Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка установления размеров скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 04.10.2012 № 590
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2012

м. Київ

N 590

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2012 р. за N 1786/22098

Про затвердження Порядку встановлення розмірів знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 22 жовтня 2014 року N 528)

Відповідно до Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, та з метою збереження існуючих і залучення додаткових вантажопотоків транзитних вантажів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок встановлення розмірів знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України, що додається.

2. Департаменту економіки та фінансів у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. В. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
встановлення розмірів знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає засади, принципи та процедуру встановлення розмірів знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України і сприяє:

забезпеченню максимальної конкурентоспроможності та привабливості національної транспортної системи на міжнародному ринку транспортних послуг для збереження існуючих обсягів транзитних вантажів і залучення нових та додаткових, збільшення валютних надходжень;

створенню умов для стабільного економічного функціонування портів України;

створенню економічних стимулів для портів України до зниження собівартості переробки вантажів.

1.2. У цьому Порядку термін "розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України" (далі - знижки на переробку транзитних вантажів) вживається в такому значенні: знижки до тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням відповідних видів транзитних вантажів у портах України.

Інші терміни цього Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про транзит вантажів" та інших нормативно-правових актах України, які регулюють відносини у сфері портової діяльності.

1.3. Розміри акордних ставок за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами у портах України встановлено Збірником тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 31 жовтня 1995 року N 392 (у редакції наказу Міністерства транспорту України від 12 березня 2003 року N 188), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 1995 року за N 476/1012 (далі - Збірник тарифів).

1.4. Відповідно до абзаців другого та третього пункту 5 Збірника тарифів залежно від кон'юнктури ринку портових послуг, яка склалася, порти мають право на застосування знижок до граничних акордних ставок для транзитних вантажів у розмірі до 15 % включно, Міністерство інфраструктури України має право, зокрема, встановлювати знижки в розмірі від 15 % до 50 % до граничних акордних ставок, передбачених для транзитних вантажів, та порядок їх застосування.

1.5. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та підпорядкування, які надають послуги, передбачені Збірником тарифів, у морських портах, на причалах суднобудівних і судноремонтних заводів, інших портах, причалах (пристанях), незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності (далі - Порти).

1.6. Знижки на переробку транзитних вантажів встановлюються Мінінфраструктури України на календарний рік, якщо інший строк прямо не передбачений наказом Мінінфраструктури України про їх встановлення. Встановлені знижки на переробку транзитних вантажів на поточний календарний рік діють до їх встановлення, відповідно до цього Порядку, на наступний календарний рік або до їх зміни. Протягом календарного року можуть змінюватися встановлені знижки на переробку транзитних вантажів або встановлюватися нові.

II. Основні фактори, які підлягають моніторингу та врахуванню під час розгляду питання щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів, та принципи їх встановлення

2.1. Структурний підрозділ з питань морського транспорту спільно із структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики Міністерства інфраструктури України та Тарифна рада при Міністерстві інфраструктури України (далі - Тарифна рада) при розгляді питань щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів зобов'язані враховувати такі фактори:

обсяги переробки та їх особливості, динаміка коливання обсягів переробки конкретних видів транзитних вантажів;

рівень тарифів, що склався у попередні роки;

кон'юнктуру міжнародних товарного та транспортного ринків (за наявності), логістику транспортування вантажів альтернативними українському напрямками перевезень (за наявності), вартість перевезення за такими конкурентними напрямками (за наявності), рівень тарифів у портах, що складають конкуренцію Портам (за наявності);

результати застосування розмірів знижок на переробку транзитних вантажів у попередні періоди;

собівартість послуг з переробки вантажів у портах;

динаміку доходів Портів від збільшення обсягів переробки;

динаміку доходів Портів від допоміжних (супутніх) робіт, пов'язаних зі збільшенням обсягів переробки, та собівартість таких робіт;

динаміку доходів Портів від портових зборів за рахунок збільшення суднозаходів;

вплив знижок на переробку транзитних вантажів на обсяги переробки транзитних вантажів;

вплив збільшення обсягу транзиту вантажів на інші соціально-економічні фактори в країні чи в окремому регіоні (за наявності).

