Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности N 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальная) "Отчет о лицензированной деятельности субъектов хозяйствования по производству электрической и тепловой энергии"

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 04.10.2012 № 1257

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії

 

за ____________ 20__ року
               (квартал)

 

Подають

Термін подання

Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії; комбінованого виробництва теплової та електричної енергії; виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, -
  
  
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, її територіальному підрозділу у відповідному регіоні
 

До 25 числа місяця, наступного після звітного періоду


 

Форма N 6-НКРЕ-енерговиробництво
(квартальна)
  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
04.10.2012 N 1257
за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові): ______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання): _________________________________________________________________________________________
                                                                                                        (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
                                                                                                                                                                         N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Показник

Одиниця виміру

Код рядка

Усього

Виробництво електричної енергії

Виробництво теплової енергії

фактично

план

фактично

план

фактично

А

Б

В

1

2

3

4

5

Виробнича собівартість, у т. ч.:

тис. грн

005

 

 

 

 

 

     виробничі послуги

тис. грн

010

 

 

 

 

 

     сировина і допоміжні матеріали

тис. грн

015

 

 

 

 

 

     паливо

тис. грн

020

 

 

 

 

 

     допоміжні та інші матеріали

тис. грн

025

 

 

 

 

 

     витрати на оплату праці

тис. грн

030

 

 

 

 

 

     єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

тис. грн

035

 

 

 

 

 

     амортизаційні відрахування

тис. грн

040

 

 

 

 

 

     інші витрати

тис. грн

045

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати, у т. ч.:

тис. грн

050

 

 

 

 

 

     матеріальні витрати

тис. грн

055

 

 

 

 

 

     витрати на оплату праці

тис. грн

060

 

 

 

 

 

     єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

тис. грн

065

 

 

 

 

 

     амортизаційні відрахування

тис. грн

070

 

 

 

 

 

     інші витрати

тис. грн

075

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати, у т. ч.:

тис. грн

110

 

 

 

 

 

     на дослідження і розробку

тис. грн

115

 

 

 

 

 

     на соціальний розвиток

тис. грн

120

 

 

 

 

 

     інші

тис. грн

125

 

 

 

 

 

Усього операційні витрати

тис. грн

130

 

 

 

 

 

відсоток за кредит

тис. грн

135

 

 

 

 

 

Усього витрат

тис. грн

140

 

 

 

 

 

Товарна продукція

тис. грн

145

 

 

 

 

 

Фінансові результати від основної діяльності

тис. грн

160

 

 

 

 

 

Податок на прибуток

тис. грн

165

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток, у т. ч.:

тис. грн

170

 

 

 

 

 

     виплата дивідендів

тис. грн

175

 

 

 

 

 

     резервний капітал

тис. грн

180

 

 

 

 

 

     інше використання прибутку

тис. грн

185

 

 

 

 

 

Довідкові дані:

Корисний відпуск енергії

млн кВт·год,
тис. Гкал

200

Х

 

 

 

 

Середній тариф

коп./кВт·год,
грн/Гкал

205

Х

 

 

 

 

Операційні доходи та витрати

коп./кВт·год,
грн/Гкал

210

Х

 

 

 

 

Паливна складова

коп./кВт·год,
грн/Гкал

215

Х

 

 

 

 

Умовно-постійні витрати

коп./кВт·год,
грн/Гкал

220

Х

 

 

 

 

Прибуток від основної діяльності

коп./кВт·год,
грн/Гкал

225

Х

 

 

 

 

Рентабельність

%

230

 

 

 

 

 

Чисельність персоналу

осіб

235

 

 

 

 

 

Витрати на ремонтне обслуговування

тис. грн

240

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

М. П.

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Виконавець: __________________________

 

 

Телефон: ______________

Факс: ___________

Електронна пошта: ___________

 

Начальник управління
генеруючих підприємств

В. Волошенюк

 

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії; комбінованого виробництва теплової та електричної енергії; виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії" (далі - форма звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво) та термін її подання до НКРЕ.

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Законів України "Про електроенергетику", "Про теплопостачання", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу";

Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08 лютого 1996 року N 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 1996 року за N 174/1199;

Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 02 листопада 2005 року N 997, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за N 1444/11724;

Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 квітня 2006 року N 540, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 травня 2006 року за N 574/12448;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії.

II. Порядок та термін подання звітності

2.1. Звітним періодом є квартал.

2.2. Звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року.

2.3. Форму звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво ліцензіати надають щокварталу (не пізніше 25 числа наступного місяця після звітного періоду) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕ та територіального підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні.

2.4. Для забезпечення подання ліцензіатами форми звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво в електронному вигляді НКРЕ надсилає електронною поштою два файли: інструкцію для заповнення форми ins17.doc і таблицю-шаблон SHAB17.XLS. Ліцензіат створює на диску папку NKRE_6 і переносить до неї (шляхом копіювання) одержані файли.

2.5. Щокварталу перед початком роботи таблицю SHAB17.XLS потрібно скопіювати в папку NKRE_6 з ім'ям, яке формується так:

17_kkkkkk_nxx_pp,

де kkkkkk - код ліцензіата, надається НКРЕ;

n - квартал;

xx - порядковий номер кварталу;

pp - рік.

