Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об осмотре предприятий, организаций и учреждений, проводящих подготовку моряка

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 01.10.2012 № 579
действует с 16.11.2012

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2012

м. Київ

N 579

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 листопада 2012 р. за N 1842/22154

Про затвердження Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків

Відповідно до підпункту 4.9.90 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, та підпунктів 40 та 53 пункту 4 Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 447,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25 листопада 2004 року N 1042, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2004 року за N 1577/10176, що додаються.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

Г. Соболевський

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗМІНИ
до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків

1. У главі 1:

1.1. Пункт 1.1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.2 - 1.4 вважати відповідно пунктами 1.1 - 1.3.

1.2. Пункт 1.1 викласти у такій редакції:

"1.1. Це Положення встановлює вимоги до порядку проведення огляду підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, - навчально-тренажерних закладів (далі - НТЗ), формування та затвердження переліку навчально-тренажерних закладів, що здійснюють підготовку моряків (далі - перелік НТЗ).".

1.3. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Огляд НТЗ здійснюється Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі - Інспекція) на підставі заявок НТЗ.".

1.4. У пункті 1.3 перше речення виключити.

1.5. Доповнити главу пунктом 1.4 такого змісту:

"1.4. Огляду та внесенню до переліку НТЗ підлягають лише такі НТЗ, які зареєстровані як суб'єкти господарювання в Україні і мають систему управління якістю у сфері підготовки моряків відповідно до розділу A-I/8 додатка до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (далі - Конвенція ПДНВ), сертифіковану органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю.".

2. У главі 3:

2.1. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. До заявки додаються копії:

сертифіката відповідності системи управління якістю або свідоцтва про визнання відповідності системи управління якістю;

навчальних програм курсів підготовки за окремими напрямами спеціальної або спеціалізованої підготовки. Назва курсу підготовки має відповідати Конвенції ПДНВ, мати посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу з підготовки, дипломування та несення вахти (далі - Кодекс ПДНВ), законодавство України, відповідні типові курси Міжнародної морської організації. Програма підготовки повинна містити опис галузі застосування і цілей курсу, вступних вимог до кандидатів, навчального плану курсу з повною структурою курсу та методикою проведення підготовки, тренажерів (засобів для здійснення підготовки, зазначених у наведених вище навчальних програмах), матеріально-технічної бази та обладнання, заходів практичної демонстрації (зокрема підготовка в басейні);

документів, що підтверджують право власності НТЗ на тренажери або право користування ними;

документів про відповідність тренажерів встановленим технічним вимогам;

списку викладачів та інструкторів НТЗ, які проводять відповідну підготовку, та копії документів, що засвідчують їх кваліфікацію.".

2.2. У пункті 3.5:

у першому реченні слово "фахівці" замінити словом "працівники";

у другому реченні слова "фахівці єдиного Державного реєстру документів моряків України" виключити.

2.3. У пункті 3.14 слово "Укрморрічінспекція" замінити словами "Мінінфраструктури України".

3. Доповнити Положення главою такого змісту:

"4. Формування переліку НТЗ

4.1. Інспекція за результатами оглядів НТЗ готує пропозиції Мінінфраструктури України про включення НТЗ до переліку НТЗ, який затверджується наказом Мінінфраструктури України. До вказаного переліку включаються лише ті види підготовки, для яких у вказаному НТЗ виконані усі вимоги Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ.

4.2. У переліку НТЗ вказуються: найменування та місцезнаходження НТЗ, схвалені напрями підготовки, які він проводить, з посиланням на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ та чинне законодавство, граничні обсяги підготовки моряків за кожним напрямом, строк схвалення напрямів підготовки відповідно до вимог розділу A-I/8 Кодексу ПДНВ, який не повинен перевищувати п'яти років з дати видачі протоколу.

4.3. Інспекція здійснює контроль за проведенням в НТЗ підготовки моряків.

У разі виявлення невідповідностей підготовки моряків в НТЗ вимогам Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ та законодавства України Інспекція подає до Мінінфраструктури України пропозиції щодо виключення з переліку НТЗ окремих видів підготовки або НТЗ в цілому.

Зазначені пропозиції у десятиденний строк опрацьовуються та погоджуються відповідними структурними підрозділами Мінінфраструктури України, за результатами чого може бути прийнято рішення про виключення з переліку НТЗ окремих видів підготовки або НТЗ, яке оформлюється наказом Мініфраструктури України та доводиться до відома НТЗ.".

4. У додатку 1 до Положення слова "Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків" замінити словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті", слова "Inspectorate for Training and Certification of Seafarers" замінити словами "State Inspectorate of Ukraine for Safety of Maritime and Inland Water Transport", слова "Начальник Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків" замінити словами "Голова Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті", слова "Head of Inspectorate for Training and Certification of Seafarers" замінити словами "Head of State Inspectorate of Ukraine for Safety of Maritime and Inland Water Transport".

5. У додатку 2 до Положення слово "Примітки" замінити словами "Обсяг підготовки (осіб)", слово "Notes" замінити словами "Number of trainees", слова "Начальник Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків" замінити словами "Голова Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті", слова "Head of Inspectorate for Training and Certification of Seafarers" замінити словами "Head of State Inspectorate of Ukraine for Safety of Maritime and Inland Water Transport".

 

Директор Департаменту
державної політики в галузі
морського та річкового транспорту

В. Севрюков

Опрос