2.2. Встановлення знижок на переробку транзитних вантажів ґрунтується на таких принципах:

врахування економічних інтересів всіх учасників транспортного процесу;

забезпечення відшкодування економічно обґрунтованих витрат Портів;

гнучка та оперативна система реагування на зміни кон'юнктури міжнародного транспортного ринку;

гласність прийнятих рішень з питань встановлення знижок на переробку транзитних вантажів, їхньої зміни;

врахування кон'юнктури міжнародного транспортного ринку, виду вантажу та його вартості (за наявності), логістичних схем транспортування вантажів (за наявності), конкурентоспроможності альтернативних напрямків перевезень (за наявності), врахування інших факторів, що впливають на конкурентоспроможність транспортування транзитних вантажів через територію України (за наявності).

III. Порядок підготовки пропозицій щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів

3.1. Пропозиції щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів можуть ініціюватися Мінінфраструктури України, Укрзалізницею та Портами на підставі звернень вантажовласників, перевізників, експедиторів та інших учасників ринку.

3.2. Пропозиції щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів подаються до Мінінфраструктури України.

3.3. Пропозиції щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів повинні містити економічне обґрунтування доцільності їх встановлення, а також таку інформацію:

вид вантажу, країна походження вантажу, на який пропонується встановити знижку на переробку;

рівень тарифів на виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами та додаткові послуги в портах, що складають конкуренцію Портам (якщо така інформація є);

діючі ставки плати за оброблення вантажів у Портах;

ставку плати за оброблення вантажу в Порту, що пропонується встановити;

обсяги вантажів, які передбачається залучити або утримати за рахунок встановлення знижок на переробку транзитних вантажів;

іншу інформацію, яку ініціатор вважає за необхідне додати.

3.4. Пропозиції щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів, які подаються до Мінінфраструктури України, мають містити:

планові показники переробки транзитних вантажів у Порту в умовах надання знижок до акордних ставок на відповідний період (додаток 1);

моніторинг переробки транзитних вантажів у Порту в умовах надання знижок до акордних ставок за звітний період (додаток 2); у разі якщо переробка транзитних вантажів здійснюється суб'єктом господарювання, що здійснює діяльність на території порту, необхідно зазначити доходи Порту від плати за використання клієнтурою причалів та/або від договорів про спільну діяльність із відповідним позначенням у примітках;

логістичну схему транспортування вантажів (додаток 3) українськими та альтернативними напрямками перевезення, вартість перевезення за такими напрямками, рівень тарифів на залізницях і в портах, що складають конкуренцію залізницям і Портам (якщо така інформація є);

гарантійні листи від експедиторів (вантажовласників) із зазначенням обсягів вантажопотоків у плановому періоді, країни їх походження та виробника (за наявності).

IV. Порядок розгляду пропозицій щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів

4.1. Структурний підрозділ з питань морського транспорту спільно із структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики і представниками інших структурних підрозділів Мінінфраструктури України, які входять до складу Тарифної ради, розглядають пропозиції щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів, виходячи з принципів та на підставі аналізу факторів, викладених у розділі II цього Порядку.

Прийняття пропозиції щодо встановлення ініційованого розміру знижки на відповідний вид вантажу вважається доцільним у разі відповідності таким критеріям:

залучення за рахунок наданої знижки додаткових вантажопотоків цього вантажу або збереження існуючого вантажопотоку;

планові доходи від виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з відповідними транзитними вантажами компенсуватимуть планові витрати на їх виконання;

планові підвищення або збереження існуючого рівня доходів, прибутку і відрахувань до державного бюджету;

переробка відповідних вантажів у плановому періоді є беззбитковою.

В інших випадках прийняття пропозицій вважається недоцільним.

4.2. За результатами розгляду пропозицій, що надійшли до 01 вересня року, який передує тому, на який встановлюються знижки на переробку транзитних вантажів, структурний підрозділ з питань морського транспорту спільно зі структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики Мінінфраструктури України спільно з Портами впродовж місяця, але не пізніше 25 вересня проводять узгоджувальну нараду.

4.3. Мінінфраструктури України під час розгляду пропозицій щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів має право направити надіслані документи на доопрацювання до Порту у випадку недотримання вимог розділу ІІІ цього Порядку.

4.4. Структурний підрозділ з питань морського транспорту спільно із структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики і представниками інших структурних підрозділів Мінінфраструктури України, які входять до складу Тарифної ради, не пізніше 01 жовтня року, який передує тому, на який встановлюються знижки на переробку транзитних вантажів, готують та передають на розгляд Тарифної ради обґрунтовані рекомендації щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів щодо конкретних транзитних вантажів. Також такі рекомендації (зауваження) можуть бути надані щодо розмірів знижок на переробку транзитних вантажів, встановлення яких за результатами проведеного аналізу вважається недоцільним.

