Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности N 10-НКРЕ (годовая) "Отчет об убытках от повреждения оборудования линий электропередач и трансформаторных подстанций в результате стихийных бедствий, техногенных катастроф и противоправных действий третьих лиц"

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 04.10.2012 № 1257

Звітність

ЗВІТ ПРО ЗБИТКИ ВІД ПОШКОДЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТА ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ ВНАСЛІДОК СТИХІЙНИХ ЛИХ, ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ ТА ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ ТРЕТІХ ОСІБ

за __________ рік

Подають

Термін подання

суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або магістральними і міждержавними електричними мережами, -
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та її територіальному підрозділу у відповідному регіоні

до 25 лютого року, наступного після звітного


Форма N 10-НКРЕ (річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
04.10.2012 N 1257
за погодженням з Держстатом України

Респондент:

 

Найменування

_________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження 

_________________________________________________________________________________________________________

 

(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Код рядка

Об'єкт

Вартість

Збитки від пошкодження ЛЕП та ТП унаслідок:

рівень напруги

вид обладнання

первісна

залишкова

стихійних лих

техногенних катастроф

протипра-
вних дій третіх осіб

метеоро-
логічні

гідро-
логічні

геологічні

пожежі в природних екосистемах

транс-
портні аварії

пожежі, вибухи

аварії в електро-
енергетичних системах

аварії в системах життєзабезпе-
чення

гідро-
динамічні аварії

 

кВ

 

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

010

0,38

ПЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

КЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

10

ПЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

КЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

35

ПЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

КЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

110 (150)

ПЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

КЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

220

ПЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

330

ПЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

400

ПЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

500

ПЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

750

ПЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

ТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

800

ПЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Кількість подій, що призвели до збитків, шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________

Тел.

________________

Керівник суб'єкта господарювання

________

 
 
М. П.

_______________

(дата)

Електронна адреса

________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Виконавець

__________

 

________________

Головний бухгалтер

________

_______________

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

Начальник управління
стратегічного планування та
розвитку енергетичних ринків

В. І. Цаплін

 

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 10-НКРЕ (річна) "Звіт про збитки від пошкодження обладнання ліній електропередач та трансформаторних підстанцій внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф та протиправних дій третіх осіб"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або магістральними та міждержавними електричними мережами (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 10-НКРЕ (річна) "Звіт про збитки від пошкодження обладнання ліній електропередач та трансформаторних підстанцій внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф та протиправних дій третіх осіб" (далі - форма звітності N 10-НКРЕ) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України "Про страхування", "Про електроенергетику", "Про природні монополії";

Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року N 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за N 408/1433 (із змінами);

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11 жовтня 1996 року N 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1996 року за N 637/1662 (із змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або магістральними та міждержавними електричними мережами.

II. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності N 10-НКРЕ ліцензіати подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним.

2.2. Звітним періодом є календарний рік.

2.3. Форма звітності N 10-НКРЕ підписується керівником ліцензіата, головним бухгалтером, виконавцем, який її складає, та скріплюється печаткою ліцензіата. У формі звітності зазначаються телефон, електронна адреса виконавця, який її складає.

2.4. Ліцензіат подає форму звітності N 10-НКРЕ у двох примірниках: один - до НКРЕ, другий - до територіального підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні (далі - ТП НКРЕ) за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Форма звітності N 10-НКРЕ направляється поштою на паперових носіях до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та до відповідного ТП НКРЕ, а також електронною поштою на адресу: nerc10ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту.

2.6. ТП НКРЕ контролюють своєчасність надання, правильність заповнення та повноту даних, зазначених ліцензіатом у формі звітності N 10-НКРЕ.

2.7. На період зупинення дії ліцензії ліцензіат форму звітності N 10-НКРЕ не подає.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності N 10-НКРЕ

3.1. У формі звітності N 10-НКРЕ скорочення мають такі значення:

КЛ - кабельні лінії електропередач;

ЛЕП - лінії електропередач;

ПЛ - повітряні лінії електропередач;

ТП- трансформаторні підстанції.

3.2. Графи 4 - 15 заповнюються у разі понесення збитків ліцензіатом від пошкодження відповідного виду обладнання (графа 3) за відповідним рівнем напруги (графа 2) внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф, протиправних дій третіх осіб за звітний період.

Якщо протягом звітного періоду ліцензіат не зазнав збитків від пошкодження ліній електропередач та трансформаторних підстанцій, графи 4 - 15 не заповнюються.

3.3. У графі 4 "первісна" зазначається первісна вартість усього обладнання ліцензіата відповідного виду (графа 3 "вид обладнання") та відповідного рівня напруги (графа 2 "рівень напруги").

3.4. У графі 5 "залишкова" зазначається залишкова вартість усього обладнання ліцензіата відповідного виду (графа 3 "вид обладнання") та відповідного рівня напруги (графа 2 "рівень напруги").

3.5. У графах 6 - 15 зазначаються збитки від пошкодження відповідного виду обладнання (графа 3) внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф та протиправних дій третіх осіб за залишковою вартістю.

3.6. У рядку 230 "Разом" зазначається загальна сума рядків за графами 4 - 15.

3.7. У рядку 240 "Кількість подій, що привели до збитків, шт." зазначається загальна кількість подій, що призвели до збитків, відповідно за графами 6 - 15.

 

Начальник управління
стратегічного планування та
розвитку енергетичних ринків

В. Цаплін

Опрос