими суб'єктами господарювання, строк направлення проекту Договору збільшується на період укладення зазначених договорів із суміжними організаціями.

2.4. У разі неможливості приєднання об'єкта до теплових мереж унаслідок відсутності вільної потужності у відповідній точці приєднання на день звернення замовника, але за наявності у схваленій в установленому законодавством порядку інвестиційній програмі власника заходів з розвитку сфери теплопостачання та зняття технічних обмежень, які забезпечать надалі технічну можливість приєднання об'єкта до теплових мереж, відмова в укладенні Договору не допускається.

2.5. Якщо на дату звернення замовника відсутня технічна можливість приєднання об'єкта до теплових мереж у відповідній точці приєднання і при цьому у схваленій в установленому порядку інвестиційній програмі власника не передбачені заходи з перспективи розвитку сфери теплопостачання та зняття технічних обмежень, які забезпечать технічну можливість приєднання об'єкта до теплових мереж, власник протягом 30 днів звертається до органу місцевого самоврядування щодо внесення змін до затвердженої схеми теплопостачання в частині забезпечення технічної можливості приєднання об'єкта до теплових мереж з додаванням заяви на приєднання.

2.6. У разі відмови відповідного органу місцевого самоврядування, який затвердив схему теплопостачання, у внесенні змін до схеми теплопостачання в частині заходів, що забезпечать можливість приєднання об'єкта замовника до теплових мереж, власник відмовляє замовнику у приєднанні у зв'язку з відсутністю технічної можливості приєднання.

2.7. Заходи (у тому числі технічні) щодо приєднання об'єкта до теплових мереж виконуються замовником у межах його земельної ділянки, а в разі приєднання багатоквартирного будинку - в межах інженерно-технічних мереж будинку.

2.8. Власником виконуються заходи (у тому числі технічні) щодо приєднання об'єкта до теплових мереж до межі земельної ділянки замовника, на якій розташований об'єкт, а в разі приєднання багатоквартирного будинку - до межі з інженерно-технічними мережами будинку, зі збільшення пропускної здатності (збільшення потужності) відповідних теплових мереж або джерел теплової енергії, а також щодо фактичного приєднання та які містять:

розробку замовником (у разі відсутності такої можливості - проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації відповідно до технічних умов приєднання та їх узгодження з власником теплових мереж;

перевірку власником виконання замовником умов приєднання;

здійснення власником фактичного приєднання об'єкта до теплових мереж.

2.9. У зв'язку із забезпеченням технічної можливості приєднання строк приєднання об'єкта визначається Договором з урахуванням інвестиційної програми власника.

Приєднання до теплових мереж здійснюється згідно з відповідною схемою теплопостачання.

2.10. Технічні умови на приєднання, які надаються власником разом з проектом Договору, мають містити такі відомості:

а) точки приєднання;

б) максимальні часові та середньогодинні теплові навантаження об'єкта за видами теплоносіїв та видами теплоспоживання (опалення, вентиляція, кондиціонування, гаряче водопостачання, технологічні потреби), а також схеми підключення об'єкта;

(підпункт "б" пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 12.04.2013 р. N 47)

в) максимальні розрахункові та середньогодинні витрати теплоносіїв, у тому числі з водорозбором з мережі (при відкритій системі теплопостачання);

г) параметри (тиск, температура) теплоносіїв і межі їх відхилень у точках приєднання до теплової мережі з урахуванням зростання навантажень у системі теплопостачання;

ґ) кількість, якість і режим відкачки повернення теплоносія, а також вимоги до його очищення, якщо теплова енергія відпускається у вигляді пари;

д) рекомендації, що стосуються необхідності використання наявних у замовника власних джерел теплової енергії, будівництва резервного джерела теплової енергії, резервної теплової мережі, з урахуванням вимог до надійності теплопостачання об'єкта, а також рекомендації з використання вторинних енергетичних ресурсів;

е) вимоги до прокладання та ізоляції трубопроводів;

є) вимоги до організації обліку теплової енергії;

ж) вимоги до диспетчерського зв'язку з теплопостачальною організацією;

з) межі експлуатаційної відповідальності теплопостачальної організації та замовника;

и) межі можливих коливань тиску (у тому числі статичного) і температури в теплових пунктах замовника, пристрої для захисту від яких повинні передбачатися замовником при проектуванні систем теплоспоживання та теплових мереж;

і) мінімальні годинні і середньогодинні теплові навантаження об'єкта за видами теплоносіїв та видами теплоспоживання.

