Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 29.10.2012 № 450
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.10.2012

м. Київ

N 450

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 листопада 2012 р. за N 1844/22156

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 30, 44 та 56 Закону України "Про Національний банк України", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з урахуванням Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 року N 569-р, з метою зниження рівня доларизації економіки України та вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року N 118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за N 231/2671 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Абзац четвертий пункту 3.6 розділу 3 викласти в такій редакції:

"призначені для переказів і взаєморозрахунків з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем відповідно до умов договорів, зареєстрованих Національним банком України".

1.2. У розділі 4:

друге речення абзацу першого преамбули виключити.

У зв'язку з цим третє речення уважати відповідно другим реченням;

у пункті 4.3:

абзац другий після слів "з нерезидентами" доповнити словами "у тому числі за розрахунками з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем відповідно до умов договорів, зареєстрованих Національним банком України";

пункт після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі здійснення уповноваженим банком України розрахунків з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем відповідно до умов договорів, зареєстрованих Національним банком України, довідка податкового органу не подається".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - шістнадцятим.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за N 885/9484 (зі змінами), що додаються.

3. Унести до пункту 2.1 глави 2 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 947/11227 (зі змінами), такі зміни:

3.1. Абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.

3.2. В абзаці сьомому слова та цифри "постанови Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375 "Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за N 906/6097 (із змінами)" замінити словами "нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок створення і реєстрації банків, ліцензування їх діяльності, відкриття банками відокремлених підрозділів".

4. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності одночасно з набранням чинності пунктом 1 постанови Правління Національного банку України від 15 червня 2012 року N 246 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за N 1138/21450.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної податкової
служби України

О. В. Клименко

 

Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

1. У розділі I:

1.1. У главі 2:

у пункті 2.1:

перше речення абзацу другого після слів "на паперовому носії" доповнити словами "чи у вигляді електронного документа";

абзац шостий доповнити словами "(крім випадку переведення резидента-позичальника на обслуговування з уповноваженого банку, що приєднується до іншого уповноваженого банку, до уповноваженого банку - правонаступника банку, що приєднується)";

в абзаці сьомому слово "переходу" замінити словами "переведенням резидента-позичальника на обслуговування з уповноваженого банку, що приєднується до іншого уповноваженого банку, до уповноваженого банку - правонаступника банку, що приєднується, або переходом";

у пункті 2.2:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: "У разі надходження від резидента-позичальника до банку повідомлення у вигляді електронного документа замість повідомлення на паперовому носії банк використовує паперову копію відповідного електронного документа";

у першому реченні абзацу другого слова "на паперовому носії" виключити;

в абзаці другому пункту 2.6 слова "абзацом другим" замінити словами "абзацом першим";

в абзаці першому пункту 2.9:

слова "на підставі відповідного письмового обґрунтованого звернення уповноваженого банку" замінити словами "чи переведення резидента-позичальника на обслуговування з уповноваженого банку, що приєднується до іншого уповноваженого банку, до уповноваженого банку - правонаступника банку, що приєднується, на підставі відповідного письмового обґрунтованого звернення уповноваженого банку, що надсилається з використанням засобів програмного забезпечення щодо реєстрації";

доповнити абзац двома новими реченнями такого змісту: "Уповноважений банк зобов'язаний звернутися до територіального управління в зазначеному випадку протягом п'яти робочих днів з дати виникнення підстав для такого звернення. У зверненні уповноважений банк має повідомити про згоду на подальше обслуговування операцій за договором, підстави для внесення змін до електронного реєстру повідомлень про договори щодо обслуговуючого банку, відомості щодо обслуговуючого банку за договором (найменування, місцезнаходження, внутрішньобанківський реєстраційний код)".

1.2. У пункті 3.6 глави 3:

в абзаці третьому слова "реєстрації договору" замінити словами "реєстрації договору / електронного реєстру повідомлень про договори";

абзац п'ятий доповнити новим реченням такого змісту: "Подання резидентом-позичальником до обслуговуючого банку такої довідки не вимагається, якщо зміни щодо обслуговуючого банку стосуються випадків, передбачених пунктом 2.9 глави 2 цього розділу".

1.3. Підпункт 4.2.15 пункту 4.2 глави 4 викласти в такій редакції:

"4.2.15. Уповноважений банк зобов'язаний подавати статистичну звітність за всіма укладеними ним договорами".

2. У додатку 1:

2.1. Абзац третій доповнити словами "(цей абзац уключається до даних, що заповнюються територіальним управлінням Національного банку України, у разі реєстрації договору, за яким резидент-позичальник не отримував кредит, позику або його/її частку)".

2.2. Абзац шостий викласти в такій редакції:

"Примітка. Дані заповнюються територіальним управлінням Національного банку України та можуть містити додаткову інформацію, що зазначається за потреби".

2.3. Таблицю пункту 16 доповнити тематичним заголовком такого змісту:

"(у тисячах одиниць валюти кредиту)".

2.4. У виносці 2 слова "фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності" виключити.

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

Опрос