Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности N 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальная) "Отчетные и расчетные данные о лицензированной деятельности субъектов хозяйственной деятельности по транспортировке нефтепродуктов магистральными трубопроводами"

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 04.10.2012 № 1258
действует с 23.11.2012

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами

за ____________ ____ року
(квартал)

Подають

Термін подання

Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами, -

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та її територіальним підрозділам

До 25 числа місяця, наступного після звітного періоду


 

Форма N 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
04.10.2012 N 1258

 

 

 

Респондент:
Суб'єкт господарювання: ______________________________________
Місцезнаходження: ___________________________________________
            (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, 
                    населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
                               N будинку/корпусу, N квартири/офісу)


 

за погодженням з Державною службою статистики України

(тис. грн)

N з/п

Перелік витрат з ліцензованого виду діяльності

Транспортування нафтопродуктів

Інші види діяльності

фактично

фактично

з початку року

у тому числі за _____ квартал

з початку року

у тому числі за _____ квартал

А

Б

1

2

3

4

1

Матеріальні витрати, усього

 

 

 

 

1.1

у т. ч.:   матеріали

 

 

 

 

1.2

             паливо

 

 

 

 

1.3

             електроенергія

 

 

 

 

1.4

             витрати на ремонт (без заробітної плати)

 

 

 

 

1.5

             інші матеріальні витрати

 

 

 

 

2

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

3

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

4

Амортизація

 

 

 

 

5

Інші витрати, усього

 

 

 

 

5.1

у т. ч.:   плата за землю

 

 

 

 

5.2

              витрати на зв'язок

 

 

 

 

5.3

              витрати на службові відрядження

 

 

 

 

5.4

              утримання транспорту

 

 

 

 

5.5

              інвентаризація землі

 

 

 

 

5.6

              внутрішньотрубна діагностика

 

 

 

 

5.7

              інші витрати

 

 

 

 

6

Витрати, усього

 

 

 

 

7

Прибуток, усього

 

 

 

 

8

Податок на прибуток

 

 

 

 

9

Чистий прибуток

 

 

 

 

10

Використання чистого прибутку, усього

 

 

 

 

10.1

у т. ч.:   на капітальні інвестиції (вкладення)

 

 

 

 

10.2

             повернення кредитних коштів

 

 

 

 

11

Рентна плата за транспортування нафтопродуктів нафтопродуктопроводами

 

 

 

 

12

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (без ПДВ)

 

 

 

 

12.1

у т. ч.:   від транспортування нафтопродуктів

 

 

 

 

12.2

у т. ч.:   від транспортування нафтопродуктів споживачам України

 

 

 

 

 

Довідково:

*

*

*

*

13

Обсяг транспортування нафтопродуктів, тис. т

 

 

 

 

13.1

у т. ч.: обсяг транспортування нафтопродуктів споживачам України

 

 

 

 

14

Обсяг вантажообігу, млн т·км

 

 

 

 

14.1

у т. ч.: обсяг вантажообігу споживачам України

 

 

 

 

15

Собівартість 100 т·км, грн

 

 

 

 

16

Середній питомий тариф за 100 т·км, грн

 

 

 

 

17

Рентабельність, %

 

 

 

 

18

Середня нормативна чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

19

Середня фактична чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

20

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

 

 

 

21

Первісна вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

22

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
                                                                    М. П.

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

Виконавець

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

________________________
              (номер телефону)

 

 

 

Начальник управління
цінової та тарифної політики
нафтогазового комплексу

В. В. Семенець

 

Обсяг транспортування, вантажообіг, тарифна виручка
за _________________
(звітний період)
в розрізі маршрутів, тарифи на які встановлює НКРЕ

N з/п

Маршрут транспортування

Довжина, км

Діючий тариф, грн за 1 т

Обсяг транспортування нафтопродуктів, тис. т

Вантажообіг, 100 т·км

Тарифна виручка, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
                                                                    М. П.

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

Виконавець

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

________________________
                (номер телефону)

 

 

 

Розшифрування основних показників інших видів діяльності

за ____________ ____ року
(квартал)

(тис. грн)

Перелік видів діяльності

Операційні доходи та витрати

операційні доходи, усього

операційні витрати, усього

вирахування з доходу (ПДВ, акцизний збір тощо)

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

прибуток за видами діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ ____________ 20__ року

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
                                                                                   М. П.

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

Виконавець

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

________________________
                 (номер телефону)

 

 

 

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальна) "Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами.

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі - НКРЕ).

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Податкового кодексу України, Закону України "Про природні монополії";

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30 вересня 2005 року N 87 та постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 30 вересня 2005 року N 858, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2005 року за N 1244/11524;

інших нормативно-правових актів, які регулюють підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання з транспортування магістральними трубопроводами нафтопродуктів, що поставляються споживачам України.

II. Порядок та терміни надання інформації

2.1. Форма N 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальна) подається до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду.

2.2. Звітним періодом є квартал, півріччя, 9 місяців, рік.