2.11. Власник не має права нав'язувати замовнику невигідні умови Договору та які не стосуються предмета Договору, економічно або технологічно не обґрунтовані або прямо не передбачені чинним законодавством.

III. Порядок виконання Договору

3.1. Дата підключення не може бути встановлена пізніше, ніж дата виконання замовником своїх зобов'язань за Договором.

3.2. Відповідно до наданих власником технічних умов на приєднання замовник розробляє проектну документацію в порядку, установленому законодавством. Відхилення від технічних умов на приєднання, необхідність яких було виявлено при проектуванні, підлягають обов'язковому погодженню з власником.

3.3. Замовник має право отримати інформацію про стан виконання заходів щодо будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) теплових мереж.

3.4. Після виконання замовником технічних умов на приєднання власник безоплатно дозволяє замовнику здійснити приєднання зазначеного об'єкта до теплових мереж та здійснює контроль за виконанням заходів з приєднання.

3.5. Згода на приєднання теплогенеруючої установки здійснюється на підставі акта готовності теплогенеруючої установки до експлуатації, який має підписуватися представниками технічної комісії.

До скликання технічної комісії замовником у встановленому порядку створюється робоча комісія, до складу якої включаються представники замовника та власника.

(розділ III доповнено новим пунктом 3.5 згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
від 12.04.2013 р. N 47)

3.6. Прийняття теплогенеруючої установки в експлуатацію здійснюється технічною комісією лише після усунення всіх недоліків та порушень, виявлених робочою комісією.

До акта готовності додається схема приєднання теплогенеруючої установки до теплової мережі із зазначенням основних параметрів теплової мережі та обладнання.

(розділ III доповнено новим пунктом 3.6 згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
від 12.04.2013 р. N 47,
у зв'язку з цим пункти 3.5, 3.6 вважати відповідно пунктами 3.7, 3.8)

3.7. Перед початком подачі теплової енергії замовник повинен:

а) забезпечити доступ уповноваженим представникам відповідних органів державної влади для огляду пристроїв та споруд, які використовуються для приєднання до теплових мереж;

б) отримати акт готовності об'єкта до експлуатації;

в) укласти з теплопостачальною організацією договір на постачання теплової енергії.

3.8. Плата за приєднання закінчених будівництвом, реконструйованих, технічно переоснащених тепловикористальних установок до теплових мереж визначається вартістю робіт, визначених проектною документацією на приєднання, пропорційно співвідношенню замовленої потужності до вільної.

Плата за приєднання теплогенеруючих установок до теплових мереж визначається умовами Договору.

(пункт 3.8 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 12.04.2013 р. N 47)

IV. Особливості приєднання тепловикористальної установки в разі передачі права на використання потужності

(назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг, від 12.04.2013 р. N 47)

4.1. Споживачі, тепловикористальні установки яких підключено до теплових мереж, мають право передавати право на використання потужності іншим особам, що бажають приєднатись до теплових мереж.

4.2. Передача права на використання потужності іншій особі може здійснюватися лише на подачу теплоносія того виду, який подається особі, яка передає право на використання потужності, та в тій точці приєднання, де приєднані тепловикористальні установки особи, яка передає право на використання потужності.

Технічна можливість приєднання замовника, якому передано право на використання потужності в іншій точці приєднання, визначається власником.

4.3. Передача права на використання потужності здійснюється шляхом:

а) укладення між споживачем, підключеним до теплових мереж, і замовником договору про передачу права на використання потужності;

б) укладення замовником Договору з власником.

