Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку составления отчетных данных страховщиков

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 16.10.2012 № 1759
действует с 23.11.2012

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.10.2012

м. Київ

N 1759

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 листопада 2012 р. за N 1848/22160

Про затвердження Змін до Порядку складання звітних даних страховиків

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, та статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року N 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за N 517/9116, що додаються.

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Левченко В. П.

 

В. о. Голови Комісії

М. Бурмака

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

 

Зміни до Порядку
складання звітних даних страховиків

1. Пункт 1.2 глави 1 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"достовірні звітні дані страховика - звітність страховика, яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними;

коригуючий звіт - звітність страховика з позначкою "коригуючий", яка є підставою для заміни інформації відповідної форми, що попередньо була подана до Нацкомфінпослуг;".

У зв'язку із цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

2. У главі 2:

2.1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Форми звітних даних складаються у вигляді документів, передбачених цим Порядком, у електронній та паперовій формах.

Електронна форма звітності складається та подається страховиками через веб-інтерфейс на офіційному сайті Нацкомфінпослуг в режимі он-лайн.

Інформація у електронній формі складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування звітних даних у встановленому форматі, шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених цим Порядком.

Звітні дані страховика, що надаються до Нацкомфінпослуг у паперовій та електронній формах, повинні бути достовірними та повними.".

2.2. В абзаці третьому пункту 2.5 цифри "20" замінити цифрою "9".

2.3. Після пункту 2.5 доповнити новим пунктом 2.6 такого змісту:

"2.6. У разі самостійного виявлення страховиком помилок, що містяться в раніше поданій проміжній або річній звітності, він має право подати виправлену звітність (у електронному та паперовому вигляді) у формі коригуючого звіту не пізніше десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

Коригуючий звіт страховика складається з:

а) супроводжувального листа страховика, засвідченого підписом керівника;

б) виправлених форм звітності, в яких страховиком самостійно виявлено помилки;

в) пояснювальної записки з описом допущених помилок та їх обґрунтуваннями.".

У зв'язку із цим пункти 2.6 - 2.13 вважати відповідно пунктами 2.7 - 2.14.

2.4. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. У термін до 30 квітня року, наступного за звітним, страховики оприлюднюють річну фінансову звітність та річну консолідовану звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.".

2.5. У пункті 2.8 слово "липня" замінити словом "червня".

2.6. У пункті 2.14 після слів "супроводжуються листом страховика" доповнити словами "засвідченого підписом керівника".

 

Директор департаменту
страхового регулювання та нагляду

І. Баришев

Опрос