Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового перечня бюджетных программ и результативных показателей их выполнения для местных бюджетов в области "Социальная защита семьи и детей" по расходам, учитываемым при определении объема межбюджетных трансфертов

Минфин, Министерство социальной политики Украины
Перечень, Приказ от 24.10.2012 № 1116/673
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.10.2012

м. Київ

N 1116/673

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 листопада 2012 р. за N 1835/22147

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України,
 Міністерства соціальної політики України
 від 23 січня 2017 року N 11/94)

Відповідно до підпункту 13.1.4 підпункту 13.1 пункту 13 розділу I Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (далі - Типовий перелік), що додається.

2. Забезпечити доведення Типового переліку для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом:

Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій Міністерства фінансів України (Кузькін Є. Ю.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів;

Фінансовому департаменту Міністерства соціальної політики України (Клименко А. А.) - до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах сім'ї та молоді, служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій Міністерства фінансів України (Кузькін Є. Ю.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати такими, що втратили чинність, спільні накази Міністерства фінансів України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту:

від 01 жовтня 2010 року N 1148/3437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за N 944/18239;

від 09 лютого 2011 року N 74/403 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2011 року за N 232/18970.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Рибака С. О. та заступника Міністра соціальної політики України - керівника апарату Коломійця В. М.

 

Міністр фінансів України

Ю. В. Колобов

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної політики України

С. Л. Тігіпко

 

Типовий перелік
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів*

Програма

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

Мета

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

Підпрограма 1

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
(код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 090700)

 

Завдання 1

Результативні показники

 

Надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах

Показники затрат:
кількість притулків для дітей, од.;
кількість штатних працівників у притулках для дітей, осіб;
кількість місць у притулках для дітей, од.
Показники продукту:
кількість осіб, які перебували протягом року у притулках для дітей, осіб.
Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в притулках для дітей, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників притулків для дітей, грн.
Показники якості:
кількість дітей, які вибули з притулку для дітей з позитивним результатом, осіб;
кількість соціальних послуг, наданих дітям, позбавленим сімейного виховання, які опинилися в складних житлово-побутових умовах, залишили навчальні заклади, од.;
кількість дітей, які були забезпечені належними житлово-побутовими і психолого-педагогічними умовами для забезпечення нормальної життєдіяльності, од.;
динаміка** кількості дітей, які перебували в притулках для дітей в регіоні за рік, порівняно з попереднім роком, %

 

Завдання 2

Результативні показники

 

Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

Показники затрат:
кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, од.;
кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, осіб;
кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, од.
Показники продукту:
кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб;
кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при денному перебуванні, осіб;
кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.;
кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні, од.
Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, грн;
середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, грн.
Показники якості:
кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року, осіб;
динаміка** кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %;
динаміка** кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при денному перебуванні, порівняно з попереднім роком, %

 

Завдання 3

Результативні показники

 

Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя

Показники затрат:
кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, од.;
кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб;
кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, од.
Показники продукту:
кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб.
Показники ефективності:
середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грн;
середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грн.
Показники якості:
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року, осіб;
кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року, од.;
динаміка** кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком, %

Підпрограма 2

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КТКВК 090802)

 

Завдання

Результативні показники

 

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

Показники продукту:
кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.;
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей, осіб;
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей, грн;
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.
Показники якості:
динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %;
динаміка** кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком, %;
питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, %

Програма

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

Мета

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Підпрограма 1

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВК 091101)

 

Завдання

Результативні показники

 

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Показники затрат:
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;
кількість штатних працівників центрів, осіб.
Показники продукту:
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.
Показники ефективності:
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;
середні витрати на здійснення соціального супроводу, грн;
середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн.
Показники якості:
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, осіб;
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб;
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;
динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %;
динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 2

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВК 091102)

 

Завдання

Результативні показники

 

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

Показники затрат:
кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб.
Показники продукту:
кількість заходів центрів, од.;
кількість звернень до центру, од.;
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб;
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %;
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %;
динаміка** кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 3

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (КТКВК 091104)

 

Завдання

Результативні показники

 

Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

Показники продукту:
кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, од.;
кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, грн;
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 4

Заходи державної політики з питань сім'ї (КТКВК 091107)

 

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

Показники продукту:
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.;
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн;
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %

Програма

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (КТКВК 091108)

Мета

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

 

Завдання

Результативні показники

 

Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Показники продукту:
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, осіб;
кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку, осіб;
кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей, од.;
кількість придбаних путівок на відпочинок дітей, од.;
кількість заходів з оздоровлення, од.
Показники ефективності:
середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн;
середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн;
середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн;
середня вартість однієї путівки на відпочинок, грн.
Показники якості:
динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %;
динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, %;
питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні, %;
питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні, %

___________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.

** Розраховується темп зростання (збільшення+/зменшення-) поточного рівня показника порівняно з рівнем попереднього року.

 

Директор Департаменту
фінансів соціальної сфери
Міністерства фінансів України

О. С. Шнипко

Директор Фінансового
департаменту Міністерства
соціальної політики України

А. А. Клименко

Опрос