Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности N 4-НКРЕ-нафта (квартальная) "Отчетные и расчетные данные о лицензированной деятельности субъектов хозяйственной деятельности по транспортировке нефти магистральными трубопроводами"

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 04.10.2012 № 1258
действует с 23.11.2012

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами

за _______
(квартал)

____ року

Подають

Термін подання

Ліцензіати, що проводять господарську діяльність з транспортування нафти магістральними трубопроводами, -
 
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та її територіальним підрозділам

До 25 числа місяця, наступного після звітного періоду


 

Форма N 4-НКРЕ-нафта
(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
04.10.2012 N 1258

Респондент:
Суб'єкт господарювання: ___________________________________
Місцезнаходження: ________________________________________
             (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений
        пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)


 

за погодженням з Державною службою статистики України

(тис. грн)

N
з/п

Перелік витрат з ліцензованого виду діяльності

Транспортування нафти фактично

Інші види діяльності фактично

з початку року

у тому числі за _______ квартал

з початку року

у тому числі за _______ квартал

А

Б

1

2

3

4

1

Матеріальні витрати, усього

 

 

 

 

1.1

у т. ч.:  матеріали

 

 

 

 

1.2

            паливо

 

 

 

 

1.3

            електроенергія

 

 

 

 

1.4

            витрати на ремонт (без заробітної плати)

 

 

 

 

1.5

            інші матеріальні витрати

 

 

 

 

2

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

3

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

4

Амортизація

 

 

 

 

5

Інші операційні витрати, усього

 

 

 

 

5.1

у т. ч.:  плата за землю

 

 

 

 

5.2

            витрати на зв'язок

 

 

 

 

5.3

            витрати на службові відрядження

 

 

 

 

5.4

            утримання транспорту

 

 

 

 

5.5

            інвентаризація землі

 

 

 

 

5.6

            внутрішньотрубна діагностика

 

 

 

 

5.7

            інші витрати

 

 

 

 

6

Витрати, усього

 

 

 

 

7

Прибуток, усього

 

 

 

 

8

Податок на прибуток

 

 

 

 

9

Чистий прибуток

 

 

 

 

10

Використання чистого прибутку, усього

 

 

 

 

10.1

у т. ч.:   на капітальні інвестиції (вкладення)

 

 

 

 

10.2

            заміщення технологічної нафти

 

 

 

 

10.3

            повернення кредитних коштів

 

 

 

 

11

Рентна плата за транспортування нафти нафтопроводами

 

 

 

 

12

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (без ПДВ)

 

 

 

 

12.1

у т. ч.:   від транспортування нафти

 

 

 

 

12.2

у т. ч.:   від транспортування нафти споживачам України

 

 

 

 

 

Довідково:

*

*

*

*

13

Обсяг транспортування нафти, тис. т

 

 

 

 

13.1

у т. ч.: обсяг транспортування нафти споживачам України

 

 

 

 

14

Обсяг вантажообігу, млн. т·км

 

 

 

 

14.1

у т. ч.: обсяг вантажообігу споживачам України

 

 

 

 

15

Собівартість 100 т·км, грн

 

 

 

 

16

Середній питомий тариф за 100 т·км, грн

 

 

 

 

17

Рентабельність, %

 

 

 

 

18

Середня нормативна чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

19

Середня фактична чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

20

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

 

 

 

21

Первісна вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

22

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
                                                          М. П.

 

__________________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

 

__________________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Виконавець
__________________________________
                           (номер телефону)

 

__________________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

 

Заступник начальника управління цінової та
тарифної політики нафтогазового комплексу

О. О. Кривенко

 

Обсяг транспортування, вантажообіг, тарифна виручка
за ______________________
(звітний період)
в розрізі маршрутів, тарифи на які встановлює НКРЕ

N
з/п

Маршрут транспортування

Довжина, км

Діючий тариф, грн за 1 т

Обсяг транспортування нафти, тис. т

Вантажообіг, 100 т·км

Тарифна виручка, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
                                                           М. П.

 

__________________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

 

__________________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Виконавець
___________________________________
                           (номер телефону)

 

__________________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

 

Розшифрування основних показників інших видів діяльності

за _______
(квартал)

____ року

(тис. грн)

Перелік видів діяльності

Операційні доходи та витрати

операційні доходи, усього

операційні витрати, усього

вирахування з доходу (ПДВ, акцизний збір тощо)

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

прибуток за видами діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ ____________ 20__ року

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
                                                       М. П.

 

__________________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

 

__________________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Виконавець
_________________________________
                          (номер телефону)

 

__________________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

 

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 4-НКРЕ-нафта (квартальна) "Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами.

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі - НКРЕ).

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Податкового кодексу України, Закону України "Про природні монополії";

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30 вересня 2005 року N 88 та постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 30 вересня 2005 року N 857, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2005 року за N 1245/11525;

інших нормативно-правових актів, які регулюють підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання з транспортування нафти магістральними трубопроводами, що поставляється споживачам України.