4.5. Тарифна рада розглядає надані пропозиції та іншу інформацію на своїх засіданнях та приймає рішення щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів у строк не пізніше семи робочих днів з дати отримання рекомендацій, наданих структурним підрозділом з питань морського транспорту спільно зі структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики і представниками інших структурних підрозділів Мінінфраструктури України, які входять до складу Тарифної ради. Таке рішення може бути винесено також щодо розмірів знижок на переробку транзитних вантажів, встановлення яких за результатами проведеного аналізу вважається недоцільним.

Для розгляду питань щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів на засідання Тарифної ради в обов'язковому порядку запрошуються представники Порту, в якому буде здійснюватися обробка вантажів, а за рішенням голови Тарифної ради - представники Укрзалізниці, вантажовласників, перевізників, експедиторів та інших учасників ринку.

Рішення Тарифної ради оформляється протоколом, який затверджується головою Тарифної ради або його заступником.

4.6. Після прийняття рішення Тарифною радою протягом п'яти робочих днів готується відповідний проект наказу Мінінфраструктури України щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів.

4.7. Розміри знижок на переробку транзитних вантажів не пізніше десятиденного строку після набрання чинності відповідним наказом Мінінфраструктури України розміщуються на сайтах Мінінфраструктури України та Порту.

V. Зміна (встановлених та встановлення нових) розмірів знижок на переробку транзитних вантажів протягом року та моніторинг ефективності їх застосування

5.1. У випадку доцільності зміни (скасування) встановлених або встановлення нових розмірів знижок на переробку транзитних вантажів протягом року підготовка та розгляд відповідних пропозицій здійснюється за процедурою, визначеною в розділах III та IV цього Порядку, та у строки, що не перевищують одного місяця з дня надходження відповідної пропозиції до Мінінфраструктури України, у тому числі:

Порт розглядає пропозиції щодо зміни (встановлення) нових розмірів знижок на переробку транзитних вантажів та звертається до Мінінфраструктури України з відповідною ініціативою протягом семи робочих днів з дати отримання пропозиції в порядку, визначеному в розділі III цього Порядку;

структурний підрозділ з питань морського транспорту спільно зі структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики і представниками інших структурних підрозділів Мінінфраструктури України, які входять до складу Тарифної ради, розглядають пропозиції, готують рекомендації щодо зміни (встановлення) розмірів знижок на переробку транзитних вантажів та передають їх на розгляд Тарифної ради протягом семи робочих днів з дати отримання належним чином оформлених пропозицій від Порту;

Тарифна рада приймає рішення щодо зміни (встановлення) розмірів знижок на переробку транзитних вантажів протягом семи робочих днів з дати отримання рекомендацій, наданих структурним підрозділом з питань морського транспорту спільно зі структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики і представниками інших структурних підрозділів Мінінфраструктури України, які входять до складу Тарифної ради.

5.2. Здійснення моніторингу ефективності застосування знижок на переробку транзитних вантажів покладається на Міністерство інфраструктури України.

5.3. Моніторинг ефективності застосування знижок на переробку транзитних вантажів здійснюється структурним підрозділом з питань морського транспорту спільно зі структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики Мінінфраструктури України щоквартально з наростаючим підсумком не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним, а річний - не пізніше 09 лютого наступного за звітним року за формою, наведеною у додатку 2.

5.4. Звіт про результати моніторингу ефективності встановлення знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в Портах розглядається структурними підрозділами Мінінфраструктури України, які брали участь у розгляді питання щодо встановлення вищезазначених знижок, та підлягає розгляду та затвердженню Тарифною радою за процедурою, визначеною в абзацах другому та четвертому пункту 5.1 цього розділу у строки, що не перевищують одного місяця з дня здійснення моніторингу.

