Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности N 8-НКРЕ (полугодовая) "Отчет о проведении расчетов за электроэнергию населением"

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 04.10.2012 № 1257

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про проведення розрахунків за електроенергію населенням

за ____________ 20__ року

Подають

Термін
подання

Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, -

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, її територіальному підрозділу у відповідному регіоні

 

До 10
числа
місяця, що
йде через
один
місяць
після
звітного
періоду


 

 
Форма N 8-НКРЕ (піврічна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
04.10.2012 N 1257
за погодженням з Держстатом
України


Респондент:

Найменування: ___________________________________________________________________

Місцезнаходження: ________________________________________________________________  
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Показники

Код рядка

Одиниця виміру

За звітний період

А

Б

1

2

Кількість споживачів (населення)

01

абонент

 

Кількість електричної енергії, відпущеної споживачам (населенню)

02

тис. кВт·год

 

Кількість електричної енергії, оплаченої споживачами (населенням)

03

тис. кВт·год

 

Відсоток оплаченої електричної енергії споживачами (населенням) (рядок 03 / рядок 02 х 100)

04

відсоток

 

Інформація щодо споживачів (населення), які мають пільги в оплаті спожитої електричної енергії згідно з чинним законодавством України:

 

 

 

Кількість пільгових споживачів (населення), усього

05

абонент

 

Кількість відпущеної електричної енергії

06

тис. кВт·год

 

Кількість оплаченої електричної енергії

07

тис. кВт·год

 

Відсоток оплаченої електричної енергії (рядок 07 / рядок 06 х 100)

08

відсоток

 

Питома вага споживачів (населення), які мають пільги в оплаті спожитої електричної енергії згідно з чинним законодавством України, у загальній кількості населення (рядок 05 / рядок 01 х 100)

09

відсоток

 

Питома вага електричної енергії, відпущеної споживачам (населенню), які мають пільги в оплаті спожитої електричної енергії згідно з чинним законодавством України, у загальній кількості електричної енергії, відпущеної споживачам (населенню) (рядок 06 / рядок 02 х 100)

10

відсоток

 

Середньомісячне споживання електричної енергії споживачами (населенням) (рядок 02 / рядок 01 х 1000/6)

11

кВт·год

 

Керівник суб'єкта господарювання

___________
(підпис)

                                       ______________
          М. П.                             (ініціали, прізвище)

Керівник територіального підрозділу
НКРЕ у відповідному регіоні

___________
(підпис)

                                       ______________
                                                     (ініціали, прізвище)

Виконавець: ___________
Телефон: ______________                                  Факс: ________                      Електронна пошта: ______

 

Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці

О. Осадча

 

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 8-НКРЕ (піврічна) "Звіт про проведення розрахунків за електроенергію населенням"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та здійснюють ліцензовану діяльність (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 8-НКРЕ (піврічна) "Звіт про проведення розрахунків за електроенергію населенням" (далі - форма звітності N 8-НКРЕ) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України "Про природні монополії", "Про електроенергетику";

Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року N 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за N 433/1458 (із змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

II. Порядок та термін подання інформації

2.1. Звітним періодом є півріччя.

2.2. Звіт надається до 10 числа місяця, що йде через один місяць після звітного періоду.

2.3. Звіт направляється до НКРЕ поштою на паперових носіях за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою в електронному вигляді на адресу: nerc8ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту.

2.4. Звіт за формою звітності N 8-НКРЕ подається до НКРЕ та копія звіту - до територіального підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні.

2.5. Звіт за формою звітності N 8-НКРЕ підписується керівником ліцензіата і скріплюється печаткою.

У звіті зазначаються прізвище та ініціали виконавця, номер телефону, факс, електронна пошта.

2.6. У разі виявлення помилок у звіті після його відправлення ліцензіат терміново повідомляє про це НКРЕ та надає виправлений звіт з поясненням.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності N 8-НКРЕ

3.1. У рядку 01 "Кількість споживачів (населення)" зазначається кількість населення, яке уклало договір на користування електричною енергією з ліцензіатом на кінець звітного періоду.

До категорії населення належать фізичні особи (громадяни), які споживають електричну енергію для власних побутових потреб у житлових будинках, квартирах, гуртожитках; для потреб підсобних господарств, присадибних і садових ділянок, дач; для освітлення особистих гаражів та боксів.

3.2. У рядку 02 "Кількість електричної енергії, відпущеної споживачам (населенню)" зазначається кількість електричної енергії, нарахованої до сплати населенню, з точністю до двох знаків після коми.

3.3. У рядку 03 "Кількість електричної енергії, оплаченої споживачами (населенням)" наводиться інформація щодо кількості електроенергії згідно з оплаченими квитанціями з точністю до двох знаків після коми.

3.4. Рядок 04 "Відсоток оплаченої електричної енергії споживачами (населенням)" визначається як відсоткове співвідношення кількості електричної енергії, оплаченої споживачами (населенням) (рядок 03), до кількості електричної енергії, відпущеної споживачам (населенню) (рядок 02), з точністю до двох знаків після коми.

3.5. Інформація щодо споживачів (населення), які не мають пільг в оплаті спожитої електроенергії згідно з чинним законодавством України, у рядках 05 - 08 не наводиться.

3.6. Рядок 09 "Питома вага споживачів (населення), які мають пільги в оплаті спожитої електричної енергії згідно з чинним законодавством України, у загальній кількості населення" визначається як відсоткове співвідношення величини, наведеної у рядку 05, до величини, наведеної у рядку 01, з точністю до двох знаків після коми.

3.7. Рядок 10 "Питома вага електричної енергії, відпущеної споживачам (населенню), яке має пільги в оплаті спожитої електричної енергії згідно з чинним законодавством України, у загальній кількості електричної енергії, відпущеної споживачам (населенню)" визначається як відсоткове співвідношення величини, наведеної в рядку 06 "Кількість відпущеної електричної енергії", до величини, наведеної в рядку 02 "Кількість електричної енергії, відпущеної споживачам (населенню)", з точністю до двох знаків після коми.

3.8. Рядок 11 "Середньомісячне споживання електричної енергії споживачами (населенням)" визначається як співвідношення величини, наведеної у рядку 02, до величини, наведеної у рядку 01, помножене на 1000 та поділене на 6 (місяців), з точністю до двох знаків після коми.

 

Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці

О. Осадча

Опрос