4.4. Особа, якій надано право на використання потужності, надає заяву на приєднання власнику теплових мереж, до яких приєднані тепловикористальні установки.

У заяві на приєднання, крім відомостей, визначених у пункті 2.1 розділу II цих Правил, зазначається інформація про передачу права на використання потужності, у тому числі найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) кожної зі сторін Договору, точка приєднання та обсяг переданої потужності.

Крім документів, надання яких передбачено пунктом 2.2 розділу II цих Правил, замовник надає копію документа, що підтверджує параметри приєднання, завірену сторонами копію договору про передачу права на використання потужності, а також документ, що свідчить про розмір зниження теплового навантаження споживача, який передав право на використання потужності.

Допускається передача права на використання потужності кількома особами на користь однієї особи в межах зони дії джерела теплової енергії.

4.5. Особа, заінтересована в перерозподілі потужностей, що використовувались іншими особами, може звернутися із запитом до власника теплових мереж або джерел теплової енергії, до яких приєднані або можуть бути приєднані її об'єкти.

 

Директор Департаменту
регулювання відносин,
інвестиційної політики та технічного
розвитку у сфері теплопостачання

С. Кремена

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про приєднання до теплових мереж

м. ___________________

"___" _____________ 20__ року

______________________________________________________________________ (далі - Замовник)
                                                           (найменування/прізвище, ім'я, по батькові)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                                                                 (назва документа)
з одного боку, та ________________________________________________________ (далі - Власник)
                                                                          (найменування/прізвище, ім'я, по батькові)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                                                                (назва документа)
з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей Договір про приєднання до теплових мереж (далі - Договір).

При виконанні умов Договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися Правилами приєднання до теплових мереж, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
від 19 жовтня 2012 року N 343, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України ___________ 2012 року за N ____/_____ (далі - Правила), та іншими нормативно-правовими актами.

I. Предмет Договору

Власник зобов'язується приєднати закінчену будівництвом (реконструйовану, технічно переоснащену) тепловикористальну або теплогенеруючу установку з тепловим навантаженням або тепловою потужністю _____ Гкал/год, будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) якої проводиться на земельній ділянці площею _____ кв. м, з кадастровим номером _________________________, розташованій за адресою:______________________________, що знаходиться у Замовника у власності чи в
користуванні відповідно до ___________________ (далі - об'єкт), а Замовник зобов'язується виконати
                                                                       (назва документа)
умови приєднання до теплових мереж відповідно до отриманих технічних умов на приєднання та здійснити оплату за приєднання до теплових мереж.

II. Права та обов'язки Власника

2.1. Власник має право:

2.1.1. Брати участь у прийманні робіт з укладення мережі від об'єкта, який має приєднуватися, до точки приєднання.

2.1.2. Змінити дату приєднання об'єкта на пізніший термін без зміни строків унесення плати за приєднання, якщо Замовник не надав Власнику можливості в установлений Договором строк здійснити:

а) перевірку готовності об'єкта до подачі теплової енергії;

б) опломбування встановлених приладів (вузлів) обліку, кранів і засувок на їх обводах.

2.1.3. Призупинити або відмовити Замовнику у приєднанні в разі:

невиконання Замовником технічних умов на приєднання до теплових мереж у повному обсязі;

невиконання умов Договору щодо здійснення оплати за приєднання у строки, визначені Договором.

2.1.4. Погоджувати Замовнику збільшення заявленого навантаження за наявності технічної можливості та підписання відповідної додаткової угоди до Договору.

2.2. Власник зобов'язаний:

2.2.1. Забезпечити підготовку теплових мереж до приєднання об'єкта та подачі теплової енергії не пізніше дати приєднання, установленої Договором.

2.2.2. Перевірити виконання Замовником технічних умов на приєднання та встановити пломби на приладах (вузлах) обліку теплової енергії, кранах та засувках на їх обводах протягом 5 днів з дня отримання від Замовника повідомлення про готовність об'єкта до подачі теплової енергії.

2.2.3. За результатами перевірки скласти акт готовності об'єкта до експлуатації або надати перелік виявлених недоліків.

2.2.4. У разі виконання Замовником вимог, передбачених Договором та Правилами, приєднати об'єкт Замовника до теплових мереж до ____ кварталу 20__ року.

III. Права та обов'язки Замовника

3.1. Замовник має право отримати в порядку, встановленому Договором, інформацію про стан виконання заходів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) теплових мереж.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Виконати визначені Договором технічні умови на приєднання.

3.2.2. Відповідно до технічних умов розробити та надати Власнику проектну документацію для приєднання об'єкта до теплових мереж та здійснити підготовку до його приєднання.

3.2.3. У разі внесення змін до проектної документації для приєднання об'єкта до теплових мереж, що призведе до зміни теплового навантаження, зазначеного в розділі I цього Договору, надати Власнику пропозиції щодо внесення змін до Договору.

3.2.4. Погоджувати з Власником під час проектування відхилення від технічних умов приєднання.

3.2.5. Унести плату за приєднання в розмірі та в строки, передбачені Договором.

3.2.6. Забезпечити Власнику доступ до перевірки виконання технічних умов на приєднання та опломбування приладів (вузлів) обліку, кранів і засувок на їх обводах.

3.2.7. Виконати встановлені Договором технічні умови на приєднання та підписати зі своєї Сторони акт готовності об'єкта до експлуатації і надати його Власнику.

IV. Порядок та строки внесення плати за приєднання

4.1. Плата за приєднання за Договором становить _________ грн, у тому числі ПДВ ________ грн.

4.2. Зміна навантаження, передбаченого цим Договором, вважається новим приєднанням і тягне за собою перерахунок плати за приєднання, про що Сторони укладають відповідну додаткову угоду до Договору.

4.3. Плата за приєднання здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Власника в сумі, зазначеній у пункті 4.1 цього розділу, протягом _______ днів ________________________.

4.4. Плата за приєднання може бути змінена шляхом укладення додаткової угоди в разі зміни обсягу навантаження, необхідного для виконання заходів з підготовки системи теплопостачання.

4.5. Власник протягом ___ робочих днів з дати виконання заходів з підключення об'єкта Замовника оформлює і надає Замовнику два примірники акта приймання-передачі послуг з приєднання.

4.6. Замовник протягом ___ робочих днів з дня отримання акта приймання-передачі послуг з приєднання зобов'язаний підписати обидва примірники акта і передати один примірник Власнику. У разі відмови Замовника від підписання акта приймання-передачі послуг з приєднання в ньому робиться відмітка про причини відмови.

V. Додаткові умови Договору

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI. Відповідальність Сторін

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, визначених Договором, Сторони несуть відповідальність згідно із законом.

VII. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

VIII. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після підписання Договору, які Сторони не могли передбачити або яким не могли запобігти.

8.2. Сторона, яка не виконує свого зобов'язання внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу Сторону про настання таких обставин.

IX. Строк дії Договору та інші умови

9.1. Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань.

9.2. Якщо Власник у визначений Договором строк здійснив у повному обсязі обов'язки щодо підготовки теплових мереж до приєднання об'єкта, а Замовник здійснив плату за приєднання, але з об'єктивних причин не виконав у визначений Договором строк технічні умови на приєднання, строк дії Договору може бути продовжено в частині виконання Замовником технічних умов на приєднання.

9.3. Договір може бути розірвано в разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

9.4. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Власника, другий - у Замовника.

9.5. Будь-які зміни та доповнення до Договору вносяться шляхом укладення Сторонами додаткової угоди, яка складається в письмовій формі та підписується Сторонами.

X. Реквізити Сторін

Власник:

Замовник:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
тел.: _____________________________________
М. П. ____________________________________
_________________________________________
                                (підпис, ініціали, прізвище)
________________________________ 20__ року

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
тел.: _____________________________________
М. П. ____________________________________
_________________________________________
                                  (підпис, ініціали, прізвище)
________________________________ 20__ року

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг, від 12.04.2013 р. N 47)

____________

Опрос