Приклад. Для заповнення звіту за I квартал 2012 року про ПАТ "Херсонська ТЕЦ" таблицю SHAB17.XLS необхідно скопіювати в нову таблицю з ім'ям 17_003402_n01_12.xls.

2.6. Змінювати таблицю-шаблон форми звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво, додавати листи, графи не допускається.

2.7. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво.

2.8. Форма звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво підписується керівником та головним бухгалтером ліцензіата та скріплюється печаткою. У звіті зазначаються прізвища та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця, номер телефону, факс та адреса електронної пошти.

2.9. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕ поштою на паперових носіях за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19; електронною поштою на адресу: nerc6eev@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, а також на паперових носіях до територіального підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво

3.1. У формі N 6-НКРЕ-енерговиробництво ліцензіат заповнює лише білі клітинки. Кольорові клітинки будуть розраховуватись і заповнюватись автоматично.

3.2. Якщо відсутнє виробництво електричної або теплової енергії, відповідні стовпчики не заповнюються.

3.3. Грошові показники наводяться в тис. грн з точністю до одного знака після коми, корисний відпуск електроенергії - у млн кВт·год з трьома знаками після коми, корисний відпуск теплової енергії - у тис. Гкал з трьома знаками після коми, тариф - у коп./кВт·год, грн/Гкал з двома знаками після коми, рентабельність - у відсотках з двома знаками після коми.

3.4. Заповнені EXCEL-таблиці в електронному вигляді мають зберігатися протягом року.

3.5. Зв'язок рядків і граф таблиці, визначений у формулах, виконується автоматично.

3.6. Зв'язок інформації за рядками та графами наведено в додатку до цієї Інструкції.

3.7. Розшифрування рядків 120 "на соціальний розвиток" і 125 "інші" потрібно надавати до НКРЕ щокварталу в довільній формі разом з формою звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво.

3.8. Ліцензіати, що здійснюють виробництво електричної енергії на ГЕС, надають розшифрування рядка 015 "сировина і допоміжні матеріали" щокварталу в довільній формі разом з формою звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво.

3.9. Ліцензіати, що здійснюють виробництво електричної енергії на ГАЕС, надають розшифрування рядка 025 "допоміжні та інші матеріали" щокварталу в довільній формі разом з формою звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво.

3.10. Ліцензіати, які відпускають вироблену на ГЕС та ГАЕС електричну енергію за двоставочним тарифом, надають інформацію про фактичну робочу потужність ГЕС та ГАЕС щокварталу в довільній формі разом з формою звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво.

3.11. Якщо у затвердженому тарифі передбачені кошти на повернення залучених кредитів, ліцензіатом надається розшифрування рядка 185 "інше використання прибутку" щокварталу в довільній формі разом з формою звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво.

3.12. У рядках 005 - 185 графи 1 загальні фактичні дані з виробництва електричної та теплової енергії заповнюються автоматично згідно з формулами таблиці-шаблона.

3.13. У рядках 005 - 185 графи 2 дані заповнюються згідно з плановими розрахунками з виробництва електричної енергії.

3.14. У рядках 005 - 185 графи 3 дані заповнюються згідно з фактичними даними з виробництва електричної енергії за період з початку року.

3.15. У рядках 005 - 185 графи 4 дані заповнюються згідно з плановими розрахунками з виробництва теплової енергії.

3.16. У рядках 005 - 185 графи 5 дані заповнюються згідно з фактичними даними з виробництва теплової енергії за період з початку року.

3.17. У рядках 200 - 240 довідкова інформація з виробництва електричної та теплової енергії заповнюється автоматично, крім рядків 200 та 235.

3.18. У рядку 200 "Корисний відпуск" показник розраховується як різниця між обсягом виробленої енергії та власними потребами електростанції.

Графи 3, 5 рядка 200 заповнюються згідно з показами лічильників за період з початку року.

Графи 2, 4 рядка 200 заповнюються згідно з плановими розрахунками за період з початку року.

3.19. У рядку 235 "Чисельність персоналу" показник зазначають згідно зі штатним розписом:

графи 3, 5 заповнюються згідно з фактичними (обліковими) даними;

графи 2, 4 заповнюються згідно з плановими розрахунками.

 

Начальник управління
генеруючих підприємств

В. Волошенюк

 

Зв'язок інформації за рядками та графами

Рядки

Графи

Знак рівності

 

Графи

Зв'язок за графами

005 - 185,
200 - 230

1

=

 

3 + 5

Зв'язок за рядками

005

1 - 5

=

010 + 015 + 020 + 025 +
+ 030 + 035 + 040 + 045

 

050

1 - 5

=

055 + 060 + 065 + 070 + 075

 

110

1 - 5

=

115 + 120 + 125

 

130

1 - 5

=

005 + 050 + 110

 

140

1 - 5

=

130 + 135

 

155

1 - 5

=

145 - 130

 

160

1 - 5

=

145 - 140

 

170

1 - 5

=

160 - 165

 

205

2 - 5

=

145 / 200

 

210

2 - 5

=

130 / 200

 

215

2 - 5

=

20 / 200

 

220

2 - 5

=

210 - 215

 

225

2 - 5

=

160 / 200

 

230

1 - 5

=

160 / 140 х 100 %

 

____________

Опрос