 

Директор Департаменту
економіки та фінансів

О. Назаренко

 

Планові показники переробки транзитних вантажів у ______________________ порту в умовах надання знижок до акордних ставок планово
на ____________
(рік / відповідний період)

Наймену-
вання вантажу тарифної номенкла-
тури

Країна поход-
ження вантажо-
потоку

Обсяги переробки

Акордна ставка

Виконання навантажувально-розвантажувальних робіт

Надходження до Державного бюджету України за звітний період (поточний рік) тис. грн

Рента-
бельність від наванта-
жувально-
розвантажу-
вальних робіт, %

Планові доходи від портових зборів

валові доходи

планова собівартість наванта-
жувально-
розвантажу-
вальних робіт на наступний рік, грн/т

планові витрати від наванта-
жувально-
розвантажу-
вальних робіт на наступний рік, тис. грн

очікуваний прибуток від наванта-
жувально-
розвантажу-
вальних робіт, тис. грн

план на наступний рік

наступний рік

планово на наступний рік

у тому числі за рахунок надання знижки

всього

у тому числі за рахунок надання знижки

базова ставка відповідно до Збірника тарифів, дол. США/т

знижка до базової ставки, %

тарифна ставка з ураху-
ванням знижки, дол. США/т

всього

у тому числі податок на прибуток, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 х 7 х k

9 = 4 х 7 х k

10

11 = 10 х 3

12 = 8 - 11

13

14

15 = 12 / 11

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k - курс дол. США

Начальник порту

________________

_________________________

 

Моніторинг переробки транзитних вантажів у ______________________ порту в умовах надання знижок до акордних ставок за період ____________

Наймену-
вання вантажу тарифної номенкла-
тури

Показники обсягів переробки, тис. тонн

Акордні ставки на переробку вантажів

Показники навантажувально-розвантажувальних робіт

Надходження до Державного бюджету України за звітний період (поточний рік), тис. грн

Рента-
бельність від наванта-
жувально-
розван-
тажу-
вальних робіт, %

Доходи від портових зборів (окрім адміністративного)

валові доходи від навантажувально-розвантажувальних робіт (у тому числі від плати за використання клієнтурою причалів та/або від договорів спільної діяльності)*, тис. грн

собівар-
тість наванта-
жувально-
розван-
тажу-
вальних робіт за звітний період (поточний рік), грн/т

витрати на наванта-
жувально-
розван-
тажу-
вальні роботи за звітний період (поточний рік), тис. грн

прибуток від наванта-
жувально-
розван-
тажу-
вальних робіт за звітний період п. р., тис. грн

всього фак-
тично за поперед-
ній рік

у тому числі за відповід-
ний звітний період поперед-
нього року

всього план на поточ-
ний рік

факт за звітний період + план до кінця поточ-
ного року

у тому числі

попередній рік

поточний рік

всього фактич-
ні за попе-
редній рік

у тому числі за відпо-
відний звітний період попе-
реднього року

всього планові за поточ-
ний рік

фактичні доходи за звітний період поточ-
ного року

всього фактич-
но за попе-
редній рік

у тому числі за відпо-
відний період попе-
реднього року

планові на поточ-
ний рік

за звітний період поточ-
ного року

факт за звітний період поточ-
ного року

план до кінця поточ-
ного року

базова ставка відпо-
відно до
Збірника тарифів, дол. США/т

знижка до базової ставки, %

тарифна ставка з ураху-
ванням знижки, дол. США/т

базова ставка відпо-
відно до
Збірника тарифів, дол. США/т

знижка до базової ставки, %

тарифна ставка з ураху-
ванням знижки, дол. США/т

всього (диві-
денди + податок на прибу-
ток)

у тому числі податок на прибу-
ток, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = 8 х 9

11

12

13 = 11 х 12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 = 20 / 19

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k - курс дол. США

Начальник порту

________________

_________________________

Примітка:

Таблиця заповнюється з наростаючим підсумком.

* У разі виконання навантажувально-розвантажувальних робіт суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність на території порту.

 

ЛОГІСТИЧНА СХЕМА
транспортування вантажу ______________ в напрямку до ст. призначення у вагонах ______________ парку
(завантаження вагона - ___ тонн)

  

Напрямок

Відстань перевезень, км

Тариф, дол. США/т

Залізниці

Море

країна відправлення

країна транзитна

країна призначення

відстань, км

тариф, дол. США/т

ставка за 10 т/км

переробка в порту, дол. США/т

відстань, км

тариф, дол. США/т

ставка за 10 т/км

переробка в порту, дол. США/т

відстань по морю, мор. миль

фрахт, дол. США/т

ставка за 10 т/км

Станція відправлення - транзитна станція - станція призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станція відправлення - транзитна станція - станція призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос