Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о Всеукраинском конкурсе профессионального мастерства для учителей-украинистов "Соняшник-учитель"

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Положение, Приказ от 12.10.2012 № 1101
действует с 16.11.2012

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів-україністів "Соняшник-учитель"

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності для вчителів-україністів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів "Соняшник-учитель" (далі - Конкурс).

Конкурс проводиться щороку на добровільних засадах.

1.2. Конкурс проводиться з метою розширення обріїв фахової підготовки вчителів-україністів, надання вчителеві можливості побачити себе в широкому професійному колі, допомоги у формуванні в учнів сталого й усвідомленого розуміння пріоритетної значущості загальнолюдських цінностей, гідного сприйняття своєї культурної спадщини в контексті кращих надбань європейської та світової культурної спільноти.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

долучення вчителів та викладачів української мови та літератури, українознавства загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності України (далі - НЗ) до кращих здобутків національної культури у її мовному та літературному просторі;

підтримка талановитих та ініціативних учителів;

популяризація і поглиблення знань з української мови, літератури, народознавства;

вироблення навичок роботи з науково-популярними виданнями;

активізація творчої діяльності вчителів;

удосконалення роботи з обдарованою молоддю;

вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників.

1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному сайті Конкурсу: http://gra-sonyashnyk.com.ua/steacher.php.

II. Учасники Конкурсу

2.1. Учасниками Конкурсу є вчителі та викладачі української мови та літератури, українознавства НЗ (далі - Учасники). Допускається участь у Конкурсі вчителів НЗ інших спеціальностей. Учасники беруть участь у Конкурсі індивідуально.

2.2. Учасники беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах. Участь у Конкурсі для усіх Учасників безкоштовна.

2.3. Учасники мають право ознайомитися з результатами Конкурсу, одержати пояснення щодо критеріїв та об'єктивності оцінювання робіт.

2.4. Учасники зобов'язані дотримуватись цього Положення, норм поведінки, правил техніки безпеки, експлуатації обладнання та приладів.

III. Організація, умови та строки проведення Конкурсу

3.1. Учасники беруть участь у Конкурсі за комп'ютером, який має доступ до мережі Інтернет.

3.2. Для організації проведення Конкурсу МОНмолодьспорт України створює організаційний комітет Гри (далі - Оргкомітет), до складу якого входять представники базової організації, МОНмолодьспорту України та громадських організацій (за згодою).

3.3. Оргкомітет:

визначає правила Конкурсу та дату його проведення;

формує завдання Конкурсу;

організовує перевірку робіт Учасників, відзначає переможців;

оприлюднює результати Конкурсу;

проводить статистичний аналіз результатів Конкурсу;

опрацьовує зауваження Учасників щодо проведення Конкурсу та його завдань;

налагоджує випуск інформаційних та науково-популярних видань з тематики Конкурсу.

3.4. Учасники беруть участь у Конкурсі без попередньої реєстрації.

3.5. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює методична комісія Всеукраїнської українознавчої гри "Соняшник".

3.6. Конкурс проходить в один тур в один день і час для всіх Учасників. Строк проведення Конкурсу визначається Оргкомітетом щорічно не пізніше ніж за три місяці до дня проведення Конкурсу та доводиться до відома зацікавлених осіб та організацій шляхом розсилки інформації та публікації в Інтернеті.

3.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних Учасників здійснюється з урахуванням Закону України "Про захист персональних даних".

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Конкурс проводиться за одним комплектом завдань, який формує Оргкомітет; основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана Учасником.

Вимоги завдань Конкурсу:

комплект завдань складається з 20 завдань у тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді;

на кожне завдання пропонується п'ять варіантів відповідей, серед яких є лише одна правильна;

максимальна кількість балів за правильне виконання усіх завдань Конкурсу складає 20 (двадцять) балів;

відсутність та наявність більше однієї відповіді оцінюються в 0 балів.

4.2. Оргкомітет може змінювати структуру і кількість завдань. Про такі зміни Оргкомітет повідомляє Учасників не пізніше ніж за 2 місяці до дня проведення Конкурсу.

V. Порядок проведення Конкурсу

5.1. На підготовчому етапі Оргкомітет надсилає Учасникам лист МОНмолодьспорту України та інші інформаційні матеріали.

5.2. Проведення Конкурсу:

Конкурс проводиться в один час в Автономній Республіці Крим, в усіх областях України за однаковими завданнями;

Учасники отримують закодований файл із завданнями Конкурсу не пізніше часу початку Конкурсу, завантажуючи його з сайта http://gra-sonyashnyk.com.ua/steacher.php; код для розкриття файла з завданнями Конкурсу оприлюднюється перед початком часу виконання завдань Конкурсу.

Після перевірки відповідей Учасник отримує на електронну адресу (з якої він відправив персональні відповіді) результати і власний рейтинг серед усіх Учасників. У разі бажання Учасника оприлюднити результати Учасник з електронної адреси (з якої він відправив персональні відповіді) надсилає на електронну адресу Оргкомітету свої персональні дані: прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи, кваліфікаційна категорія, стаж роботи.

Головна вимога до Учасників - самостійна робота над завданнями. Учасникам заборонено виконувати завдання колективно та/або з іншою сторонньою допомогою, користуватися при виконанні завдань Конкурсу книгами, конспектами, Інтернетом та іншими зовнішніми джерелами інформації, а також іншими технічними засобами передачі та обробки інформації, у тому числі засобами мобільного зв'язку;

на виконання завдань відводиться 30 хвилин, збільшувати чи зменшувати вказаний час не можна;

персональні відповіді Учасники направляють на електронну адресу Оргкомітету konkurs.uchitel@gmail.com у встановлений правилами Конкурсу час.

VI. Апеляція та громадський контроль

6.1. Апеляційна комісія Конкурсу уповноважена розглядати апеляції Учасників з приводу порушення процедури проведення Конкурсу та інформувати МОНмолодьспорт України про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

6.2. Апеляція подається Учасником впродовж строку, вказаного Оргкомітетом, але не пізніше семи календарних днів після оприлюднення результатів перевірки завдань Учасників.

6.3. Склад апеляційної комісії затверджує Оргкомітет Конкурсу.

6.4. Апеляційна комісія розглядає апеляції Учасників в строк не більше трьох робочих днів, приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени апеляційної комісії.

6.5. Висновки апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників протягом двох робочих днів після підписання протоколу.

VII. Підбиття підсумків Конкурсу

7.1. Результати Конкурсу оприлюднюються на сайті МОНмолодьспорту України та на сайті Конкурсу http://gra-sonyashnyk.com.ua/steacher.php не пізніше ніж через сім календарних днів після дня його проведення.

7.2. Підсумкові звіти за результатами Конкурсу подаються до МОНмолодьспорту України. Аналітичні матеріали за підсумками проведення Конкурсу публікуються в засобах масової інформації та надсилаються в обласні інститути післядипломної педагогічної освіти для обговорення на предметних методоб'єднаннях учителів українознавчих дисциплін.

7.3. За результатами Конкурсу оприлюднюється рейтинг районних (міських) відділів (управлінь) освіти та НЗ.

VIII. Нагородження Учасників

8.1. Кожен Учасник отримує відповідний сертифікат (за бажанням), а переможці отримують дипломи. Диплом I ступеня отримують 2 % Учасників, диплом II ступеня отримують 4 % Учасників, диплом III ступеня отримують 6 % Учасників.

8.2. Урочиста церемонія нагородження переможців Конкурсу відбувається на урочистих заходах, що проводяться в НЗ.

IX. Фінансування Конкурсу

Джерелами фінансування Гри є кошти, не заборонені законодавством України.

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

О. В. Єресько

Опрос