2.3. Суб'єкти господарювання подають форму N 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальна) у двох примірниках: перший - до НКРЕ (надсилається поштою за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за адресою: nerc4n@nerc.gov.ua.), другий - до відповідного територіального підрозділу НКРЕ за місцезнаходженням ліцензіата.

2.4. Звіт підписується керівником суб'єкта господарювання та головним бухгалтером і скріплюється печаткою. У формі звіту зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця та номер контактного телефону.

2.5. У разі внесення змін до звіту суб'єкт господарювання терміново повідомляє про це НКРЕ та відповідний територіальний підрозділ НКРЕ за місцезнаходженням ліцензіата.

III. Пояснення щодо заповнення форми N 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальна)

3.1. Форма N 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальна) передбачає звітність ліцензіата з провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами. Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року та заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.2. При заповненні найменування суб'єкта господарювання зазначається повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до його свідоцтва про державну реєстрацію.

3.3. У рядку 1 "Матеріальні витрати, усього" відображається сума значень рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 і включається вся сума матеріальних витрат, що відносяться до зазначеного виду діяльності.

3.4. У рядку 2 "Витрати на оплату праці" відображається сума прямих витрат на оплату праці, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

3.5. У рядку 3 "Відрахування на соціальні заходи" відображається сума здійснених відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

3.6. У рядку 4 "Амортизація" відображається сума амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

3.7. Рядок 5 "Інші витрати, усього" заповнюється як сума значень рядків 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7. Рядок 5.7 "інші витрати" розшифровується за статтями витрат на окремому аркуші та подається одночасно з формою.

3.8. Рядок 6 "Витрати, усього" заповнюється як сума значень рядків 1, 2, 3, 4, 5.

3.9. Рядок 7 "Прибуток, усього" заповнюється як різниця значень рядків 12, 6 та 11.

3.10. У рядку 8 "Податок на прибуток" відображається сума нарахованого податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України.

3.11. Рядок 9 "Чистий прибуток" заповнюється як різниця значень рядків 7 та 8.

3.12. У рядку 10 "Використання чистого прибутку, усього" відображається сума значень рядків 10.1 та 10.2, яка включає всю суму використаного прибутку, що відноситься до зазначеного у звіті виду діяльності.

3.13. Рядок 11 "Рентна плата за транспортування нафтопродуктів нафтопродуктопроводами" заповнюється відповідно до Податкового кодексу України.

3.14. Рядок 12 "Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (товарів, робіт, послуг) (без ПДВ)" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням затвердженого тарифу на транспортування нафтопродуктів та обсягів транспортування нафтопродуктів.

3.15. У рядку 13 "Обсяг транспортування нафтопродуктів, тис. т" та рядку 13.1 "у т. ч.: обсяг транспортування нафтопродуктів споживачам України" відображаються фактичні обсяги транспортування нафтопродуктів нафтопродуктопроводами.

3.16. У рядку 14 "Обсяг вантажообігу, млн т·км" відображається фактичний обсяг вантажообігу нафтопродуктів нафтопродуктопроводами.

3.17. Рядок 15 "Собівартість 100 т·км, грн" заповнюється як співвідношення значення рядка 6 до значення рядка 14, поділене на 10.

3.18. Рядок 16 "Середній питомий тариф за 100 т·км, грн" заповнюється як співвідношення значення рядка 12 до значення рядка 14, поділене на 10.

3.19. Рядок 17 "Рентабельність, %" заповнюється як відсоткове співвідношення значення рядка 7 до значення рядка 6.

3.20. Рядок 18 "Середня нормативна чисельність працівників, осіб" заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з діючих нормативів чисельності.

3.21. Рядок 19 "Середня фактична чисельність працівників, осіб" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.22. Рядок 20 "Середньомісячна заробітна плата, грн" заповнюється як співвідношення значення рядка 2 до значення рядка 19, поділене на кількість місяців звітного періоду і помножене на 1000 грн.

3.23. У рядку 21 "Первісна вартість основних засобів, тис. грн" відображається фактична вартість придбання основних засобів або фактичні витрати на створення даних засобів.

3.24. У рядку 22 "Залишкова вартість основних засобів, тис. грн" відображається сума первісної вартості основних засобів за вирахуванням їх зносу.

3.25. Додаток 1 "Обсяг транспортування, вантажообіг, тарифна виручка за звітний період в розрізі маршрутів, тарифи на які встановлює НКРЕ" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.25.1. Графа 6 "Вантажообіг, 100 т·км" заповнюється шляхом множення графи 3 на графу 5 та на 1000 т та ділення на 100 км.

3.25.2. Графа 7 "Тарифна виручка, тис. грн" заповнюється шляхом множення графи 4 на графу 5.

3.26. Додаток 2 "Розшифрування основних показників інших видів діяльності" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

 

Начальник управління
цінової та тарифної політики
нафтогазового комплексу

В. Семенець

Опрос