II. Порядок та терміни надання інформації

2.1. Форма N 4-НКРЕ-нафта (квартальна) подається до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду, та надсилається поштою за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за адресою: nerc4n@nerc.gov.ua.

2.2. Суб'єкти господарювання подають форму N 4-НКРЕ-нафта (квартальна) у двох примірниках: перший - до НКРЕ, другий - до відповідного територіального підрозділу НКРЕ за місцезнаходженням ліцензіата.

2.3. Звітним періодом є квартал, півріччя, 9 місяців, рік.

2.4. Звіт підписується керівником суб'єкта господарювання та головним бухгалтером і скріплюється печаткою. У формі звіту зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця та номер контактного телефону.

2.5. У разі внесення змін до звіту суб'єкт господарювання терміново повідомляє про це НКРЕ та відповідний територіальний підрозділ НКРЕ за місцезнаходженням ліцензіата.

III. Пояснення щодо заповнення форми N 4-НКРЕ-нафта (квартальна)

3.1. Форма N 4-НКРЕ-нафта (квартальна) передбачає звітність ліцензіата з провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами. Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року та заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.2. При заповненні найменування суб'єкта господарювання вказується повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до його свідоцтва про державну реєстрацію.

3.3. У рядку 1 "Матеріальні витрати, усього" відображається сума значень рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 і включається вся сума матеріальних витрат, що відносяться до зазначеного виду діяльності.

3.4. У рядку 2 "Витрати на оплату праці" відображається сума прямих витрат на оплату праці, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

3.5. У рядку 3 "Відрахування на соціальні заходи" відображається сума здійснених відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

3.6. У рядку 4 "Амортизація" відображається сума амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

3.7. Рядок 5 "Інші операційні витрати, усього" заповнюється як сума значень рядків 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7. Рядок 5.7 "інші витрати" розшифровується за статтями витрат на окремому аркуші та подається одночасно з формою.

3.8. Рядок 6 "Витрати, усього" заповнюється як сума значень рядків 1, 2, 3, 4, 5.

3.9. Рядок 7 "Прибуток, усього" заповнюється як різниця значень рядків 12, 11 та 6.

3.10. У рядку 8 "Податок на прибуток" відображається сума нарахованого податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України.

3.11. Рядок 9 "Чистий прибуток" заповнюється як різниця значень, указаних у рядках 7 та 8.

3.12. У рядку 10 "Використання чистого прибутку, усього" відображається сума значень рядків 10.1, 10.2 та 10.3, яка включає всю суму використаного чистого прибутку, що відноситься до зазначеного у звіті виду діяльності.

3.13. Рядок 11 "Рентна плата за транспортування нафти нафтопроводами" заповнюється відповідно до Податкового кодексу України.

3.14. Рядок 12 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (без ПДВ)" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням затвердженого тарифу на транспортування нафти та обсягів транспортування нафти.

3.15. У рядку 13 "Обсяг транспортування нафти, тис. т" та рядку 13.1 "у т. ч.: обсяг транспортування нафти споживачам України" відображається обсяг згідно з фактичним обсягом транспортування нафти нафтопроводами.

3.16. У рядку 14 "Обсяг вантажообігу, млн т·км" відображається фактичний обсяг вантажообігу нафти нафтопроводами.

3.17. Рядок 15 "Собівартість 100 т·км, грн" заповнюється як співвідношення значення рядка 6 до значення рядка 14, поділене на 10.

3.18. Рядок 16 "Середній питомий тариф за 100 т·км, грн" заповнюється як співвідношення значення рядка 12 до значення рядка 14, поділене на 10.

3.19. Рядок 17 "Рентабельність, %" заповнюється як відсоткове співвідношення значення рядка 7 до значення рядка 6.

3.20. Рядок 18 "Середня нормативна чисельність працівників, осіб" заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з діючих нормативів чисельності.

3.21. Рядок 19 "Середня фактична чисельність працівників, осіб" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.22. Рядок 20 "Середньомісячна заробітна плата, грн" заповнюється як співвідношення значення рядка 2 до значення рядка 19, поділене на кількість місяців звітного періоду і помножене на 1000 грн.

3.23. У рядку 21 "Первісна вартість основних засобів, тис. грн" відображається фактична вартість придбання основних засобів або фактичні витрати на створення даних засобів.

3.24. У рядку 22 "Залишкова вартість основних засобів, тис. грн" відображається сума первісної вартості основних засобів за вирахуванням їх зносу.

3.25. Додаток 1 "Обсяг транспортування, вантажообіг, тарифна виручка за звітний період в розрізі маршрутів, тарифи на які встановлює НКРЕ" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.25.1. Графа 6 "Вантажообіг, 100 т·км" заповнюється шляхом множення графи 3 на графу 5 та на 1000 т та ділення на 100 км.

3.25.2. Графа 7 "Тарифна виручка, тис. грн" заповнюється шляхом множення графи 4 на графу 5.

3.26. Додаток 2 "Розшифрування основних показників інших видів діяльності" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

 

Начальник управління цінової та
тарифної політики нафтогазового комплексу

В. Семенець

Опрос