Идет загрузка документа (81 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности N 7-НКРЕ-газ (месячная) "Отчет о зачислении платежей от потребителей за природный газ и распределении средств согласно алгоритму"

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 04.10.2012 № 1258

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 21 квітня 2017 року N 536

(З дня втрати чинності постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року N 187 Форму та Інструкцію буде виключено відповідно до пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 квітня 2017 року N 536)

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про зарахування платежів від споживачів за природний газ та розподіл коштів згідно з алгоритмом

станом на ____________ 20__ року

Подають

Термін подання

Постачальники природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки, -

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, її територіальному органу у відповідному регіоні

До 20 числа місяця, наступного за звітним


 

Форма N 7-НКРЕКП-газ
        (місячна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
04.10.2012 N 1258
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 21.04.2017 N 536)

Категорія "населення"

Категорія "релігійні організації"

Керівник
суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

 
 
______________
(підпис)

 
 
______________________
(П. І. Б.)

 

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

М. П.
(за наявності)

Виконавець

______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

 

телефон ________________, факс ________________, електронна пошта _____________________
(за наявності)

(Форма у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 21.04.2017 р. N 536)

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 7-НКРЕКП-газ (місячна) "Звіт про зарахування платежів від споживачів за природний газ та розподіл коштів згідно з алгоритмом"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на постачальників природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки (далі - ліцензіати). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), та її територіальних органів.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України "Про природні монополії", "Про ринок природного газу", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року N 792 "Про забезпечення проведення розрахунків за спожитий природний газ";

постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2516 "Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2015 року за N 1505/27950 (далі - Алгоритм розподілу коштів);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з постачання природного газу.

1.3. Терміни вживаються в цій Інструкції, а також на бланку форми звітності у значеннях, визначених у Законі України "Про ринок природного газу", Алгоритмі розподілу коштів.

II. Порядок та термін надання інформації

2.1. Звітним періодом є календарний місяць.

Форма звітності N 7-НКРЕКП-газ надається за звітний період з наведенням даних також за всі попередні звітні періоди з початку календарного року.

2.2. У формі звітності надається інформація про рух грошових коштів по кожному із поточних рахунків із спеціальним режимом використання ліцензіата окремо.

2.3. Звіт складається станом на останнє число звітного місяця і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним. Датою подачі звіту вважається дата його реєстрації в НКРЕКП.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: nerc7g@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Усі дані звіту мають ґрунтуватися на достовірних даних облікової документації, яка ведеться ліцензіатом, та надаватися з двома знаками після коми, шрифт - Times New Roman, розмір - не менше 12 пт.

Усі дані вказуються з урахуванням податку на додану вартість, який нараховується відповідно до вимог чинного законодавства.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає звіт за встановленою формою, при цьому проставляє значення "0" у звітному місяці.

2.7. Звіт підписується керівником (власником) ліцензіата, головним бухгалтером, виконавцем та скріплюється печаткою (за наявністю).

У звіті зазначаються прізвища, імена, по батькові керівника (власника) ліцензіата, головного бухгалтера, виконавця, номер контактного телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факс та електронна пошта.

2.8. Якщо протягом звітного періоду змінювались нормативи перерахування коштів, ліцензіат зобов'язаний надати у звіті дані про рух грошових коштів за відповідний період дії кожного з нормативів перерахування коштів. У такому випадку звіт слід доповнити необхідною кількістю рядків.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності N 7-НКРЕКП-газ (місячна)

3.1. У графі "Місяць" указується назва місяця та у разі зміни нормативів перерахування коштів протягом звітного періоду - строк їх дії.

3.2. У графі 1 "Залишок коштів на 1-е число звітного місяця, грн" указується залишок коштів на відповідному поточному рахунку із спеціальним режимом використання ліцензіата на 1-е число звітного місяця (до 12-ї години операційного дня).

3.3. У графі 2 "Надійшло коштів, грн" указується сума коштів, що надійшла на відповідний поточний рахунок із спеціальним режимом використання ліцензіата протягом звітного періоду (без урахування залишку коштів на 1-е число звітного місяця).

3.4. У графі 3 "Помилково зараховані кошти, які підлягають поверненню, грн" указується сума помилково зарахованих коштів, що надійшла на відповідний поточний рахунок із спеціальним режимом використання ліцензіата протягом звітного періоду та була повернена платникам.

3.5. У графі 4 "Усього коштів до розподілення, грн" указується сума коштів, яка була розподілена між суб'єктами господарювання протягом розрахункового періоду.

3.6. У графі 5 "Перераховано оптовому продавцю природного газу, грн" указується сума коштів, що була перерахована оптовому продавцю природного газу за звітний період.

3.7. У графі 6 "Перераховано постачальнику природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, грн" указується сума коштів, що була перерахована постачальнику природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки за звітний період.

3.8. У графі 7 "Перераховано газотранспортним підприємствам, грн" указується сума коштів, що була перерахована газотранспортним підприємствам за звітний період.

3.9. У графі 8 "Перераховано газорозподільному підприємству, грн" указується сума коштів, що була перерахована газорозподільному підприємству за звітний період.

3.10. У графі 9 "Залишок коштів на кінець місяця, грн" указується сума коштів, яка залишилася на відповідному поточному рахунку із спеціальним режимом використання ліцензіата на кінець звітного періоду.

3.11. У рядках 1 - 12 указуються показники за кожен місяць, зазначені у відповідних графах. У разі якщо протягом місяця змінювались нормативи перерахування коштів, то у звіті наводяться дані про рух грошових коштів за відповідний період дії кожного з нормативів перерахування коштів.

3.12. У рядку "Усього" указуються сумарні дані за відповідними графами (графи 2 - 8) з початку року по звітний період (включно).

IV. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звітах поточного року виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення робиться у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки, а також в усіх наступних звітах. Усі розбіжності та виправлення мають бути відображені у примітках до звіту.

4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин їх виправлень.

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

(Інструкція у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 21.04.2017 р. N 536)

Опрос