Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления и представления запросов на публичную информацию, распорядителем которой является Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 09.10.2012 № 1403
редакция действует с 09.08.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

09.10.2012

м. Київ

N 1403

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2012 р. за N 1789/22101

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25 листопада 2014 року N 1579
,
 від 17 березня 2016 року N 314
,
від 20 червня 2019 року N 353

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

2. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються на запити на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

3. Визначити особою, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації в центральному апараті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР), розпорядником якої вона є, керівника апарату.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2019 р. N 353)

4. Пункт 4 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 20.06.2019 р. N 353,
у зв'язку з цим пункти 5 - 11 вважати відповідно пунктами 4 - 10)

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

функціонування Єдиної бази запитів на інформацію НКЦПФР;

підтримку в актуальному стані розділу офіційного веб-сайту НКЦПФР "Доступ до публічної інформації" відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

5. Структурним підрозділам центрального апарату забезпечувати:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 20.06.2019 р. N 353)

своєчасне опрацювання, облік та надання у визначені терміни достовірної, точної та повної інформації щодо запитів на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи;

підготовку та надання управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) відповідних матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті НКЦПФР та їх оновлення, оприлюднення та контроль за актуальністю інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті НКЦПФР, відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

6. Покласти персональну відповідальність за виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", цього рішення, а також за достовірність та своєчасне надання інформації для офіційного оприлюднення за запитами на публічну інформацію на керівників структурних підрозділів.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2019 р. N 353)

7. Юридичному департаменту (Мартиненко І. І.) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

9. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова НКЦПФР

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

I. Складання та подання запитів на публічну інформацію

1. Цей Порядок регулює відносини, пов'язані зі складанням та поданням запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР), відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України "Про звернення громадян".

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про доступ до публічної інформації".

3. Запит на інформацію подається фізичною, юридичною особою, об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи до НКЦПФР в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4. Для подання письмового запиту запитувач може використовувати форму (додаток 1), яка розміщується на веб-сайті НКЦПФР в розділі "Доступ до публічної інформації": www.nssmc.gov.ua.

5. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлюють працівники загального відділу НКЦПФР із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надають копію запиту особі, яка його подала.

6. Запит на інформацію подається на поштову адресу: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30;

на електронну адресу: zapyt@nssmc.gov.ua;

телефоном, факсом: (044) 254-25-58.

(пункт 6 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішеннями
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.11.2014 р. N 1579
,
 від 17.03.2016 р. N 314
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 20.06.2019 р. N 353)

7. Письмовий запит подається в довільній формі.

8. Запит на інформацію повинен містити:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

II. Строк розгляду запитів на отримання публічної інформації

1. Відповідь на запит на інформацію надається НКЦПФР протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту (реєстрації загальним відділом) у спосіб, обраний запитувачем (на поштову адресу, електронну адресу, факсом, телефоном).

2. Загальний відділ реєструє письмовий запит та невідкладно (протягом одного робочого дня) передає його керівнику апарату НКЦПФР, який визначає відповідальну особу - виконавця по запиту (далі - виконавець по запиту).

(абзац перший пункту 2 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2019 р. N 353)

Якщо запит на публічну інформацію надійшов до НКЦПФР, але за своїм змістом є зверненням громадян, керівник апарату в центральному апараті НКЦПФР повертає такий запит до загального відділу, де він підлягає розгляду відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

(абзац другий пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 20.06.2019 р. N 353)

3. Якщо запит на публічну інформацію, який надійшов до НКЦПФР, містить одночасно і запит на публічну інформацію, і звернення громадян, то публічна інформація надається НКЦПФР відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", а відповідь на інші питання надається відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

4. Відповідь у центральному апараті НКЦПФР надається за підписом керівника апарату з обов'язковими візами:

відповідальної особи з питань запитів на інформацію в НКЦПФР, що визначається наказом Голови НКЦПФР;

керівника структурного підрозділу, який готує відповідь;

виконавця по запиту.

(пункт 4 розділу ІІ у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2019 р. N 353)

5. У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів, виконавця по запиту з огляду на зміст запитуваної інформації визначає керівник апарату із структурних підрозділів, які володіють запитуваною інформацією.

(пункт 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 20.06.2019 р. N 353)

6. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

III. Плата за надання інформації

1. Інформація за запитом надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, виконавець по запиту не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляє запитувача про необхідність відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк документів, що надаються за його запитом на інформацію, розпорядником якої є НКЦПФР.

3. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається виконавцем по запиту відповідно до розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються на запити на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 жовтня 2012 року N 1403, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2012 року за N 1789/22101, та погоджується керівником апарату НКЦПФР.

(пункт 3 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2019 р. N 353)

4. Виконавець по запиту за потреби здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок готує заявку на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку до фінансової служби Комісії.

(пункт 4 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2019 р. N 353)

5. На підставі отриманої Заявки працівник фінансової служби протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку та передає його виконавцю по запиту для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

(пункт 5 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2019 р. N 353)

6. Оплата Рахунка запитувачем здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

7. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.

8. При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

IV. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

1. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

НКЦПФР не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до розділу III цього Порядку;

не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

3. Рішення, дії чи бездіяльність працівників НКЦПФР з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

Директор
юридичного департаменту

І. І. Мартиненко

 

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Запитувач:

(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації, прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати _____________________________________________________________________________________
                                         (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк
(необхідне зазначити):

на поштову адресу

_________________________________________________________________
                               (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_________________________________________________________________
                                                            будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

_________________________________________________________________

_________
       (дата)

_____________
(підпис)

 

ЗАЯВКА N ____________
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

______________________________________________________________________________________
(назва документа)
______________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)
______________________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

(за відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець ______________________
                                               (посада)

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація

_________________________________
                             (посада)

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Керівник апарату ________________________
                                 (посада)

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Примітка.

Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з 11 сторінки.

(додаток 2 у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 20.06.2019 р. N 353)

 

Надавач послуг: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний рахунок __________
МФО банку __________
Код за ЄДРПОУ ____________
Платник: ________________________________

РАХУНОК N ___________
від "___" ____________ 20 __ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (назва документа)
____________________________________________________________________________________

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Ціна, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НКЦПФР

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

Усього до сплати ___________________________________________________________________
                                                                                                      (сума цифрами та словами)
_____________________________________________ грн ____________ коп.

(за відсутності даних ставиться прочерк)
Виконавець:
__________________
                (посада)

 
 
____________
(підпис)

 
 
___________________
(П. І. Б.)

Виконавець з фінансового управління

__________________
              (посада)

 

__________
(підпис)

 

___________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

____________

Опрос